Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GML (Geography Markup Language)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GML (Geography Markup Language)"— Sunum transkripti:

1 GML (Geography Markup Language)
YAGMUR KILIC

2 Coğrafİ İşaretleme DİLİ
Coğrafi İşaretleme Dili, coğrafi bilgilerin modellenmesi, taşınması ve depolanması için XML Şema kullanılarak yazılan bir XML grameridir. GML tarafından yeryüzünü modellemek için kullanılan temel konsept, OGC’nin tanımlamalarında belirtilmiştir.

3 Dünyayı modellemek için kullanılan GML, OGC’nin ve ISO serisinin standartlarını temel almaktadır. GML coğrafyayı tanımlamak için obje türlerinden; varlıklar, koordinat referans sistemleri, geometri, topoloji, ölçü birimleri ve genelleştirilmiş değerler gibi değişik türleri kullanmaktadır.

4 Farklı sistemler arası sorunsuz işbirliği sağlamak (interoperability),
GML aşağIdaki hususlarI sağlayan XML şemasI sözdizimini, mekanizmasInI ve anlaşmasInI tarif etmektedir (GML, 2001–2004): Coğrafi uygulama şema ve objelerin tanımlaması için açık, satıcı yansız bir çerçeve model sağlamak (opensource), Farklı sistemler arası sorunsuz işbirliği sağlamak (interoperability), Özel grup ve bilgi birlikleri için, coğrafi uygulama şemalarının tanımlanmasını desteklemek, Bağlanılan coğrafi uygulama şemaları ve veri gruplarının bakımı ve yaratılmasını sağlamak, Aplikasyon şemaları ve veri gruplarının depolanması ve iletilmesini desteklemek, Tanımladıkları coğrafi aplikasyon şemaları ve bilgileri paylaşan organizasyonların kabiliyetlerini artırmak.

5 “GML 2.0”; sadece coğrafi varlıklar, varlık toplulukları,“0,1,2” boyutlu geometriler ile bunların öznitelikleri ve koordinat referans sistemlerini tanımlarken, “GML 3.0”; ”2,3” boyutlu geometriler, topoloji, zamansal ifadeler, yerleşik sitil, koordinat işlemleri, birimler, ölçüler, değerler, gözlemler, yönler gibi hususları toplam 27 adet şemayla tanımlamaktadır

6 GML in temel elemanları:
Geometry (Geometrik objeler, çizgiler, poligonlar vb). Feature (Obje) – Gerçek dünyaya ait genellikle basit bir objedir. Özellikler (Attributler) ise “Properties” olarak isimlendirilir. – Geometrik ve geometrik olmayan özellikler ayrımı yapılmaktadır. – Geometrik basit mekansal objeler “Geometry-Objects” olarak modellenir. Feature Collection (Features lar kümesidir).

7 GML- Elemanlarının iliskileri
• Feature (soyut) temel sınıftır (class) • Featurlar için geometrik olmayan özellikler: – örnegin String, Integer,...vb. standart veri tiplerinde attributs(öznitelikler) ile tanımlanırlar. – Feature lar var olan tanımlı iliskileri aracılıgıyla diger sınıflarla iliskilendirilir. • Geometry, tüm geometrik objeler için (soyut) üst sınıftır. • Objelerin geometrik özellikleri geometryProperty iliskisi ile geometrik objelere baglanır. • Bir “Feature Collection” u olusturan parça elemanlara “featureMember” iliskisi( association) ile ulasılır.

8

9

10 FeatureCollection • Bir FeatureCollection – Feature lar kümesidir, – Bir çok FeatureMembers e sahip olabilir.

11 FeatureCollection • gml:AbstractFeatureCollectionType ten türetilir,
• <gml:_FeatureCollection> soyut elamanı yerine geçer, • her bir parçası <featureMember> lar yardımıyla FeatureCollection ile iliskilendirilir, • Parçalarının aynı sınıfa ait olması gerekmez.

12

13 TEŞEKKÜRLER


"GML (Geography Markup Language)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları