Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUMSAL YAPIYI OLUŞTURAN ÖĞELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUMSAL YAPIYI OLUŞTURAN ÖĞELER"— Sunum transkripti:

1 TOPLUMSAL YAPIYI OLUŞTURAN ÖĞELER

2 KÖY Köy, mahalli idare teşkilatının en küçük yerleşim yeridir. Muhtar ile tüzel kişiliğe sahiptir sa yılı İl İdare Kanunu'na göre yapılan idari teşkilatta köyler, bucak ve kasabalara bağlıdır. Köy Kanunu ile merkezi idareyle olan münasebetleri düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, nüfusu 2000'den aşağı olan yerler köydür. Köyü, muhtar ve köy ihtiyar meclisi idare eder. Bunlar, seçmenler tarafından beş senede bir seçilir. Köyün öğretmeni ile imamı köy ihtiyar heyetinin tabii üyesidir. • Tarım ve hayvancılık faaliyeti temel geçim kaynağıdır. • Yaşamda değişimin oldukça az olduğu ve geleneklerin toplum yaşamını düzenlediği topluluklardır. • Homojen (grup üyelerinin özellikler bakımından birbirine benzediği) bir yapı vardır. • Kolektif dayanışma ve birlikte tüketme yaygındır.

3

4 KENT Kent,genel anlamda kentsel yerleşmelerin yaygın adıdır. Kırsal olmayan şeklinde dile getirilen kent tanımımıza geçmeden önce kırsaldan neyi kastettiğimizi açıklamak gerekir. Kırsal kesim, genel anlamda kentin karşıtı olarak nüfusun büyük kısmının tarımla uğraştığı,daha çok cemaat karakteri gösteren yerleşim birimleridir. “Kırsal kesim köy ve/veya kasaba, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, yönetim durumu ve demografik açıdan kentten ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları,öteki yapıları ve toplumsal ilişkileri bu yaşamı yansıtan yerleşme birimidir.” • Ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ekonomik yaşamda egemendir. • Yaşamda değişim oldukça hızlıdır. Buna karşın hukuk kuralları toplum yaşamını düzenler. • Heterojen (grup üyelerinin özellikler bakımından birbirinden farklılaştığı) ve organik dayanışmalı bir yapı vardır. • Eğitimle meslekte uzmanlaşma yaygındır.

5

6 METROPOL Yunanca METER yani anne, baba. POLİS ise şehir, kent anlamını taşır. Bu iki kelimenin birleşimi meterpolis olan ve günümüzde meterpolisin kısaltması olarak metropol kullanılan kelime, Anakent anlamına gelir. Kültür, finans ve ekonomi yönünden gelişmiş şehirlere Metropol Denir. Metropol şehire örnek verecek olursak ilk akla gelen isim kuşkusuz; mimari, dini, kültür, nüfus, ekonomi, tarih, medeniyetler açısından Türkiye'de yer alan İstanbul'dur. 

7

8 MİLLET Millet (ulus). Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde geçmişte bir arada yaşamış, şimdi bir arada yaşama inancında, istek, kararından olan, aynı vatana, aynı maddi, manevi değerlere sahip çıkan, aralarında dil, kültür, duygu ve düşünce birliği bulunan, ortak bir tehlike karşısında birlikte tepki gösteren insanların oluşturduğu guruptur. Millet meydana getiren unsurlar şunlardır: Yurt (çoğrafya) birliği, soy (ırk) birliği, ekonomi (çıkar) birliği, tarih birliği, ülkü birliği, kültür birliği, dil birliği ve din birliğidir. Milleti oluşturan unsurlar, bir bütün içinde anlamlıdır. Hiçbir bir tek başına milletti oluşturmaya yetmez. Bu unsurların bazıları tarihsel süreç içinde milleti meydana getirmiş olabilr.

9

10 MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK
Atatürk’e göre milliyetçilik; milli benlik, milli birlik, milli ahlak, milli ekonomi, uygarlık ahlakı, milli duygu ve insani duygunun birleşmesinden meydana gelmiştir. Milliyetçilik

11


"TOPLUMSAL YAPIYI OLUŞTURAN ÖĞELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları