Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Saffet Karaca İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Anesteziyoloji AD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Saffet Karaca İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Anesteziyoloji AD"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Saffet Karaca İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Anesteziyoloji AD
Travma Yönetimi Prof.Dr.Saffet Karaca İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Anesteziyoloji AD

2 TRAVMA KÜRESEL SAĞLIK PROBLEMİ
1. ölüm nedeni < 44 yaş 10 Milyon sakat / yıl kalıcı sakatlık / yıl ölüm / yıl Maliyeti > 100 Milyon $

3 Travmanın Tanımı Travma genelde kinetik, termal veya kimyasal enerjinin dokulara transferi ile meydana gelen doku hasarı olarak tanımlanabilir. Soğuğa maruz kalma ile oluşan travmada ise bunun tam tersi olarak (ısı şeklinde) dokulardan enerji kaybedilir. Künt travma, genellikle motorlu taşıt yaralanmaları, düşmeler ve spor yaralanmaları sonucunda oluşur. Penetran travma, künt travmanın özel bir şeklidir ve çok dar bir yüzey alanına aşırı kuvvet uygulanması ile oluşur. Bıçak ve benzeri aletler ile ateşli silah yaralanmaları bu gruba girer.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Sivil Travma Tipleri Bölge %Hastalar Baş ve boyun 28.4 Toraks 11.2
Karın 19.8 Üst ekstremiteler 8.4 Alt ekstremiteler 20 Omurga 1.6

19 Askeri Travma Tipleri (Vietnam’da) Bölge %Hastalar Baş ve boyun 12
Toraks 7.2 Karın 7.1 Üst ekstremiteler 22.4 Alt ekstremiteler 40.6 Diğer* *Sırt,kalça,genitalvs..bölgeler 10.7

20 Travma Yönetiminde Anestezistin Görevleri
Travma ekip lideri Postop.ağrı tedavisi Travma ekip üyesi Hastaneler arası transport Hastane öncesi müdahale eden hekim Yoğun bakım hekimi Anestezist

21 İleri Travma Yaşam Desteği Prensipleri
1-Travmalı hastanın hızlı ve doğru değerlendirilmesi 2-Hastanın resüsite ve stabilize edilmesi 3-Hastane kapasitesinin hastanın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığının tespiti 4-Gerekiryorsa hasta transportunun güvenli şekilde sağlanması 5-Optimal tedavinin devamlılığının sağlanması

22 Primer değerlendirme ve resüsitasyon fazı
A Hava yolu açıklığının sağlanması (servikal vertabra kontrolu !) B Solunumun sağlanması C Dolaşımın sağlanması ve hemorajinin kontrolü D Nörolojik durumun değerlendirilmesi E Hastanın tam fizik muayene için soyulması

23 İleri Travma Yaşam Desteği
1- Primer değerlendirme ve resüsitasyon 2- Sekonder değerlendirme 3- Definitif tedavi

24 ANAMNEZ Hastanın hikayesi Aldığı ilaçlar Alerji Açlık süresi Olay

25 Kabul eden hastahane Yoğun Bakım Ünitesi Akut hasar Değerlendirme &
resüsitasyon Definitif tedavi Kritik hasta Stabilizasyon & monitorizasyon Primer Transport Yoğun Bakım Ünitesi Akut hasar Temel yaşam desteği İleri yaşam desteği Sekonder transport Transport timi

26 Travma Skoru Travmanın şiddetini değerlendirmek için 1981 yılında tanımlanan travma skoru, yaralanmanın fizyolojik şiddetini saptayan sayısal bir değerlendirme sistemidir.

27 TRAVMA SKORU (1-16p) Solunum hızı 10-24/dk p 25-35/dk p >36 /dk p 1-9 /dk p Apne p Sistolik basınç >90 mmHg p mmHg p mmHg p 0-49 mmHg p Nabız yok p Respiratuar ekspansiyon Normal p Çekilme p Kapiller doluş Normal p Geçikmiş p Yok p Glasgow Koma Skalası p p p p p

28 Glasgow Koma Skalası Kategori Cevap Puan Göz açma Spontan
Sözel uyarı ile Ağrılı uyarı ile Yanıt yok 4 3 2 1 Sözel Yanıt Oryante koopere Desoryante konuşabilir İlgisiz sözler Anlaşılmayan sözler 5 Motor Yanıt Söyleneni yapma Ağrılı uyarıyı lokalize etme Fleksiyon çekme Fleksör (Dekortike) Ekstansor (Deserebre) 6 Total 3-15

29

30 Travmaya bağlı hipotansiyon nedenleri
Hipovolemi Spinal kord yaralanması Kardiak tamponad Tansiyon pnömotoraks Anaflaksi Drug overdose Nörojenik pulmoner ödem Sepsis

31 Travmalı Hastalarda Endotrakeal Entübasyon Endikasyonları
Kardiyak arest Bilinci kapalı hastalarda aspirasyonu önlemek Hava yolları obstrüksiyonu Solunum yetersizliği Hipoksemi Koma Şok Servikal spinal kord yaralanmalarında

32 KOLLOİDLER Albumin kolloid onkotik basıncın %80’nini sağlar.
Karaciğerde sentez edilir. %5-25 solüsyonları serum fizyolojikde çözülmüş halde bulunur. Donör plazmasından üretilir. Hetastarch (hidroksi etil nişasta); mol. ağırlığı , intravasküler yarılanma ömrü 6 saattir. Gelatin hayvansal kollejenlerin hidrolizi ile elde edilir.Mol.ağırlığı 35000, intravasküler yarılanma ömrü saattir. Dextran glikoz molekülünden elde edilen bir polisakkarid olup; mol ağırlığı intravasküler yarılanma ömrü 6-2 saattir. Anafilaktik reaksiyona ve kan grubu tayininde yanlışlığa sebep olabilir.

33 Kan Kaybına Yanıt Vital Parametre <15% 15-30% 30-40% >40%
Kalp atım hızı <100 >120 >140 Sistolik arter basıncı Normal Azalmış Nabız basıncı Normal veya artmış Kapiller dolum Gecikmiş Gecikmiş veya yok Yok Solunum sayısı 14-20 20-30 30-40 >40 MSS-şuur Huzursuz Çok huzursuz Huzursuz veya konfüze Konfüze veya kapalı

34 Masif Kan Transfüzyonu
= Hasta kan volümünün 24 saat içinde replase edilmesi Problemler: 1. Hipotermi 2.Hiperpotesemi 3. asidoz 4. Hemolitik sarılık 5. DIC 6. ARDS 7. Disritmi 8. Citrate Toksisitesi Dilusyonel Koagülopati (dilusyonel trombositopeni, koagülasyon faktörlerinde azalma)

35 Travmalı Hastaların Tedavisinde Öncelikler
Yeterli ventilasyon ve oksijenasyonun sağlanması Kan basıncının ölçülmesi EKG Periferik damar yolu açılması Santral venöz katater takılması Sıvı tedavisi (Kristalloid,Kolloid,Kan) Kan ve sıvıların ısıtılarak verilmesi Kan gazı ve hemotokrit ölçümleri Isı ölçümü İdrar miktarı ölçümü İntra-arteryel kanül takılması

36 Genel Anestezinin Evreleri
İndüksiyon İdame Ayılma

37 İndüksiyonun Amaçları
Bilinçsizliği sağlamak, kardiyovasküler stabiliteyi bozmadan mümkün olduğu kadar kısa bir sürede cerrahi anestezi seviyesine ulaşmaktır. Mide içeriği aspirasyonunu ve laringospazmı önlemek için hava yolu açıklığının temin edilmesidir.

38 Travmalı Hastada Anestezi İndüksiyonu ve İdamesi
Ketamine veya etomidate tercih edilen hipnotik ajanlardır; tiyopenton ancak hipovolemi düzeltişmişse kullanılmalıdır. Süksinilkolin travmadan sonraki ilk saatlerde güvenle kullanılabilir; alternatif olarak non-depolarizan Rocuronium seçilebilir. Volatil anestezik dozlarının dikkatlice titre edilmeli Pnömotoraks olasılığında N2O’dan sakınmak İnvazif monitörizasyon yapılmalı İntraop. Awareness (farkına varma) riski!

39 Travmada İndüksiyon Ajanları
Etomidate 0.2 mg/kg hemodinamik stabilite Ketamine 1-2 mg/kg direkt miyokard depresyonu Thiopental mg/kg doza bağlı miyokard depresyonu ve sistemik vazodilatasyon Propofol mg/kg hipovolemik hastalarda rölatif kontrendike

40 Travmalı Hastaların Entübasyonu
Tercih edilen NMB’ler Süksinilkolin Rocuronium Entübasyon riskleri Servikal fraktür! Dolu mide! (Sellick Manevrası)

41 Endotrakeal Entübasyonun Yan Etkileri
Travmatik ve mekanik nedenler: Direkt; Spinal kord travması Gözde travma Burun kanaması Diş travması Farinks ve larinks yaralanması Özafagus, farinks delinmesi Subkutanöz ve mediastinal amfizem Aritenoid dislokasyonu Aspirasyon

42 Patofizyolojik nedenler:
İndirekt Pnömotoraks Özafagus entübasyonu!!! Bronşiyal entübasyon! Patofizyolojik nedenler: Farinks ve larinks spazmı Bronkospazm Öksürük ve ıkınma Kardiyak aritmi Arteryel hipertansiyon Arteryel hipotansiyon

43 TEŞEKKÜRLER


"Prof.Dr.Saffet Karaca İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Anesteziyoloji AD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları