Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAK DOĞU’DA UZAKTAN EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAK DOĞU’DA UZAKTAN EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 UZAK DOĞU’DA UZAKTAN EĞİTİM
JAPONYA, ÇİN ,HİNDİSTAN , MALEZYA

2 ÇİN 1950'li yıllarda mektupla eğitim ile başlamıştır
1970'li yılların sonuna doğru ülke çapında radyo ve televizyon üniversite ve kolejleri kurulmuştur. 1980'li yıllarda ise uydu ağı aracılığıyla uzaktan eğitim başlamıştır.

3 ÇİN 1990'larda bilgi teknolojilerinin
yaygınlaşmasıyla da bilgisayar destekli çoklu iletişim araçlarıyla ve iletişim ağı aracılığıyla uzaktan eğitim verilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte; bu hizmet, uzaktan eğitimde çok daha hızlı gelişime imkan veren uydu eğitimiyle iç içe verilmeye başlanmıştır.

4 ÇİN Radyo ve televizyon üniversiteleri
Elektronik iletişim teknolojisi kullanan ilk üniversitelerdir. Temel görevleri, alt derece programlar sunmak ve mesleki teknik, hizmet sektörü ve yaşam boyu eğitime yönelik programlar hazırlamaktır.

5 ÇİN Ülkedeki radyo ve televizyon üniversitelerinin üçüncü düzey eğitim
ve yönetimi ayrıntılı bir planlamayla yönetilmektedir. Edebiyat, hukuk, iktisat, tarım, mühendislik, sanat ve öğretmen eğitimini de içeren 468 program tesis edilmiştir.

6 ÇİN 1997 yılı istatistiklerine göre 3 yıllık radyo ve televizyon kolejlerinden mezun olanların toplam sayısı 'dür. Mevcut bütün derecesiz programlardan mezun olanların sayısı ise 30 milyona ulaşmıştır. Milyonlarca çiftçiye ise kendi yeteneklerini geliştirmelerine yönelik programlar sunulmuştur.

7 ÇİN Hükümet tarafından 21.yüzyıla doğru anahtar projelerden biri olarak modern uzaktan eğitim benimsenmiş ve desteklenmiş, eğitime yönelik eylem planı belirlenmiştir yılına kadar da ülkenin eğitim ihtiyaçlarına ve yaşam boyu öğrenmeye cevap verecek tüm altyapı hizmetleri gerçekleştirilecektir. Çin'de şu anda hem ulusal hem de yerel anlamda hizmet veren 100'ün üzerinde eğitsel televizyon kanalı vardır.

8 ÇİN göre şu anda Çin'de özel televizyon kanalları
Çin Milli eğitim Bakanlığı'nın beyanına göre şu anda Çin'de özel televizyon kanalları aracılığıyla ileri düzey eğitim alan yaklaşık 100 milyon kişi bulunmaktadır. Bunların arasında becerilerini geliştirmek isteyen çiftçiler, ileri düzey profesyonel eğitim aracılığıyla resmi diplomalara sahip olmayı isteyen sınıf ve branş öğretmenleri ile boş zamanlarında yüksek öğrenim almayı hedefleyen vatandaşlar bulunmaktadır.

9 ÇİN'DE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Çin'de öğretmen eğitimi, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Hizmet öncesi eğitimi üniversiteler ve kolejler gibi dört yıllık eğitim kurumları, hizmet içi eğitimi ise eğitim enstitüleri ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim okulları tarafından verilmektedir. Hizmet içi eğitim televizyon, mektup, uydu ve akşam okulları ile verilmektedir.

10 ÇİN'DE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
1998 yılı istatistiklerine göre söz konusu kurumlardan hizmet içi eğitim alan sınıf ve branş öğretmenlerinin toplam sayısı 'e ulaşmıştır. Bu sayının 'i sınıf öğretmeni geriye kalanı ise branş öğretmenidir Sınıf ve branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi dereceli ve derecesiz olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

11 ÇİN'DE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Dereceli eğitimde hizmet içi eğitimini tamamlayan öğretmenlere akademik itibarı olan sertifikalar verilmektedir. Derecesiz eğitim ise sürekli eğitimin en önemli parçası olup öğretmenlerin sürekli kendilerini iyileştirmesine yönelik bir programdır. Sürekli eğitim, özellikle sınıf öğretmenleri arasında yaygın olup, esasen öğretmenlerin kendi yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir programdır.

12 ÇİN'DE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Sınıf öğretmenlerinin sürekli eğitimi iki kısma ayrılmıştır. Bunlar; yeni öğretmenlerin tecrübe kazanmasına yönelik eğitimler ile var olan öğretmenlerin eğitim sonrası ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerdir.

13 HİNDİSTAN bir bilincin oluşturulması gereklidir. Dünya
INDIA WINDOW PROGRAMI (IWP)   Bilgi Toplumuna giden dünyada küresel bir bilincin oluşturulması  gereklidir. Dünya ülkelerindeki insanlar ve farklı endüstriler arasında daha iyi bir anlayışın oluşturulması yolunda uluslararası eğitim giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır. Ayırımı anlamada ve değerlendirmede bilginin ne denli önemi varsa , aynı derecede de uygulama ve deneyimde önemlidir.

14 HİNDİSTAN Amaç IWP ’ nin öncelikli amaçlarından birisi de Hindistan‘da eğitimdir. Hindistan’da eğitim GURUKUL BT firması ile birlikte ve Hindistan BT şirketlerinde staj olanağı sağlanarak gerçekleşmektedir. Böylelikle öğrenciler hem en güncel teknik bilgileri edinmekte, hem de farklı ülkelerin kültürlerinden haberdar olmaktadırlar.

15 HİNDİSTAN IWP Uygulaması
Üniversitelerden henüz mezun olmamış öğrenciler BT müfredatını IWP ile görürlerken aldıkları ders kredileri bazı üniversitelere aktarılabilir . Eğitimlerini burs ile yürütmekte olan öğrenciler IWP programına katılabilirler. Lisans üstü öğrenimlerini tamamlamakta olan öğrenciler de Uzmanlık Derslerini IWP kanalı ile alabilirler.

16 HİNDİSTAN IWP Uygulaması
Üniversitelerden henüz mezun olmamış öğrenciler BT müfredatını IWP ile görürlerken aldıkları ders kredileri bazı üniversitelere aktarılabilir . Eğitimlerini burs ile yürütmekte olan öğrenciler IWP programına katılabilirler. Lisans üstü öğrenimlerini tamamlamakta olan öğrenciler de Uzmanlık Derslerini IWP kanalı ile alabilirler.

17 HİNDİSTAN Mezun öğrenciler, mezuniyet sonrası derslerini IWP kanalı ile alabilirler. Tüm öğrenciler öngörülmüş sürelerde Hint BT şirketlerinde çalışarak Hint BT endüstrisi içinde deneyim kazanacaklardır. Öğrenciler aynı zamanda Hindistan ‘da farklı kültürlerle tanışma olanağı bulacaklardır.

18 JAPONYA Japonya da uzaktan eğitim gelişen teknoloji ile
birlikte büyük yol kat etmiştir . Özellikle lise öğrencileri için uzaktan eğitimi etkin kılmaya çalışmışlardır .Lise öğrencileri için online kursları geliştirmişlerdir.Bundaki amaçları ise CANADA da ki yüksek okullara öğrenci göndermekti.Japonya da bulunan İNTERNATİONAL SCENDERY SCHOOL bu etkinliği yapmaktadır.

19 JAPONYA Fakat iletişim ücretlerinin pahalılığından dolayı
ve geleneksel eğitim sistemine göre ayak uydurulması daha zor olduğundan pek uygulanamıyor. Yaygın ve hızlı artan teknolojik artım kurum ve bireysel eğitimcilerin daha fazla bilgisi ile birleşti böylece Uzaktan Eğitim daha zenginleşti ve kolaylaştı.

20 JAPONYA-NHK international sağlamaktadır.
Japonya da Uzaktan Eğitimi bir TV kanalı olan NHK international sağlamaktadır. NHK 1980 in temmuz ayında kurulmuştur. Bu gün Türkiye de TRT 4 ün yayımları gibi fakat bu daha geniş çaplı bir eğitim sağlamaktadır .Bu TV kanalı radyo ile yayımını tüm dünya çapında gerçekleştirmektedir. Radyo Japon da değişik ülkelerden insanlar için farklı dillerde eğitim vermektedir. Bu kanal tüm dünyada Japonca dersleri vermektedir Brezilya,New York,Los Angeles da ve daha bir çok yerde Japon dil uzmanlarına ve Japonca öğrenmek isteyenlere ulaşmaya çalışıyor.

21 JAPONYA Japonya kendinin daha iyi anlaşılır geleceği için bu
programlarını tüm dünyada yayımlama k istiyor. Bunun için posta, telekomünikasyon devlet destekli kullanmaktadır. İlk Japonca TV programı PRC’nin içindeki 9 şehirde ve Beinnig yapıldı bu olay yaklaşık bir yıl kadar sürdü.Japonya da yayın yapan bu tip programlar Kültürel Yardım Dernekler ve Japon Vakıfları Tarafından sürekli destekleniyor durumdadır. Bu kanalın birde video kütüphanesi vardır. Bu kütüphane de eğitimsel programlar ve belgesel yayımlar bulunmaktadır.

22 JAPONYA Japon uzaktan eğitim televizyonu NHK’ nin verdiği dersler
Matematik Fen Bilimleri Sanat Sosyoloji Doğa Bilimleri Japonca…

23 MALEZYA TEKNOLOJİK GELİŞME
Her yeni teknoloji ayrı alternatiflerini getirir ,hassas olmamız gerek eğer başarıyla bu potansiyeli kullanmak için. Mutlaka dağıtım mekanizması öğrenme deneyimlerinin başarısıdır. Hatta tele-öğrenme kursun öz yararından ve öğrencilerle iletişiminden gelmektedir. İletişim medyasındaki her büyük geçiş ,konuşmadan yazmaya, videoya , elektronik formlar değişikliler içinde yaratma , kaydetme, saklama, dağıtma ve düzelteme bilgilerinden meydana gelir. Mantıksal ve ilerleyen yönde teknolojik ataklara dayanan iletişim dönüşümü olmalıdır. Bu iletişimin kalbi öğretmen-öğrenci etkileşimlerinde değişikliklerdeki dönüşümdür.

24 MALEZYA Gerçekten araştırmalar gösteriyor ki öğrencilerin
kavrayarak öğrendiği online eğitim kurslarıyla ilgili eğitici aktiviteler ve online kursların başarısıyla ilgili eğicilerin değeri ve yeri tartılışıyor. Bilgisayar destekli eğitim doğal eğitici değildir. Etkili ve konu ile ilgili öğrenme kreasyonlarında bireysel öğretmen kapasitesinden başka eğilimi olan teknolojik gelişme komplike öğretme ve öğrenme sistemleri için gerekli uzmanlık alanı ve yayılmayı gerektiren uzman öğretme takımlarının ortaya çıkması geniş beceri alanı ile , öğretim ,sistem, grafik, veritabanı tasarımında, elekronik bilgi sistemleri, uzmanlık gerektirir

25 MALEZYA SMART SCHOOL Bu okulların amaçları Ulusal eğitim felsefenin amaçlarını gerçekleştirmek, bilgi çağı için iş gücü yetiştirmektir. Bu çabalar içerisinde Malezya Hükümeti yapıcı ve motive edici bir rol oynar. Okullar finansal kaynak, konu alanı uzmanı ve materyallerini hazırlarken Milli eğitim bakanlığı ana hatları hazırlar ve kolaylık sağlar.

26 MALEZYA Ana başlıklar: Öğretim – öğrenim materyalinin gelişimi
Smart okul yönetim sisteminin gelişimi Teknolojik alt yapının kurulması Sistem bütünlüğünün gelişimi Yardım masası ve bilgi merkezinin kurulması Yönetimi değiştiren ve yapılandıran iş süreci-metodu aşaması

27 MALEZYA Bu süreç içerisinde üç model
Bilgisayar kullanımı yapılandırılmış Laboratuar modeli Sınırlı sınıf modeli Tam sınıf modeli (Video konferans kolaylıklarıyla)

28 MALEZYA Eğitimde her zaman multimedya bulunmuştur (viz ,audio, konferans, video,grafikler). Multimedya öğrenme bilgisayar ekranı aracılığıyla öğrenmeyi sağlar. (metin, grafik , audio, video, animasyon, simülasyon).

29 MALEZYA Computer-Mediated Communication (CMC)
Bilgisayar aracılığıyla iletişim alanında Sains Malezya Üniversitesi çalışmalarını sürdürmekte. Uzaktan eğitim uygulamaları , dersler devam ederken bir yandan da bu çalışmaların verimliliğini ölçme amaçlı anketler uygulanmakta. Öğrencilerin evlerinden yada iş yerlerinden bilgisayar ve internet erişimleri sorgulamakta ve bu uygulamanın yararları ve kullanım kolaylığı görülmektedir.

30 Sunumu Hazırlayanlar Eser HAYTA Hanife AKDAĞ Recep TUNA
Murat Münür ÇOLAK Birgül SEVİNÇ Özer ÖZBEN Deniz İLGİN


"UZAK DOĞU’DA UZAKTAN EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları