Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16 - ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNE KATILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16 - ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNE KATILMASI"— Sunum transkripti:

1

2 16 - ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNE KATILMASI

3

4 GİRİŞ Değerlendirme, çeşitli araçlar kullanılarak öğrencilerin performansları hakkında bilgi toplama süreci olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda değerlendirmenin, sürecin tüm boyutlarını dikkate alarak yapılması amaçlanır.

5 Öğrenciyi de sürece ortak eden değerlendirmelerin,üç temel amacı vardır. Bunlar: 1. Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini geliştirmek: Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılımlarını sağlamak onların derse yönelik motivasyon, ilgi ve tutumları gibi duyuşsal özelliklerini artırmanın yanı sıra aynı zamanda onların başarılarına yönelik farkındalık yaratma yoluyla öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarına da olanak tanır.

6 2. Öğrencilerin çalışmalarını nesnel olarak değerlendirmelerini sağlamak: Süreçte etkin rol almak öğrencilerde yapılan çalışmaları nesnel olarak değerlendirme yeterliğinin artmasına destek olur. Bunun yanı sıra eleştirel düşünme becerilerinin de gelişmesine katkı sağlar.

7 3. Öğrencilerin başarılarını algılamalarını sağlamak: Öğrenciler kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirerek güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varırlar ve eksikliklerini giderme yönünde çaba harcarlar (Kutlu, Doğan, Karakaya, 2009).

8 Kendi bilgi ve becerileri hakkında değerlendirme yapan öğrenciler, bireyin düşünme, anlama ve kendisini kontrol etme yeteneği (Schraw ve Dennison, 1994) olarak tanımlanan biliş üstü becerilerini kontrol etmede ve kendini tanımlamada daha başarılı olurlar (Vockel, 2004).

9 ÖZ DEĞERLENDİRME

10

11 Neden Öz-değerlendirme?

12

13 AKRAN DEĞERLENDİRMESİ

14

15

16

17 GRUP DEĞERLENDİRMESİ Grup çalışmalarını değerlendirmenin genel ilkeleri Sadece ürünün değil sürecin de değerlendirilmesi gerekir Öğrencilerin gruba katkılarını kendilerinin değerlendirmesi istenmelidir Bireyleri hesap vermeden sorumlu tutmalıdır Öğrencilere grup dinamiği ve grup arkadaşlarının çalışmalarına yönelik görüşleri sorulmalıdır

18

19

20

21 ÖZET Öğrenciyi merkeze alan çağdaş yaklaşımlar öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımlarına, öğrenen sorumluluğuna, bilişsel becerilere, işbirlikli ve etkileşimli öğretme-öğrenme konusuna vurgu yapmaktadır. Öğrenenler kendi çalışmalarına değer biçerek biliş üstü sorumluluklara hazırlanır ve kendi performanslarını gözlemlemeleri konusunda desteklenebilirler ise öz-düzenleme yeterliklerini ve performanslarını geliştirebilirler. Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılımları öz-değerlendirme, akran değerlendirme ya da grup değerlendirme yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.

22 Öz-değerlendirme, öğrencilerin kendi performansı hakkında yargıda bulunma ve kendi yeterlikleri hakkında karar verme yeteneği olarak tanımlanabilir.


"16 - ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNE KATILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları