Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Menkul Kıymetlerde Değerleme SEKIZINCI BÖLÜM. Temel Kavramlar I Nominal Değer ◦Hisse senedinin üzerinde yazılı değerdir. Defter Değeri ◦Özkaynaklar /

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Menkul Kıymetlerde Değerleme SEKIZINCI BÖLÜM. Temel Kavramlar I Nominal Değer ◦Hisse senedinin üzerinde yazılı değerdir. Defter Değeri ◦Özkaynaklar /"— Sunum transkripti:

1 Menkul Kıymetlerde Değerleme SEKIZINCI BÖLÜM

2 Temel Kavramlar I Nominal Değer ◦Hisse senedinin üzerinde yazılı değerdir. Defter Değeri ◦Özkaynaklar / Hisse senedi adedi ◦Hisse senedi adedi = Ödenmiş sermaye ◦Özkaynaklar = Net varlık değeri ◦Net varlık değeri = Toplam Varlıklar – Toplam Yabancı kaynaklar

3 Temel Kavramlar II Tasfiye Değeri ◦İşletme varlıklarının nakde dönüştürülerek tüm borçların ödenmesi sonucu elde edilen tutarın hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunur. ◦Tasfiye değeri ≠ Defter değeri ◦Benjamin Graham tasfiye değeri değerleme yöntemi: ◦Nakit ve Benzerleri: %100+ ◦Alacaklar: %90 - %75+ ◦Stoklar: %75 – 2/3 (%66,67)+ ◦Diğer Varlıklar: %50 - %1+ ◦Yabancı Kaynaklar: %100- ◦Net Tasfiye Değeri∑

4 Temel Kavramlar III Piyasa Değeri ◦Hisse senedinin sermaye piyasasında alınıp satıldığı fiyatıdır. İşleyen Teşebbüs Değeri ◦İşletmenin bütün olarak satılması durumundaki değeridir. ◦Satın alan işletme sağlayacağı kâr artışını göz önüne alarak işletme değerini hesaplar. Gerçek Değer ◦İşletmenin varlıkları, kârlılık durumu, temettüleri ve sermaye yapısı gibi değişkenler ışığında belirlenen değeridir. ◦İşletmenin gelecek dönemlerde elde edeceği kazançları ve karşılaşacağı riskleri kapsar.

5 Temel Analiz İşletmenin, ◦Nicelikleri, ◦Kârlılık, likidite, finansal yapı… ◦Nitelikleri ve ◦dağıtım kanalları, yönetim yeteneği… ◦ekonomik tahminler ışığında hisse senedinin gerçek değerinin tespit edilmesidir.

6 Temel Analiz Adımları Ekonomi Analizi ◦Gelecekteki ekonomik koşullar tahmin edilir. Büyüme vb. Endüstri Analizi ◦Sektörün bugünü (rekabet, getiri, risk vb.) ve ◦Geleceği (büyüme, ömür eğrisi vb.) analiz edilir İşletme Analizi ◦Ekonomi ve endüstri analizi ışığında işletme nitel ve nicel yönlerden analiz edilir Gerçek Değerin Tahmini

7 Ekonomi Analizi ◦Dünya ekonomisinin bugünkü durumu ve ◦Büyüme tahminleri yapılır ◦Ör: Dünya Bankası ve IMF tahminleri ◦Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler farklı beklentilere sahiptir ◦Gelişmiş ekonomiler daha yavaş büyümekte ve daha az risk taşımaktadır ◦Dünya ve ülke demografik yapısı sektörler hakkında bilgi taşır

8 Endüstri Analizi Sektör çeşitleri ◦Büyüyen sektörler ◦Ekonomik büyümenin üzerinde büyüyen sektörler ◦Bu sınıfa giren sektörler zaman içerisinde değişir ◦Tekstil, çimento, teknoloji vb. ◦Dönemsellik gösteren sektörler ◦Ekonomideki dalgalanmayla paralellik gösteren sektörler ◦Talep elastik sektörler ◦Otomobil, beyaz eşya, vb. ◦Dengeli (kararlı) sektörler ◦Zaruri ürünleri sağlayan ve ekonomik büyümeden bağımsız sektörler ◦Gıda, enerji, vb.

9 Endüstri Analizi Endüstri analizi sırasında, ◦Ekonomik koşullar gereği incelenen sektörün çeşidi belirlenir. ◦Sektörel büyüme oranı, ◦Büyüme ömrü tahmin edilir ◦Sürekli ortalamanın üzerinde büyüme gerçekleşmez ◦Sektör bir noktada olgunlaşacaktır

10 İşletme Analizi Bir sektörde yer alan her firma aynı koşullara sahip değildir. İşletme analizi için, ◦Nitel faktörler ve ◦İşletmenin politikaları (ör: temettü politikası), uygulamaları, sektördeki konumu, yöneticileri vb. ◦Nicel faktörler incelenmeli ve tahlil edilmelidir ◦Mali tablolar, diğer veriler (ör: kapasitesi, çalışan sayısı), verilerin büyüme ve dalgalanmaları, vb.

11 Oran Analizi İşletmenin genel yapısıyla ilgili çeşitli boyutlarda bilgi almamızı sağlar. ◦Likidite oranları ◦Cari oran = Dönen varlıklar / Kısa süreli borçlar ◦Likidite oranı = (Dönen varlıklar – Stoklar) / Kısa süreli borçlar ◦Hazır değerler oranı = Hazır değerler / Kısa süreli borçlar ◦Faaliyet oranları ◦Stok devir hızı = Satılan malın maliyeti / Ortalama Stok ◦Alacak devir hızı = Satışlar / Ortalama Alacaklar ◦Aktif devir hızı = Satışlar / Toplam Aktif ◦Finansal yapı oranları ◦Toplam Borçlar / Toplam Pasif ◦Toplam Borç / Özkaynaklar ◦Karlılık oranları ◦Brüt kârlılık oranı = Brüt kâr / Satışlar ◦Özsermaye kârlılık oranı = Net kâr / Özsermaye ◦Net kârlılık oranı = Net kâr / Satışlar

12 Fiyat Kazanç Oranı (F/K) Geçmiş F/K ◦Hisse senedi piyasa fiyatı / Hisse başına kazanç ◦Hisse başına kazanç son açıklanan senelik kazancı olabileceği gibi ◦Son dört çeyreğin kâr toplamı da olabilir ◦Örnek ◦QWE işletmesinin son açıkladığı (2013) senelik net kârı hisse başına 2 TL ve hisse senedi işlem fiyatı 15 TL ise ◦F/K = 15/2 = 7,5 ◦1/(F/K) = 1/7,5 = %13,33 ◦İşletme geçen seneki kârını bu sene de elde ederse yatırımcılarına, bu fiyat seviyesinden, %13,33 kazandıracaktır.

13 Fiyat Kazanç Oranı (F/K) İşletmeler büyüme gösterdikleri için bu hesaplama yetersizdir: ◦QWE işletmesinin her yıl %5 büyüdüğünü düşünelim: ◦O halde önümüzdeki sene elde edeceği kâr: 2TL * %5 = 0,10 TL artacaktır. ◦İşletme 2014 yılı için 2,10 TL kâr (ileri kâr) açıklayacaktır. ◦Bugünden alınan QWE hisse senedinin kazancı: 2,10/15 = %14 olacaktır. ◦Yatırımından %14 getiri bekleyen bir yatırımcı, ◦geçmiş yıl kârına bakarak bu hisse senedine yatırım yapmazken ◦büyüme göz önüne alındığında yatırım yapacaktır.

14 Beklenen Getiri

15 Beklenen Getiri ve Büyüme ◦Beklenen getiri sabit fakat ◦beklenen kâr her yıl büyüme oranı (%5) kadar artmakta. ◦O halde büyüme varsa: ◦Fiyat = Beklenen Kâr / (Beklenen getiri – Büyüme) Örnek: ◦Getiri beklentisi %15 olan bir yatırımcı (ileri) F/K oranı 10 olan ve büyüme beklentisi %5 olan bir hisse senedine yatırım yapar mı? ◦F/K = 10 => K/F = %10 ◦Eğer %10 < (Beklenen getiri – Büyüme), ise yatırım yapma ◦%15 - %5 = %10 ◦Yatırım yapar.

16 F/K ve Gerçek Değer Bir yatırımcının yatırımlardan beklediği getiri %12 ve beklediği büyüme %4’tür. Eğer ASD işletmesinin önümüzdeki dönemde 3 TL kâr açıklaması bekleniyorsa yatırımcı için bu işletmenin gerçek değeri nedir? ◦Yöntem I ◦Beklenen getiri = %12 - %4 = %8 = i = K/F ◦Beklenen kâr = 3 TL = K ◦Gerçek değer = Beklenen kâr / Beklenen getiri = K/(K/F) = 3 / %8 = 37,50 TL ◦II yöntem ◦Beklenen getiri = %8 ◦F/K = 1/%8 = 12,5 ◦Gerçek değer = Beklenen kâr * (F/K) = 3*12,5 = 37,50 TL

17 Kâr Payı Yöntemi İşletmenin değerinin dağıttığı kâr paylarının (temettü) bugünkü değeri olduğunu kabul eden yöntemdir. ◦İşletmelerin ömrü sonsuz kabul edilir ◦Kâr paylarının ekonomik büyümeyle artacağı kabul edilir ◦Gerçek değer = Tahmini kâr payı / (Beklenen getiri – Temettü artışı)

18 Piyasa Değeri / Defter Değeri Yöntemi (PD/DD) ◦Defter değeri işletmenin net varlıklarını göstermektedir. ◦Defter değeri işletmenin tarihsel değerini gösterir. ◦İşletme kâr elde ediyor ve bunun belirli bir kısmını şirket finansmanında kullanıyorsa defter değeri her yıl artacaktır ◦Beklenen kâr arttıkça PD/DD artacaktır. Örnek: ◦Hisse senedi fiyatı 5 TL olan bir işletmenin son yayınlanan bilançosuna göre özsermayesi 5.000.000 TL ve hisse senedi adedi 4.000.000 ise bu şirketin PD/DD oranı nedir? ◦DD=5.000.000 / 4.000.000 = 1,25 TL ◦PD/DD = 5 / 1,25 = 4

19 PD/DD ile Değer Tespiti Eğer değerlenmek istenen işletmenin, ◦bulunduğu sektör veya ◦yakın bir rakibinin PD/DD oranı biliniyorsa bu işletmenin değerini tespiti için kullanılabilir. Örnek: ◦Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın son dönem defter değeri hisse başına 2,91 TL'dir. Yakın rakibi Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın PD/DD oranı ise 0,51’dir. Bu haliyle Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gerçek değerini tespit ediniz. ◦Gerçek değer = DD*(PD/DD) = 2,91 * 0,51 = 1,4841 TL ◦

20 Nakit Akışlarının Bugünkü Değeri 1 Bir işletmenin gerçek değeri yatırımcının bu yatırımdan elde edeceği nakit akımlarının bugünkü değeridir. 1.Yatırımcı bir hisse senedini bir yıl önce 10 TL fiyatından satın almış ve bugün 11 TL’den satmıştır. ◦Elde edilen getiri = 11/10 -1 = %10 2.Yatırımcı bir hisse senedini bir yıl önce 10 TL fiyatından satın almış ve bugün 1 TL temettü alarak hisse senedini 10 TL’den satmıştır. ◦Elde edilen getiri = [(Alınan temettü + Satış bedeli) – Alış bedeli] / (Alış bedeli) = = [(1+10) – 10] / 10 = 1/ 10 = %10 ◦Eğer yatırımcının getiri beklentisi %10 ise her iki durumda da beklediği getiriyi elde etmiştir.

21 Nakit Akışlarının Bugünkü Değeri 2 ◦Satış bedeli ise diğer yatırımcının önümüzdeki dönemlerde almayı beklediği nakit akımlarının sonucudur. ◦Sonsuz ömürlü bir yatırım varsayılan hisse senedi için yatırımın değeri = NA(1)/(1+i)^1+NA(2)/(1+i)^2+… = NA(1)/i dir. Yatırımcının, ◦Beklediği reel getiri ve ◦Enflasyon ◦gelecekteki nakit akımlarının bugüne indirgenmesinde ve ◦yatırımın bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılır ◦i = Beklenen reel getiri + Beklenen enflasyon

22 Nakit Akışlarının Bugünkü Değeri 2 Hisse senedi yatırımının olumlu yanları, ◦Büyüme ve ◦İşletme ekonomik büyümeden pay alır ◦Enflasyondan korunmadır ◦Fiyat seviyesi arttıkça işletmenin ürünlerinin fiyatları da artacaktır. Fakat hisse senedi riskli bir yatırım olduğu için: ◦Beklenen reel getiri sabit getirili araçlara göre yüksek olacaktır. Bunlar göz önüne alındığında, uzun vadede hisse senedi yatırımı yapacak bir yatırımcı için hisse senedinin gerçek değeri: ◦NA(1) / [beklenen reel getiri – beklenen büyüme] = NA(1) / [r – g] olarak hesaplanabilir

23 Teknik Analiz Hisse senedinin gerçek değerini belirlemek alım veya satım kararı verilmek için hesaplanır Eğer, ◦Piyasada bilgi akışı sınırlıysa ◦Yatırımcılar fiyat hareketlerinin taşıdığı bilgiyi kullanmak isterler Teknik analiz, ◦Diğer yatırımcıların bu bilgiye sahip olduğu ve ◦Alım satım hareketlerinin analiziyle ◦Bir hisse senedini alım satım kararının verilmesinde kullanılabileceği görüşüne dayanmaktadır ◦Teknik analiz kullananlar ◦fiyat ve hacim grafiklerini kullanarak alım ve satım kararı vermeye çalışırlar. ◦yatırımcıların bilinçli veya duygusal olarak hisse senedi işlemleri yaptıklarını ve ◦bunların öngörülebilir motiflerle hareket ettiğini düşünürler

24 Tahvil Değerlemesi Nominal Değer ◦Tahvilin üzerinde yazılı değer ◦Tahvilin süresi sonunda yatırımcıya ödenecek ana parayı ifade eder ◦Tahvil kuponlarının hesaplanmasında kullanılır Faiz = Kupon oranı * Nominal değer İhraç Değeri ◦Tahvilin nominal değerinden farklı olarak ihraç edilmesi halinde ortaya çıkan değerdir ◦Yasal olarak en fazla nominal değerin %5 altında olabilir Piyasa Değeri ◦Tahvilin ikincil piyasada ortaya çıkan değeridir ◦Tahvilin benzerlerinin piyasa faiz oranı ve tahvilin kupon oranının kıyaslanmasıyla bulunur

25 Derecelendirme Tahvilin ihracından önce ve belirli aralıklarla işletmenin ve tahvilin analizi sonucu belirlenir. ◦Borçlanma aracının türü ve süresi ◦İhraççının borç ödeme gücü (kredi riski) ve ◦Borçlanma aracının garantilerini göz önüne alır

26 Tahvil Dereceleri Moody’sStandard & Poor’sFitchAçıklama AaaAAA Prime Aa1AA+ High grade Aa2AA Aa3AA- A1A+ Upper medium grade A2AA A3A- Baa1BBB+ Lower medium grade Baa2BBB Baa3BBB- Ba1BB+ Non-investment grade Speculative Ba2BB Ba3BB- B1B+ Highly speculative B2BB B3B- Caa1CCC+ CCC Substantial risk Caa2CCCExtremely speculative Caa3CCC- Default imminent with little prospect for recovery Ca CC C C D DDD Default /DD D / Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki /Credit_rating

27 Tahvilin Piyasa Fiyatını Etkileyen Faktörler ◦Risk ◦Tahvilin derecesi ◦İşletmenin finansal yapısı ve ◦Ticari itibarı ◦Süre ◦Tahvilin süresi uzadıkça, ◦Enflasyon ve ◦Belirsizlik artar ◦Faiz ve Verim ◦Gerçek faiz oranı = Kupon faizi / Piyasa fiyatı

28 Tahvilin Piyasa Fiyatı Bir tahvilin piyasa fiyatı, ◦Benzer tahviller için piyasa faiz oranı ve ◦Tahvilin faiz oranı kullanarak hesaplanır Örnek: ◦Piyasa faiz oranı %9 ise iki yıl vadeli %10 kupon faizine sahip 100 TL nominal değerli tahvilin piyasa fiyatı nedir? ◦Fiyat = 10/(1+%9) + 10/(1+%9)^2 + 100/(1+%9)^2 = = 9,17 + 8,42 + 84,17 = 101.76

29 Tahvil Gerçek Verimi ◦Tahvilin gerçek verimi tahvilin piyasa fiyatı ve vade sonu değeri arasındaki kazanç veya kaybı da göz önüne alır ◦Tahvilin verimi tahvilin iç getiri oranıdır: Örnek ◦İki yıl vadeli %10 kupon faizine sahip 100 TL nominal değerli tahvilin piyasa fiyatı 90 TL ise getirisi nedir? ◦90 = 10/(1+r) + 10/(1+r)^2 + 100/(1+r)^2 => r = %16,25 ◦Faiz verimi = %10/90*100 = %11,11 Yaklaşık olarak hesabı ◦[Senelik ortalama sermaye kazancı + Yıllık faiz] / [Ortalama tahvil değeri] ◦[(100 – 90)/2 +10] / [(100+90)/2] = (10/2) + 10 / 95 = 15 / 95 = 15,79


"Menkul Kıymetlerde Değerleme SEKIZINCI BÖLÜM. Temel Kavramlar I Nominal Değer ◦Hisse senedinin üzerinde yazılı değerdir. Defter Değeri ◦Özkaynaklar /" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları