Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

2 Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge
Essentials of Organizational Behavior, 11/e Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge Bölüm12 Güç ve Politika

3 Öğrenme hedefleri. Bu bölümü okuduktan sonra;
Güçün tanımı ve liderlik ile güçün karşılaştırmak. Güçün beş temelini karşılaştırmak. Dokuz gücü tanımlama veya etkilme taktikleri ve onların şartları. Politik davranışın sebep ve sonuçlarını tanımlama. İzlenim yöntemi tekniklerini uygulama. Politikanın kullanım ve algılara kültürün etkisini, göstermek.

4 Güç A’nın B’yi ve onun davranışlarını etkileyebilme kapasitesi, bu yüzden B A’nın isteklerine göre hareket etmesi İki yönü: Potansiyel: güçün etkili olabilmesi için hayata geçirilmesi gerekmiyor Bağımlılık: mevcut seçeneklere ve onların cazibeliğine bağlıdır Power refers to the capacity one person has over the other person to get them to do what they want. Inherent in this definition is the idea of dependency. The stronger the relationship or the dependency that one person has when the other possesses something they want or requires, the greater the dependency on that person.

5 Liderlik ve Güçün Karşılaştırması
Farklılıkları Liderlik Güç Hedef Uyumluluğu Hedef uyumu talep eder Sadece bağımlılığa ihtiyacı var Etki Yönü Aşağı doğru etkilemeye odklanır Tüm yönlerde etki ile ilgili Araştırma önemi Liderlik stilini önemser Daha geniş konu: grup ve bireyler tarafından kullanılan taktiklerle kullanılır Leadership and power are two different concepts and need to be defined separately. Leadership is focusing on goal achievement along with their followers. Power is used as a way to accomplish the goal and often followers are also means to accomplish the goal. Leadership will focus on using their leadership downward to influence others to help them achieve their tasks. Whereas power uses influence to gain something upward or laterally.

6 Örgütsel Konuma Bağlı:
Gücün Resmi Temelleri Örgütsel Konuma Bağlı: Zorkayıcı Güç Olumsuz sonuçlardan korkudan doğar Ödül Güç Olumlu kazanç isteğnden doğar Meşru Güç Örgütsel kaynakları kullanmak ve kontrol etmek için resmi yetkiden doğar There are two main bases of power, formal and personal. Formal power is defined more by the position a person will hold in the organization. A person with formal power can utilize different power bases to accomplish their tasks. The first is coercive power where employees fear negative consequences if they don’t do what they are told. Reward power is the ability to distribute rewards that others see as valuable and they will thereby accomplish the goals or tasks to get the reward. The last base is legitimate power where the formal authority to control and use resources is then based on the person’s position in the formal hierarchy.

7 Gücün Kişisel Temeller
Bireyin eşsiz özelliğinden kaynaklanır: Eksper Bilgi, özel yetenek ve eksperlik sonucu bireysel güce sahip olma Referans güç Kişisel özellik veya çekici kaynaklara sahip kimliğe göre-karizma The second major form of power is personal power which comes through the individual’s personality and characteristics. This is often more effective than formal power. Personal power can be based on expert power, the individuals special skills or knowledge or referent power, as well as their influence based of the personal traits or resources they can offer to others.

8 Etkili Güç Temelleri: Hangisi daha etkili?
Araştırmalar bireysel güç temelleri en etkili olduğunu gösteriyor. Eksper ve referans güç performans ve bağlılık ile olumlu ilişkilidir Ödül ve meşru güç örgütsel çıktılarla ilşkisizdir Zorlayıcı güç çalışanların memnuniyeti ve bağlılığı ile olumsuz ilişkilidir Expert and referent power tend to be more effective when goals are related to performance and commitment. However, reward and legitimate power do not seem related to organizational outcomes. We have seen that coercive power tends to be negatively related to work outcomes such as employee satisfaction and commitment.

9 Güç Taktikleri Başkalarını etkilemek için güç temellerini özel eylemlere çevirmek için kullanılmıştır Güç temellerinden daha dolaysızdır Bir güç temeli birikiminden sonuçlanabilir There are a number of power tactics an individual can use or ways in which they can make the power base work for them by moving people into specific actions. Tactics are more immediate than power bases and can result in the build up of a power base.

10 Dokuz Etki Taktikleri Meşrutiyet Baskı Rayonel ikna Koalisyonlar Dikkat Uyandırma Danışma Değişim Kişisel çekicilik Sevgi Kazanmak This slide exhibits 9 major power or influence tactics. They are legitimacy, rational persuasion, inspirational appeals, consultation, exchange, personal appeals, ingratiation, pressure and coalitions.

11 Etki Taktiğinin Etkililiği
En Etkili: Rasyonel İkna İlham verici çekicilik Birleşme Danışma En az Etkili: Baskı Taktikleri birleştirmek etkililiği arttırır Yön, sıralama, bireysel yetenek, ve örgütsel kültür etkililiği değiştirir Many factors can influence the effectiveness of the power tactics discussed. The most effective tactics tend to be rational persuasion, inspirational appeals and consultation, while the least effective is pressure. Their ability to encourage the desired behavior could depend on the sequencing of the tactics. It is often better to start with softer tactics such as exchange and work up to harder tactics such as pressure. The success of the tactics will, however, greatly depend on the political skill of the user and the context or culture of the organization.

12 Çalışanlar gücü eyleme çevirdiklerinde politika ortaya çıkar
Politika: Eylemde Güç Çalışanlar gücü eyleme çevirdiklerinde politika ortaya çıkar Örgütsel Politika: Örgüt içinde avantaj ve dezavantajların dağıtımını etkileyen, veya etkilemeye çalışan ve kurumda resmi bir rolü olmayan faaliyetlerdir Iş gereksinimleri dışında Güç kullanımını gerektirir Political behavior is defined as activities that are not required as part of the job, but that impacts the way benefits and punishments are distributed within the organization.

13 Politik Davranışların Meşrutiyeti
Zımni kurallara bağlı kalmaya bağlı Meşru: Günümlük normal politika – şikayet Gayri meşru: Sembolik protestolar, ıslık-üfleme, ve sabotaj gibi “zor top” eylemler Political behavior can take the form of legitimate or illegitimate behavior. Legitimate political behavior is everyday normal politics such as complaining, bypassing or obstructing. Illegitimate political behavior is more extreme and violates the implied rules of the game such as sabotage, whistle blowing and symbolic protest which includes things such as wearing protest buttons or calling in sick as a group.

14 Politikanın Gerçeği Kurumlarda politika şunlardan dolayı ortaya çıkar:
Çatışan çıkarlar Kısıtlı kaynak Karar vermede belirsizlik Siyaset: birsinin kendi hedef ve çıkarlarını desteklemek gerçekleri döndürmek Politics often occurs when resources are low, the excess demand for the resources leads to competition and political behaviors. When the scarce resources are distributed there will be varying views regarding how “fairly” or “effectively” the distribution was done. Perceptions can be distorted such that the manager feels they are documenting decisions and the employee just feels that the manager is covering his/her rear. Most of the time, managers are making decisions under ambiguous conditions and there is not a readily available objective standard. This creates a context in which political maneuvering is encouraged.

15 Politik Davranışa Katkıda Bulunan Bireysel Faktörler
Politik eylemi teşvik eden özellikler: Yüksek öz-denetim Yüksek güç ihtiyacı Gayri meşru politik eylemlere götüren durumsal etkiler: Daha düşük kurumsal yatırım Algılanmış seçeneklerin artışı Başarı beklentilerin artışı There are a number of factors that influence political behavior. These factors include individual factors such as those with high “mach” personalities or high expectations of success. Situational influences such as low organizational investment or high expectations of success can lead to illegitimate political actions.

16 Politik Davranışa Katkıda Bulunan Kurumsal Faktörler
Değişen dağılım veya azalan kurumsal kaynaklar Yükselme için var olan fırsat Örgütsel kültür sorunları: Düşük güven Rol belirsizliği Sıfır-toplam ödül tahsisi Yüksek performans baskıları Kötü örnek lider As well as organizational factors such as a culture of low trust and role ambiguity. The combination of these factors will lead to political behavior which can lead to favorable outcomes such as increased rewards or decreased punishments.

17 Örgütsel Politikaya Yanıtlar
Oynamak istemeyen, veya siyasi becerileri düşük olanlar için çıktılar olumsuzdur Niye seçildiklerini ve kim karar verdiğini anlayan şahıslar tarafından moderatör edilir (yüksek performans) Bir tehdit olarak algılanırsa insanlar savunma davranışları ile yanıtlar Most employees will not engage in a high level of politics and often react negatively to politics. Their reactions include decreased job satisfaction, increased anxiety and stress, increased turnover and a reduction in performance. Even though the given outcome for the individual employee who engages in politics may be favorable, it is often a negative impact for the group as a whole.

18 İzlenim Yönetimi (IY) Bireylerin başkalarını etkileyebilme girişimini kontrol etme sürecidir Yüksek belirsizlik durumlards insanlar kendilerini yanlış tanıtabilirler Yanlış tanıtım bireyleri gözden düşürebilir – samimiyetsiz veya manipülatif olarak gözükür Impression Management is a response to political behavior and is defined as the process by which individuals attempt to control the impression others form of them. Some techniques used to manage this impression is conformity, self-promotion, favors and association. Some may misrepresent themselves when they are faced with high uncertainty or ambiguity. These misrepresentations may be seen as insincere or manipulative.

19 İzlenim Yönetimi Sonuçları
Görüşmeler Öz-reklam ve yağcılık iyi çalışır Performans Değerlendirmeler Yağcılığın olumlu olarak ilişkilidir Öz-reklem olumsuz olarak ilişklidir Impression management has shown to be effective in different situations such as job interviews and performance evaluations. It is important that in an interview you set forth a positive impression. Many applicants utilize IM to get the interviewer to like them. Self-promotion is seen as important because it shows confidence, however in an interview ingratiation is not as effective. Albeit, in performance evaluations ingratiation has been found to be a positive technique and linked to higher rankings. However, self-promotion does not work as well in this context. You must be aware of your context when utilizing IM techniques in order to get the outcome desired.

20 Politik Davranmanın Etiği
Dikkate alınacak sorular: Bu davranışa girmenin yararı nedir? Politik davranışa girmenin yararı başkalarına yapılan herhangi zararı nasıl dengeler? Politik faaliyetler eşitlik ve adlet ile uyumlumudur? Is political behavior ethical in the workplace? Well the answer is probably yes and no. It is difficult to tell ethical from unethical politicking. There are three questions that can help define ethical/unethical political behavior: What is the utility of engaging in the behavior? Does the utility balance out any harm done by the action? Does the action conform to standard of equity and justice? The answers to these questions can lead you to decide if the behavior is ethical or unethical.

21 Global Uygulamalar Politikanın Algılanması: Güç Taktiklerine Öncelik:
Olumsuz sonuçlar yaygındır Güç Taktiklerine Öncelik: Olan farklılıklar kültürl değerlerle tutarlıdır Güç Taktiklerin Etkililiği: Farklılığı ile ilgili çok az kanıt Politicking in the workplace is done around the globe, and the perception of politics seems to be consistently negative in most cultures. However, there is a difference between what power tactics are effective, and it varies by cultural acceptance and norms. There has not been a lot of research done to determine which tactics are effective in which cultures, so that is an area still open to debate.

22 Yöneticilere Uygulamalar
Çüç aşağıdakilerle arttırılabilir: Başkaların bağlılığıno arttırma ile Eşsiz bilgi veye yetenekler kazanma ile Kendi bağlılığını azaltma ile Gücün yararlı temelleri edinme ile Etkili güç taktikleri kullanma ile Zorlamadan kaçınma ile Politics are a natural part of any organization. As a manager it is important to have a healthy understanding of how politics work and how you will utilize them yourself. The best way to increase your power is to have others depend on you more and need what you are offering. Expert (knowledge) and referent (relationships) power are far more effective than tactics such as coercion and lead to better workplace outcomes. There are benefits to politics in the workplace but when engaged at a very high level it can be damaging in the long run.

23 Unutmayın… Gayri resmi, eksper, ve referans güç en önemlidir
Danışma ve ilham verici çekiciliği kullanın IY teknikleri etkililiği ayarlarına göre kullanır It is important to keep in mind that power is a reality in the workplace and informal, expert and referent power tend to be the most important. If managers want to use power effectively they need to use consultation and inspirational appeals. Impression Management effectiveness is very much dependent on the context in its effectiveness.

24 Özet Güçün tanımı ve liderlik ile güçün karşılaştırmak.
Güçün beş temelini karşılaştırmak. Dokuz gücü tanımlama veya etkilme taktikleri ve onların şartları. Politik davranışın sebep ve sonuçlarını tanımlama. İzlenim yöntemi tekniklerini uygulama. Politikanın kullanım ve algılara kültürün etkisini, göstermek.


"Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları