Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Programlama-II (Java ile Bilgisayar Programlama)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Programlama-II (Java ile Bilgisayar Programlama)"— Sunum transkripti:

1 Programlama-II (Java ile Bilgisayar Programlama)

2 Ders sonunda aşağıdakiler öğrenmiş olacağız
• Basit bir java programı yazmak, • args değişkenindeki veriyi okumak, • Giriş ve çıkış ifadelerini kullanmak (Swing), • Basit data tiplerini öğrenmek, • Wrapper Sınıflar, • Data tipleri arasında geçiş yapmak(Casting), • Aritmetik operatörleri kullanmak,

3 public class JavayaGiris //1 { //2
{ //2 public static void main (String Args []) //3 { //4 System.out.println ("Merhaba Java"); //5 } //6 } //7 Bir sınıf, sınıf başlığı ve sınıf gövdesinden oluşur. 1 nolu satır bize sınıf başlığını vermektedir. class anahtar alanı bize yeni bir sınıf tanımlaması olduğunu gösterir. Class dan sonra gelen kelime ise o sınıfın adıdır. Bu tanım işlemi 2 ve 7 nolu parantez arasında gerçekleşir.

4 public class JavayaGiris //1 { //2
{ //2 public static void main (String Args []) //3 { //4 System.out.println ("Merhaba Java"); //5 } //6 } //7 Sınıf gövdesi 2 nolu parantez ile başlar ve 7 nolu parantez ile biter. Sınıf gövdesi içinde veri alanları ya da metodlar bulunmaktadır. Örneğimizde herhangi bir veri alanı bulunmamasına karşın tek bir metod(main) bulunmaktadır.

5 public class JavayaGiris //1 { //2
{ //2 public static void main (String Args []) //3 { //4 System.out.println ("Merhaba Java"); //5 } //6 } //7 Sınıflar gibi metodlarda metod başlığı ve gövdesinden oluşmaktadır. 3 nolu satır metod başlığını oluşturur. Metod gövdesi ise 4 ve 6 nolu parantezler ile belirlenir.

6 public class JavayaGiris //1 { //2
{ //2 public static void main (String Args []) //3 { //4 System.out.println ("Merhaba Java"); //5 } //6 } //7 Bir metod aşağıdaki şekilde gösterilir: Modifiers return-type method-name (arguments){ sequence-of-statements }

7 public class JavayaGiris //1 { //2
{ //2 public static void main (String Args []) //3 { //4 System.out.println ("Merhaba Java"); //5 } //6 } //7 Bir java programı tek bir main metodu içermelidir. JVM programı çalıştırdığında önce main metodundan başlar. Bu main metodunun signature u (public static void main(String[] args) şeklinde olmalıdır. Örnekte 3 nolu satırda main metodu bulunmaktadır. Main metodu public ve static modifiers ile başlamaktadır.

8 public class JavayaGiris //1 { //2
{ //2 public static void main (String Args []) //3 { //4 System.out.println ("Merhaba Java"); //5 } //6 } //7 Public kelimesinin anlamı: bu metoda classın dışından da erişilebileceğini gösterir. Static olan bir metod ise class yaratılmadan da çağrılabilir demektir. Main metodumuz public ve static olmak zorundadır.

9 public class JavayaGiris //1 { //2
{ //2 public static void main (String Args []) //3 { //4 System.out.println ("Merhaba Java"); //5 } //6 } //7 Void bir return type ıdır ve bu metodun herhangi bir değer döndürmeyeceğini göstermektedir. main ise metodun adıdır. Argument olarak ise String tipinde bir array almaktadır.

10 public class JavayaGiris //1 { //2
{ //2 public static void main (String Args []) //3 { //4 System.out.println ("Merhaba Java"); //5 } //6 } //7 5. Satırda bilgisayarın bir iş yapması istenmektedir. Bu iş ise aldığı parametreyi ekrana görüntülemektir. Bu işi javanın System classı yapar. System.out, standart output objesidir. Bu objenin print ya da println metodu aldığı parametreyi ekrana yazdırmamızı sağlar. Println yazdırdıktan sonra bir sonraki satıra geçer.

11 public static void main(String[] args) {
public class Example { public static void main(String[] args) { for (int i = 0; i < args.length; i++) { String string = args[i]; System.out.println(string); } Netbeans IDE sinde main metodundaki args değişkenine değer girebilmek için Project PropertiesRunArguments yolununu kullanırız.

12 Java’da iki tür veri tipi vardir:
                -ilkel tipler: String, boolean, byte, int, long…                 -Referans tipler: Diziler, siniflar & arayüzler (interface). BigDecimal maxFloat = new BigDecimal(Float.MAX_VALUE); System.out.println(maxFloat);

13 Sarmalayıcı (Wrapper) Sınıflar
Primitive type Wrapper class • byte Byte • short Short • int Integer • long Long • float Float • double Double • char Character • boolean Boolean Integer kutuSayi = new Integer (sayi);

14 Basit Aritmetik İşlemler
Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma, += c += 7 c = c +7 -= d -= 4 d = d - 4 *= e *=5 e = e * 5 /= f /= 2 f = f / 2 %= g %= 9 g = g % 9

15 Basit Aritmetik İşlemler
int c; c = 5; System.out.println( c ); // print 5 System.out.println( c++ ); // print 5 then postincrement System.out.println( c ); // print 6 System.out.println(); // skip a line System.out.println( ++c ); // preincrement then print 6

16 import javax.swing.*; public class BilgiGirisi { public static void main (String Args []) String ad; ad = JOptionPane.showInputDialog ("Adinizi Girin: "); JOptionPane.showMessageDialog (null,"Merhaba " + ad); } İmport, ettiğimiz java classının bizim uygulamamız tarafından görülmesini ve kullanılabilmesini sağlar. Yukarıdaki örnekte SWING kütüphanesindeki özellikleri artık kullanabiliriz.


"Programlama-II (Java ile Bilgisayar Programlama)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları