Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ümit Tunç Medya ve İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ümit Tunç Medya ve İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi."— Sunum transkripti:

1 Ümit Tunç Medya ve İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi

2  Giriş  Tarihçe  Neden Gerek Duyuldu?  Amaçları Nedir?  Önemi Nedir?  Örnek Olaylar  Sorular

3  Fritz Heider, insanların davranışı açıklamada nasıl bir yöntem izlediklerini inceleyen ilk sosyal psikologdur.

4  Heider, her insanın davranışı açıklamada kullandığı bir genel kuramı olduğuna inanmıştır ve buna naif psikoloji adını vermiştir.

5  Heider’e göre insanlar atıflarda bulunarak iki temel gereksinimlerini gidermektedir: 1. Tutarlı, dengeli bir dünya görüşüne sahip olabilmek 2. Çevreleri üzerinde kontrol elde edebilmek.

6  Bu gereksinimleri giderebilmenin bir amacı, insanların nasıl davranacaklarını öngörmektir.

7  Eğer  Eğer insanların neden belirli şekillerde davrandıkları açıklanabilir ve sonrasında nasıl davranacakları öngörülebilinirse bu, insanların dünyayı daha tutarlı ve kontrol edilebilir olarak algılamalarına neden olacaktır.

8  Heider iş performansının, bireyle ilgi yetenekleri belirten “kişisel güç” ile dışsal çevrenin özelliklerini içeren “çevresel güç” arasındaki dengeye dayandığını ileri süren ilk kişidir.

9  Kişisel gücün kilit unsurları Yetenek Çaba

10  Çevresel gücün kilit unsurları: Şans Zorluk

11  Kasıtlı bir eylemin başarı ya da başarısızlığı Yetenek Çaba Şans Zorluk İlişkilerine dayanmaktadır.

12  Birey giriştiği bir işin nedenlerini ya kendinde ya da çevresinde aramaktadır.

13

14

15  Julian Rotter (1966, 1975), kişilerin kendi yaşamlarını denetleyebilme güçleri bakımından birbirlerinden farklılıklar gösterdiklerini gözlemlemiştir

16  Rotter’e (1966) göre kişi, bir olayın sonucunu ya kendi kontrolü ve kavrayışı içinde ya da kontrolünün ötesinde olarak algılamaktadır.

17  Buna göre “içsel” yönelimli bir kişi, sonuçları yeteneği, çabası ya da becerileri ile etkileyebileceğine inanırken, “dışsal” yönelimli bir kişi ise, kontrolünün dışındaki güçlerin olayların sonuçlarını belirlediğine inanmaktadır.

18  Rotter’ın içsel-dışsal kontrol odağı ölçeği, Carl Jung’un çalışmasından gelişmiştir. “Psikolojik Tipler (1923)” eserinde Jung, kişilikteki iki karşı eğilimi tanımlamıştır: İçe dönük ve dışa dönük.

19

20  29 maddelik iki seçenekli ifadelerden oluşan ve içsel-dışsal düzeyini ölçmek için kullanılan bir ölçektir. Her bir cevaplayan kişinin puanı bu ölçekte, 0’dan 23’e uzanan bir potansiyel dağılıma sahiptir.

21  Altı dolgu madde, anketin amacını maskelemede kullanılmıştır. Bu yüzden, 23 puanlı olması, aşırı derecede dışsal ve 0 puan olması ise aşırı derecede içsel puana denk düşmektedir

22  Rotter geliştirmiş olduğu boyutun bir ucuna içten denetimlilik (internal locus of control) ve diğer ucuna da dıştan denetimlilik (external locus of control) adını vermiştir

23  Kişilerin kendi yaşamlarının kontrolüne sahip olduğuna inandıklarını gösteren boyutu ölçer.;

24  Kişilerin kendi yaşamlarının kontrolüne sahip olmadıklarına inandıklarını gösteren boyutu ölçmektedir

25

26 7 Üstün Özellik

27 1- Başkalarından gelen baskılara boyun eğmeye daha az eğilimli oldukları ve kendi yargılarına daha fazla güvendikleri görülür

28 2- Daha fazla araştırmaya ve bilgi toplamaya daha yatkındır

29 3- Sosyal etkinliklere katılma konusunda daha isteklidir

30 4- Daha yüksek başarma güdüsüne sahip oldukları, başarıya daha fazla önem verdikleri ve özellikle bilişsel etkinliklerde daha üstün oldukları görülür.

31 5- Kendi davranışları için sorumluluk yüklenmeye daha eğilimlidir

32 6- Sağlığını koruma konusunda (sigarayı bırakma, hastalıktan korunma, iyileşme vb.) daha başarılıdır

33 7- Olumsuz olaylar karşısında daha az psikolojik çöküntüye uğradıkları tespit edilmiştir.

34  Denetim odağına ilişkin araştırma sonuçları, içten denetimli bireylerin dıştan denetimlilerle karşılaştırıldığında, içinde bulundukları durumlarda çevresel uyaran ve ipuçlarını daha iyi değerlendirdiklerini, çevreleri üzerinde daha etkili ve durumlarını düzeltme girişimi açısından daha etkin olduklarını, kendilerine daha fazla güvendiklerini ortaya koymaktadır.

35  Bu tip durumlarda “ben nerede hata yaptım”, “bu hatadan nasıl ders alıp fırsatlar yakalayabilirim” gibi içebakış, iç sorgu (otokritik), objektif kâr-zarar bilânçosu yapması her zaman daha faydalı olacaktır.

36


"Ümit Tunç Medya ve İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları