Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite Sunusu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite Sunusu"— Sunum transkripti:

1 İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite Sunusu
Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar pedagojiformasyon.com 1

2 8. Sınıf 3.Ünite Hz. Muhammed’ in Hayatındaki Örnek Davranışlar Konular : Konular
1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı 3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi 4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı 5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi 6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi 7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi 8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi 9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

3 8. Sınıf 3.Ünite Hz. Muhammed’ in Hayatındaki Örnek Davranışlar/ Kazanımlar
1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 2. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini yorumlar. 3. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 5. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur.

4 Bir kimsenin size değer verdiğini nasıl anlarsınız?
1. Hz. Muhammed (s.a.v) İnsanlara Değer Verirdi Bir kimsenin size değer verdiğini nasıl anlarsınız?

5 1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Muhammed insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makam ayrımı yapmaksızın değer vermiştir. Çünkü evrende var olan her şey Allah’ın eseridir. Bunların saygıya en layık olanı da insandır.

6 Akraba ve komşularına değer verirdi. hâl ve hatırını sorardı
Hz. Muhammed Akraba ve komşularına değer verirdi. içten davranırdı -a İnsanlar -ın -ın konuşmasını kesmeden sonuna kadar dinlerdi -la hâl ve hatırını sorardı yakından ilgilenirdi selamlaşmak davete katılmak gibi bir çok güzel davranışı da Müslümanın Müslümana karşı görevi olarak belirtmiştir. cenazeye katılmak hastayı ziyaret etmek öğüt isteyene öğüt vermek,

7 1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
Bir gün Hz. Muhammed ve arkadaşları otururken önlerinden bir cenaze geçer. O hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Müslüman olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz.Peygamber, “Bu da bir insan değil mi?” buyurarak her insanın saygıya değer olduğunu vurgular.

8 1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
“ Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin.” Kalem suresi, 4. ayet. Hz. Muhammed’in güzel bir ahlaka sahip oluşu ile ilgili bir örnekler verelim.

9 “Bir kimsenin güvenilir olduğunu nasıl anlarsınız?
2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı “Bir kimsenin güvenilir olduğunu nasıl anlarsınız? ?

10 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Hz. Muhammed, çocukluğunda ve gençliğinde güvenilir bir kimse olarak biliniyordu. Mekkeliler onu dürüst ve güvenilir anlamına gelen “Muhammedü’l-Emin” diye çağırıyorlardı..

11 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Peygamberimiz, verdiği sözleri mutlaka yerine getirmiş, kendine verilen emanetleri zamanında sahiplerine teslim etmiştir.

12 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Özü sözü bir olan Hz. Muhammed asla yalan söylememiş ve yaşamı boyunca doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamıştır.

13 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Zeyd bin Haris, küçük yaşlarda esir düşer. Hz. Hatice onu alır ve Hz. Muhammed’le evlendikten sonra Zeyd’i onun hizmetine verir.

14 Zeyd’in babası, oğlunu uzun süre aradıktan sonra onu Peygamberimizin yanında olduğunu öğrenir ve gelip geri almak ister. Peygamberimiz köle muamelesi hiç yapmadığı Zeyd’i serbest bırakarak babasıyla gitmesine izin verir.

15 Fakat Zeyd, babasıyla gitmeyi kabul etmez ve “Ey Allah’ın Resulü
Fakat Zeyd, babasıyla gitmeyi kabul etmez ve “Ey Allah’ın Resulü! Benim babam da anam da sensin!” diyerek Hz. Peygamberden ayrılmak istemez.

16 BEYİN FIRTINASI YAPALIM
2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı BEYİN FIRTINASI YAPALIM Okuduğumuz olay da “Zeyd bin Haris, neden babasıyla gitmeyip Peygamberin yanında kalmayı tercih etmiş olabilir?”

17 Bu cümleden neler anlıyoruz ?

18 2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
LİSTELEYELİM Sizce örnek bir insanda hangi özellikler bulunmalıdır? Güvenilir olmalıdır. …………………………………………..…. . ………………………………………………. .

19 Mısralarıyla anlatılmak istenen şey nedir ?
3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi “İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendin bilmez isen Bu nice okumaktır.” Mısralarıyla anlatılmak istenen şey nedir ?

20 3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde burada bir mescit yaptırmıştır. Bu mescidin bir bölümünü de eğitim faaliyetlerine ayırmıştır. Hz. Peygamber, nerede ve kimde olursa olsun faydalı ilimlerin öğrenilmesini teşvik etmişti.

21 3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
“İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.” Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse Âlimler de yer yüzünde rehberdirler. “Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri dönünceye kadar Allah yolundadır.” “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır; bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır.” Yukarıdaki hadisleri Peygamberimizin bilgiye verdiği önem açısından değerlendiriniz.

22 4. Hz. Muhammed Danışarak iş Yapardı
“Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz yolda yolunu şaşmış.” Atasözü hangi durumlarda kullanılır ?

23 4. Hz. Muhammed Danışarak iş Yapardı
Hz. Muhammed bir konuda karar vermeden önce konuyu iyi bilen kimselerle fikir alışverişinde bulunurdu. “Ey Peygamber işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun.” Âl-i İmrân suresi 159. ayetinde Müslümanların bir işe karar verirken fikir alışverişinde bulunmalılar. “...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir...” Şûrâ suresinin 38. ayetinde Müslümanların bilinmeyen konuların bilenlere sorulması istenmiştir Enbiya suresi 7. ayetinde “...Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.

24 4. Hz. Muhammed Danışarak iş Yapardı
Hz. Peygamberin hayatında istişare ile ilgili pek çok örnek vardır. Kızlarını evlendirme konusunda Bedir ve Uhud harbinde taktik hususunda Kendisine ilk vahiy geldiğinde Ailesiyle istişare ederek karar vermiştir. Önce eşi Hz. Hatice’ye sonra önerisiyle bilge bir kişi olan Varaka’ya gitmiştir. Arkadaşlarına danışmış ve onları dikkate almıştır. Bütün bu örnekler, Hz. Muhammed’in danışarak iş yapmaya çok önem verdiğini göstermektedir

25 Yukarıdaki metinde verilmek istene mesaj ne olabilir?
Bir gün bir kişi, bilge bir adama gelerek, -“Hani Kur’an’da her tür bilgi var diyordunuz. Bana Kur’an’da hamurun nasıl yapıldığını anlatan bir bilgi gösterebilir misin?”demiş. Bilge adam, -“Bilmiyorsanız bir bilene sorun ayetini okumadın mı?” diyerek cevap vermiştir. Yukarıdaki metinde verilmek istene mesaj ne olabilir?

26 5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
İnsanlarda merhamet duygusu olmasaydı, toplumda ne tür olumsuzluklar ortaya çıkardı ?

27 duygusunu en güzel yansıtan kişi
5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi Saygı Merhamet Herhangi bir canlıya Sevgi duygusudur. duygusunu en güzel yansıtan kişi Acıma Çünkü Allah Hz. Muhammed -i Alemlere rahmet olarak göndermiştir.

28 Düşünelim !!! Sevgili Peygamberimizin küçük oğlu İbrahim, sütannesinin yanında yaşıyordu. İbrahim bir buçuk yaşındayken hastalanmıştı. Sütannesi, Peygamberimize haber gönderdi. Hz. Peygamber, yanına bazı arkadaşlarını alarak yola koyuldu.

29 Oğlu İbrahim’in yanına geldi. İbrahim ağır hastaydı
Oğlu İbrahim’in yanına geldi. İbrahim ağır hastaydı. Onun hasta bedenini üzüntü içerisinde süzdü ve kucağına aldı. Son nefeslerini veren İbrahim’in acısına dayanamadı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Hem ağlıyor, hem İbrahim’i bağrına basıyor, kokluyor ve öpüyordu.

30 Peygamberimizin yanında bulunan arkadaşları bu duruma çok şaşırmışlardı. “Siz de mi ağlıyorsunuz?” diye sordular. Sevgili Peygamberimiz şaşkınlık içinde kendisine bakan arkadaşlarına dönerek şöyle dedi:

31 “Göz yaşarır, yürek sızlar
“Göz yaşarır, yürek sızlar. Ancak biz Rabbi’mizin hoşuna gitmeyen bir söz söylemeyiz. Bil ki ey İbrahim! Senin ayrılığına dayanamıyoruz.”

32 5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
Savaş esnasında Kadınlara Sivil halka Çocuklara Mabetlere Din adamlarına Dokunulmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir. Çünkü İslam dininde asıl önemli olanın gönülleri kazanmaktır.

33 Yukarıdaki hadisle verilmek istenen mesaj nedir ?
5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” Yukarıdaki hadisle verilmek istenen mesaj nedir ?

34 6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
Sizce çalışma ve yardımlaşmanın kapsamı maddi ihtiyaçlarla sınırlı mıdır ?

35 6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
Yapılan çalışmanın düzgün ve sağlam olmasına önem vermiştir Zamanın insan için önemli bir değer olduğunu kabul etmiştir. Bu sayede İslam kısa sürede geniş kitlelere ulaşmıştır. bir peygamber bir eş olmasının yanı sıra aynı zamanda bir devlet başkanı bir baba müslümanların lideri bir aile reisi insanları eğiten bir öğretmen -di. O birçok görevi bir arada yürütmesine rağmen hiçbir görevini ihmal etmemiştir. Bütün bu görevleri bir arada yürütürken zamanını planlı ve programlı kullanmıştır.

36 6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası düşmanının maskarası. Mehmet akif ERSOY’ un yukarıdaki dizeleri çalışmanın önemi bakımından ne anlam ifade ediyor ?

37 Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir?
“İnsanlar ahirette öncelikle şu beş şeyden sorguya çekileceklerdir”: 1. Zamanını (ömrünü) nerede tükettin? 2. Gençliğini nasıl geçirdin? 3. Malını nereden ve nasıl kazandın? 4. Malını nereye ve nasıl harcadın? 5. Bildiklerini uyguladın mı?” Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir?

38 Başarıya ulaşmada sabrın önemi nedir?
7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi Başarıya ulaşmada sabrın önemi nedir?

39 7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
Sabır, üzüntü, sıkıntı ve acılara karşı direnme gücü göstermektir. Kur’an-ı Kerim’de insanlara sabırlı olmaları öğütlenir. Sabırlı davrananlara Allah’ın yardım edeceği belirtilir.

40 7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
Hz. Muhammed sabırlı bir insandı. O, hayatı boyunca pek çok sıkıntılarla karşılaşmıştır. Daha doğmadan önce babasını Altı yaşında annesini Sekiz yaşında dedesini kaybetmiştir. Hz. Fatıma’nın dışındaki çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. O, bu durumlar karşısında üzülmekle beraber hep sabırlı davranmıştır. Çünkü o, Allah’ın, Yetim ve öksüz olmanın getirdiği sıkıntıları sabırla aşmıştır. ve “...Sabredenlere ödülleri hesapsız verilecektir.” mesajını hayatında bir ilke olarak kabul etmiştir.

41 “Güneşi sağ elime ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.”
DEĞERLENDİRELİM “Güneşi sağ elime ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” Hadisini Peygamberimizin cesareti ve kararlılığı açısından değerlendirelim.

42 Hak ve adaletin olmadığı toplumda ne tür olumsuzluklar yaşanır?
8. Hz. Muhammed Hakkını Gözetirdi Hak ve adaletin olmadığı toplumda ne tür olumsuzluklar yaşanır?

43 8. Hz. Muhammed Hakkını Gözetirdi
yaşamında daima adaleti ilke edinmiş. adaleti uygularken Hakkı gözetirken insanlar arasında fark gözetmemiştir. ve ilahî emirler doğrultusunda hareket etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de hepimizin dosdoğru olmasını ve insanlar arasında adaleti sağlamamızı emredilmiştir. Haksızlık ve adaletsizlik huzursuzluğa yol açar. -da adaletle ayakta durur sevgiyle kaynaşır Bir toplum

44 8. Hz. Muhammed Hakkını Gözetirdi
“Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.” Bu hadislerde vurgulanan ortak düşünce hakkındaki görüşleriniz nelerdir ? “Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır.”

45 Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık
ÖRNEK HİKAYE Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hz. Muhammed’e bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi Hz. Muhammed’in çok sevdiği bir kişi olan Üsame’nin yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek üzere Üsame’yi Peygambere gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: “Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm.”

46 Akrabamız olduğu için lehine şahitlik yapmak.
LİSTELEYELİM “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğip büker (doğru şahitlik etmez) yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.(Nisâ suresi, 135. ayet) Bu ayeti göz önünde bulundurarak adaletin gerçekleşmesini engelleyen durumları listeleyiniz. Akrabamız olduğu için lehine şahitlik yapmak. ……………………………………………………………………. .

47 9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi
“Yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü.” sözü sizce neyi ifade etmektedir?

48 Bu anlamda kişinin bulunduğu
Hz. Muhammed doğayı ve hayvanları korumayı çevrenin temiz tutulmasını öğütlerdi. Bu anlamda kişinin bulunduğu piknik alanlarını evi bahçeyi yolları temiz tutmasını istemiştir. Temiz ve sağlıklı bir toplumun, ancak temiz bir çevreyle mümkün olacağına işaret etmiştir. Ayrıca suların kirlenmemesi için açılan kuyuların etrafında geniş bir alanın boş bırakılması gerektiğini belirtmiştir. Hayvan ağıllarının ve besi yerlerinin, açılan kuyuların uzağına yapılmasını emretmiştir.

49 9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi
O, canlılara merhametli davranmanın karşılıksız kalmayacağını söyler bu konuda şu tavsiyelerde bulunurdu : Eziyet ve işkence edilmemelidir Hayvanlara merhamet gösterilmelidir. Yük hayvanlarına fazla yük yüklenmemelidir. Doğadaki hayvanların nesli devam etmelidir. Beslenme ve temizliklerine dikkat edilmelidir. Yavrularının bakım ve korunmasına özen gösterilmelidir. Hayvanların birbiriyle kavga ettirilmesini ve hayvanlara işkence yapanları uyarmıştır.

50 2 4 5 3 1 Adalet ………… Hayvan sevgisi ……….. EŞLEŞTİRELİM
Aşağıdaki kutularda uygun karakter özelliği gösteren davranışları eşleştirelim. 1. Hz. Muhammed hata yapan birini gördüğünde yanlışını güzel bir üslupla düzeltmiştir. 2. Aldatan bizden değildir. 3. Peygamberimiz yaşlıları ziyaret eder, kimsesizlerle ilgilenirdi. 4. Hayvanlarınız hususunda Allah’tan korkunuz. 5. Hz. Muhammed ne kimsenin hakkını yerdi ne de kimseye hakkını yedirirdi. Hoşgörülü ……………… Adalet ………… Güvenilir …………… 2 1 5 Hayvan sevgisi ……….. Merhamet ……………. 3 4


"İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite Sunusu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları