Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6. SANAYİ KONGRESİ Üniversitelerin teknoloji tabanlı inovasyon sürecindeki rolü ve teknolojiye dayalı ekonomiye geçişte tetikleyici model arayışı Doç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6. SANAYİ KONGRESİ Üniversitelerin teknoloji tabanlı inovasyon sürecindeki rolü ve teknolojiye dayalı ekonomiye geçişte tetikleyici model arayışı Doç."— Sunum transkripti:

1 6. SANAYİ KONGRESİ Üniversitelerin teknoloji tabanlı inovasyon sürecindeki rolü ve teknolojiye dayalı ekonomiye geçişte tetikleyici model arayışı Doç. Dr. Attila Dikbaş İTÜ PYM Müdürü İstanbul Teknik Üniversitesi 26 Kasım 2007 İSTANBUL SANAYİ ODASI

2 İnovasyon? sosyal çevre içinde değişimi telkin eden karmaşık bir süreç

3 Teknolojik inovasyon nedir? Ticarileşme bir teknoloji ‘satış’ı olarak algılanmalıdır. Akademik inovasyon teknoloji ‘pazar’ına ürün sunmalıdır.

4 Akademik İnovasyon Teknolojik buluş ve onun ticareleşmesi inovasyon sürecidir. Teknolojik inovasyon; – sosyal inovasyonları, – Prosedürel inovasyonları, – İdari İnovasyonları, – Finansal inovasyonları, – Pazar inovasyonlarını tetikler...

5 Anahtar Gözlem Sanayide çoğu zaman ‘Pazar’ inovasyonu ‘teknolojik’ inovasyondan daha önemli. Pazar ve iş modelindeki inovasyon ‘teknolojik inovasyon’un önünü açmaktadır.

6 “yeni ürün” ve inovasyon ?? teknolojik inovasyonun ve yatırımların gelişmesi Üniversite araştırmalarının ticareleştirilmesi ??

7 Akademik inovasyondan ürüne giden yol? Model ne olmalı?

8 Üniversitelerin Modeldeki Rolü Katma-değeri olan bilginin yaratılması Lisans Y. Lisans/Doktora Karier geliştirme Yönetici geliştirme Kamusal Alan Sağlaması Endüstri için problem çözme Kişilerin eğitimi Araştırma anlaşmaları Endüstri ile ortak araştırma Teknoloji Lisansı Danışmanlık Özel labaratuvar ve enstrümanlara erişimi sağlama Kuluçka servisi ? Yayın Patentler Prototipler network oluşturması/erişmesi ve endüstriyel gelişme tartışmalarını yönlendirmesi Araştırma sürecinin yönünü etkilemek, belirlemek –Toplantılar ve konferanslar –Standart forumlara evsahipliği yapmak –Girişimcilik merkezleri & danışman programlar –Mezun şebekesi (network) –Personel değişim (internship, fakülte değişim, v.s.) –Endüstriyel irtibat programları –Danışman komiteler –Müfredat geliştirme komiteleri Bütün bunları destekleyecek bir çevrenin oluşturulması

9 Üniversitelerin değişen rolü ne olmalı? Sanayi gelişimine odaklı ülkesel inovasyon sistemi Yeni sektörlerin Sanayi ile Sektörlerarası Olgun sektörlerin Oluşturulması Buluşturma iletişim ve arayüz Geliştirilmesi (I) (II) Oluşturma (III) (IV)  Öncelikli ve temel bilim ve mühendislik araştırmalar – Disiplinlerarası tematik alanların geliştirilmesi  Girişimciliğe olanak veren teknolojik inovasyonu geliştirme politikaları  Sanayi ile akademik araştırmacılar arasındaki bağlantının geliştirilmesi  Sanayi – Üniversite – işbirliğinin yaratılması  Teknoloji geliştirmede Hükümet politikalarına itici güç oluşturma  Teknoloji Geliştirme enstrümanlarının yeniden irdelenmesi – Tematik bölgeler  Uluslararsı standartların belirlenmesi  Konferansların, atölye çalışmalarının, girişimcilik forumlarının oluşturulması  Probleme yönelik ortak proje fonlama  Uyumlu içerik  Firma ve tedarikçilere yönelik teknik yardım  Kopuk aktörler arasındaki bağlantının kurulması  Yapısal ve teknolojik açıkların tamamlanması  Teknolojik ortaklıkların oluşturulması ve gerekli ilişkilerin sağlanması  Yeni endüstriyel kimliğin belirlenmesi  Araştırmalar ve üniversie danışmanlığında sanayiye yönelik yeni problem çözme araçlarının geliştirilmesi  Eğitimli işgücünün geliştirilmesi  Global anlamda en iyi pratiğin araştırılması  Öngörüler ve KPI  Kullanıcı tedarikçi forumlarının oluşturulması

10 Küresel ekonomide yeni süreçleri tetiklemek Yeni küresel ekonomi için itici güçler? Akademik İnovasyondan ürüne karmaşık süreç ÜNİVERSİTE TEKNOPARKSANAYİ

11 Üniversite – Teknopark ve Sanayinin rolü Buluş aşaması ve sonrasında ticarileştirilme süreci Buluşun Açıklanması Patent Uygulamaları Lisansların Uygulanması Start-up Firmaları Güvenilir Firmalar Yüksek Tek. Ekonomik Kalkınma Buluşa yönelik Araştırma Teknoloji Yönetim Ofisi Koruma – Pazar - Lisans Teknoparklar Kuluçka Araştırma: Teknolojinin Ticarileştirilmesi  Fakülte ve öğrenciler  Araştırmalar için Fonlar  Araştırmalar için Olanaklar Start-up servisleri ve Başlangıç Sermayesi Üniversite Mucitleri ÜNİVERSİTE SANAYİ TEKNOPARKLAR Model

12 Üniversite – Teknopark ve Sanayinin rolü Ortaklıklar – Bağlantılar - İlişkiler Model Yüksek Tek. Ekonomik Kalkınma Start-up servisleri projeleri yürütebilmek için teknoloji yöneticileri, kuluçkalar ve sanayi ile birlikte çalışır. Sanayi (risk sermayesi sağlayıcıları, danışmanlar, sanayi ortakları v.s.) Buluşa yönelik araştırma Buluşun Açıklanması Patent Uygulamaları Başlangıç Firmaları Lisanların Uygulanmas ı Güvenilir Firmalar Üniversite Mucitleri Tek. Yönetim Ofisleri Koruma – Pazar - Lisans Teknoparklar Kuluçka Teknoloji yöneticileri teknolojik gelişmeleri yakalamak, korumak, pazarlamak ve lisanslamak için Üniversiteler ile birlikte çalışmalı ve Teknoparklarda Ar-Ge yönetmeli Akademik Programların revizyonu ve teşvik  Internship, yarı zamanlı işler, asistanlık  Proje çağrıları ve Girişimcilik  Bilim ve Mühendislikte çıtayı yükseltme  İletişim, tanıtım, tasarım  Diğer

13 Modelin etkin rolü Buluş aşaması ve sonrasında ticarileştirilme süreci Başlangıç Projeleri erken aşamada çekirdek sermayeye ihtiyaç duyar Değerlendirme Formatlama Geliştirme Araştırma alanları Keşfi Teknoloji Yönetim Ofisleri - Başlangıç Hizmetleri –Ticari değer analizleri –Proje Yönetimi –Pazarlama ve finans modeli – Sanayi ile Buluşma –Teknoloji ve/veya Ar-Ge Geliştirme –Teknoloji Yönetim Ofisi ile Lisanslama çalışmalarının başlaması Geliştirme değer yaratma ve yürütmeye dayanır Start-Up Servisleri −Teknoloji için lisans / ortaklık anlaşması −Proje Yönetimi −Stratejik ve Finansal plan −Ürün geliştirme −Doğru Pazar seçimi −Çekirdek sermaye Proje Yaratma Ofisleri ve Değerlendirme Süreçleri −Tematik alan odaklı araştırma konuları −Patent araştırmaları −Proje Geliştirme ve Yazma ÜNİVERSİTE TEKNOPARKLAR SANAYİ

14 Modelin ürünleşmedeki rolü? Başlangıç Projeleri Yatırım Modeli Başlangıç Projeleri erken aşamada çekirdek sermayeye ihtiyaç duyar Değerlendirme Formatlama Geliştirme Araştırma alanları Keşfi Teknoloji Yönetim Ofisleri - Başlangıç Hizmetleri –Ticari değer analizleri –Proje Yönetimi –Pazarlama ve finans modeli – Sanayi ile Buluşma –Teknoloji ve/veya Ar-Ge Geliştirme –Teknoloji Yönetim Ofisi ile Lisanslama çalışmalarının başlaması Geliştirme değer yaratma ve yürütmeye dayanır Start-Up Servisleri −Teknoloji için lisans / ortaklık anlaşması −Proje Yönetimi −Stratejik ve Finansal plan −Ürün geliştirme −Doğru Pazar seçimi −Çekirdek sermaye Proje Yaratma Ofisleri ve Değerlendirme Süreçleri −Tematik alan odaklı araştırma konuları −Patent araştırmaları −Proje Geliştirme ve Yazma ÜNİVERSİTE TEKNOPARKLAR SANAYİ KULUÇKA FİRMALARI PYM G3P TechnoBee BNT

15 İTÜ Modelindeki enstrümanlar ? İTÜ PYM Arı Teknokent TechnoBee BNT

16 İTÜ Modelindeki projeler ? G3P 1. dönem G3P 2. dönem

17 Akademik inovasyondan Ürüne Teşekkürler...

18 Akademik İnovasyonda Anahtar Elemanlar


"6. SANAYİ KONGRESİ Üniversitelerin teknoloji tabanlı inovasyon sürecindeki rolü ve teknolojiye dayalı ekonomiye geçişte tetikleyici model arayışı Doç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları