Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKOLOJİ EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKOLOJİ EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 PSİKOLOJİ EĞİTİM

2 EĞİTİM:Bireyde bilgi, beceri ve tutum geliştirme süreci
PSİKOLOJİ:Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı EĞİTİM PSİKOLOJİSİ:Eğitim ortamlarında öğrenme, öğrenme süreçleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrencilerin gelişim özellikleri, ve bu özelliklere bağlı oluşturulacak öğretim yöntem ve tekniklerini inceleyen bilim dalı GELİŞİM PSİKOLOJİSİ: Döllenmeden başlayarak, bireylerin yaşam boyu geçirdiği değişimlerin betimlenmesi, açıklanması ve aynı zamanda bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıkları araştıran bilim dalı ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ:öğrenme ve öğrenme süreçlerini inceleyen bilim dalı

3

4

5 Gelişim psikolojisinin temel amacı
İnsan gelişimini inceleyerek, yaşam boyu devam eden değişim sürecini ve doğasını anlamaktır. Gelişim psikolojisi, davranış ve yeteneklerde yaşa bağlı olarak meydana gelen değişimleri betimlemeye, açıklamaya, yordamaya ve kontrol altında iyileştirmeye çalışırlar

6 ►GELİŞME Organizmanın DÖLLENMEDEN itibaren bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak YAŞAMIN SONUNA ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimdir. Yani gelişim ilerleyen ve birikimli bir yapıya sahiptir. Gelişme olgunlaşma ve öğrenme etkilerinin sonucunda olur. Gelişim nicel ve nitel tüm değişiklikleri kapsar

7 BÜYÜME Vücutta ve vücudun farklı organlarında meydana gelen boy kilo ve hacim artışı gibi fiziksel gelişimdeki sayısal artış, hem iç hemde dış organlarda meydana gelir, OLGUNLAŞMA *VÜCUT ORGANLARININ BİYOLOJİK OLARAK KENDİLERİNDEN BEKLENEN FONKSİYONLARI YERİNE GETİREBİLECEK DÜZEYE GELMESİDİR. *Bireyin genetik olarak doğuştan getirdiği ve zamanı geldiğinde kendiliğinden meydana gelen biyolojik değişikliklerdir. *Olgunlaşma biyolojik bir süreçtir. Belirlenmiş, değişmez ve biyolojik yapının birbirini takip birbirini takip ederek ortaya çıkmasıdır. Örn, yürüme, koşma, bisiklete binme, yazı yazma, top oynama, tuvalet eğitimi….. *Olgunlaşma öğrenme için ön koşuldur,

8 HAZIR BULUNUŞLUK Hem olgunlaşma için, hem de bir işi yapabilmek için gerekli ön yeterliliklerin var olması demektir. YENİ BİR ÖĞRENME DURUMUNDA BİREYİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZLLİKLERİN TÜMÜ. KISACA; ÖĞRENME İÇİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL, SOSYAL VE PSİKOMOTOR AÇIDAN HAZI OLMA DURUMUDUR. Olgunlaşma, yetenek, öğrenme, ilgiler, güdülenme, tutum, yargılar HAZIRBULUNUŞLUĞU etkiler. Örn, gitar çalmak, yazı yazmak, kitap okumak, basket oynamak, resim yapmak….

9 Kritik dönem: KRİTİK DÖNEM
Organizmanın belli türden davranışları öğrenmeye belli dönemlerde daha açık, daha yatkın ve daha fazla hazır olma durumudur. Birey belli gelişim dönemlerinde olgunlaşma ile açığa çıkan yetilerin şekillenmesi bakımından çevreden gelen uyarıcılara daha fazla duyarlıdır. Gelişimin her dönemi kritik ve önemlidir. ÖRN, 0-2 YAŞ TEMEL GÜVEN DUYGUSU İÇİN, 6-7 YAŞ OKUMA YAZMA İÇİN, 7-11 YAŞ BAŞARILI OLMA- YETERLİLİK DUYGUSUNUN KAZANILMASI İÇİN, ERGENLİK KİMLİK EDİNİMİ İÇİN YETİŞKİNLİK ÜRETKENLİK DUYGUSU İÇİN İLERİ YETİŞKİNLİK BENLİK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KAZANILMASI İÇİN KRİTİK DÖNEMDİR.

10 GELİŞİM ALANLARI ►BİREYLERDE GELİŞİMSEL SÜREÇ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN YAPISINA BAĞLI ALANLAR

11 ÜÇ BOYUTTA TANIMLANIR:
GELİŞİM ÖDEVLERİ ►HER GELİŞİM DÖNEMİNDE BİREYİN KAZANMASI GEREKEN BAZI DAVRANIŞLAR VE GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKEN BAZI GÖREVLERİ İFADE EDER. GELİŞİM GÖREVLERİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRİLDİĞİNDE BİR SONRAKİ GÖREVİNDE BAŞARILMASI KOLAYLAŞIR. ÜÇ BOYUTTA TANIMLANIR: *FİZİKSEL GELİŞİM GÖREVLERİ-FİZİKSEL GELİŞİM SÜREÇLERİ *SOSYAL GELİŞİM GÖREVLERİ-TOPLUMSAL KURALLARI ÖĞRENEBİLME *PSİKOLOJİK GELİŞİM GÖREVLERİ-KİŞİSEL YETERLİLİK KAZANMA

12 GELİŞİM GÖREVLERİİN YERİNDE GETİRLMESİNDE ÜÇ ÖNEMİ FAKTÖR SÖZ KONUSUDUR:
1- FİZİKSEL OLGUNLAŞMA 2-TOPLUMSAL BEKLENTİLER 3- KİŞİSEL DEĞER YARGILARI

13 GELİŞİM DÖNEMLERİ GELİŞİM DÖNEMLERİ NİTELİKSEL OLARAK BİRBİRİNDEN FARKLI VE BELLİ BİR YAŞ DİLİMİNİ KAPSAYAN GELİŞİM SÜREÇLERİNE DENİR. 1-DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM 2-BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ 0-5 YAŞ 3- ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİ 6-1 YAŞ 4- ERGENLİK DÖNEMİ YAŞ 5-GENÇ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ YAŞ 6-YETİŞKİNLİK DÖNEMİ YAŞ 7-İLERİ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ 60 VE ÜSTÜ

14 GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ

15 GELİŞİMDE ÇEVRE VE KALITIMIN ETKİSİ


"PSİKOLOJİ EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları