Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN ALGILAMA DOÇ.DR.NAŞİDE ÖZER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN ALGILAMA DOÇ.DR.NAŞİDE ÖZER."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN ALGILAMA DOÇ.DR.NAŞİDE ÖZER

2 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
MEHMET KIZIL GÖZDE ÜLTAN ÖMER FİDAN NAZLI GÜLBAHÇE

3 CBS’NİN TARİHÇESİ 1963 Roger Tomlinson liderliğinde Canada Geographic Information Systems (Kanada CBS)'nin gelişimi. Sistem, ülke genelinde ulusal arazilerin büyüklüklerini ve kullanım türlerini tespit amaçlı arazi envanterinin yapılmasına yönelik geliştirilmiş ilk CBS projesidir. URISA-Urban and Regional lnforrnation Association (Kent ve Bölgesel Bilgi Birliği) kuruldu. ABD'nin kentsel ve bölgesel kalkınmasına yönelik kurulan birlik daha sonra uluslararası konumsal bilgi sistem alanında organizasyonlara önderlik yapmıştır.

4 CBS’NİN TARİHÇESİ Howard Fisher tarafından Analysis (Harvard Bilgisayar Grafikleri ve Konumsal Analizler Laboratuarı) kuruldu. Laboratuar önemli bir araştırma merkezi olarak, konumsal verilerin yönetilmesine yönelik ilk yazılımları geliştirmiştir. İlk otomatik harita üretim uygulaması olan SYMAP (Synagraphic Mapping System) yazılımı Howard Fisher tarafından geliştirildi. ABD Nüfus İdaresi (DIME-Dual Independent Map Encoding) veri formatı George Farinsworth tarafından geliştirildi.

5 CBS’NİN TARİHÇESİ ESRI-Environmental Systems Research Institute (Çevresel Sistemler Araştırma Enstitüsü) Jack-Laura Dangermond tarafından kuruldu. 1971 Kanada Coğrafi Bilgi Sistemi projesi tam anlamıyla faaliyete geçti. 1972 İlk Landsat uydusu yörüngeye yerleştirildi . IBM ilk olarak GFIS ile coğrafi bilgi sistem deneyimlerine başladı.

6 CBS’NİN TARİHÇESİ 1973 ABD'de ulusal boyuttaki ilk CBS uygulama projesi olan "Maryland Automatic Geographic Information(MAGl)" başlatıldı. •ABD Ulusal Jeolojik Kurumu (USGS-US Geological Survey), geniş arazi kaynaklarına ilişkin veri tabanlarının oluşturulması ve bunların yönetilmesi için "Geographic all information Retrievaland Analysis System (GIRAS)" projesini geliştirmeye başladı.

7 CBS’NİN TARİHÇESİ 1976 ABD'de ulusal boyuttaki bir diğer CBS projesi "Minnesota Land Management Information Systems (MLMIS)" -Arazi Yönetimi Bilgi Sistemleri adı altında başlatıldı 1978 ERDAS kuruldu. İlk prototip modem vektör tabanlı CBS olarak kabul edilen ODYSSEY yazılımı. Harvard Lab tarafından geliştiriIdi.

8

9

10

11

12 CBS’YE GENEL BAKIŞ Bilgi: Verinin işlenmiş hali
Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi: Bilginin toplanıp işlenmesi ve kullanılır hale dönüştürülmesini sağlayan sistemdir. Coğrafi Bilgi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve yapay detaylara ilişkin, belli bir referans sistemindeki konum koordinatları ile ifade edilen mekansal (grafik) veriler ve bunlara ait tanımsal (öznitelik) verilerden oluşur.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Mekansal Veri Mekansal Veri Tipleri
Yeryüzünde herhangi bir nesnenin coğrafi konumunu belirlemek için kullanılır. Konum bilgisi koordinat sistemleri ile mutlak bir nokta olarak ifade edilebilmektedir. Mekansal Veri Tipleri Nokta Çizgi Poligon

23 Nokta: Belirli hacmi, alanı ve uzunluğu olmayan
mutlak konum belirlemek için kullanılan geometrik bir nesnedir. Ağaç, direk vb. noktasal yeryüzü elemanlarının konum bilgilerini CBS haritalarında tanımlamak için kullanılır. Çizgi: CBS yazılımlarında doğru veya çoklu doğru olarak kullanılan geometrik bir nesnedir. Dere, akarsu, yol vb. çizgisel yeryüzü elemanlarının konum bilgilerini tanımlamak için kullanılır. Poligon: Çizgisel elemanlarla sınırlandırılmış iki boyutlu homojen kapalı alanlardır. Ada, göl, parsel, il sınırları vb. alansal yeryüzü elemanlarının konum bilgilerini tanımlamak için kullanılır.

24 Noktasal Veriye Örnek (Kent Merkezindeki Otobüs Durakları)

25 Çizgisel Veriye Örnek (Tramvay Güzergâhları)

26 Poligon Verisine Örnek (Mahalle Sınırları)

27

28

29

30

31 CBS VERİ KAYNAKLARI

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Yararlanılan Kaynaklar
Anadolu Üniversitesi E-Öğrenme Portalı Sabrınız İçin Teşekkür Ederiz…


"UZAKTAN ALGILAMA DOÇ.DR.NAŞİDE ÖZER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları