Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bourdieu’den Sonra Yapısal-İnşacı Araştırma Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bourdieu’den Sonra Yapısal-İnşacı Araştırma Programı"— Sunum transkripti:

1 Bourdieu’den Sonra Yapısal-İnşacı Araştırma Programı
Emrah Göker istifhanem.com

2 Loïc Wacquant: Yoksulluğun Hapsedilmesi
Durkheim ≈ Mauss ǀ Bourdieu ≈ Wacquant ABD’de Bourdieucü sosyolojinin yayılmasında bekçilik /temsilcilik + çevirilerde öncülük

3 Loïc Wacquant: Yoksulluğun Hapsedilmesi
Neoliberal dönüşümün kent yoksulluğuna etkisi ǀ Workfare ≡ Prisonfare ǀ “Devletin İki Eli” ǀ ABD ve AB karşılaştırmaları Deregülasyon Refah rejimi zayıflama/dönüşümü Ceza infaz sisteminin genişlemesi “Bireysel sorumluluk” kültü/kültürü Niteliksel (etnografik) ağırlık; ilişkisel istatistik teknikler yok Akademik yüzleşmeye zorlama: Kriminoloji ve Kent Sosyolojisi anaakımı ile çatışma; “ABD-tipi sosyal bilimin emperyalizmi”

4 Mike Savage: Sınıfsal Ayrım/Eşitsizlik
Marksist analizi Bourdieucü analizle güçlendirmek ǀ Çifte revizyon Kolektif araştırma Sınıf analizinde dertler: işlemselleştirme veri inşası veri görselleştirme eleştiri ve güncel siyasete müdahale

5 Mike Savage: Sınıfsal Ayrım/Eşitsizlik
Sınıflaştıran ilişki/süreçler ǀ anti-tözcü “arketip”/kağıt üstünde sınıf kavrayışının terki meslek-indirgemeci kategorileştirmenin terki Üretim süreciyle ilişkiye bağlanan sınıf değil, toplumsal yeniden-üretimin ve kültürel ayrımın/dışlamanın denk boyutlar olarak katılması

6 Mike Savage: Sınıfsal Ayrım/Eşitsizlik
Ayrım mantıkları ≡ “sermaye tipleri” Sosyal sermaye proxy: İlişki ağında kimleri/hangi meslekten kişileri tanıyorsun; ne kadar “bağlantılı”sın Kültürel sermaye proxy: Eğlence-tatil, kültürel tüketim, yeme-içme vb. beğenileri Ekonomik sermaye proxy: Hane geliri, hane tasarrufu ve konut fiyatı

7 Sabour ve Kauppi: Entelektüel Üretim Alanları
Fin sosyolojsinden alan analizi ǀ Muhammed Sabour (Doğu Finlandiya Üniversitesi, Sosyoloji) ve Niilo Kauppi (Strazburg Üniversitesi, CNRS) Sabour: Arap entelektüelleri ǀ Kauppi: Fransız entelektüelleri

8 Sabour ve Kauppi: Entelektüel Üretim Alanları
Sabour: Arap akademi alanı. Arap akademisyenlerin habitusu. Mısır, Suriye, Fas, BAE’de saha çalışması. Arap akademisyenin sosyal sermaye kaynakları. Devletin alana / kariyer gelişimine müdahalesi

9 Sabour ve Kauppi: Entelektüel Üretim Alanları
Kauppi: Fransa’da 1950’lerden başlayarak entelektüel soyluluğun oluşumu. Tel Quel dergisi; post- yapısalcı akademi; Maoizm ve FKP bağlantıları Aşırı teorik jargonla ayrım; “radikallik” icadı; alandaki değişimlerle “evcilleşme”

10 Frédéric Lebaron: Ekonomik Sosyoloji
Seçkin iktisatçıların ve neoklasik iktisadi doxa’nın üretildiği alanın analizi İktisatçıların faal olduğu alanla iktidar alanı arasındaki homoloji Anaakım iktisadi söylemin hakim hale geliş mekanizmaları; iktisadın doksozofları nasıl türüyor Avrupa Birliği Merkez Bankası bürokrasisinin analizi Lebaron aynı zamanda, ÇMA ve niceliksel sosyoloji uzmanı

11 Murat Güvenç: İlişkisel Coğrafya / İstanbul Çalışmaları
İstanbul coğrafyası temelli tarihsel ve güncel veri setleri İlişkisel-Sosyolojik Kartografi ǀ Braudel’in haritalarını yapan Jacques Bertin geleneği ǀ Niceliksel verinin coğrafî ayrım analizi Güvenç bunu Ludovic Lebart ve Jean-Paul Benzécri’yi izleyerek, ÇMA ile geliştiriyor

12 Murat Güvenç: İlişkisel Coğrafya / İstanbul Çalışmaları
Bertin, 1977: Fransa’da 16 köy ve kasaba; 9 değişken (1) yerleşimde lise varlığı; (2) tarım kooperatifi varlığı; (3) tren istasyonu varlığı; (4) tek sınıflı ilkokul varlığı; (5) veteriner varlığı; (6) doktor yokluğu; (7) şebeke suyu yokluğu; (8) karakol varlığı; (9) kadastro yapılmış olması. Satırlar kesiliyor, kümeler oluşması için yer değiştiriliyor İlk üç sırada “lise”, “tren istasyonu” ve “karakol” sahipliği üzerinden iki yerleşim birimi gruplaştı.

13 Murat Güvenç: İlişkisel Coğrafya / İstanbul Çalışmaları
Ayrıştırıcı daha sonra sütunları kesip yer değiştiriyor; sütunlararası kümeleşmeler. Ortaya çıkan örüntü anlamlı: Köy, kasaba, şehir bölgelerindeki lineer gelişme; Suyu ve doktoru olmayan, tek derslikli okulları olan köyler bir küme; istasyonu, karakolu ve lisesi olan şehirler bir küme. Güvenç: KATMANLAR yazılımıyla İstanbul mekanının analizi ǀ Coğrafya üzerinde ayrım

14

15 Özetle, Mevcut Araştırma Programı
Güçlü kulvar: Ayrım sosyolojisi. Yaygın: Bourdieucü eğitim çalışmaları. Öteden beri: Kültürel üretim alanlarını analiz. (medya, akademi, sinema, edebiyat, vd.) Yükselen: İleri marjinallik; kentsel dönüşüm; din alanı; feminist Bourdiecü çalışmalar Zayıf: Tarihsel sosyoloji kesişimi; sosyal hareketler alanı

16 Zorluklar / Sorunlar / Tartışmalar
Yeniden-üretim ve durağanlık vs. değişim ve dinamizm. İlişki (relation) – ilişki kalıbı (relationship) – toplumsal yapı | nasıl ayırt ederiz? Toplumu alanlara bölerken alanlar-arasında kalan boşluklar. İşlemselleştirme: Sermaye türleri, habitus nasıl ölçülür? Sömürü tahakkümün alt kümesi mi? Tarihsel epistemolojinin ontolojiye ihtiyacı var mı?

17 Teşekkürler!.. Emrah Göker istifhanem.com


"Bourdieu’den Sonra Yapısal-İnşacı Araştırma Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları