Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. DİZİLER Diziler birçok değişkene aynı adla ulaşmayı sağlayan bir grup veri yapısıdır. Bir dizi aynı tipte ve aynı adı paylaşan bir grup değişken demektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. DİZİLER Diziler birçok değişkene aynı adla ulaşmayı sağlayan bir grup veri yapısıdır. Bir dizi aynı tipte ve aynı adı paylaşan bir grup değişken demektir."— Sunum transkripti:

1 7. DİZİLER Diziler birçok değişkene aynı adla ulaşmayı sağlayan bir grup veri yapısıdır. Bir dizi aynı tipte ve aynı adı paylaşan bir grup değişken demektir. Program içerisinde aynı anda aynı tür bilgiden çok sayıda mevcut olması ve bu bilgiler üzerinde toplu işlem yapılmasının gerekmesi durumunda diziler kullanılır. Dizilerde indeks numarası sıfırdan başlar. Bir indeks numarası ile dizi içindeki elemanlara ulaşılır. 100 adet isim ve telefon bilgisini saklamak için, İsim : 100 adet Telefon : 100 adet Toplam 200 Toplam 200 adet değişken kullanılmalıdır. Diziler kullanılarak; İsim(i) 100 elemanlı dizi Telefon(j) 100 elemanlı dizi Örnek :

2 Dizi Tanımlama Sabit Eleman Sayılı Diziler: Eleman sayıları sabittir. Dizinin eleman sayısı önceden belirlenir, daha sonra eleman sayıları değiştirilemez. Dim dizideğişkeni (eleman sayısı) As veritipi Tanımlama : Dim gunler(6) As String Dim aylar(11) As String Dim x(100) As Integer Dim y(150) As Single Örnek : 7 elemanlı dizi 12 elamanlı dizi 101 elamanlı dizi 151 elamanlı dizi Tanımlama kapsama göre yapılabilir. Global seviye (Public) Modül seviye (Dim) Yerel seviye (Dim) Visual Basic’de iki tür dizi vardır. Sabit eleman sayılı (Statik) diziler Dinamik diziler Public

3 Örnek : Haftanın günlerini dizileri kullanarak yazdırınız. Not: Dizilerin eleman sayıları sıfırdan başladığı için 6 elemanlı bir dizi tanımlandığında eleman sayısı 7 olur.

4 Dinamik Diziler Bazen bir diziyi yaratırken eleman sayısını tam olarak kestirilemez. Eleman sayısı sonradan değiştirebilme özelliğine sahip dizilere dinamik dizi denir. Dinamik dizinin boyutları istenildiği zaman değiştirilebilir. Dim dinamikdizi () As veritipi Tanımlama : n : Sayı şeklinde tanımlandıktan sonra, program akışı içinde ReDim deyiminin her kullanılışında dizideki bütün değerler silinir. Bu değerleri korumak için Preserve deyimi kullanılır. ReDim dinamikdizi (n) As veritipi ReDim Preserve dinamikdizi (n) As veritipi

5 Örnek :

6 Çok Boyutlu Diziler Diziler, çok boyutlu olarakta kullanılabilir. Örnek : Bir sınıfta okuyan 40 öğrencinin isim ve her öğrencinin 5’er farklı dersi ve bu derslerden aldıkları 3 farklı not bilgisini aynı anda bellekte tutmak için, İsim : 40 adet Dersler : 40 öğrenci x 5 ders = 200 adet Notlar : 40 öğrenci x 5 ders x 3 not = 600 adet Toplam 840 Toplam 840 adet değişken kullanılmalıdır. Bu durum imkansızdır. Dim aylar_satışlar (11,4) As String Dim aylar_satışlar (5 to 12) as String Dim Matris(9,9) As Double Dim Matris(1 To 10, 1 To 10) As Double Örnek : Diziler kullanılarak; Dim İsim(39) As String Dim Dersler(39,4) As String Notlar(39,4,2) As Single

7 Örnek : Dizilerde Option Base Deyimi Kullanımı Bir dizinin indeksinin alt sınırı varsayım olarak 0 dır. Eğer bu değer değiştirilecekse Option Base (0 veya 1 değerini alabilir) deyimi kullanılır. General Declarations kısmında tanımlanır. Yapısı : Option Base 1

8 UBound, LBound Fonksiyonları Bir dizinin boyutlarının alt ve üst sınırlarının öğrenilmesi için kullanılır. Örnek :


"7. DİZİLER Diziler birçok değişkene aynı adla ulaşmayı sağlayan bir grup veri yapısıdır. Bir dizi aynı tipte ve aynı adı paylaşan bir grup değişken demektir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları