Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerini tanımak neden önemlidir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in annesi kimdir?  Annesi Amine kimdir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerini tanımak neden önemlidir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in annesi kimdir?  Annesi Amine kimdir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in."— Sunum transkripti:

1  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerini tanımak neden önemlidir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in annesi kimdir?  Annesi Amine kimdir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in babası kimdir?  Babası Abdullah kimdir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in anne ve babasının ailelerinin özellikleri nelerdir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yetişmesine kimlerin katkıları olmuştur?  Büyükbabasının adı nedir?  Babaannesinin adı nedir?  Abdulmuttalip kimdir?  Dedesinin adı nedir?  Anaannesinin adı nedir?  Amcaları kimlerdir?  Peygamberimize 8 yaşından itibaren bakan amcası kimdir?  Ebu Talip kimdir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerini tablo olarak gösteriniz.  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in nüfus cüzdanı yapılsaydı nasıl olurdu?  Hz. Muhammed (s.a.v.) ailesinin özelliklerini insanlara nasıl anlatmıştır?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerinin ortak özellikleri nelerdir?  Sorular

2  İnsanın yetişmesinde, aile büyüklerinin önemli bir yeri vardır.  Bir kimseyi iyice tanıyabilmek, onun aile büyüklerini tanımakla mümkündür.  Öyleyse Hz. Muhammed (s.a.v.)’i iyi tanıyabilmek için önce onun aile büyükleri hakkında bilgi edinmeliyiz.

3  Amine

4  Annesi ise yine Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan Vehb’in kızıdır.  Ahlakça üstün özelliklere sahipti.  Ahlaki bakımdan kadınların en seçkiniydi.  Annesi Hz. Peygamber 6 yaşındayken Medine’ye yakın bir yer olan Ebva denilen bir köyde vefat etmiştir.

5  Abdullah

6  Babası, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.  Abdulmuttalip’in en küçük oğludur.  Güzel ahlaklı, dürüst bir kişidir.  Herkes tarafından sevilip sayılırdı.  Ticaretle uğraştı.  Evlendikten birkaç ay sonra ticaret için Şam’a gitti.  Mekke’ye dönerken yolda hastalandı.  Medine’deki dayılarının yanında vefat etti.  O sırada Amine, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e 6 aylık hamileydi.

7  Babası, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan Abdulmuttalip’in oğludur.  Annesi ise yine Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan Vehb’in kızıdır.  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in seçkin bir ailesi vardı.  Bu aile, Arabistan’da iyilikleriyle bilinen az sayıdaki ailelerdendi.  Hem anne hem de baba tarafından olan aile büyükleri, saygın insanlardı.  Mekke ve çevresinde tanınır, sevilip sayılırlardı.

8  Büyükbabası: Abdulmuttalip  Babası: Abdullah  Annesi: Amine  Amcası ve Hz. Ali’nin babası: Ebu Talip  Amcası Ebu Talip’in eşi: Fatıma  Sütannesi: Halime  Sütbabası: Haris  Sütkardeşleri: Şeyma, Abdullah

9  Abdulmuttalip

10  Babası öldüğü için Medine kentinde dayılarının yanında yaşadı.  Biraz büyüdüğünde amcası Muttalip tarafından Mekke’ye getirildi.  Dürüstlük ve yardımseverliğiyle tanındı.  Mekke’nin ileri gelenlerinden oldu.  Şehir yöneticiliği yaptı.  Kabe’nin bakımı ve korunmasını üstlendi.  Hz. Peygambere 6 yaşından 8 yaşına kadar baktı.

11  Fatıma

12  Vehb

13  Berre

14  Ebu Talip  Abbas  Hz. Hamza

15  Ebu Talip

16  Annesi ve dedesinin ölümünden sonra peygamberimizin bakımını üstlenmiştir.  Saygın bir kişiliğe sahipti.  Ticaretle uğraşıyordu.  Erdemli, dürüst, güvenilir ve merhametli bir insandı.  Hz. Ali’nin babasıdır.  Hz. Peygamber 25 yaşına kadar onun yanında kalmıştır.

17 Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerini tablo olarak gösteriniz. BABASIABDULLAHSÜT ANNESİHALİME ANNESİAMİNESÜT BABASIHARİS BÜYÜKBABASIABDULMUTTALİPSÜT KARDEŞLERİŞEYMA, ABDULLAH DEDESİVEHBAMCALARI EBU TALİP, ABBAS, HAMZA BABAANNESİFATIMA ANAANNESİBERRE

18

19  Ben, Abdulmuttalip oğlu Abdullah’ın oğlu Muhammed’im.  Yüce Allah insanları yaratıp iki kısma ayırdı.  Beni onların en hayırlı kısmından meydana getirdi.  İnsanları kabilelere ayırdı.  Kabileleri … ailelere ayırdı.  Beni o … ailelerin en hayırlısında ve hayırlı olanları içinde meydana getirdi.  Ben, cahiliyet ahlaksızlıklarından hiçbir şey bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim.

20  Kureyş kabilesinden olmaları.  Seçkin aile olmaları.  Arabistan’da iyilikleriyle bilinen az sayıdaki ailelerden olmaları.  Hem anne hem de baba tarafından olan aile büyüklerinin saygın insanlardan olmaları.  Mekke ve çevresinde tanınıp, sevilip sayılan ailelerden olmaları.

21  Peygamberimizin babasının ve dedesinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  a) Abdullah - Hamza  b) Abdullah – Abdülmuttalip  c) Abdullah – Ebu Talip  d) Abdülmuttalip - Ebu Talip

22  Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin amcalarından birisi değildir?  a) Ebu Bekir  b) Ebu Leheb  c) Hamza  d) Abbas

23  Peygamberimizin ailesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  a) Peygamberimiz doğmadan 6 ay önce babası vefat etmiştir.  b) Altı yaşına kadar annesinden ayrılmamıştır.  c) Sütannesinin ismi Halime’dir.  d) Annesi öldüğünde onu dedesi Abdulmuttalip koruması altına almıştır.

24  Hz. Muhammed’e küçükken ticareti hangi amcası öğretmiştir?  a) Ebu Talip  b) Abbas  c) Hamza  d) Ebu Süfyan

25  Aşağıda Hz Muhammed’in bazı aile büyükleri yer almaktadır. Yanlış olanı bulunuz.  a) Amcası: Ebu Talip  b) Süt annesi: Amine  c) Dedesi: Abdulmuttalip  d) Babası: Abdullah

26 Sitemize de bekleriz… www.dinibil.com 26


" Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerini tanımak neden önemlidir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in annesi kimdir?  Annesi Amine kimdir?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları