Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNÜN PLANI SABAH Emek Süreci: Neden Önemli?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNÜN PLANI SABAH Emek Süreci: Neden Önemli?"— Sunum transkripti:

1 Kamu Emek Süreci: Kamuda ve Kamu Personel Rejiminde Dönüşüm Gamze Yücesan ÖZDEMİR

2 GÜNÜN PLANI SABAH Emek Süreci: Neden Önemli?
Kapitalizmin Tarihi içinde Emek Sürecinde Dönüşüm ÖGLEDEN SONRA Kamu Emek Süreci Kamu Emek Sürecinde Dönüşüm

3 EMEKÇİLERİN YAŞADIKLARINI ANLAMAK/ANLAMLANDIRMAK
ÜRETİM NOKTASI VE SINIF

4 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ

5 Bu yaklaşımların ortak noktası
İşyerlerini daha verimli, daha üretken kılma

6 Emek Süreci Yaklaşımı Emek Süreci Teorisi

7 Emek Süreci Emeğin Nesnesi Üretim Araçları Emek

8 Emek Süreci Vasıf Denetim

9 Kapitalist Emek Süreci
Emeğin Nesnesi Üretim Araçları Sermaye Emek Emek

10 Kapitalist Emek Süreci
Vasıf Denetim Sermaye Emek için Sonuçları Yabancılaşma Yalnızlaşma Siyasetten Dışlanma

11 Emek Piyasaları DEVLET Devlet EMEK SÜRECİ SOSYAL POLİTİKA

12 Emek Süreci Kapitalizmin İktisadi Yapısı Kapitalizmin Siyasi Yapısı Kapitalizmin İdeolojik Yapısı

13 İktisadi Yapı İdeolojik Yapı Devlet EMEK SÜRECİ Siyasi Yapı

14 Refah Devleti Küreselleşme
Kapitalizmin Tarihi ’lerin sonu Bugüne Bunalımı Kriz Refah Devleti Küreselleşme Keynesyen Dönem

15 20. Yüzyılın Başında Kapitalist Emek Süreci
1900’ler Taylorizm Frederick Taylor Tasarlama ve Uygulamanın Ayrılması Hareket-Zaman Etüdleri

16

17 20. Yüzyılın Başında Kapitalist Emek Süreci
Fordizm Henry Ford Montaj Hattı

18

19

20 20. Yüzyılın Başında Kapitalist Emek Süreci
Taylorist-Fordist Emek Süreci Aşırı verimlilik Aşırı üretkenlik Liberalizm

21

22

23 1929 Büyük Bunalım Üretim çok tüketim yok

24 1945-1970’lerin Sonuna Kadar Keynesyen Politikalar Keynes
Devlet müdahalesi 1. Tam istihdam 2. Devlet eliyle eğitim ve sağlık 3. Emeklilik 4. İşsizlik sigortası

25 1970’lerin Sonunda Kapitalizmin Krizi
Yüksek maliyetler Sermayenin sıkışması

26 1980’lerden Bugüne Emek Sürecinde Dönüşüm Toplam Kalite Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Japon Modeli

27 Emek Sürecinde Dönüşüm
TKY’nin Ana Hatları MUDA (Gereksiz, lüzumsuz) SIFIR (0) STOK SIFIR (0) HATA Çalışanların katılımı Kaizen

28 Emek Sürecinde Dönüşüm: Vasıf
Beceri İnovasyon

29 Emek Sürecinde Dönüşüm: Vasıf
Kol Emeği Kafa Emeği

30 Emek Sürecinde Dönüşüm: Denetim
Teknolojik Denetim Bürokratik Denetim İdeolojik Denetim (SEN-BEN YOK BİZ VARIZ) (BİZ BİR AİLEYİZ)

31 Emek Sürecinde Dönüşüm
Esnek Çalışma Biçimleri Atipik istihdam

32 Emek Sürecinde Dönüşüm
Devlet: Esnek Yasalar Emek Piyasaları: Esnek Piyasalar Sosyal Politika: Eğitim, Sağlık Özelleşiyor

33 Emek Sürecinde Dönüşüm
Güvencesizlik ve Geleceksizlik

34 Kamu Emek Süreci

35 Kamu Hizmetinin Siyaseti Kamu Emek Sürecinde Dönüşüm
ve Kamu Emek Sürecinde Dönüşüm

36 Kamu Hizmetinin Siyaseti
İktisadi Nesnellik Olarak Kamu Hizmeti Devletin İşlevleri Olarak Kamu Hizmeti

37 Kamu Hizmetinin Siyaseti
Kamu Hizmetinin Kapsamı ve Sınırları

38 Kamu Emek Süreci Üretim ilişkilerinin kapitalist doğası özel sektördeki kadar açık ve net değildir İşveren devlettir Maaşlar vergilerden ödenir Ürün, mal üretimindeki gibi somut değildir Üretim piyasa baskısı ve kar güdüsüyle örgütlenmemektedir Esas olan toplumsal faydadır Kamu emekçilerinin sınıfsal duruşu biraz muğlaktır Statü önemlidir “güce karşı güven, paraya karşı rahatlık ve zamana karşı devamlılık”

39 Kamu Hizmetinde Yeniden Yapılanma
İktisadi Yapıda Dönüşüm Kamu Tercihi Teorisinin Yükselişi 2. Siyasal Yapıda Dönüşüm Emeğin Anayasadan Dışlanması Süreci İdeolojik Yapıda Dönüşüm Birey, Rekabet…

40 Kamu Emek Sürecinde Yeniden Yapılanma
Esneklik Toplam Kalite Yönetimi

41 Türkiye’de Kamu Hizmetinin Yeniden Yapılanması
İktisadi Yapıda Dönüşüm Siyasal Yapıda Dönüşüm Bütçe ve Mali Yönetim Reformu Kamu Personel Yönetimi Reformu Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Yerel yönetim reformu Bölge kalkınma ajansları yasa tasarıları İdari usul yasa tasarıları KİT yasa tasarıları Sosyal güvenlik reformu 3. İdeolojik Yapıda Dönüşüm

42 Türkiye’de Kamu Emek Sürecinin Yeniden Yapılanması
Kamu Personel Reformu Esneklik Toplam Kalite Yönetimi

43 Türkiye’de Eğitim 1. Esneklik: Norm Kadro 2. Toplam Kalite Yönetimi
Milli Eğitim Bakanlığı’nda Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları 1999 yılında başlamıştır. Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları, Avrupa Kalite Yönetimi örnek alınarak, Kal-Der ile birlikte yürütülmektedir. TKY’nin ilk aşamalarında yoğun bir eğitim programı uygulanmıştır yılının başı itibarıyla 2177 okul müdürü, 871 idari personel ve eğitimci TKY eğitimi almıştır. TKY’nin taşra teşkilatlarına doğru genişlemesi için 2001 yılında 205 İl Formatörü eğitim almıştır. 2002 yılından bugüne TKY’de başarılı eğitim kurum ve kuruluşlarına Kal-Der ile birlikte“Eğitimde Kalite Ödülü” verilmektedir. Bunun yanında, bazı eğitim kurum ve kuruluşları ISO 9000 Kalite Belgesi almıştır.

44 Türkiye’de Sağlık 1. Esneklik: Sözleşmeli Personel
2. Toplam Kalite Yönetimi Sağlık Bakanlığı’nda Toplam Kalite Yönetimi, bazı kamu hastanelerinde pilot proje olarak uygulanmaktadır. Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi(2002) Bazı hastaneler ISO 9000 Kalite Sertifikası almışlardır.

45 Türkiye’de Kamu Emek Sürecinin Yeniden Yapılanması
KAMU EMEK SÜRECİ KAMU EMEK SÜRECİNDEKİ DRAMATİK DÖNÜŞÜMLER Toplumun yeniden üretimi için hizmet üretilmektedir Mal üretilmektedir Emek süreci toplumsal faydayı arttırmak için örgütlenmiştir Emek süreci artı-değeri ve karı arttırmak için örgütlenmiştir Emek süreci siyasi kararlar sonucu örgütlenir Emek süreci piyasa koşulları sonucu örgütlenmektedir Emeğin nesnesi insandır: Dramatik üretim Emeğin nesnesi maddidir: Mal üretimi Emeğin araçları: Eğitim, bilgi ve vasıf Emeğin araçları: teknik ve teknoloji

46 Türkiye’de Kamu Emek Sürecinin Yeniden Yapılanması
KAMU EMEK SÜRECİ KAMU EMEK SÜRECİNDE DRAMATİK DÖNÜŞÜMLER Emek sürecinde denetim kamu emekçisindedir. Kamu emekçisi denetimi delege etmiştir Tasarlama ve uygulama birleşmiştir Tasarlama ve uygulama ayrılmıştır Emek süreci yurttaşın sosyal hakları doğrultusunda örgütlenmektedir Emek süreci müşterinin talepleri doğrultusunda örgütlenmektedir


"GÜNÜN PLANI SABAH Emek Süreci: Neden Önemli?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları