Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 5. BÖLÜM Hisse Senetlerinin Değerlendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 5. BÖLÜM Hisse Senetlerinin Değerlendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 5. BÖLÜM Hisse Senetlerinin Değerlendirilmesi

2 7- Bu bölüm aşağıdakileri öğretir:  Gelecekteki kar payı ve fiyat tahminleri verildiğinde hisse senedinin bugünkü değerini hesaplama  Bir hisse senedinde beklenen getiri oranını tahmin etmek için hisse senedi değerleme formüllerini kullanma  Fiyat-kazanç oranlarını yorumlama

3 7- Hisse Senetlerinin Değerlendirilmesi  WSJ haberine göre FleetBoston’un temettü getirisi (TG) %4,6 ve fiyat kazanç (F/K) oranı 16, IBM’in TGsi %0,8 ve F/K oranı 27, ve Intel’in TGsi %0,3 ve F/K oranı 46. Bu farkları açıklayan nedir? Finansal oranlar firmalardan beklentiler hakkında ne anlatır?  Firmanızın daha küçük bir rakibinizi satın alma olanag ̆ ı var. Tahminlerinize göre hedefinizdeki firma bu sene 78 milyon dolar, gelecek sene 90 milyon dolar, sonraki sene de 98 milyon dolar kazanacak. Hedefinizdeki firma kazancının %75’ini yeniden yatırıyor ve uzun vadeli büyüme %6 olacak. Temettü politikasına göre bu büyüme oranı uygun mudur? Bu firmaya ne kadar ödersiniz?

4 7- Menkul Kıymetler Borsası  Birincil vs İkincil Piyasa  Muzayede Piyasası vs Borsa Taciri Piyasası  Organize vs Tezgah ustu Piyasalar

5 7- Birincil vs İkincil Piyasa: Örnek  Galatasaray AŞ sermayesini artırmak için 1000 tane yeni hisse senedi çıkarıp IMKB’de müzayede yolu ile satıyor.  Bir yatırımcı bu durumdan memnum olmadığı için elindeki GS hisselerini borsa tacirine satıyor.  Organize vs Tezgah ustu Piyasalar

6 7- Aliş/Satış Fiyatı Alış Fiyatı: Yatırımcının elindeki hisse senetlerini borsa tacirine sattığı fiyat Satiş Fiyatı: Borsa tacirlerinin hisse senetlerini sattığı fiyat. Örnek: Bir yatırımcı 100 adet Apple hisse senedi almak istiyorsa, alış fiyatı $253.40 ve satış fiyatı $253.80 ise, yatırımcı hisse başına ne kadar öder? Cevap: $253.80

7 7- Kavramlar  Şirket değeri  Kar payı/Temettü getirisi  Fiyat/Kazanç oranı

8 7- Kavramlar: Örnek Şirketin şu anda 1,000,000 hisse senedi bulunmaktadır. Hisse senedinin fiyatı $50, beklenen temmettü hisse başına $2 ve kazanç hisse başına $6. Piyasa değeri = $50 x 1,000,000= $50,000,000 Fiyat/Kazanç Oranı = 50/6 = 8.33 Temettü Oranı = 2/50 =0.04 >>> %4

9 7- Farklı Değer Hesapları Defter Değeri – Bilançoya göre firmanın özkaynakları Tasfiye Değeri – Firmanın, varlıklarını satıp borçlarını ödedikten sonra elde edebileceği net gelir. Piyasa Değeri – Firmanın yatırımcıların gözündeki değeri.

10 7- İşleyen Teşebbüs Olarak Değeri Bir şirletin fiili değeri ile defter veya tasfiye değeri arasındaki farka işleyen teşebbüs olarak değeri denir.  Farkı oluşturan faktörler: 1. Ekstra kazanç gücü 2. Maddi olmayan varlıklar 3. Gelecekteki yatırımların değeri

11 7- Fiyat ve Bugünkü Değer V 0 : Hisse senedinin Bugünkü Değeri DIV 1 : Yıl sonunda beklenen temmettü P 1 : Hisse senedinin gelecek dönemdeki beklenen fiyatı r: İskonto oranı

12 7- Örnek: Fiyat ve Bugünkü Değer

13 7- Beklenen Getiri ER : Hisse senedinin 1 sene sonunda beklenen getirisi DIV 1 : Yıl sonunda beklenen temmettü P 1 : Hisse senedinin gelecek dönemdeki beklenen fiyatı P 0 : Hisse senedinin bugunkü fiyatı

14 7- Beklenen Getiri: Örnek

15 7- Kar Payı Iskonto Modeli H : Zaman DIV i : i yılı sonunda beklenen kar payı r : İskonto oranı

16 7- Gelecekteki kar paylarını tahmin etmek zordur. Büyümenin olmadığı durum Sabit Büyüme Sabit olmayan Büyüme Kar Payı Iskonto Modeli

17 7-  Büyümenin olmadığı durum Kar Payı Iskonto Modeli

18 7-  Sabit Büyüme  g: büyüme hızı Kar Payı Iskonto Modeli

19 7-  Sabit olmayan büyüme H yılı boyunca ödenen kar paylarının BD’i Hisse senedinin H yılı sonundakı fiyatı Kar Payı Iskonto Modeli

20 7- Sürekli Büyüme Oranı Firma ne kadar hızlı büyüyecek? Ödeme oranı = HBT/HBK Geriyatırım oranı = 1 - ödeme oranı Büyüme oranı: g = özkaynak getirisi x geriyatırım oranı

21 7- Sürekli Büyüme Oranı 1950lerden beri S&P500 deki firmalar ortalama olarak karlarının %50,4’ünü temettü olarak dag ̆ ıtmıs ̧ lardır. Aynı zamanda senelik %11,7 ROE ile karlılıklarını devam ettirmis ̧ lerdir. Eg ̆ er bu eg ̆ ilimler sürerse firmalar ne kadar çabuk büyür? Eg ̆ er ödeme oranı (gerialmalar da dahil) %30’a düs ̧ erse büyümeye ne olur? Büyüme = Geriyatırım x ROE Eg ̆ er ödeme %50,4’se Büyüme = (1 - 0,504) x 11,7 = %5,8 Eg ̆ er ödeme %30’sa Büyüme = (1 - 0,300) x 11,7 = %8,2

22 7-

23 7-

24 7-

25 7-

26 7-


"McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 5. BÖLÜM Hisse Senetlerinin Değerlendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları