Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Elemanlar NOKTA ÇİZGİ DÜZLEM HACİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Elemanlar NOKTA ÇİZGİ DÜZLEM HACİM."— Sunum transkripti:

1 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Elemanlar NOKTA ÇİZGİ DÜZLEM HACİM

2 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar NOKTA Mekanda bir pozisyon belirtir ÇİZGİ Kaydırılan bir nokta ile oluşur. Uzunluk, yön ve pozisyonu vardır. DÜZLEM Kaydırılan çizgi ile elde edilir. Uzunluk ve en yüzey, yönelme, pozisyonu vardır. HACİM Kaydırılan düzlem ile elde edilir. Uzunluk, genişlik ve derinlik, biçim ve mekan, yüzey, yönlenme ve pozisyonu vardır.

3 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar NOKTA Nokta uzayda bir pozisyonu belirler. Kavramsal olarak uzunluğu, eni, boyu yoktur ve bu nedenle durağan, yönsüz ve merkezidir. NOKTA Bir çizginin iki ucunu İki çizginin kesişme yerini Bir düzlem veya hacmin köşesini (iki veya daha çok çizginin kesişimi) Bir alanın merkezini belirler.

4 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar NOKTA Bir alana yerleştirildiğinde varlığını belli etmeye başlar NOKTA içinde bulunduğu çevrenin merkezinde sabit olarak algılanır. Kalan alanda NOKTA etrafındaki elemanları organize eder.

5 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar NOKTA merkezin dışına kaydırıldığında alan daha gerilimli bir hal almaktadır. Böylece nokta ile onun oluşturduğu alan arasında görsel bir gerilim oluşturulmuştur.

6 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Uzayda ve yer düzleminde görünür bir pozisyonu belirlemek için, noktanın kolon, dikilitaş ya da kule gibi düşey çizgisel elemanlara projekte edilmesi uygun olur.

7 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Tasarımda düşey noktasal düşey taşıyıcıların (kolonların) nokta şeklinde algılandığı ve bu nedenle noktanın görsel özelliklerini taşıdığına dikkat etmek gerekir. Noktanın görsel özellikerini paylaşarak noktadan üreyen DAİRE SİLİNDİR KÜRE

8 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

9 İKİ NOKTA İki nokta onları birbirlerine bağlayan ÇİZGİ yi tanımlar. İki nokta bu ÇİZGİ’ ye sınırlı bir Uzunluk verir. Ancak çizgi sonsuza uzanacak bir EKSEN’ in alt parçası olarak da kabul edilmektedir.

10 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Uzayda düşey elemanların yerlerini tanımlayan noktalar (kolonlar) çizgilerin de başlangıç ve bitimini tanımlar. ÇİZGİ (İKİ NOKTA) Tarih boyunca biçimsel tanımlama aracı olarak kullanılmıştır.

11 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Washington DC de yönetim müze allesi

12 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar NOKTA Uzatıldığında çizgi haline gelir Uzunluğu vardır. Kavramsal olarak eni ve derinliği yoktur. ÇİZGİ Hareket halinde bir NOKTA’ nın ROTA sını tanımladığı için görsel olarak yön, devinim ve büyüme ifade eder.

13 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar ÇİZGİ Diğer görsel elemanları birleştirme, bağlama, destekleme, çevreleme, kesiştirme Düzlemlerin kenarlarını tanımlama ve şekil verme Düzlemlerin yüzeylerini belirginleştirme

14 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Kavramsal olarak tek boyutlu olan ÇİZGİ nin görünür hale gelebilmesi belirli bir oranda kalınlığa sahip olması gerekir. ÇİZGİ olarak görünmesinin nedeni uznuluğunun enine baskın olmasıdır. Yeterince süreklilik göstermesi halinde benzer özellikleri olan birbirine yakın konumlanan elemanlar da çizgi halinde görünürler.

15 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar ÇİZGİ nin doğrultusu görsel algılamada etkili olur. Düşey konumlu ÇİZGİ yer çekimi, ayakta duran insan vb ifade ederken, yatay çizgi durağanlığı, yer düzlemini ufku ifade eder. EĞİK ÇİZGİ düşüşü ya da yükselişi ifade eder

16 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Düşey duran taş, dikilitaş vb ÇİGİSEL eleman olarak değerlendirilmektedir.

17 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Düşey çizgisel elemanlar mekanın saydam hacmini tanımlamak için de kullanılmışlardır.

18 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Düşey ÇİZGİSEL elemanlar belirli bir bina parçası olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

19 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Düşey ÇİZGİ sel elemanlar mekanı kesen devinimi ifade edebiliyor Başüstü düzlemi için destek sağlıyır Mimari mekan için üç boyutlu yapısal bir çerçeve oluşturuyor.

20 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Mimarlıkta ÇİZGİ bir EKSEN haline gelebilmektedir. EKSEN uzayda iki nokta tarafından oluşturulan ve kendisine göre etrafındaki elemanların simetrik veya asimetrik oluşumunu sağlayan düzenleyici bir elemandır.

21 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Üç boyutlu mimari mekanda iki boyutlu ÇİZGİ sel elemanlar devinim ve dolaşıma yön verecek ve mekanları bağlayacak biçimde düzenlenebilir.

22 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Bina biçimlenmesi de ÇİZGİ sel olabilir. Özellikle de dolaşım alanları ÇİZGİ sel olan ve mekanları bu dolaşım alanı çevresinde ÇİZGİ sel gelişen binalar ÇİZGİ lere göre biçimlenebilir. ÇİZGİ ler binaların araziye yerleşmesi ve dış mekanı oluşturmak üzere biçimlenebilir.

23 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar ÇİZGİ ler düzlem ve hacimlerin kenarlarını belirginleştirirler. Yapı bileşenlerinin dış çizgileri veya birleşme çizgileri bu anlamda ele alınabilir.

24 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar ÇİZGİ sel elemanlar yüzeyin dokusunu oluşturmaktadır. Oluşan yüzey dokusunu ÇİZGİ sel elemanların doğrultusu, sıklığı ve görsel ağırlıkları etkilemektedir.

25 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İki parelel ÇİZGİ görsel olarak bir düzlemi tanımlama kapasitesine sahiptir. ÇİZGİ ler birbirine ne kadar yakın olursa açığa çıkaracakları DÜZLEM o kadar güçlü olmaktadır.

26 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Görsel yapının oluşumunda DÜZLEM, bir hacmin limtlerinin ve sınırlarının tanımlanması görevini yapar. Mimarlıkta özellikle uç boyutlu biçimsel ve mekansal hacimlerin oluşumu ile işlediğinden, mimari tasarımın dağarcığında düzlem, anahtar eleman haline gelir.

27 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Bir seri parelel ÇİZGİ DÜZLEM in tanımlanmasını pekiştirmektedir. Düşey elemanların DÜZLEM içindeki yerleşmesi DÜZLEM’ in biçimlenmesi ve algılanmasına etki eder.

28 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Düşey ve yatay ÇİZGİ ler hep birlikte bir mekansal HACİM’i tanımlamaktadır.

29 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Sıralanmış düşey ÇİZGİ’ sel elamanlar (kolonlar) yarı saydam bir ekran oluştururlar.

30 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar ÇİZGİ kendi doğrultusundan farklı yönde uzatıldığında DÜZLEM haline gelir. Kavramsal olarak DÜZLEM uzunluk ve ene sahiptir. Şekil bir DÜZLEM in başlıca tanımlayıcı karakteristiğidir. DÜZLEM in kenarlarını oluşturan çizgilerin hatları tarafından belirlenir. DÜZLEM’ in yüzey özellikleri, rengi, dokusu, onun görsel ağırlığını ve dengesini etkileyecektir.

31 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar DÜZLEM’ in nitelikleri Boyut Şekil Renk Doku İlişkiler

32 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Mimari tasarımda kullanılan elemanter DÜZLEM ler Başüstü düzlemi Duvar düzlemi Taban düzlemi

33 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Düşey DÜZLEM ler duvar, taşıyıcı, bölücü, yönlendirici olarak kullanılabilmektedir.

34 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Bir binanın yatay ve düşey düzlemlerden oluşması

35 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar HACİM Kendi doğrultus dışında bir yöne doğru uzatılan bir düzlem HACİM haline gelir. HACİM ler: NOKTA köşe ÇİZGİ kenar DÜZLEM yüzey BİÇİM bir HACİM in tanımlayıcı özelliğidir. HACİM mimaride MEKAN veya KÜTLE olarak karşımıza çıkabilir.

36 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Mimarlıkta HACİM duvar, döşeme ve başüstü veya çatı düzlemleri tarafından tarif edilebilir.

37 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Mimarlıkta HACİM binaların dış yüzeyleri tarafından belirlenen dış mekanın HACMİ şeklinde de ortaya çıkabilir.


"Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Elemanlar NOKTA ÇİZGİ DÜZLEM HACİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları