Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN elvan özcan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN elvan özcan."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN elvan özcan

2 EĞİTİMİN TİCARİLEŞMESİ

3 (Kapitalizmin Yeniden Yapılanması)
KÜRESELLEŞME (Kapitalizmin Yeniden Yapılanması)

4 EĞİTİMDE YAPISAL UYUM ve YENİ LİBERAL EĞİTİM POLİTİKALARI

5 BİLGİNİN METALAŞMASI

6 EĞİTİMDE DEĞİŞİM “...eğitimi kapitalist toplumsal ilişkiler sistemine yeniden, entegre etme” çabasıdır(Ercan,1998,11)

7 KÜRESELLEŞME ve EĞİTİM

8 Yeni yatırım araçlarının yaratılması
Küreselleşme: Yeni yatırım araçlarının yaratılması Haberleşme ve bilgi işlem teknolojisinin hızla gelişmesi Sermayenin dolaşımının serbestleşmeye başlaması

9 Uluslararası sermeyenin üçüncü dünya ülkelerini borçlandırması
Petrol Krizleri: Uluslararası sermeyenin üçüncü dünya ülkelerini borçlandırması Liberalleşme Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Özelleştirilmesi

10 BİLGİ TOPLUMU Bilgi: Piyasa toplumunda rekabette öne geçmeyi sağlayacak ve insanı değil de daha çok karlılığı temel alan bir bilgi biçimidir. Yani özünde insana ilişkin olan bilgi, yerini piyasa da karlılığa yönelik bilgiye bırakmıştır.

11 KÜRESELLEŞME POLİTİKALARI
IMF DÜNYA BANKASI USAID GATT WTO gibi uluslararası kuruluşlar arcılığıyla yaygınlaştırılmaktadır.

12 EĞİTİMDE YAPISAL UYUM ve YENİ LİBERAL EĞİTİM POLİTİKALARI

13 Eğitim Alanının Piyasanın İhtiyaçlarına Göre Yeniden Örgütlenmesi:
Müfredatın değişen iş dünyası ve işverenlerin gereksinimleri ile esnekliğin gerektirdiği bilgi ve beceriler temelinde yeniden düzenlenmesi Eğitime ayrılan kamu harcamalarının azaltılması Eğitimde özelleştirme yoluyla özel girişimciliğin özendirilmesi ve paralı eğitim uygulamaları

14 EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK SORUNU
Güncel sayısal hesaplamalarla çözümü mümkün olmayan, üretim ile iş arasındaki ilişkilerin irrasyonelliğinin kırılmasını gerektiren bir nitelik taşır.

15 BİLGİNİN METALAŞMASI

16 Sermaye İçin Okulların Anlamı:
İlk olarak değer yitiren sermayeler için yeni yatırım alanı olması yani sermayenin bu alana yatırım yapması (Eğitimin ticarileşmesi) İkinci olarak aşırı rekabet koşulları içinde araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yaptırılacağı yerler olarak okullar (proje yönelimli ya da girişimci üniversite modeli) önem kazanmıştır (Ünal, 2002)


"HAZIRLAYAN elvan özcan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları