Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK HAZIRLAYAN Uzm. Psk. Dan. Elif ÇORUHLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK HAZIRLAYAN Uzm. Psk. Dan. Elif ÇORUHLU"— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK HAZIRLAYAN Uzm. Psk. Dan. Elif ÇORUHLU
Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2 REHBERLİĞİN TANIMI VE ÖNEMİ
Rehberlik bireye yardım etme işidir. Rehberlik bir süreçtir. Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

3 REHBERLİK Rehberlik, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini kendine uygun düzeyde gerçekleştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımdır.

4 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN İLKELERİ
Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile yakından ilgili olan herkesin anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekir. Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini ön görür.

5 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN İLKELERİ
Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarını, problemlerine çözüm yolları bulmada onları kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerini sağlamaktır.

6 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN İLKELERİ
Rehberlik bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun bir düzeyde geliştirmesi için öğrencilere yardım etmelidir. Öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları türlü yönleri ile tanımak gerekir.

7 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN İLKELERİ
Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.

8 PSİKOLOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE YANLIŞ ANLAYIŞLAR
Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir. Psikolojik Danışma ve Rehberliğin temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kanat germek gibi bir anlayış yoktur.

9 PSİKOLOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE YANLIŞ ANLAYIŞLAR
Psikolojik Danışma ve Rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil, sadece araçtır.

10 PSİKOLOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE YANLIŞ ANLAYIŞLAR
Psikolojik Danışma ve Rehberlik bu yardımı alan birey bakımından akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir. Rehberlik bir disiplin görevi değildir; rehberlik yargılamaz ve ceza vermez. Psikolojik Danışma ve Rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir.

11 REHBERLİK HİZMET ALANLARI
Alıştırma - Oryantaston Bireyi Tanıma Bilgi Toplama ve Yayma Psikolojik Danışma Yerleştirme (Okul İçi) İzleme

12 REHBERLİK HİZMET ALANLARI
7. Danışmanlık (Konsültasyon): Okul öğretmen ve yöneticilerine ve velilere yönelik. 8. Araştırma ve Değerlendirme (Okul içi araştırmalar) 9. Çevre ve Veli ile İlişkiler

13 İLKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ
Çocuğun kendini tanımasına, yetenekleri, ilgileri kişilik özellikleri başarıları ve olanakları arasındaki ilişkiyi kavramasına yardımcı olmak. Sosyalleşme süreci içinde çocuğun başkalarının gereksinimlerine karşı duyarlılık sağlamasını sağlamak; sosyal ilgilerini ve bir gruba ait olma duygusunu geliştirmek.

14 İLKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ
Öğrencinin amaçlı ve sorumlu bir kişi olmasına yardım etmek;akademik yeterliliğin anlamlı ve özel bir amaç durumuna gelmesi için gerekli olan öğrenme ve çalışma güdülerini geliştirmelerine yardım etmek Kendi kendini yönlendirmesine, problem çözme ve karar verme ve öğrenmeyi öğrenmesine yardımcı olmak.

15 İLKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ
Çocuğun sağlıklı bir kişilik, tutum ve değerler kazanması gerçekçi bir benlik geliştirmesine, kendini kabul etmesine, yaşamın gerektirdiği işleri yapma cesareti geliştirmesine yardım etmek ve desteklemek. Kişiler arası ve gruplar arası insan davranışlarını geliştirmesini,insan ilişkilerinde beceriler kazanmasını ve olgunlaşmasını sağlamak.

16 İLKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ
Öğrencilerin bilişsel, duygusal, kişisel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için ders içi ve dışı tüm eğitim programlarına yardımcı olmak. Öğrenimin bireyselleştirilmesini desteklemek, bireyin kişisel özellikleri ile eğitim programlarını bağdaştırmak, rehberlik ilke ve yöntemlerinin öğretmenler, yöneticiler ve tüm çalışanlar tarafından kullanılmasına yardımcı olmak ve desteklemek.

17 İLKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ
Bireyin kişisel değerleri ile okul ve toplumun yaşam kuralları ve istendik değerlerini birbirleri ile bağdaştırmak, toplum ve ulus bilincini geliştirmek. Aile ortamında, insan ilişkileri ve çocukla olan ilişkilerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak, ana-babalara yardım etmek.

18 ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
Sınıfta psikolojik sağlığa uygun bir atmosfer sağlama. Sınıfta etkili bir öğrenmenin meydana gelmesi için gerekli anlayış ve öğrenme ortamını sağlama. Öğrencilerin kendileri için daha gerçekçi ve tutarlı benlik tasarımları geliştirmelerine yardım etme.

19 ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
Öğrencilerin kendini ve problemlerini anlaması ve çevresi ile olan ilişkilerini daha da geliştirmesi için onlara yardım etme. Onların kuvvetli ve zayıf yönlerini öğrenmelerine yardım etme. Öğrencilerin iyi çalışma ve beceri alışkanlıklarını kazanmalarına yardım etme.

20 ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
Öğrencilerine dengeli, tutarlı ve uyumlu bir davranış örneği olma. Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri için yararlanabilecekleri her türlü yardım ve fırsatlar hakkında tanıtıcı bilgiler verme ve gerektiğinde bunlardan yararlanabilmeleri için onları teşvik etme. Öğrencilerin duygusal yaşamlarını anlamaya ve tanımaya çalışma.

21 ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
Öğrencilerin kendi gelecekleri için eğitsel ve mesleki plan yapmalarına ve bu planları uygulamalarına yardım etme. Okul psikolojik danışma ve rehberlik programında yer alan hizmetlerin gerçekleştirilmesine yardım etme ve bunun için kendisine verilen görevleri yapma. Ayrıca okul yöneticilerinin de görevleri vardır.

22 OKUL YÖNETİCİLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini okulun tüm eğitim programının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanı olarak gerçekçi bir programa bağlama. Gerekli olan uzman ve yardımcı personeli sağlama; yönetici, uzman, öğretmen ve diğer ilgili personel arasında işbölümü yapma ve yakın işbirliği kurma. Çevre ile iyi ilişkiler kurarak, okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını çevreye tanıtma. Okul müdürü psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarından doğrudan doğruya sorumlu olup, o uygulamaların her boyutu ile yakından ilgilenmelidir.

23 ALTINDAĞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEŞEKKÜR EDERİM Mayıs 2006 ALTINDAĞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


"REHBERLİK HAZIRLAYAN Uzm. Psk. Dan. Elif ÇORUHLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları