Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite Sunusu pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite Sunusu pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite Sunusu pedagojiformasyon.com

2 8. Sınıf 3.Ünite Hz. Muhammed’ in Hayatındaki Örnek Davranışlar Konular : Konular 1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı 3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi 4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı 5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi 6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi 7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi 8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi 9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi 1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı 3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi 4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı 5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi 6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi 7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi 8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi 9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

3 1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 2. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini yorumlar. 3. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 5. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur. 1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 2. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini yorumlar. 3. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 5. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur. 8. Sınıf 3.Ünite Hz. Muhammed’ in Hayatındaki Örnek Davranışlar/ Kazanımlar

4 1. Hz. Muhammed (s.a.v) İnsanlara Değer Verirdi Bir kimsenin size değer verdiğini nasıl anlarsınız? Bir kimsenin size değer verdiğini nasıl anlarsınız?

5 1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Muhammed insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makam ayrımı yapmaksızın değer vermiştir. Çünkü evrende var olan her şey Allah’ın eseridir. Bunların saygıya en layık olanı da insandır.

6 içten davranırdı konuşmasını kesmeden sonuna kadar dinlerdi yakından ilgilenirdi hâl ve hatırını sorardı Akraba ve komşularına değer verirdi. gibi bir çok güzel davranışı da Müslümanın Müslümana karşı görevi olarak belirtmiştir. davete katılmak öğüt isteyene öğüt vermek, selamlaşmak hastayı ziyaret etmek cenazeye katılmak İnsanlar Hz. Muhammed -a -ın -la -ın

7 1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi Bir gün Hz. Muhammed ve arkadaşları otururken önlerinden bir cenaze geçer. O hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Müslüman olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz.Peygamber, “Bu da bir insan değil mi?” buyurarak her insanın saygıya değer olduğunu vurgular.

8 “ Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin.” Kalem suresi, 4. ayet. “ Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin.” Kalem suresi, 4. ayet. Hz. Muhammed’in güzel bir ahlaka sahip oluşu ile ilgili bir örnekler verelim. 1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi

9 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı “Bir kimsenin güvenilir olduğunu nasıl anlarsınız? ?

10 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı Hz. Muhammed, çocukluğunda ve gençliğinde güvenilir bir kimse olarak biliniyordu. Mekkeliler onu dürüst ve güvenilir anlamına gelen “Muhammedü’l-Emin” diye çağırıyorlardı.. Hz. Muhammed, çocukluğunda ve gençliğinde güvenilir bir kimse olarak biliniyordu. Mekkeliler onu dürüst ve güvenilir anlamına gelen “Muhammedü’l-Emin” diye çağırıyorlardı..

11 Peygamberimiz, verdiği sözleri mutlaka yerine getirmiş, kendine verilen emanetleri zamanında sahiplerine teslim etmiştir. 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı

12 Özü sözü bir olan Hz. Muhammed asla yalan söylememiş ve yaşamı boyunca doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamıştır. 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı

13 Zeyd bin Haris, küçük yaşlarda esir düşer. Hz. Hatice onu alır ve Hz. Muhammed’le evlendikten sonra Zeyd’i onun hizmetine verir.

14 Zeyd’in babası, oğlunu uzun süre aradıktan sonra onu Peygamberimizin yanında olduğunu öğrenir ve gelip geri almak ister. Peygamberimiz köle muamelesi hiç yapmadığı Zeyd’i serbest bırakarak babasıyla gitmesine izin verir.

15 Fakat Zeyd, babasıyla gitmeyi kabul etmez ve “Ey Allah’ın Resulü! Benim babam da anam da sensin!” diyerek Hz. Peygamberden ayrılmak istemez.

16 Okuduğumuz olay da “Zeyd bin Haris, neden babasıyla gitmeyip Peygamberin yanında kalmayı tercih etmiş olabilir?” 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı BEYİN FIRTINASI YAPALIM

17 Bu cümleden neler anlıyoruz ?

18 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı Sizce örnek bir insanda hangi özellikler bulunmalıdır? LİSTELEYELİM  Güvenilir olmalıdır.  …………………………………………..…..  ………………………………………………..

19 3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi Mısralarıyla anlatılmak istenen şey nedir ? “İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendin bilmez isen Bu nice okumaktır.” “İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendin bilmez isen Bu nice okumaktır.”

20 3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde burada bir mescit yaptırmıştır. Bu mescidin bir bölümünü de eğitim faaliyetlerine ayırmıştır. Hz. Peygamber, nerede ve kimde olursa olsun faydalı ilimlerin öğrenilmesini teşvik etmişti.

21 3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.” Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse Âlimler de yer yüzünde rehberdirler. “Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri dönünceye kadar Allah yolundadır.” “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır; bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır.” Yukarıdaki hadisleri Peygamberimizin bilgiye verdiği önem açısından değerlendiriniz.

22 4. Hz. Muhammed Danışarak iş Yapardı “Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz yolda yolunu şaşmış.” Atasözü hangi durumlarda kullanılır ?

23 4. Hz. Muhammed Danışarak iş Yapardı Hz. Muhammed bir konuda karar vermeden önce konuyu iyi bilen kimselerle fikir alışverişinde bulunurdu. Âl-i İmrân suresi 159. ayetinde “Ey Peygamber işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun.” Müslümanların bir işe karar verirken fikir alışverişinde bulunmalılar. Şûrâ suresinin 38. ayetinde Şûrâ suresinin 38. ayetinde “...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir...” Müslümanların bilinmeyen konuların bilenlere sorulması istenmiştir “...Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. “...Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Enbiya suresi 7. ayetinde

24 Arkadaşlarına danışmış ve onları dikkate almıştır. Ailesiyle istişare ederek karar vermiştir. 4. Hz. Muhammed Danışarak iş Yapardı Hz. Peygamberin hayatında istişare ile ilgili pek çok örnek vardır. Kızlarını evlendirme konusunda Kızlarını evlendirme konusunda Önce eşi Hz. Hatice’ye sonra önerisiyle bilge bir kişi olan Varaka’ya gitmiştir. Kendisine ilk vahiy geldiğinde Kendisine ilk vahiy geldiğinde Bedir ve Uhud harbinde taktik hususunda Bütün bu örnekler, Hz. Muhammed’in danışarak iş yapmaya çok önem verdiğini göstermektedir

25 Bir gün bir kişi, bilge bir adama gelerek, -“Hani Kur’an’da her tür bilgi var diyordunuz. Bana Kur’an’da hamurun nasıl yapıldığını anlatan bir bilgi gösterebilir misin?”demiş. Bilge adam, -“Bilmiyorsanız bir bilene sorun ayetini okumadın mı?” diyerek cevap vermiştir. Yukarıdaki metinde verilmek istene mesaj ne olabilir?

26 5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi İnsanlarda merhamet duygusu olmasaydı, toplumda ne tür olumsuzluklar ortaya çıkardı ?

27 5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi Acıma Saygı Sevgi Herhangi bir canlıya Merhamet duygusudur. Hz. Muhammed Hz. Muhammed duygusunu en güzel yansıtan kişi Alemlere rahmet olarak göndermiştir. Allah Allah Çünkü -i

28 Sevgili Peygamberimizin küçük oğlu İbrahim, sütannesinin yanında yaşıyordu. İbrahim bir buçuk yaşındayken hastalanmıştı. Sütannesi, Peygamberimize haber gönderdi. Hz. Peygamber, yanına bazı arkadaşlarını alarak yola koyuldu. Düşünelim !!!

29 Oğlu İbrahim’in yanına geldi. İbrahim ağır hastaydı. Onun hasta bedenini üzüntü içerisinde süzdü ve kucağına aldı. Son nefeslerini veren İbrahim’in acısına dayanamadı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Hem ağlıyor, hem İbrahim’i bağrına basıyor, kokluyor ve öpüyordu.

30 Peygamberimizin yanında bulunan arkadaşları bu duruma çok şaşırmışlardı. “Siz de mi ağlıyorsunuz?” diye sordular. Sevgili Peygamberimiz şaşkınlık içinde kendisine bakan arkadaşlarına dönerek şöyle dedi:

31 “Göz yaşarır, yürek sızlar. Ancak biz Rabbi’mizin hoşuna gitmeyen bir söz söylemeyiz. Bil ki ey İbrahim! Senin ayrılığına dayanamıyoruz.”

32 5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi Kadınlara Din adamlarına Sivil halka Çocuklara Mabetlere Dokunulmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir. Çünkü İslam dininde asıl önemli olanın gönülleri kazanmaktır. Hz. Muhammed Hz. Muhammed Savaş esnasında

33 Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” 5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi Yukarıdaki hadisle verilmek istenen mesaj nedir ?

34 6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi Sizce çalışma ve yardımlaşmanın kapsamı maddi ihtiyaçlarla sınırlı mıdır ?

35 6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi Hz. Muhammed Yapılan çalışmanın düzgün ve sağlam olmasına önem vermiştir Zamanın insan için önemli bir değer olduğunu kabul etmiştir. O birçok görevi bir arada yürütmesine rağmen hiçbir görevini ihmal etmemiştir. Bütün bu görevleri bir arada yürütürken zamanını planlı ve programlı kullanmıştır. Bu sayede İslam kısa sürede geniş kitlelere ulaşmıştır. bir aile reisi bir baba bir eş olmasının yanı sıra aynı zamanda bir peygamber insanları eğiten bir öğretmen bir devlet başkanı müslümanların lideri -di.

36 6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası düşmanının maskarası. Mehmet akif ERSOY’ un yukarıdaki dizeleri çalışmanın önemi bakımından ne anlam ifade ediyor ?

37 “İnsanlar ahirette öncelikle şu beş şeyden sorguya çekileceklerdir”: 1. Zamanını (ömrünü) nerede tükettin? 2. Gençliğini nasıl geçirdin? 3. Malını nereden ve nasıl kazandın? 4. Malını nereye ve nasıl harcadın? 5. Bildiklerini uyguladın mı?” Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir?

38 7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi Başarıya ulaşmada sabrın önemi nedir?

39 7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi Sabır, üzüntü, sıkıntı ve acılara karşı direnme gücü göstermektir. Kur’an-ı Kerim’de insanlara sabırlı olmaları öğütlenir. Sabırlı davrananlara Allah’ın yardım edeceği belirtilir.

40 7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi Hz. Fatıma’nın dışındaki çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. O, bu durumlar karşısında üzülmekle beraber hep sabırlı davranmıştır. Çünkü o, Allah’ın, Hz. Muhammed sabırlı bir insandı. O, hayatı boyunca pek çok sıkıntılarla karşılaşmıştır. Daha doğmadan önce babasını Altı yaşında annesini Sekiz yaşında dedesini kaybetmiştir. Yetim ve öksüz olmanın getirdiği sıkıntıları sabırla aşmıştır. “...Sabredenlere ödülleri hesapsız verilecektir.” mesajını hayatında bir ilke olarak kabul etmiştir. “...Sabredenlere ödülleri hesapsız verilecektir.” mesajını hayatında bir ilke olarak kabul etmiştir.

41 “Güneşi sağ elime ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” “Güneşi sağ elime ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” DEĞERLENDİRELİM Hadisini Peygamberimizin cesareti ve kararlılığı açısından değerlendirelim.

42 8. Hz. Muhammed Hakkını Gözetirdi Hak ve adaletin olmadığı toplumda ne tür olumsuzluklar yaşanır?

43 8. Hz. Muhammed Hakkını Gözetirdi Hz. Muhammed yaşamında daima adaleti ilke edinmiş. Hakkı gözetirken adaleti uygularken insanlar arasında fark gözetmemiştir. ilahî emirler doğrultusunda hareket etmiştir. sevgiyle kaynaşır adaletle ayakta durur Haksızlık ve adaletsizlik huzursuzluğa yol açar. Kur’an-ı Kerim’de hepimizin dosdoğru olmasını ve insanlar arasında adaleti sağlamamızı emredilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de hepimizin dosdoğru olmasını ve insanlar arasında adaleti sağlamamızı emredilmiştir. ve -da Bir toplum

44 Bu hadislerde vurgulanan ortak düşünce hakkındaki görüşleriniz nelerdir ? 8. Hz. Muhammed Hakkını Gözetirdi “Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.” “Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır.”

45 ÖRNEK HİKAYE Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hz. Muhammed’e bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi Hz. Muhammed’in çok sevdiği bir kişi olan Üsame’nin yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek üzere Üsame’yi Peygambere gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: “Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm.” ÖRNEK HİKAYE Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hz. Muhammed’e bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi Hz. Muhammed’in çok sevdiği bir kişi olan Üsame’nin yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek üzere Üsame’yi Peygambere gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: “Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm.”

46 “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğip büker (doğru şahitlik etmez) yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.( Nisâ suresi, 135. ayet) Bu ayeti göz önünde bulundurarak adaletin gerçekleşmesini engelleyen durumları listeleyiniz.  Akrabamız olduğu için lehine şahitlik yapmak.  …………………………………………………………………….. LİSTELEYELİM

47 9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi “Yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü.” sözü sizce neyi ifade etmektedir?

48 Temiz ve sağlıklı bir toplumun, ancak temiz bir çevreyle mümkün olacağına işaret etmiştir. Ayrıca suların kirlenmemesi için açılan kuyuların etrafında geniş bir alanın boş bırakılması gerektiğini belirtmiştir. Hayvan ağıllarının ve besi yerlerinin, açılan kuyuların uzağına yapılmasını emretmiştir. çevrenin temiz tutulmasını doğayı ve hayvanları korumayı öğütlerdi. Bu anlamda kişinin bulunduğu evi bahçeyi yolları temiz tutmasını istemiştir. Hz. Muhammed piknik alanlarını

49 O, canlılara merhametli davranmanın karşılıksız kalmayacağını söyler bu konuda şu tavsiyelerde bulunurdu : 9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi Hayvanların birbiriyle kavga ettirilmesini ve hayvanlara işkence yapanları uyarmıştır. Hayvanlara merhamet gösterilmelidir. Eziyet ve işkence edilmemelidir Beslenme ve temizliklerine dikkat edilmelidir. Yavrularının bakım ve korunmasına özen gösterilmelidir. Doğadaki hayvanların nesli devam etmelidir. Yük hayvanlarına fazla yük yüklenmemelidir.

50 1. Hz. Muhammed hata yapan birini gördüğünde yanlışını güzel bir üslupla düzeltmiştir. 2. Aldatan bizden değildir. 3. Peygamberimiz yaşlıları ziyaret eder, kimsesizlerle ilgilenirdi. 4. Hayvanlarınız hususunda Allah’tan korkunuz. 5. Hz. Muhammed ne kimsenin hakkını yerdi ne de kimseye hakkını yedirirdi. EŞLEŞTİRELİM Aşağıdaki kutularda uygun karakter özelliği gösteren davranışları eşleştirelim. Merhamet ……………. Merhamet ……………. Güvenilir …………… Güvenilir …………… Hayvan sevgisi ……….. Hayvan sevgisi ……….. Hoşgörülü ……………… Hoşgörülü ……………… Adalet ………… Adalet ………… 2 1 5 4 3


"Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite Sunusu pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları