Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S ündüs AVCI G iyim Üretim Teknolojisi Al anı Öğretmeni GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S ündüs AVCI G iyim Üretim Teknolojisi Al anı Öğretmeni GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI."— Sunum transkripti:

1 S ündüs AVCI G iyim Üretim Teknolojisi Al anı Öğretmeni GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI

2 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı;Kadın,Erkek ve Çocuk modelistinin sahip olduğu yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.Amaç:Bu alan altında bulunan dallarda,sektörün ihtiyaçları,bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusun da gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış meslek elemenlarını yetiştirmektir. Bu alandan başarı ile mezun olanlar: - Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, -Giyim Öğretmenliği, -Hazır Giyim Öğretmenliği, lisans programlarına devam edebilirler. Lise öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, meslek yüksekokullarının ; Deri Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Moda Tasarımı, Tekstil Teknolojisi bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; - Giyim Endüstri Öğretmenliği, -Giyim Öğretmenliği, - Hazır Giyim Öğretmenliği, - Moda Tasarım, -Moda Tasarım Öğretmenliği lisans programlarına devam -edebilirler.

3 *Lise öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, meslek yüksek okullarının; B Ö L Ü M S Ü RESİ Tekstil,2 yıl Deri Konfeksiyon,2 yıl Kost ü m Tasarımı 2 yıl BÖLÜMÜBÖLÜMÜ S Ü RESİ Giyim End ü strisi Ö ğretmenliği, 4 yıl Giyim Ö ğretmenliği, 4 yıl Hazır Giyim Ö ğretmenliği, 4 yıl Ö n lisans programlarını başarı ile bitirenler a ç ılan dikey ge ç iş sınavında başarılı oldukları takdirde; BÖLÜMÜBÖLÜMÜ S Ü RESİ Giyim End ü strisi Ö ğretmenliği, 4 yıl Giyim Ö ğretmenliği, 4 yıl Hazır Giyim Ö ğretmenliği, 4 yıl Moda Tasarım,4 yıl Moda Tasarım Ö ğretmenliği, 4 yıl

4 1 *Lise öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler meslek yüksek okullarının tekstil, deri konfeksiyon, kostüm tasarımı bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. 2 *Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olurlarsa giyim endüstri öğretmenliği, giyim öğretmenliği, hazır giyim öğretmenliği, moda tasarım, moda tasarım öğretmenliği lisans programlarına geçebilirler. 3 *Bu alanda eğitim görmüş öğrenciler üniversite giriş sınavında başarılı oldukları takdirde giyim endüstrisi öğretmenliği, giyim öğretmenliği, hazır giyim öğretmenliği lisans programlarına devam edebilirler. 4 *Giyim üretim teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel sektörlerdeki tekstil üretim işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendi atölyelerini de açabilirler. Bu alanda eğitim alan kişiler Türkiye’de yaygın olarak iş bulma imkânına sahiptir. 5- *Giyim Üretim Teknolojisi alanından mezun olup herhangi bir yükseköğretime gidemeyen öğrenciler tekstil üretim işletmelerinde overlokçu,düz dikiş makineci,ütücü,reçmeci ve kalite kontrolcü olarak iş bulma imkanına sahiptirler

5 Giyim Üretim Teknolojisi alanı mezunu olan kişi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Halk eğitim merkezlerinde, Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Meslek liselerinde, ustalık ve usta eğiticilik belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici olarak öğretmen gözetimde görev alabilirler.

6 -Özel kuruluşlarda moda tasarımcısı,stilist modelist olarak yada kendilerine ait iş yerlerinde çalışabilirler. -Lise mezunu olanlar giyim üretim işletmelerinde ; maki neci,overlokçu,ütücü, kalite kontrolcüsü olarak çalışa bilirler -Bu alanda eğitim alan kişiler Türkiye’de yaygın olarak iş bulma imkânına sahiptir

7 -Giyim üretim teknolojisi alanı emek yoğun karakteri nedeniyle, on bin lerce iş yerinde yüz binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır.Günümüz de, tüm ülkelerde genç ve yetişkin bireylerin istihdama geçişlerinde mesleki eğitim etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. İş gücünün ekono miye daha fazla katkı sağlaması eğilimi, istihdam amaçlı meslekî eğitimin önemini artırmıştır. -Giyim üretim teknolojisi alanında, yaklaşık 4 milyon kişi istihdam edilmektedir. -Vasıflı iş gücü ihtiyacı bu alanda eğitim veren yaygın eğitim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurum larından önemli ölçüde karşılanmaktadır

8  Kadın giyim modelistliği,  Erkek giyim modelistliği,  Çocuk giyim modelistliği,  İç giyim modelistliği,  Hazır giyim model makineciliği,  Deri giyim,  Kadın terziliği,  Erkek terziliği,  Kesim,  Konfeksiyon makineleri bakım onarım

9 Giyim Bölümü okulumuzun kuruluş tarihi olan 1 970 yılında günümü ze kadar değişik dallar altında öğrencilerimize hizmet vermeye de- vam etmektedir. Okulumuzda Giyim Üretim Teknolojisi Alnında “Kadın Terziliği”dalı açılmıştır.Talep olduğu taktirde okulumuzda açılması düşünülen dallar şunlardır:  -Kadın Giyim Modelistliği  -Kadın Terziliği  -Hazır Giyim Model Makineciliği

10 KADIN GİYİM MODELİSTİ Tanımı: Kadın giyimine ait elde veya bil- gisayarlı sistemde temel ve model uygula malı kalıp,şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir. Görevleri -Modele uygun malzeme tespiti yapmak. -Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırla mak. -Kalıpları şablonlamak. - Kalıpları serilemek. - Pastal planı hazırlamak. -Numune dikimi yaptırmak

11 ÇOCUK GİYİM MODELİSTİ Tanımı:Çocuk giyimine ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikimi- nin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir. Görevleri -Modele uygun malzeme tespiti yapmak. - Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak. - Kalıpları şablonlamak. -Kalıpları serilemek. - Pastal planı hazırlamak. -Numune dikimi yaptırmak.

12 KADIN TERZİSİ Tanımı:Siparişe göre kadın giysileri dikmek için müşteriyi model ve malzeme seçimi konusunda yönlendiren, provalı giysi dikimi yapan, moda ve güncel akımları takip eden nitelikli kişidir. Görevleri - Müşterinin isteği doğrultusunda model belirlemek. - Modele uygun malzeme tespiti yapmak. - Giysi kalıplarını hazırlamak. - Ana ve yardımcı malzeme hesabı yapmak. -Maliyet hesabı yapmak. - Tekniğe uygun kesim yapmak. -Tekniğe uygun prova yapmak. -Tekniğine uygun giysi dikimi yapmak. -Müşterinin isteği doğrultusunda giysi üzerinde tadilat yapmak. - Kullandığı araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapmak

13  HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ Tanımı: Hazır giyim model makinecinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.   Amacı: Giyim Üretim Teknolojisi Alanında Hazır Giyim Model makineciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

14 KESİMCİ Tanımı:Pastal planı hazırlama, malzeme özelliğine göre serim, kesim ve eşleme yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görevleri - Pastal planı hazırlamak. -Serim yapmak. -Malzeme özelliğine göre kesim yapmak. - İşaretleme, eşleme ve etiketleme yapmak. -Kullandığı araç-gerecin basit bakım ve onarımını -yapmak. Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında ayrıca: dokuma konfeksiyon makinecisi, iç giyim konfeksiyon makinecisi, deri konfeksiyon makinecisi, makastar, giysi tadilatçısı,ütücü, ayakçı, deri kesimcisi, kalite kontrolcü, depocu, düz dikiş makinecisi, düz deri dikiş makinecisi, overlokçu, tilki overlokçu, reçmeci, ponterizci, ilik-düğmeci, çift iğneci, lok makinecisi, zikzak makinecisi, zincir dikiş makinecisi, lastik makinecisi ve katçı alt seviye meslek elemanları yetiştirilmektedir

15 Giyim Üretim Teknolojisi Alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ; 1. Moda tasarımcısı 2. Modelist 3. Stilist 4. Kalite kontrolcü 5. Sinema ve tiyatroda ;Kostüm tasarımcısı olarak çalışabilirler 6. Overlokçu, ütücü ve makinacı olarak giyim üretim atölyelerinde çalışabilirler. 7-Halk eğitim merkezlerinde ustaöğretici olarak çalışabilirler 8-Kendi iş yerlerini açabilirler.

16 *Alan ve dallar ile ilgili temel ve bilgi becerileri kazandırmak. *Öğrencilerin yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmek. *Hedeflerini belirleyip bunlara ulaş mak için girişimlerde bulunan girişimcilik ruhu gelişmiş bireyler yetiştirmek. *Yaratıcı, eleştiriye açık, tasarım yete neği gelişmiş, mesleki yeterliğe sahip bireyler yetiştirmek. *Nitelikli donanımlı ara eleman yetiştirmek. *4 yıllık lisans eğitimini kazanmaları için hazırlamak. *Markalaşmak

17 ALANIN DURUMU Giyim Üretim Teknolojisi Alanında 1 öğretmen görev yapmaktadır. Kız Meslek Lisesi’nde 11.sınıfta olmak üzere toplam 8 öğrencimiz mevcuttur. Okulumuzda Kız Meslek Lisesi nde bu yıl “Kadın Terziliği” dalında eğitim verilmektedir. Toplam 1 atölyemiz mevcuttur. Atölyemizde: Sanayi Tipi Düz Dikişi Makinesi Overlok makinesi Reçme makinesi İlik açma makinesi Etek Baskı makinesi Sanayi Tipi Buharlı Ütü bulunmaktadır

18 Öğrencilerimiz eğitim-öğretim süreçleri içerisinde tüm makineleri kullanma olanağı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz 12.sınıfa geldiklerinde döner sermaye çalışmalarına katılmakta yada sipariş çalışmaları yaparak azda olsa kendi ihtiyaçlarını karşılama olanağına sahip olmuş olurlar. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak girişimcilik ruhlarının gelişmesini sağlamaktadır.

19 *KALIPLARIN KUMAŞA YERLEŞTİRİLMESİ

20 *KONTROL VE PROVA


"S ündüs AVCI G iyim Üretim Teknolojisi Al anı Öğretmeni GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları