Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA- ALTINDAĞ Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA- ALTINDAĞ Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi"— Sunum transkripti:

1 ANKARA- ALTINDAĞ Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi

2 Proje Finansörü: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansı
Başvuru Sahibi Kurum: Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi Proje Yurt İçi Yerel Ortakları : 1. Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi 2. Gurmen Hazır Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd Şti 3. Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği Proje Yurt Dışı AB Ülke Ortakları : 1. ALMANYA, Hotel Deichgraf Cuxhaven 2. ALMANYA, HOTEL SEELUST Proje Türü : Leonardo da Vinci – Mobility PLM (People in the Labour Market) Proje Numarası: TR1-LEO Proje Adı: Endüstriyel Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon Proje Süresi: 1 yıl (Haziran 2013 –Haziran 2014) Proje Katılımcı Sayısı: 28 kişi Yurt Dışı Hareketlilik Süresi: 3 Hafta Almanya (1 -21 Şubat 2014)

3 Adres: Mevlana Bulvarı no:181 06520 ÇANKAYA-ANKARA
T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Ulusal Ajans AB Katılımcı ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanmasını sağlamak amacıyla her ülke kendi içinde ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine etmek için bir uygulama birimi (Ulusal Ajans) oluşturmuştur Nisan 2004 tarihinde programlara katılmaya hak kazanan ülkemiz Ulusal Ajans’ı ise Devlet Planlama Teşkilatına Bağlı olarak “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı” ismi ile 2003 yılının Ağustos ayı içerisinde kurulmuştur. Mali özerkliği bulunan kurumda 48’i uzman olmak üzere toplam 100 kadar çalışan bulunmaktadır. Adres: Mevlana Bulvarı no: ÇANKAYA-ANKARA Web: Tel: 0(312)

4 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları; Birliğe üye ve aday ülkelerin eğitime yönelik politika ve uygulamalarını  desteklemek ve geliştirmek için yürütülmekte olan bir topluluk programıdır. Programın ana amacı; Hayatboyu öğrenme programları faaliyetleri ile ülkelerarası işbirliğinin kullanılarak üye ve aday ülkelerin eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesi, yeniliklerin teşvik edilmesi ve Avrupa Boyutunun yükseltilmesidir. Hayatboyu Öğrenme Programları; “Kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdama yönelik bir perspektif ile bilgilerin, becerilerin ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetleri”ni içeren program olarak tanımlanmaktadır. Hayatboyu Öğrenme Programları kapsamında; Farklı hedef gruplara yönelik olarak, Leonardo da Vinci(Mesleki Eğitim), Comenius(Genel Eğitim), Grundtvig(Yaşamboyu Eğitim) ve Erasmus(Yüksek Öğrenim) isimleri altında eğitim ve kültür programları uygulanmaktadır.

5 Leonardo da Vinci Programı
Organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan ve AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu programın faaliyet alanlarından biri olan Hareketlilik Faaliyeti (Mobility) ise mesleki eğitimdeki öğretmen, öğrenci, usta öğretici, çıraklar ve işsizlerin belirli bir süre ile bir AB devletinde mesleki faaliyetlerinde bulunmaları için mali kaynak sağlayan bir programdır. Leonardo da Vinci programı Avrupa Birliği ülkeleri arasında 21 yıldır uygulanmakta olan bir programdır. Ülkemiz bu programa ilk defa 2004 yılında katılmıştır. Ülkemizin programa katıldığı 2004 yılından itibaren çeşitli illerimizden toplam kişi yurtdışına giderek Leonardo da Vinci Hareketlilik faaliyetine katılmıştır yılında , 2011 yılında , yılında ise ’in üzerinde kişi yurtdışı hareketlilik faaliyetine katılacaktır. Leonardo da Vinci mali desteği, projede yer alan bir kişinin bulunduğu ülkeden gideceği ülkeye yapacağı tüm seyahat giderlerini, konaklama ve yeme-içme giderlerini, yabancı dil eğitimi alması için gerekli olan giderler ile sigorta giderlerini kapsamaktadır. Kısacası bu destek, hareketlilik faaliyetine katılan bir kişinin, kişisel harcamalar haricindeki tüm giderlerini karşılamaktadır.

6 Neden Hareketlilik Projesi?
PLM- Çalışanların, Tecrübe kazanmak isteyenlerin Bilgi ve becerilerin artırılması, İş imkanı, Teknoloji ve Yenilikleri Kullanabilmeleri Teknoloji ve yeniliklerin yerinde görülmesi Yabancı dillerini geliştirmelerini Sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkı sağlamaktır.

7 Projemizin Hareketlilik Hedef Grupları:
“Endüstriyel Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon” isimli projemiz okulumuz Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi sahipliğinde yürütülecek olup, Ankara ilimiz dahilinde yerel ortaklarımız Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi, Gurmen Hazır Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd Şti ve Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneğinden eşit oranda katılımcıların yer alacağı işgücü piyasasında olup niteliklerini artırmak isteyen, işe yeni başlayan ve işsiz olup aralarında 4 işitme engelli bulunan, 17 – 35 yaş gurubunda çoğunluğu bayan olan en az orta öğretim mezunu 28 gencimizi kapsamaktadır. Projenizde 4 engelli katılımcı vardır. Engellilik oranı en az % 40 olmalı ve kişi, ilgili kurumdan alacağı belgeyle bunu belgelendirmelidir. Bütün katılımcıların Yurt içi yabancı dil kursları, Toplu olarak Havaalanı transferleri, uçak biletleri ve yurt dışı üç öğün yeme-içme ve konaklama ücretleri toplu olarak proje kapsamında UA ödenekleri ile karşılanacaktır. Katılımcılar bütün eğitim ve hareketliliklerini gruplar halinde yapacaklar ve kendileri ile sözleşme yapılacaktır. İlk defa pasaport alacaklar için Pasaport harçları (70 TL ve sözleşmede olabilecek, noter masrafı (yaklaşık 50TL) kendilerince karşılanacaktır. Proje katılımcıları ile Proje başvuru sahibi kurum Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi arasında yapılacak sözleşme ile katılımcıların üstlenecekleri görev ve sorumluluklar ile sözleşme gereği görevini yerine getirmeyen katılımcılara uygulanacak olan mali cezai yaptırımlar ile ilgili maddelde yer alacaktır.

8 PROJENİN YÜRTÜLMESİ Proje Başvuru Sahibi Kurum Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi Görevleri 1. Proje irtibat kişisi ve yürütücüsü görevlendirmek. Proje çalışma programını ve zaman çizelgesindeki faaliyetleri yürütme organları ile gerçekleştirmek. 2. Proje ortak kurumların web sitesi başta olmak üzere yerel ve ulusal basın organları aracılığıyla projenin duyurulmasını sağlamak. 3. Proje yurt içi ortak kurumlar ile birlikte katılımcıların belirtilen şartlar ve yöntemler usulünce belirlenmesini sağlamak, katılımcılar ile sözleşme yapmak. 4. Ulusal Ajansla sözleşme yapmak. 5. Proje bütçesinin yönetmek, Proje mali ve idari yönetim dosyalamasını yapmak. 6. Katılımcılar için dilsel, kültürel ve pedagojik hazırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek. 7. Katılımcıları pedagojik hazırlıklar için “Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon” konulu hazırlık kurslarını organize etmek, 8. Katılımcıların yurt dışı seyahat organizasyonlarını gerçekleştirmek. Katılımcıların bulundukları yerleşkelerden havaalanı transfer ve yurt dışı seyahat uçak biletlerini gruplar halinde organize etmek, Seyahat sigorta, vize vb. hizmet alımlarını gerçekleştirmek. Katılımcıların hizmet damgalı pasaport almaları için gerekli lojistik desteği vermek. 9. Yurtdışı ev sahibi ortaklarımızla beraber, yerleştirme boyunca konaklama, yeme, içme ve yerel ulaşım ile ilgili gerekli organizasyonları yapmak. Bu hizmetlerin gerçekleşmesine dair sözleşme yapmak. 10. Projenin yaygınlaştırma faaliyetlerini organize etmek, proje nihai raporunu hazırlamak ve Ulusal Ajans’a sunmaktır.

9 PROJENİN YÜRTÜLMESİ Proje yerel ortak kurumları; Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi, Gurmen Hazır Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd Şti, Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneğinin görevleri 1. Proje ilgili bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak için proje irtibat kişisi ve yürütücüsü görevlendirmek. Proje çalışma programını ve zaman çizelgesindeki faaliyetleri proje başvuru sahibi kurum organizasyonu ve işbirliği ile gerçekleştirmek. 2. Projenin duyurulması, faaliyetleri ve sonuçlarının yaygınlaşması için başta kurumların web sayfaları olmak üzere yerel ve ulusal basın yayın organlarının kullanılması hususunda gerekli tüm tedbirleri almaktır. 3. Proje yurt içi ortak kurumlar olarak ortaklık beyanında ve sözleşmede belirtilen sayıda katılımcıların ve refakatçileri proje şartları ve yöntemleri usulünce belirlenmesini sağlamak, katılımcılar ile proje başvuru sahibi kurum adına sözleşme yapmak. 4. Proje katılımcılarının faaliyetlere katılımını ve izlenilmesini sağlamak. 5. Projenin yurt içi hazırlık ve yurt dışı hareketliliklerinde seyahat, katılım vb. belgeleri dosyalayıp, yurt dışı hareketliliklerin hemen sonrasında proje başvuru sahibi kuruma teslim etmek. 6. Projenin yaygınlaştırma faaliyetlerine katılmak, proje nihai raporunu hazırlanmasında belge ve dokümanlar ile katkıda bulunmaktır.

10 PROJE FAALİYETLERİ Katılımcıların yurt dışı hareketlilik öncesi pedagojik ve dilsel hazırlıkları: Projemizin pedagojik ve kültürel hazırlık kurslar çerçevesinde proje başvuru sahibi kurumumuz Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanındaki atölyelerimizde Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında mesleki eğitim vermekte olan refakatçi öğretmenlerimiz tarafından 120 saat süreli “Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon” konulu hazırlık kursu verilecektir. Katılımcılarımız arasında olan okulumuzun ve dengi okullarımızın ilgili alan mezunları, alanda temel mesleki eğitim alan sertifika ve belgesi olan katılımcılarımızda isterlerse bu kursa katılacaklardır. Mesleki hazırlık kursu kapsamında katılımcılarımıza WHO/EU Standartlarında Hijyen ve Sanitasyon kuralları detaylı olarak öğrencilerimiz bilgilendirilecektir. Katılımcılarımızdan bu kurslarda başarılı olmaları şartı aranacak ve kurs sonunda sertifika alacaklardır. Katılımcılarımızın hazırlık kurslarından alacakları “Hazır Yemek Üretim ve Servis Elemanı” sertifikası verilecektir. Projemize katılımcı olarak yer alan tüm öğrencilere, LDV-PLM projemizin Pedagojik, Kültürel ve Dil Hazırlığı finansmanı tutarında MEB’e bağlı özel profesyonel kurs merkezinden en az 70 saat 1,5 ay süreli özel yabancı dil Almanca/İngilizce kursları verilecektir. Yabancı dil kurslarına katılan tüm katılımcılarımız göstermiş oldukları dilsel gelişimleri ve yapılan faaliyetleri (ders saati ve içeriği) içine alan birer sertifika alacaktır. Bu sertifikalar yine bu eğitimleri verecek olan profesyonel kurs merkezi tarafından sağlanacaktır.

11 PROJE FAALİYETLERİ Yurt dışı hareketlilikler:
Projemizin 28 kişilik katılımcımız tarihinde 3 hafta süre ile Almanya’da iki ayrı alıcı ortağımız Hotel Deichgraf Cuxhaven ve HOTEL SEELUST tesislerinde değişimli gruplar halinde ‘Endüstriyel Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon’ konulu seminer ve uygulamalara katılacaklardır. Projemizdeki her bir katılımcısına, LdV finansmanı ile hareketlilik projeleri kapsamında, bulundukları alıcı ülke ortaklarımız tarafından “Hygiene and Sanitation in Industrial Food and Beverage Services” eğitim belge ve sertifikası verilecektir. Almanya’da alıcı ortaklarımızın projemizdeki görevleri: *Proje uygulama çalışmaları süresince 1 usta eğitici ve 1 irtibat kişisini – rehber görevlendirmek. *Katılımcıları yurt dışında havalimanı – konaklama yerleri transferlerini sağlamak, *Katılımcılarımıza tam pansiyon olarak konaklama organizasyonunu sağlamak, *Katılımcıların çevreye adaptasyonu için bilgilendirmek ve uyum eğitimi vermek, *Mesleki eğitim programını uygulamak, *Katılımcıların boş zaman ve kültürel aktivitelerini organize etmek, *Katılımcıların mesleki eğitimlerini belgelendirmek, sertifika vermek, *İzleme faaliyetlerinde bulunmak, *Değerlendirme raporu göndermektir.

12 PROJE FAALİYETLERİ Hotel Deichgraf Cuxhaven
AB Üyesi ALMANYA’da bulunan alıcı ev sahibi ortaklarımız Hotel Deichgraf Cuxhaven Nordfeldstrasse Cuxhaven, Hotel Deichgraf Almanya nın Hambug liman Kanal girişinde uluslararası nakliye yolu, modern spa olanakları ve bir spor bar tesislerinin bulunduğu Cuxhaven şehrinde bulunmaktadır. Hotel Konaklama hizmetlerinin yanında bünyesin endüstriyel mutfak yapısı ve deneyimli kadrosu ile Gastronomi alanında bölgesinde iş yerlerine ve toplu gruplara ağırlama, yiyecek ve içecek hizmetleri sunmaktadır. da çevresine hizmet sunmaktadır. HOTEL SEELUST Cuxhavener Strasse Cuxhaven Hotel Seelust Cuxhaven Duhnen’de Kuzey Denizi kıyısında yer alan bu 4-yıldızlı otel, büyük okyanus manzaralı, güneşlenme alanı ile bahçe ve kapalı havuzu bulunmaktadır. Oda sayısımız; 77 (6’sı suit)’dir. UNESCO Dünya Doğal Mirası Wattenmeer'in olanaklarını da sunmaktadır. Otel bölgesinde Konferans ve Gastronomi hizmetinde de oldukça tanınmıştır. Bünyesinde bulunan donanımlı mutfak yapısı ile iş yerlerine ve toplu gruplara ağırlama, yiyecek ve içecek hizmetleri sunmaktadır.

13 PROJE FAALİYETLERİ AB Üyesi ALMANYA’da bulunan alıcı ev sahibi ortaklarımızın bulunduğu şehir Cuxhaven’dan panorama

14 PROJE FAALİYETLERİ AB Üyesi ALMANYA’da bulunan alıcı ev sahibi ortaklarımızın organizasyonunda konaklama Hotel Deichgraf ve Hotel Seelust yılın dört mevsimi tam kapasite ile çalışmaktadır. Turizm sektöründe olduğu kadar sektöre yönelik mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenim merkezi olarak faaliyet yapmaktadır. Bu çalışmaları doğrultusunda gerek Almanya içerisinde iş bulma kurumu ve gerekse mesleki eğitim kurumları ile irtibatlı olarak meslek eğitim alan çırak ve kalfalara iş yeri eğitimi sunmaktadır. Alıcı ev sahibi ortaklarımız alanında diğer bir çalışma portföyü de AB LDV projelerinde sayısız alıcı ortak pozisyonu ile ev sahipliği yapmasıdır. Ortaklarımız LdV ve diğer mesleki eğitim maksatlı yurt dışından gelen öğrencilerin mesleki ve kültürel eğitimleri ve proje uygulamalarında hayli tecrübeli ve başarılıdır. Katılımcılarımız 3 hafta boyunca alıcı orta kurumlarımızın misafirhanelerinde konaklayacaklardır. Misafirhanelerde odalar 2’şer kişilik odalar, duş, tuvalet ve TV bulunmaktadır. Misafirhane merkezi ısıtma sistemine sahip olup 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Katılımcılar yanlarında havlularını ve saç kurutma makinelerini yanlarında getirmelidir. Türk aşçı tarafından hazırlanacak olan öğle ve akşam yemekler Türk mutfağı damak tadında olacaktır. Yurt dışı faaliyetler süresince bir rehber sürekli olarak katılımcıların yanlarında bulunarak tüm sorunları ile ilgilenecektir. Gruplar halinde eğitim programların dışında rehber eşliğinde Cuxhafen bölgesine ve çevresine kültürel ve teknik geziler yapılacaktır.

15 PROJE FAALİYETLERİ Çalışma Programı
Projemiz uygulamaları ile Endüstriyel yiyecek içecek ve hazır yemek üretim hizmetleri sektöründe temel olan yiyeceklerin hazırlama, pişirme, saklama ve servis aşamalarında AB standartlarında olması gereken sanitasyon ve hijyen ilkeleri konusunda bilgi edinecek, çalışma alanlarında bunları uygulayabilecek ara elemanlar yetiştirilecektir. Katılımcılarımızın, hazır yemek üretim sektöründe çalışma ortamlarının temizliğini sağlayarak, sağlıklı ve hijyenik yiyecek üretimi ve servisini yapacak nitelik ve donanımlara kavuşacaklardır. Katılımcılarımıza yurt dışı uygulamalar süresince alıcı ortaklarımızın proje irtibat kişileri ve usta öğreticiler tarafından kendilerine her zaman rehberlik yapılacaktır. Projemizin bütün katılımcılarına, LdV finansmanı ile hareketlilik/PLM projeleri kapsamında Almanya Almanya’nın Cuxhaven şehrindeki alıcı ortaklarımız Hotel Deichgraf ve Hotel Seelust tarafından katıldıkları eğitimler ve yapılan faaliyetleri de içerisine alan birer sertifika verilecektir. Alıcı ortaklarımız tarafında tarafından bütün katılımcılarımıza projemizin konusu endüstriyel yiyecek içecek hizmetlerinde hijyen ve sanitasyonu içeren “Hygiene and Sanitation in Industrial Food and Beverage Services” sertifikası verilecektir. Katılımcılarımız uygulamalı eğitimlere kendi özel aşçı ve mutfak kıyafetleri ile katılacaklardır.

16 PROJE FAALİYETLERİ Mesleki Eğitim Uygulamaları

17 PROJE FAALİYETLERİ Mesleki Eğitim Uygulamalar

18 Endüstriyel Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon
TR1-LEO Endüstriyel Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon İletişim Bilgisi Proje başvuru sahibi kurum: Yıldım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Hibe sözleşmesini imzalamaya yetkili kişi: Emine KILIÇ, Okul Müdürü Müdürü İletişim: , Proje irtibat kişisi: Gülsen ÖZDEMİR, Yıldırım Beyazıt KML. Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölye Şefi İletişim: , Proje Yurt İçi Ortakları Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi, Ali OSMANLI, Okul Müdürü İletişim: , 2. Gurmen Hazır Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd Şti, Yavuz SAYİÇ, Genel Müdür İletişim: , 3. Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği, Reşat ERDEMİR, Executive Chef İletişim: ,

19 Endüstriyel Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon
TR1-LEO Endüstriyel Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi TEŞEKKÜRLER


"ANKARA- ALTINDAĞ Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları