Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Ö ĞRENCI BAŞARıSıNı DEĞERLENDIRIRKEN YAPıLAN ÖLÇME ETKINLIKLERININ AMACı ; ÖĞRENCIYE PUAN VERME, BAŞARıLı OLDUĞU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Ö ĞRENCI BAŞARıSıNı DEĞERLENDIRIRKEN YAPıLAN ÖLÇME ETKINLIKLERININ AMACı ; ÖĞRENCIYE PUAN VERME, BAŞARıLı OLDUĞU."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2 Ö ĞRENCI BAŞARıSıNı DEĞERLENDIRIRKEN YAPıLAN ÖLÇME ETKINLIKLERININ AMACı ; ÖĞRENCIYE PUAN VERME, BAŞARıLı OLDUĞU TAKTIRDE BIR SERTIFIKA VEYA BENZERI BELGE VERME, A LıNAN SONUCA GÖRE EĞITIM ETKINLIKLERINI ZENGINLEŞTIRMEK IÇIN VERILEN EĞITIMIN VE KULLANıLAN ÖLÇME ARAÇLARıNıN GÖZDEN GEÇIRILEREK GELIŞTIRILMESINE OLANAK SAĞLAMAKTıR.

3 E ĞITIM ALANıNDA YAPıLAN DEĞERLENDIRME ETKINLIKLERI AMAÇLARıNA GÖRE 3’ E AYRıLıR 1) T ANıLAYıCı ( DIAGNOSTIC ) DEĞERLENDIRME 2) B IÇIMLENDIRICI ( FORMATIVE ) DEĞERLENDIRME 3) B IÇIMLENDIRICI ( FORMATIVE ) DEĞERLENDIRME :

4 Ç EVRIMIÇI Ö LÇME VE D EĞERLENDIRME ; Geri dönüt, Öğrenciden öğrenciye farklılık gösteren öğrenme hızının kontrolü, Değerlendirme süreci sonunda elde edilecek öğrenme kalitesi anlamında önemlidir.

5  E TKILI Ç EVRIMIÇI D EĞERLENDIRMENIN E SASLARı ; A NGELO VE C ROSS, ETKILI BIR SıNıF DEĞERLENDIRMESININ ÖZELLIKLERINI ŞÖYLE SıRALARLAR : Ö ĞRENCI MERKEZLI, ÖĞRETMEN YÖNLENDIRMELI, KARŞıLıKLı OLARAK FAYDA SAĞLAYAN, BIÇIMLENDIRICI, KONUYA ÖZEL, SÜREGELEN VE ZIHINLERE KAZıNMıŞ ÖRNEKLER …

6 A ŞAĞıDA SANAL DEĞERLENDIRME YAPARKEN ÖĞRENCILERE REHBERLIK EDEBILECEK BAZı ILKELERDEN BAHSEDILMIŞTIR. BUNLAR ; * Ö Z DEĞERLENDIRMELERIN YER VERILDIĞI ÖĞRENCI MERKEZLI DEĞERLENDIRMELER PLANLAMAK. * D EĞERLENDIRMEYE YARDıMCı OLMAK ADıNA, ÖDEVLER, PROJELER VE GRUP ÇALıŞMALARı IÇIN NOT ÇIZELGELERI HAZıRLAMAK. * Ö ĞRENCILERIN DE BIRBIRLERINI YORUM YAPARAK DEĞERLENDIREBILECEĞI ORTAK ÇALıŞMALARA YER VERMEK. * D ERS HEDEFLERINE VE IÇERIĞINE UYGUN DEĞERLENDIRME TEKNIKLERI KULLANMAK. * Ç EVRIMIÇI OLARAK ÇALıŞMASı ZEVKLI, ANLAŞıLMASı KOLAY VE AÇıK DEĞERLENDIRME TEKNIKLERINE YER VERMEK. * D EĞERLENDIRMENIN NASıL OLMASı GEREKTIĞI KONUSUNDA ÖĞRENCIYLE BIRLIKTE ÇALıŞıP ONUN FIKIRLERINI ALMAK.

7 Ç EVRIMIÇI E ĞITIMDE D EĞERLENDIRME Y ÖNTEMLERI ; Ç EVRIMIÇI EĞITIMDE KULLANıLAN DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI G ELENEKSEL VE A LTERNATIF DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI OLMAK ÜZERE IKI BAŞLıK ALTıNDA INCELENMIŞTIR.

8 G ELENEKSEL D EĞERLENDIRME Y ÖNTEMLERI Sözlü sınavlar Yazılı sınavlar Çoktan seçmeli testler

9 A LTERNATIF D EĞERLENDIRME Y ÖNTEMLERI Otantik Değerlendirme Portfolyo Değerlendirme Performans Değerlendirme Açık Kitap Değerlendirme Listeleri

10 1 ) S ÖZLÜ SıNAVLAR : Ç EVRIMIÇI EĞITIMDE SÖZLÜ SıNAVLAR, ÖĞRETIM ELEMANLARı ILE ÖĞRENCILER SOHBET ODALARıNDA VEYA VIDEO KONFERANS ILE BIR ARAYA GETIRILEREK GERÇEKLEŞTIRILIR.

11 2)Y AZıLı SıNAVLAR : Y AZıLı SıNAVLARıN INTERNET ORTAMıNDA CEVABıNıN ALıNABILMESI IÇIN Ç OK S ATıRLı M ETIN G IRIŞI (T EXTAREA ) ‟ KULLANıLABILIR. Ö ĞRENCIDEN GELEN CEVAPLAR BIR VERITABANı VEYA DOSYADA TUTULABILIR. F AKAT E - ÖĞRENME IÇIN IYI BIR DEĞERLENDIRME ŞEKLI DEĞILDIR

12 3) Ç OKTAN SEÇMELI TESTLER : G ELIŞMIŞ ÜLKELERDE ÖĞRENCILERIN BAŞARıLARıNı ÖLÇMEDE EN ÇOK KULLANıLAN SıNAV YÖNTEMIDIR. İ NTERNETTEKI BIRÇOK SıNAV BU YÖNTEM KULLANıLARAK HAZıRLANMıŞTıR

13 4) O TANTIK D EĞERLENDIRME : Ö ĞRENCILERIN GÜNLÜK YAŞAMDA MUHTEMEL OLARAK KARŞıLAŞABILECEKLERI SORUNLARı VE BU SORUNLARı ÇÖZME YETENEKLERINI VE YETERLILIKLERINI SERGILEMELERINI GEREKTIREN BIR TÜR DEĞERLENDIRME BIÇIMIDIR. Ö ĞRENCILERDEN FIKIRLER ÜRETMELERI, BILGIYI KAYNAŞTıRMALARı VE GERÇEK DÜNYADA KULLANıMLARı IÇIN GEREKEN GÖREVLERI TAMAMLAMALARı ISTENIR

14 5) P ORTFOLYO D EĞERLENDIRME : P ORTFOLYO DEĞERLENDIRME, ÖĞRENCININ GELIŞIMININ TAM BIR RESMINI YANSıTAN ÇALıŞMALARıN TOPLAMıDıR. G ELENEKSEL ANLAYıŞıN ÖN GÖRDÜĞÜ BIR TEPKIYI SEÇMEK YA DA IŞARETLEMEKTEN ZIYADE ÜRETIMI GEREKTIREN PERFORMANS DEĞERLENDIRMENIN BIR BIÇIMI OLARAK IFADE EDILEBILIR

15 6) A ÇıK K ITAP : U ZAKTAN EĞITIMDE ÖĞRENCI BAŞARıSıNı DEĞERLENDIRMEK IÇIN KITAPLARA BAKMANıN IZIN VERILDIĞI SıNAVLARıN DA KULLANıLABILIR OLDUĞU SAVUNULMAKTADıR. K ITAP AÇıK YAPıLAN SıNAVLAR ÖĞRENCILERI ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERILERI YÖNÜNDEN SıNAMAKTADıR.

16 6) D EĞERLENDIRME L ISTELERI (R UBRIK ): Ö ĞRENCININ ÖDEV VE DEĞERLENDIRME BEKLENTILERINI ANLAMALARıNA VE KALITELI BIR DEĞERLENDIRMEYE YARDıMCı OLUR. C ONRAD VE D ONALDSON (2004) RUBRIKLERIN ÖĞRENCILERIN GRUP ÇALıŞMASı IÇERISINDE HEM KENDI HEM DE TAKıM ARKADAŞLARıNıN PERFORMANSLARıNı SOMUT OLARAK DEĞERLENDIRMELERINE YARDıMCı OLACAĞıNı BELIRTMIŞTIR.

17 7) A KRAN D EĞERLENDIRME : Ö ĞRENCI TARAFıNDAN HAZıRLANAN ARAŞTıRMA, ÖDEV VE PROJE GIBI ÇALıŞMALARıN KENDI ARKADAŞLARı TARAFıNDAN DEĞERLENDIRILMESIDIR. Ö ĞRENCILER AKRAN DEĞERLENDIRME YAPARKEN, ARKADAŞLARıNıN YAPMıŞ OLDUĞU ÇALıŞMALARı KENDI ÇALıŞMALARı ILE KıYASLAYARAK VE ALTERNATIF BIR BAKıŞ AÇıSı KAZANMAKTADıR.

18 8) G RUP Ç ALıŞMALARıNıN D EĞERLENDIRMEYE D ÂHIL E DILMESI G RUP ÇALıŞMASı, ÖĞRENCILERIN KENDILERINDEN ETKILENEREK DAHA DERIN BILGI SEVIYESINE ULAŞMALARıNA YARDıMCı OLUR. B ÖYLECE SANAL ÖĞRENME TOPLULUĞUNUN OLUŞUMUNU GÜÇLENDIREREK, SANAL BIR DERSIN TEMEL ARACı OLUŞTURULMUŞ OLUR. B ROOKFIELDELD (1995), GRUP ÇALıŞMALARıNıN ILK OLARAK ÖĞRENCI YARATıCıLıĞıNı VE ELEŞTIREL DÜŞÜNME BECERILERINI GELIŞTIRDIĞINI ILERI SÜRMÜŞTÜR.

19 K OPYACıLıK VE H ILE Ç EVRIMIÇI DEĞERLENDIRMEDE HILE VE KOPYACıLıĞı EN AZA INDIRMEK VEYA ENGELLEMEK IÇIN, RASTGELE KARıŞıK TEST, KıSA SıNAV ( QUIZ ) VE AÇıK KITAP SıNAV ÖRNEKLERINE BAŞVURULABILIR. F AKAT HILE KONUSUNDA, ÖĞRENCI DERS IÇIN HAZıRLADıĞı ÖDEVI ÖZGÜN OLARAK KENDI BAŞıNA HAZıRLAYıP HAZıRLAMADıĞı KONUSUNDA GÜVENIRLIK SORUNLARı YAŞANMAKTADıR.

20 H ILE YAPAN ÖĞRENCIYI ÖNCELIKLI OLARAK CEZALANDıRMAKTANSA, ÖĞRENCI ODAKLı YAKLAŞıMLARLA ÖĞRENCILERI KENDI ÇALıŞMALARıNı ORTAYA KOYMALARı KONUSUNDA EĞITIMLER VERILMELI, REFERANSLARı VE KAYNAKLARı KENDI ÇALıŞMALARıNıN YARARıNA NASıL KULLANABILECEKLERI ÖĞRETILMELIDIR !

21 H AZıRLAYANLAR ; BERNA ULUDAĞ HALIME ÜNAL ARZU DUNUK


"UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Ö ĞRENCI BAŞARıSıNı DEĞERLENDIRIRKEN YAPıLAN ÖLÇME ETKINLIKLERININ AMACı ; ÖĞRENCIYE PUAN VERME, BAŞARıLı OLDUĞU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları