Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi İlke Eren SEİS Araştırma Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi İlke Eren SEİS Araştırma Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi İlke Eren SEİS Araştırma Uzmanı ilke.eren@seis.org.tr

2

3 Amacımız bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılabilmesi, ayrıca ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki sağlıkla bağlantılı yatırım fırsatlarının tespitini yaparak potansiyelini gerçekleştirmek. Ankara'da mevcut kaynak potansiyelini, olgunlaşmış değer zincirini ve rekabet avantajlarını daha etkin bir şekilde kullanarak sinerjiyi arttırmak, buna da paralel olarak, kapasiteyi ayrıntılı olarak çalışarak daha da iyileştirmektir.

4 Sağlık sektöründe aktif akademi, araştırma merkezleri, üretici, araştırmacı, karar verici, politika yapıcı, STK, kullanıcı ve potansiyelinin, daha da verimli bir şekilde çalışması için mevcut durumun detaylı olarak analiz edilmesi ve sağlık değer zinciri içerisinde yer alan paydaşların öncelikle yer aldığı bir yenilikçilik hareketi başlatmayı hedeflemektedir

5

6 Fiziksel Sermaye: Ulaşım, iletişim, enerji, sağlık altyapısı ve tüm belediye hizmetleri, Bölgedeki OSB’ler, üniversiteler, araştırma kurumları, teknoloji transfer merkezleri, teknoparklar ve inkübatörler Finansal Sermaye: Bölgede inovasyonun gelişmesi için var olan ve bölgeye çekilen finansal kaynaklar, risk sermayesi, iş melekleri, KGF

7 Beşeri Sermaye: Bireylerin beceri, eğitim ve bilgileri; bölgenin sahip olduğu insan kaynağının niteliği ve miktarı Sosyal Sermaye: Bireyler ve kurumlar arasındaki bağlantılar toplumsal ağlar; güven ve paylaşım, rakipleri de içeren işbirliği becerisi

8 İşbirliği Üretici Üniversite Kamu

9 Teşekkürler


"Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi İlke Eren SEİS Araştırma Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları