Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sürekli Mesleki Gelişim ve Yeniden Belgelendirme Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sürekli Mesleki Gelişim ve Yeniden Belgelendirme Süreci"— Sunum transkripti:

1 Sürekli Mesleki Gelişim ve Yeniden Belgelendirme Süreci
Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 13. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 30 Kasım-2 Aralık 2007

2 Sürekli Tıp Eğitimi Mesleki uygulama içinde olan her hekim için etik bir görev ve kişisel bir sorumluluk

3 Eğitici Değerlendirmesi Kendi kendini Değerlendirme
Belgelendirme Sürekli Eğitim Eğitici Değerlendirmesi Kendi kendini Değerlendirme Formal Eğitim Yaşamboyu Öğrenme Yetkin Hasta Bakımı Uygulamada Performans Profesyonel Davranış Profesyonel Davranış Tıbbi Bilgi Tıbbi Bilgi Sınav

4 Sürekli Tıp Eğitimi Mesleki standartların mümkün olan en yüksek düzeyde sürdürülmesi Bilimsel bilgi ve teknik becerilerin sürekli olarak; yenilenmesi geliştirilmesi güncellenmesi

5 Sürekli Tıp Eğitimi Eleştirel Yaklaşım
Genellikle formal eğitim yöntemleri kullanılıyor Bütünlüklü olmayan ve eğitici merkezli eğitim anlayışı Kişiselleştirilemiyor Hekimin performansını ve tıbbi bakım çıktılarını değiştirmede etkisiz kalıyor

6 Sürekli Tıp Eğitimi Beklentiler
Konunun uzmanları tarafından farklı formatlarda sunulan özgül bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve kişinin kendi uygulamalarıyla bütünleştirilmesi Hekimin performansının ve son aşamada da klinik bakımın iyileştirilmesi

7 Sürekli Mesleki Gelişim
Öz-yönetimle öğrenme Kişiye bilgiyi arama, elde etme ve uygulamalarıyla bağlantılandırma açısından denetim olanağı Ne zaman? Nasıl? Kendi kendini değerlendirme programlarıyla geribildirim

8 SMG Sürekli öğrenme Uygulamayı geliştirme Yeterliliğin değerlendirmesi
Bilginin sınanması Akran/hasta değerlendirmesi Cassel 2002

9 STE/SMG Etkinlikleri Yeniden Belgelendirme Cassel 2002

10 Yeniden Belgelendirme İçin SMG Programları
ABD’den Bir Örnek Son 10 yıl içindeki oluşturulmaya başlandı İkinci nesil yeniden belgelendirme süreci Amerikan İç Hastalıkları Yeterlik Kurulu, bu yöndeki gelişmelerin öncülerinden

11 Sürekli Mesleki Gelişim
Program Modüler bir yeniden belgelendirme süreci Mesleki yaşam boyunca katılınabilir Değerlendirme alanları Performansın değerlendirilmesi Kalite gelişimi Güncellenmiş tıbbi bilgiye sahip olma

12 Sürekli Mesleki Gelişimin Aşamaları
I. Öz-değerlendirme II. Temel bilginin ve klinik yargının değerlendirilmesi III. Mesleki yetkinliğin tanınması

13 I. Öz-Değerlendirme Neleri İçerir?
Klinik beceriler ve iletişim becerileri Tıbbi bakım ve profesyonellik Uygulama performansı Bilginin yenilenmesi Klinik akıl yürütme Literatürün eleştirel olarak gözden geçirilmesi

14 I. Öz-Değerlendirme Süreç
Hekimlere kaliteyi geliştirmede inisiyatif verme Mevcut ve ideal performans arasındaki farkı ortaya koymak Uygulama ağırlıklı öğrenme ve gelişmeyi canlandırma Kalite değerlendirmesinden kalite geliştirmeye doğru değişimi sağlama

15 Öz-Değerlendirme Modülleri
Yaşamboyu Öğrenme Tıbbi Bilgi Klinik Beceriler Uygulamada Performans Hasta / Akran Geribildirimi Uygulamayı Geliştirme ProfesyonelDavranış Cassel 2003

16 I. Öz-Değerlendirme A. Tıbbi bilgi
Uzman bilgisini ve klinik yargıyı sürdürme Bilgiyi güncelleme, yeni tıbbi bilgiyi edinme Yeni geliştirilen ilaçları ve tıbbi teknolojiyi öğrenme

17 I. Öz-Değerlendirme A. Tıbbi bilgi (devam) İnternet temelli modül
Çoktan seçmeli sorular Kitap karıştırma Eğitim kaynaklarına elektronik bağlanma Evde ya da grup ortamında

18 I. Öz-Değerlendirme A. Tıbbi bilgi (devam)
Modül geçildikten sonra soruların yanıtları verilir Yanlış yanıtlar = geribildirim Geçme/kalma modülü; gerekirse yineleme Performans mutlak bir standartta olmalı

19 I. Öz-Değerlendirme B. Klinik beceriler ve iletişim becerileri
Etkileşimli CD-ROM teknolojisi Standart fizik muayene ve iletişim teknikleri konusunda çoktan seçmeli sorular Geçme/kalma modülü; gerekirse yineleme Yanlış yanıtlar = geri bildirim Evde ya da grup ortamında

20 I. Öz-Değerlendirme C. Hasta / akran geribildirimi
Tıbbi bakım ve profesyonelliğe odaklı Mahrem hasta ve hekim değerlendirmesini içerir Telefon programı yoluyla tamamlanır Katılanlar; belirli sayıdaki meslektaşı ve hastayla, tıbbi bakım ve iletişim becerileri konusundaki sorulara yanıt vermek üzere anlaşırlar

21 Hasta Geribildirimi “Doktorum ...” doğru söyler, açık sözlüdür
bana saygılı davranır, hiçbir zaman küçümseyici konuşmaz benimle kişi olarak ilgilidir seçenekleri benimle tartışır beni soru sormaya cesaretlendirir benim anlayacağım şekilde konuşur Example of items on patient survey A five-point rating scale is used Give survey to 40 patients; 25 completed patient surveys are needed; all returned surveys are used Research data supports this sample size as equivalent to random samples (Ramsey et al. Predictive validity of certification by the ABIM. Ann Intern Med. 1989:110: ) Patients like doing this Cassel 2003

22 Hekim Geribildirimi Bu hekimin; nasıl değerlendirirsiniz?
tıbbi bilgisini çoğul karmaşık sorunları ele alışını yatan hastaları tedavi edişini klinik becerilerini hastalara saygısını dürüstlüğünü hastalığın psikososyal yönüne yaklaşımını sorun çözmesini Example of items on patient survey A five-point rating scale is used Give survey to 40 patients; 25 completed patient surveys are needed; all returned surveys are used Research data supports this sample size as equivalent to random samples (Ramsey et al. Predictive validity of certification by the ABIM. Ann Intern Med. 1989:110: ) Patients like doing this nasıl değerlendirirsiniz? Cassel 2003

23 I. Öz-Değerlendirme C. Hasta / akran geribildirimi (devam)
Değerlendirmeler, tümüyle hasta-hekim ilişkisine odaklanır Katılımcılar geribildirimlere yanıt olarak kendini geliştirme planları oluşturmaya gerek duyarlar Modülün geçme-kalma standartı yoktur Programda ilerlemek için modülün tamamlanması gerekir

24 I. Öz-Değerlendirme D. Uygulamayı geliştirme
Yerleşik rehberlerle karşılaştırarak şimdiki uygulamayı ölçmek Hasta bakımını geliştirecek şekilde uygulamayı değiştirmek Uygulama ve uygulama temelli öğrenmede yeterlik geliştirme

25 I. Öz-Değerlendirme D. Uygulamayı geliştirme (devam)
Klinik performans üzerine odaklanır Farklı modüllerle değerlendirme yapılır Belirli hastalıkları olan hastaların bakımı Özgül klinik hizmetler Seçilmiş işlemler Her modülde belirlenmiş standartlar ve rehberlere uygun olarak uygulama çizelgeleri tamamlanır

26 I. Öz-Değerlendirme D. Uygulamayı geliştirme (devam)
Modül geçme-kalma standartını içermez Kişisel gelişim planı geliştirilir Geribildirimi ve gelişimi değerlendirme Çizelgelerin ve temel verilerin denetimi Rastgele seçilmiş az sayıdaki katılımcı Kalite gelişim planlarının sonuçlarını bildirme Rastgele seçilen az sayıdaki katılımcı

27 II. Temel Bilginin Değerlendirilmesi
Temel tıbbi bilgi konusunda bilgisayar temelli, kapsamlı bir sınav SMG programının güvenirliğini sağlamak açısından temeldir Katılımcılar bu sınavı geçerek, bir referans materyale gereksinim duymadan temel bilgiye sahip olduklarını gösterirler

28 II. Temel Bilginin Değerlendirilmesi (devam)
Sınavlar bölgesel merkezlerde ya da güvenlik vb. sorunlar halledilirse internet üzerinden yapılabilir Sınavların geçme-kalma standartı vardır SMG döngüsünde belirli bir yıldan sonra sınava girilebilir Gerekli oldukça sınav tekrarlanır

29 III. Mesleki Yetkinliğin Tanınması
SMG programının son aşaması Kişisel niteliklerin ve mesleki davranışların doğrulanması Geçerli bir tıbbi ehliyet için kanıtın sağlanması Katılımcının yeterli klinik yetkinliğe sahip olduğunun ortaya konması

30 Yeniden Onaylama İçin SMG Programları
Avrupa’dan Bir Örnek (Birleşik Krallık) SMG için eğitim standartlarının yerleştirilmesi ve yeniden onaylama için SMG’nin sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi: Kraliyet Tıp Koleji SMG Ulusal Otoritesi: Tıp Kraliyet Koleji Akademisi bünyesinde oluşturulan SMG Grubu Yöneticileri

31 İyi Tıbbi Uygulama Hastalar ve halk hekimlerin güncel bilgilere sahip ve mesleki olarak yetkin olmalarını beklemek hakkına sahiptir

32 Yeniden Onaylama Klinik ya da klinik olmayan tüm alanlarda eğitim ve gelişim gereksinimlerini karşılayabilmeli Eğitimini bitiren tüm hekimler için mevcut olmalı Erişilebilmeli ve Kişisel Gelişim Planında tanımlanan gereksinimleri zamanında karşılamalı

33 Yeniden Onaylama (devam)
Güçlü değerlendirme sistemi ve geribildirimin sistemli kullanımıyla desteklenen yüksek eğitim kalitesinde olmalı Katılanların uygun denetimi kullanılarak doğrulanabilir olmalı Hekimlerin performansındaki değişiklik aracılığıyla gösterilebilir etkinlikte olmalı Yapı, süreç ve sonuçlarda şeffaflık; halk tarafından güçlü ve etkili olarak görülmeli

34 Yeniden Onaylama (devam)
Yıllık değerlendirme Yeniden onaylanmanın aracı Öğrenme gereksinimlerini tartışma SMG’nin hekimin uygulamasına uygunluğunu garanti etmenin bir yolu SMG hekimin gereksinimlerini karşılıyor mu?

35 Değerlendirme ve Kişisel Gelişim Planı
Değerlendirme Kişisel Gelişim Planı Belirli bir dönem için anahtar öğrenme hedeflerinin tanımlandığı yazılı bir döküman Hekimin kişisel olarak öğrenmeyi istedikleri değil, öğrenme gereksinimleri kaydedilir “Hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği / başarının nasıl değerlendirileceği” sorularına yanıt

36 SMG’nin Kategorileri Kişisel etkinlikler İç etkinlikler
Yararın nerede olduğunun kişi tarafından belirlenmesi (dergi okuma vb) İç etkinlikler Meslektaşlarla alışılagelen yerel etkinlikler (hastanedeki tıbbi toplantılar vb) Dış etkinlikler İş ortamının dışındaki etkinlikler (konferans vb)

37 Krediler Klinik krediler Klinik olmayan krediler
Eğitim etkinliğinin doğrudan klinik konularla ilişkili olduğu durumlarla ilgili Klinik olmayan krediler Yönetim, etik, yasal konular ve değerlendirme eğitimi gibi, doğrudan klinik konularla ilişkili olmayan eğitim etkinlikleriyle ilgili

38 Krediler Bir yılda, 25’i dış etkinliklerden olmak üzere, en az 50 eğitim kredisi 50 kredinin en fazla 10’u kişisel etkinliklerden alınmalı 5 yılda, dış etkinliklerden alınan klinik olmayan krediler, en az 25 olmalı

39 SMG Nasıl Olmalı? En etkili
Hekimlerin, gündelik uygulamalarında karşılaştığı sorunlar konusunda sorduğu sorular üzerine kurulmalı Gereksinimlerin değerlendirilmesi ve gereksinimlere odaklanan çoklu öğrenme etkinliklerini içermeli

40 SMG Nasıl Olmalı? En yararlı En üretken
Uygulamaya dönüştürülmeli ve bir dizi izleme dayalı öğrenme etkinlikleriyle pekiştirilmeli En üretken Öğrenenler arasında etkileşimi cesaretlendirmeli ve akran tartışmaları için imkan yaratmalı


"Sürekli Mesleki Gelişim ve Yeniden Belgelendirme Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları