Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PARENTERAL BESLENME Dilek Memiş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dilek Memiş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PARENTERAL BESLENME Dilek Memiş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dilek Memiş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji."— Sunum transkripti:

1 PARENTERAL BESLENME Dilek Memiş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dilek Memiş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD

2

3 1628 yılında William Harvey Son 30 yıldır kullanılmakta

4 Cerrahi ve kritik 2211 hasta TPB mortalite üzerine etkili değil Özellikle malnutrisyonlu hastalarda komplikasyon oranı daha düşük

5 Parenteral beslenme ile mortalite daha düşük, infeksiyon komplikasyonları daha yüksek

6 Hastanın beslenme gereksinimi EB ile sağlanmalı, eğer EB yapılamıyorsa PB kullanılmalı.

7 İlk 24 saat içinde EB başlanamayacak olan hastalara PB başlanabilir. Düzey B

8 Parenteral Beslenme Oral yada enteral beslenmenin mümkün olmadığı  Enteral beslenmenin tolere edilmediği  Enteral beslenmede yeterli enerjinin sağlanamadığı durumlarda parenteral beslenme gereklidir. Parenteral beslenmenin morbidite ve mortaliteyi düşürdüğü gösterilmiştir ve önemli sayıdki hasta uzun yıllardır PB ile hayatlarını devam ettirmişlerdir. Müller JM,et al. Lancet 1982;:68-71. Jensen S, et al. Med Oncol Tumor Pharmacother 1985; 2: 225-9. Grimes CJC,et al. J Am Diet Assoc 1987 N Engl J Med 1991;325:525-32. Messing B. Clin Nutr 1989;8:3-9

9 Parenteral Beslenme Hastanın malnütrisyona düşmeden yaşamını sürdürebilmesi veya malnütrisyonda ise bu durumdan kurtarılması amacıyla hasta için gerekli besin maddelerinin yeterli ölçüde ve dengeli olarak kısmen veya tamamen parenteral yolla verilmesidir

10 Şiddetli diyare İnce barsak rezeksiyonu İnce barsak motilite ve absorbsiyon bozuklukları Radyasyon enteriti İntestinal fistüller (Enterokolik, Enterokütan) İnatçı öğürme ve kusmalar Yüksek doz kemoterapi veya radyoterapi Transplantasyon hastaları (Karaciğer, Kemik İliği) Orta derecede veya şiddetli pankreatitler 5-7 gün süreyle oral alamayacak katabolik hastalar Ağır yanıklar, sepsis, travma İltihabi barsak hastalıkları (Özellikle Crohn) Enteral beslenme kontrendikasyonunda sayılan durumlar Parenteral Beslenme Endikasyonları

11 Enteral beslenmenin başlayacağı tahmin edilen durumlar Enteral beslenme ile ihtiyacın >%75’nin karşılanabilmesi Agresif nütrisyonel desteğin gerekli olmadığı prognozun kötü olduğu hastalıklar PB Kontrendikasyonları

12 1-Periferik TPB. 800-900 mmol/L’ye kadar ozmolaritesi olan infüzyon çözeltilerinde ve 10-14 günden kısa süreyle beslenme gereksiniminde 2-Santral TPB. 10-14 günden fazla süreyle beslenme gereksiniminde TPB Tipleri

13 Santral venöz kateterler; Subklaviyan Juguler Femoral Sefalik Bazilik Perkütan tünelsiz Perkütan tünelli İmplante

14 Total Parenteral Beslenme Su TPB Protein Yağ Glukoz Elektrolit Vitamin Eser element

15 TPB BASAMAKLARI Toplam sıvı hacmini belirle Kalori gereksinimini belirle Protein gereksinimini belirle Yağ ve karbonhidrat miktarlarını belirle Elektrolit, eser element ve vitamin gereksinimlerini belirle Non-protein kalori gereksinimini belirle

16 Hiperkalorik beslenmede, hipokalorik beslenmeye göre pnömoni, infeksiyon, hiperglisemi,yoğun bakım ve hastanede kalış daha fazla

17 Parenteral Beslenmede ESPEN Klavuz-YB  Hipokalorik beslenme, aşırı beslenmeye göre daha az zarar verir  Kritik hastanın akut veya ilk dönemlerinde 20- 25 kcal/kgVA/gün Düzey C

18 Parenteral Beslenmede ESPEN Klavuz-YB Glukoz 2- 6 g/kg/gün Derece B Hiperglisemiden kaçın Derece A Lipid 0.7-1.5 g/kg/gün Derece B Aminoasit 1.3-1.5 g/kg ideal VA/gün Derece A Günlük mikronütrientler ve eser elementler Derece C

19 Günlük total kalorinin % 30-70’ i glukoz –1g KH = 4 kcal % 5-50 konsantrasyonlarda glukoz% 5-50 konsantrasyonlarda glukoz Dekstroza tolerans sepsis, diabet, steroid kullanımı, vb kritik hastalarda düşüktür. 80-150 mg/dL kan glukoz düzeyi Dekstroz infüzyonu 5-6 g/kg/gün aşmamalıdır. Karbonhidrat Lyman B. J Infusion Nursing 2004;27:36-44

20

21 1gr yağ=9 kcal/g. Günlük toplam kalorinin %30-40’ı yağ Düşük oranda karbonhidrat alımına izin verdikleri için daha iyi glukoz kontrolu sağlarlar. Enerji için lipidlerin oksidasyonu daha az CO 2 oluşturur. Yağda eriyen vitaminleri sağlarlar. Soya fasulyesi, uzun zincirli trigliseritler (LCT), orta zincirli trigliseritler (MCT) karışımını içeren solusyonlar % 10-20 konsantrasyonlarda% 10-20 konsantrasyonlarda Osmolarite: 260-380 mOsm/Osmolarite: 260-380 mOsm/ Yağ

22 Lipitin fazla verilmesi veya bozulmuş lipit atılımı PB ile ilişkili hiperlipideminin nedenidir. PB’yle ilişkili hiperlipidemide risk faktörleri; böbrek ve karaciğer yetmezliği, pankreatit, sepsis,hiperglisemi vb Eğer serum trigliserit düzeyleri yükselirse lipit infüzyonu kesilmeli

23 TPB faydalıTPB zararlı Heyland DK.

24 Hem cerrahi hem de YB hastalarında lipid solusyonlarının kullanımının daha yüksek komplikasyon oranına neden olduğunu savunmuştur.

25 Düşük oranda karbonhidrat alımına izin verdikleri için daha iyi glukoz kontrolu sağlarlar Daha az hiperglisemi riski PB başlandıktan 7 gün içinde mutlaka lipit başlanmalı Esansiyel yağ asidi eksikliğinden kaçınılmalı

26 Protein katabolizması azaltılmalı ve protein sentezi PB ile sağlanmalıdır. Günlük enerji gereksiniminin yaklaşık %20 si AA metabolizma (fenilketonüri, vb), ve ciddi AA atılım bozukluklarında kullanılmamalı Protein gereksinimi 1,3-1,5 g/kg/gün 1 gr protein = 4 kcal Konsantrasyon: % 3,5-10 Protein gereksinimi azot bilançosunun takibi ile belirlenebilir. Protein

27 AA’ler özellikle nitrojen dengesini sağlamada kullanılır Glutamin kullanılabilinir. Arginin yetişkinlerde PB’de kullanılmamalı Asetil sistein, asetil tirozin gibi N-asetil AA ‘ler alternatif olabilir. Artmış glisin içeren AA solusyonları, DZAA ve ornitin-alfa- ketoglutaratın bütün PB alan hastalarda verilmesi gerektiğini gösteren veri yok DZAA’ler özellikle hepatik ensefalopatide kullanılabilir.

28 TPB alan hastalarda uygun vitamin desteği sağlamak, normal hücre fonksiyon ve yenilenmesinin devamlılığı için ve doku tamiri için gereklidir. Hastalıklar sırasında hücre içi mikronütrient konsantrasyonu ciddi şekilde değişir. Mikronütrientler

29 Mikronütrient eksikliğinin sonuçları ÖLÜM İmmünolojik kognitif çalışma kapasitesi Metabolik/membranda oksidatif zarar/DNA

30 Vitamin,Elektrolit ve Eser Element Gereksinimleri Yağda Çözünen Vitaminler A 2500 U D 200-400 U E 8-15 U K 0,15-1 mg Suda Çözünen Vitaminler B1 3-50 mg B2 3-10 mg B3 40-100 mg B5 15-40 mg B6 4-100 mg B8 60-300 mcg B12 5-60 mcg C Vit 300-500 mg Folik asit 400 mcg Elektrolitler Na 100-200 nmol K 80-120 mmol Ca 20-30 mmol Mg 10-16 mmol P 15-40 mmol Eser Elementler Fe 1-2 g Zn 2,5-5 mg Cu 0,2-0,5 g Cr 1-10 mcg I 100-200 mcg F 1-2 mg Mn 1-3 mg Se 50-150 mcg Co 1-3 mcg Mo 01-0,2 mg

31 Elektrolitler Klinikte en önemli sorun kalsiyum-fosfat presipitasyonudur. Bugün için bu konuda en umut verici yaklaşım, karışıma organik fosfat enjeksiyonu yapmaktır. Vitaminler Vitaminler PB karışımlarının en az stabil üyesi olduklarından genel olarak karışıma en son ve hastaya uygulamadan hemen önce eklenmeleri önerilmektedir. Vitamin ve eser element sağlanmasının farmasötik yönleri

32 Hedef doza çıkarken; İlk gün: 1/4 doz 2. gün: 2/4 doz 3. gün: 3/4 doz 4. gün: tam doz EB’ye geçilip, PB kesilirken de aynı şekilde kademeli olarak azaltılır. PARENTERAL BESLENMEYE BAŞLAMA ve SONLANDIRMA

33 NASIL VERELİM? 1-Tek bileşenden oluşan infüzyon çözeltileri 2-Yağsız besin çözeltileri (2 odalı torba) 3-Tüm besin çözeltileri (hepsi bir arada, 3 odalı torba)

34 Parenteral Beslenmenin Gelişimi 194019501960197019801990 Aminosteril Aminoasit Xxxxxxx Eser elementler Vitaminler 2 odalı Karışım torbaları 3 odalı 2000 Lipid Glukoz Aminoasit + glukoz Lipid Hepsi bir arada

35 Tüm besin çözeltileri (hepsi bir arada) Çoklu şişelerin kullanılması Compounding Üçü bir arada solüsyonlar

36 Çoklu Şişelerin Kullanımı Karbonhidrat, amino asit ve lipit solüsyonları içeren 3-4 şişedeki solüsyonun aynı anda kullanılması İnfüzyon yollarının, infüzyon setlerinin artmasıyla birlikte kontaminasyon riski artar. İnfüzyon hızlarının kontrolü zorlaşmaktadır

37 Compounding Sistemi Bu sistemde hasta için planlanmış günlük rejimde bulunması gereken tüm besinler compounding yani karıştırıcı cihaz yardımıyla tek torbada önceden karıştırılarak hazırlanmaktadır.

38 Üçü bir arada solüsyonlar Karbonhidrat, amino asit ve lipid bileşenleri separatörlerle ayrılmış odacıklar içeren tek bir torbada bulunmaktadır. Bu ürünler torbalar aktif hale getirildikten sonra kullanıma hazır hale gelerek hastaya uygulanabilmektedir.

39 Hastanın bir günlük gereksinimini içeren torbanın 24 saatte ve sabit hızda tüketilmesi substratların maksimum kullanılmasını sağlar. İNFÜZYON SÜRESİ

40 Parenteral solüsyon seçimi Sıvı kısıtlanması/renal yetmezlik EVET Düşük nitrojen Yüksek kalorili solusyon HAYIR Hastanın durumu Santral yol var mı? Hayır Osmolaritesi düşük solusyonlar v Evet Standart 3’lü solüsyon Barsak atrofisi Kemik iliği alıcısı Lökopeni Yanık Stres? Hayır Standart 3’lü solüsyon+glutamin Evet

41 Operasyon sabahı TPB kesilmeli ve dekstrozlu sıvı (tercihen %10 dekstrozlu) takılmalı Postoperatif hemodinami sağlanır sağlanmaz tekrar TPB başlanmalıdır TPB ve OPERASYON

42 YOĞUN BAKIMDA ÖZEL SUBSTRATLARIN KULLANILMASI

43 GLUTAMİN

44 Proliferatif hücrelerin birincil yakıtıdır Indirek antioksidan özelliği vardır. Birçok substratın sentezinin prekürsörüdür Dokular arası nitrojen transportu yapar Hücre hidrasyonunu düzenlemesinde rol alır. Böbrekler tarafından asit –baz dengesinin düzenlenmesini sağlar Isı şok protein ekspresyonunu artırır

45 Böbrekler Barsaklar Makrofajlar Lenfositler Enterositler Kaslar Karaciğer Akciğer Serbest Glutamin Havuzu Emilim Sonrası Glutamin Akışı

46 Glutaminin spesifik etkileri Enterositlerin enerji kaynağı, Nükleotid sentezi, ısı şok proteini artırıyor,Endotoksine karşı koruma Asit/baz dengesi, NH3 metabolizması Endotelyal hücrelerin enerji kaynağı, Endotoksine karşı koruma, Isı şok proteini artırıyor Hepatositlerde glutatyon biosentezi,amonyak metabolizması Proliferatik hücrelerin enerji kaynağı, sitokin salınımını önler, ısı şok proteini artırır, makrofaj fonksiyonunu sağlar

47

48 Kritik hastalarda PB başlandığında, parenteral glutamin verilmesi düşünülmeli Düzey C

49 LİPİTLER

50 Lipid solusyonlarının tarihsel gelişimi Temel nutrisyon Artırılmış metabolik destek n-6 PUFA’nın azaltılması Balans profil LCT 1961, soya LCT/MCT1984 Zeytinyağı Balıkyağı ilavesi 1996-1998 LCTMCT Balık yağı (+/-)Zeytinyağı2005

51 Omega 3 Yağ Asidi Esansiyeldir, Hücre membranının fosfolipid yapısında bulunur, Hücre sinyal sistemini modifiye eder, Eikosonoidlerin oluşumunu modifiye eder, Gen ekspresyonunun ve biyosentetik fonksiyonların oluşumunu kolaylaştırır.

52  -3 ve  -6 yağ asitlerinin nütrisyonel kaynakları

53

54  -6  -3 yağ asitleri arasındaki optimal oran nedir? Pro-inflamatuar  -6 PUFA Anti-enflamatuar  -3 PUFA  -6:  -3 oran: 2-4:1 1Morlion BJ et al. ClinNutr1997; 16(S1):49 2FürstP and Kuhn KS. Clin Nutr2000; 19:7-14 3Adolph M. Clin Nutr2001; 20(S4):11-4 4Grimm H et al. JPEN 1994; 18:417-421 5Grimm H and Kraus A. Arch Surg2001; 386:369-376

55 Parenteral Beslenmede Yağ Asitleri İle İlgili Öneriler Omega 3 yağ asidi ω-6/ω-3 oranı Fürst and Kuhn, Clin Nutr 1997, Mayer et al., Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2006 Heller et al., Crit Care Med 2006

56 “Ölümsüz A ğ aç”

57 MUFA 78.83 PUFA 8.74 SFA 12.43 Diğer 1.98 Zeytinyağının yağ asidi profili Yağ asitleri (% mol) 16:0 8.44 18:0 3.28 18:1 77.56 18:2 ɷ -6 7.99 18:3 ɷ -3 0.75 ɷ -6/ ɷ -3 oranı 10.6 : 1

58 Zeytinyağı bazlı bir lipitin kullanım amacı esasen düşük linoleik asit içeren bir lipit solüsyonu ile ɷ -6 PUFA’nın neden olacağı dezavantajlardan sakınmaktır. Çalışmalarda zeytinyağı bazlı lipit solüsyonlarının kan lipidlerinin oleik asit düzeyini artırmış ve esansiyel yağ asidi eksikliğinden korumuştur. Zeytinyağının daha az doymamış doğası ve yüksek α-tokoferol düzeyi oksidatif stres ihtimalini azaltmıştır. Granato D, et al. JPEN 2000; 24:113–118. Buenestado A, et al.JPEN 2006; 30:286–296

59 PROTOKOLLER

60 Normal beslenmeye üç gün içinde geçilemeyecekse, EB kontrendike ise veya tolere edemiyorsa PB verilmelidir. Düzey C Hedeflenen kalorinin alt sınırlarına ulaşıldığında, ek PB uygulanmamalıdır. Düzey A Glukoz 2- 6 g/kg/gün Düzey B Hiperglisemiden kaçın Düzey A Ciddi hipoglisemi tedavi edilmelidir. Düzey A Clin Nutr ;2009;28: 387-400

61 Lipitler PB’de enerji sağlayan bir bölümü oluşturur ve uzun süreli YB hastalarında esansiyel yağ asitleri sağlanmalıdır. Düzey B Lipid solüsyonları (LCT, MCT veya karışık) 0.7 -1.5 g/kg/gün Düzey B Karışık LCT/MCT lipid solüsyonlarının standart kullanımı ile ilgili yeterli doküman var. Soyabazlı LCT solüsyonlarının klinik faydaları gösterilse bile bunlar ileri çalışmalarla doğrulanmalıdır. Düzey C Zeytinyağ bazlı PB kritik hastalarda iyi tolere edilebilinir. Düzey B Balık yağı içeren lipid solüsyonları kritik hastaların kalışını azaltabilir. Düzey B Clin Nutr ;2009;28: 387-400

62 Aminoasit 1.3-1.5 g/kg ideal VA/gün 0.2-0.4 g/kg ideal VA/gün glutamin Düzey A Günlük mikronütrientler ve eser elementler eklenmelidir. Düzey C Clin Nutr ;2009;28: 387-400

63 Santral venöz yol yüksek osmaliteye sahip PB’de kullanılmalı. Düzey C Periferik venöz yol düşük osmaliteye sahip (<850 mOsmol/L) PB’de kullanılmalı. Düzey C Eğer periferik venöz yolla PB verilecekse hastanın tüm ihtiyacını bu yolla sağlamasına izin verilmemeli, sanral yola geçilmelidir. Düzey C PB karışımları üçü bir arada torbada verilmelidir. Düzey B Clin Nutr ;2009;28: 387-400

64 KOMPLİKASYONLAR

65 Twomey ve ark 1100 olguyu kapsayan 13 randomize kontrollü çalışma Ameliyat öncesi PB cerrahi komplikasyonları %10 azaltır Ancak, ameliyat sonrası PB komplikasyonları artırır

66

67 PARENTERAL BESLENME KOMPLİKASYONLARI Mekanik İnfeksiyon Metabolik

68 1-Yerleştirme Pnömo-hemo-hidro-şilo toraks Venöz perforasyon Perikard tamponadı Trakea delinmesi Hava embolisi Arter veya sinir yaralanması 2-Kateter tıkanması %5-10 3-Tromboembolizm %10-25 ÖNLEM Kateterizasyon protokollerine uyulması Kontrol grafisi Anksiyete, dispne, retrosternal ağrı, bulantı olan hastalara dikkat MEKANİK KOMPLİKASYONLAR

69

70 PARENTERAL BESLENME KOMPLİKASYONLARI Mekanik İnfeksiyon Metabolik

71 Katetere bağlı enfeksiyon riski; Arteryal kateterler % 1.3 % 3.3 % 1.9 Hampton AA. Surg Clin North Am 1988;68:57 Periferik venöz kateterler Santral venöz kateterler

72 Patogenez; İnternal bakteriyel kolonizasyon Eksternal bakteriyel kolonizasyon

73 Risk faktörleri; Giriş yerindeki cilt florası Sık set değişimi İlaç ve mayi infüzyonu Kateter materyali

74 Katetere bağlı enfeksiyon şüphesi Şok, ciddi sepsis + giriş yerinde enfeksiyon Ciddi klinik bulgu yok Kateteri çıkart Kılavuz tel ile değişim Giriş yeri kültürü + - Diğer septik sahaların araştırılması Periferik+santral kan kültürü Kantitatif oran>5:1 EvetHayır Kateter kültürü -+ Diğer enfeksiyonlar Değişmiş ise çıkart Kan kültürü al - + Kesin kateter enfeksiyonu Kateter çıkartıldıktan sonra düzeldi mi? HayırEvet Olası kateter kolonizasyonu Olası kateter enfeksiyonu S.aureus, Pseudomonas: Atb 7 gün Atb verilmemişse;kültür tekrarı, septik bulguların izlenmesi S.Aureus,Pseudomonas, A.baumanni, mantar Kateteri çıkart+atb v KNS, diğer Gram - Kateteri çıkart+atb<7 g Kateteri bırak+atb14-21 g Sepsis bulguları devam>3 g Pozitif kan kültürü>3 g Evet Hayır Atb 10-14 g TEE zorunlu Endokardit;atb 4-6 h Tromboflebit;atb 4-6 h Osteomiyelit;atb 6-8 h v v vv Diğer enfeksiyonlar

75 Enfeksiyon zinciri Sık flush yapılması Enfekte konak Kateter Giriş yeri Enfeksiyon ajanı Kateterin yeri Kateter tipi Kateter yerleşimi İntralüminal antibiyotik flush yapılması Subkutenöz kaflı kateterlerin kullanımı El hijyeni, aseptik tekniklerin kullanımı Kateterlerin tünelli yerleştirilmesi Antibiyotik vs kaplı kateterler Şüpheli personelin aşılanması El yıkama, maske, eldiven Kuru ve temiz örtüler Sık pansuman Eldiven, maske Uygun, yeterli süre antibiyotik kullanımı Önlem;

76 PARENTERAL BESLENME KOMPLİKASYONLARI Mekanik İnfeksiyon Metabolik

77 Parenteral Beslenme Metabolik Komplikasyonları Glikoz met boz TPB Karaciğer-safra hastalıkları Böbrek hast Yeniden beslenme (Refeeding send) Kemik hastalığı Gastrointestinal komp Elektrolit anormallikleri Hiperlipidemi

78 HİPERGLİSEMİ HİPEROSMOLAR HİPERGLİSEMİK NONKETOTİK DEHİDRATASYON HİPOGLİSEMİ GLUKOZ METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

79 PB aniden kesilmesi hipoglisemi yaratabilir. Reaktif hipoglisemi PB kesildikten 15-60 dak sonra gelişebilir. PB kesildikten sonra 1 veya 2 saat %10 dekstroz verilebilir. Ukleja A, Romano MM. Complications of parenteral nutrition. Gastroenterol Clin N Am 2007; 36:23-46. Nirula Y, Yamada k, Waxman K.The effect of abrupt cessation of total parenteral nutrition on serum glucose: a randomized trial. Am Surg 2000; 66: 866-9. PB aniden kesildiğinde anlamlı hipoglisemi görülmemektedir.

80 Sodyum Potasyum Fosfat Kalsiyum Magnezyum Mikronütrientler ELEKTROLİT VE MİKRONÜTRİENT DEĞİŞİKLİKLERİ

81 YENİDEN BESLENME SENDROMU (REFEEDİNG SENDROMU)

82 Ağır malnütrisyonlu hastalarda hızlı beslenme desteğiyle Fosfat iyonunun ATP üretimi için hücre içine geçer

83 İNTESTİNAL ATROFİ GASTROPAREZİS GASTROİNTESTİNAL KOMPLİKASYONLAR

84 PB ile intestinal morfolojik ve fonksiyonel değişiklikler Buchman AL, et al.Parenteral nutrition is associated with intestinal morphologic and functional changes in humans. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1995;19:453-60. Sedman PC, et al. Preoperative total parenteral nutrition is not associated with mucosal atrophy or bacterial translocation in humans. Br J Surg 1995;82:1663-7 Elektif cerrahi geçirecek 203 hasta En az 10 gün PB Mukozal atrofi ve bakteriyel translokasyon bakımından PB ve EB kontrol grubunda fark yok

85 Uzun süreli PB’e bağlı böbrek fonksiyonları bozulur Artmış kreatin klirensi Neden??? Böbreğe toksik ilaçların kullanımı veya önceki böbrek hastalığı Aminoasit infüzyonu, beslenme formülü içinde ağır metallerin etkileri??? Ukleja A, Romano MM.. Gastroenterol Clin N Am 2007; 36:23-46. BÖBREK KOMPLİKASYONLARI

86 Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik Serum aminotransferaz, alkali fosfataz ve bilirübin düzeylerinde PB başladıktan 2-3 hafta sonra yükselme Histolojik değişiklikler; karaciğer yağlanması, fosfolipidozis ve kolestazis KARACİĞER KOMPLİKASYONLARI

87 SAFRA KESESİ KOMPLİKASYONLARI

88 Uzun süre PB alan hastalarda % 40-100 görülmekte %84 osteopeni, %41 osteoporoz tespit Multifaktöryel olup, nedeni??? Kemik hastalığı öncelikle kalsiyum ve fosfor alımında bozuklukla ilgili Anormal kalsiyum metabolizması sonucu hiperkalsiüri Hiperkalsiüri belki fazla aminoasit solüsyonu, vit A toksitesi, hiperinsülinemi veya artmış kemik reabsorbsiyonu ile ilgili??? Kronik asidoz, hiperkalsiüriye eşlik edebilir, asetat verilmesi?? METABOLİK KEMİK HASTALIĞI

89

90 Parametre Günde birkaç kez Günde 1 kez Haftada 2 kez Haftada 1 Kez Ayda 1 kez Kan şekeri Akut Stabilize Uzun dönem K +, Po 4 3- Akut Stabilize Uzun dönem Kan gazı, Laktat Akut Stabilize Uzun dönem Na +, Cl - Akut Stabilize Uzun dönem Ca 2+, Mg 2+ Akut Stabilize Uzun dönem Trigliserit Akut Stabilize Uzun dönem Kreatinin, BUN Akut Stabilize Uzun dönem Kan tablosu Akut Uzun dönem Pıhtılaşma Akut Uzun dönem İdrar Akut Stabilize Uzun dönem (Glukoz, total protein, Aseton, UUN, Krea, Osmo, Na +, K +, Cl - ) Uzun dönem Karaciğer enzimleri (GOT, GPT, LDH,  GT, alkalen fosfataz) Akut Stabilize Uzun dönem NH 3, bilirubin, CHE Akut Stabilize Uzun dönem Lipaz, Amilaz Akut Stabilize Uzun dönem Total protein, albumin, transferin, prealbumin Akut Stabilize Uzun dönem Eser elementler* (Fe 2+, Zn 2+, Cu 2+, Se 4+ ) Uzun dönem Vitaminler* Uzun dönem A- akut faz, S-stabil faz, L- uzun süreli beslenme * isteğe bağlı

91 EĞİTİM ŞART!!!!

92

93

94 Gastrointestinal sistemi kullanamadığımız zaman başvuracağımız seçenek.

95 Sonuç olarak; PB, EB’nin tolere edilemediği hastalarda etkin bir beslenme yoludur. Ancak, yaşamı tehdit eden enfeksiyon, mekanik, ve metabolik gibi ciddi komplikasyonlar görülebilir. PB sırasında yoğun monitörizasyon uygulanmalı PB ile ilişkili komplikasyonlar monitörizasyonla erken fark edilir Hiperglisemiden kaçınmak gerekmektedir Uzun süre PB alan hastalarda hepatobilier hastalıklar ve metabolik kemik hastalığı unutulmamalı.

96


"PARENTERAL BESLENME Dilek Memiş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dilek Memiş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları