Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TONSİLLİT SİNÜZİT OTİT ADENOİD VEJETASYON Doç. Dr. Erol KISMET Sağlık Slayt Arşivi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TONSİLLİT SİNÜZİT OTİT ADENOİD VEJETASYON Doç. Dr. Erol KISMET Sağlık Slayt Arşivi:"— Sunum transkripti:

1 TONSİLLİT SİNÜZİT OTİT ADENOİD VEJETASYON Doç. Dr. Erol KISMET Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 HEDEFLER Otitis media, tonsillit, sinüzit ve adenoid vejetasyon tanısını koyabilmeli Uygun tedavi düzenleyebilmeli Hastaların hangi kriterlere göre takip edileceğini bilmeli Cerrahi tedavi seçeneklerini ve bunların endikasyonlarını bilmeli

3 RinitTonsillit FarenjitNazofarenjit StomatitGingivit GlossitSinüzit (Akut Otitis Media ) ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

4 3 yaş, erkek 3 gündür öksürük, burun akıntısı, hafif ateş Öksürürken 1-2 kez kusma, ishal yok Kreşe gidiyor ve benzer şikayetlere sahip ağabeyi var Son 6 ayda 2 kez AOM tanısıyla tedavi almış ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Olgu

5 Anne: “Daha önceki enfeksiyonlarda kullandığı antibiyotiğin çok iyi geldiğini ve tekrar kullanımının iyi olacağını düşünüyor” ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Olgu

6  ÜSYE tanısıyla ABD’de acil polikliniğine müracaat : 2.7 milyon / yıl  18 yaş altında ayaktan antibiyotik yazılan hastaların %53’ü : 0-3 yaş grubu çocuklar  ‘Common cold’ olgularının %44’üne antibiyotik reçete ediliyor (1998) ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Epidemiyoloji

7 % 80 viral nedenler Kış İlk/Sonbahar Yaz RSV Rhinovirus(en sık) ADV ADV Parainfluenza Enterovirus İnfluenza Rhinovirus Rhinovirus ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

8 Vücut ısısı: 37 O C Nazal seröz akıntı Orofarinks hiperemik Kulak zarları normal görünümde Solunum sesleri tabii ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Olgu / fizik muayene

9 Tanı : Üst solunum yolu infeksiyonu ÜSYE şikayetleri 7-10 günden kısa 7-10 günden uzun En sık: viral etkenler En sık:Viral etkenler (Parainfluenza, influenza, Bakteriyel etkenler RSV) ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Etiyoloji

10 Viral ÜSYE / Klinik Nazal konjesyon-akıntı Konjonktivit Boğaz ağrısı Öksürük Farinks ve tonsillerde hiperemi Hapşırma Hafif ateş, başağrısı, halsizlik, kas ağrıları

11 OLGU / DEĞERLENDİRME TETKİK TEDAVİ

12  Tetkik : Gerek yok  Tedavi: Sıvı alımı Nazal serum fizyolojik Antipiretik (gerektiğinde) Dekonjestan (yatarken ve beslenme öncesi) (2 yaşından büyük çocuklara nazal ve/veya sistemik dekonjestan verilebilir) ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Tedavi

13 Aileden antibiyotik yazılma isteği Var Yok antibiyotik yazılım oranı %62 %7 ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Antibiyotik kullanımı

14 Antibiyotik Yazılma Nedenleri: 1. Aile baskısı 2. Komplikasyon riskinde artış korkusu 3. Tekrar müracaat oranını azaltmak ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Antibiyotik kullanımı

15  1.vizitede antibiyotik yazılmayanlarda 2.vizit oranı %29  1.vizitede antibiyotik yazılanlarda 2. vizit oranı %44 ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Antibiyotik kullanımı

16 TONSİLLOFARENJİT Olgu-2 10 yaş, erkek 2 gündür ateş (39 o C) Boğaz ağrısı Baş ağrısı

17 Anamnez: Sınıfında rahatsızlığı nedeniyle okula gelmeyenler var 8 yaşındaki kardeşinde de benzer şikayetler var Fizik Muayene: Vücut ısısı: 39.3 o C Orofarinks ve tonsiller eritemli Tonsiller hipertrofik ve eksüda mevcut Palatal peteşiler var TONSİLLOFARENJİT Olgu

18

19 Tonsil ve farinks dokularının enfeksiyonu Ateş + yutma güçlüğü + boğaz ağrısı Çocuklarda sık görülen bir klinik tablo TONSİLLOFARENJİT Olgu

20 TONSİLLOFARENJİT Ateş+yutma güçlüğü+boğaz ağrısı I. Bakteriyel infeksiyonlar (%30-40):  A Grubu Beta-Hemolitik Streptokok %28-38  A Grubu harici Beta-Hemolitik Streptokoklar %3 (Grup B,C,G)  Difteri basili  Neisseria gonorrhea

21 II. Viral infeksiyonlar (%15-40)  Adenovirus  Herpes simpleks  EBV  Ekovirus  Rinoviruslar III. Fungal infeksiyonlar IV. Diğer Retrofaringeal/peritonsiller abse Yansıyan ağrı(otitis media, dental abse vb.) İdiopatik TONSİLLOFARENJİT Ateş+yutma güçlüğü+boğaz ağrısı

22 Ön tanı:1. Tonsillit 2. Farenjit TONSİLLOFARENJİT Olgu

23 Burun akıntısı Ses kısıklığıViral ÖksürükTonsillofarenjit ? Konjuktivit Ülseratif lezyonlar İshal TONSİLLOFARENJİT S emptomlar

24 Ateş Bakteriyel tonsillofarenjit? Bulantı-Kusma Boğaz ağrısıEşlik eden servikal LAP Baş ağrısı Burun akıntısı YOKAGBHS olasılığı yüksek Öksürük YOK TONSİLLOFARENJİT Semptomlar

25 Faringeal hiperemi Tonsillerde hiperemi Bakteriyel Tonsillerde hipertrofi Tonsillofarenjit Gri-beyaz eksüda Servikal LAP Yumuşak damakta peteşiler TONSİLLOFARENJİT Fizik muayene

26 Klinik ve epidemiyolojik özellikler Grup A streptokok düşündürmüyor (viral) Semptomatik tedavi Grup A streptokok düşündürüyor Boğaz kültürü TONSİLLOFARENJİT

27 Laboratuvar : Boğaz kültürü  Tanı için ALTIN YÖNTEM  Bir tonsilden diğerine iyice bastırılarak ve farinks üzerinde gezdirilerek dil ve bukkal mukozalara sürmeden alınmalıdır  Yalancı negatif sonuç: %10 BAKTERİYEL TONSİLLOFARENJİT

28 Hızlı antijen testi (RST)  Boğaz sürüntüsünde streptokokların karbohidrat antijenini 2-4 saat içerisinde direkt olarak gösterir  Sensitivitesi boğaz kültürüne göre düşük (%80), spesifitesi yüksek Negatif sonuç  boğaz kültürü alınmalıdır Pozitif sonuç  tanıyı destekler (kültüre gerek yok) TONSİLLOFARENJİT

29 Hızlı antijen testi Boğaz kültürü Tanı: A grubu  hemolitik streptokok infeksiyonu (-) (+) TONSİLLOFARENJİT Olgu

30 Tedavi Penisilin = İlk seçilecek ilaç Tek doz benzatin penisilin G IM Prokain penisilin (10 gün) Penisilin-V (10 gün) Amoksisilin, amoksisilin-klavulanat, ampisilin-sulbaktam (10 gün) Eritromisin (penisilin allerjisi varsa) TONSİLLOFARENJİT AGBHS Enfeksiyonu

31 AGBHS Enfeksiyonu / morbidite Endemik vakalarda akut eklem romatizması (AER) riski: % 0.3 Epidemilerde AER riski: % 3 TONSİLLOFARENJİT AGBHS Enfeksiyonu

32 Antibiyotik tedavisi ilk 9 gün içinde başlansa bile AER’yi önler Tedavi 9.günde başlansa bile AER dan koruyuculuk %100 TONSİLLOFARENJİT

33 Amoksisilin 10 gün günde tek doz kullanımı (FDA onayı yok) Sefuroksim 5 gün süreli kullanımı Amoksisilin 10 gün BID (günde 2 kez) TONSİLLOFARENJİT AGBHS Enfeksiyonu

34 Oral penisilin-V 50 mg/kg/gün TID (günde 3 doz) 2. günden itibaren klinik iyileşme başladı Tedavi 10 güne tamamlandı TONSİLLOFARENJİT Olgu / Tedavi

35  1 hafta sonra şikayetler tekrarlıyor Tanı = AGBHS infeksiyonu (Laboratuvar) 1.İlk kullanılan ilaçla yeniden tedavi edilebilir 2.Alternatif bir oral ilaç verilebilir 3.Oral tedaviye uyum bozukluğu düşünülüyorsa Benzatin penisilin G IM TONSİLLOFARENJİT Rekürren olgu

36  Hastanın aynı evde yaşayan kardeşi var; Laboratuvar değerlendirme ? Tedavi ? TONSİLLOFARENJİT Rekürren olgu

37  Streptokoksik farenjit geçiren hastalarda bulaştırıcılık en çok akut enfeksiyon sırasındadır  Antibiyotik tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaştırıcılık ortadan kalkar TONSİLLOFARENJİT Bulaştırıcılık

38 Aynı evde yaşayan asemptomatik kişiler 1.Kısa süre önce AGBHS enfeksiyonu düşündüren semptomlar olmuşsa 2.Daha önceden AER veya APSGN geçirmişse Boğaz kültürü alınmalı  (+) ise tedavi verilmelidir (semptom olup olmadığına bakılmaksızın) TONSİLLOFARENJİT Bulaştırıcılık

39 Tedaviden sonra boğaz kültürü kontrolü ? 1.AER veya APSGN geçirmiş çocuklarda 2.Ailesinde AER hastalığı bulunanlarda yapılmalıdır TONSİLLOFARENJİT Boğaz kültürü

40 Olgu tedaviden 20 gün sonra benzer şikayetlerle başvuruyor: Tanı= AGBHS infeksiyonu (Laboratuvar +) Çoğunlukla sık viral enfeksiyon geçiren ve uzun süreli AGBHS taşıyıcılarında görülür Tedaviye uyum yetersiz direnç Tedavi? TONSİLLOFARENJİT AGBHS infeksiyonu / sık rekürrens

41 Okullarda, kreşlerde sağlıklı çocuklarda AGBHS taşıyıcılığı: %10-15 Okullarda, kreşlerde farenjit salgını sırasında asemptomatik çocuklarda AGBHS taşıyıcılığı: %15-50 TONSİLLOFARENJİT AGBHS infeksiyonu / taşıyıcılık

42 Taşıyıcılarda artmış AER riski yoktur Başkalarına da bulaştırmazlar Okullarda, kreşlerde rutin kültüre gerek yoktur, salgınlarda yapılmalıdır TONSİLLOFARENJİT Taşıyıcılık

43 Çoğunlukla antimikrobiyal tedavi endikasyonu yoktur Tedavi endikasyonları (Eradikasyon gereken durumlar): 1.AER veya APSGN salgını varsa 2.Kapalı toplumda (okul,kreş) AGBHS salgını varsa 3.Ailede AER geçirmiş birey varsa 4.Ailede birkaç hafta içerisinde bir çok semptomatik AGBHS farenjiti oluşmuşsa (ping-pong infeksiyon) 5.Tonsillektomi düşünüldüğünde tek neden AGBHS taşıyıcılığı ise 6.Ailede aşırı kaygı varsa TONSİLLOFARENJİT AGBHS enfeksiyonu/taşıyıcılık

44 Taşıyıcı çocukta semptomlar oluştuğunda non-streptokokkal hastalığın AGBHS enfeksiyonundan ayırt edilmesinde en faydalı test: ASO titresi ölçümü 333 TODD ünitesi ve üstü = AGBHS enfeksiyonu lehine (6-8 hafta öncesine kadar geçirilmiş AGBHS enfeksiyonu yoksa) TONSİLLOFARENJİT AGBHS faringeal taşıyıcılar

45 Tedavi Geleneksel antibiyotiklerle eradikasyon güçtür Klindamisin 20 mg/kg/gün 10 gün P.O. günde 3 doz (penisilinden daha etkili) TONSİLLOFARENJİT AGBHS faringeal taşıyıcılar

46 10 yaş, erkek Şikayetler: ateş, boğaz ağrısı, kusma (öksürük yok, burun akıntısı yok) Fizik muayene: tonsiller ve farinks hiperemik, eksüda (+) boğaz kültürü  grup G beta hemolitik streptokok Tedavi=? TONSİLLOFARENJİT Olgu

47 Alfa hemolitik streptokoklar  Strep. pneumonia (pnömokok)  Strep. viridans  endokardit  Non-patojenik strep. (flora) Non (gama) hemolitik streptokok  Klinik önemleri yok TONSİLLOFARENJİT grup A dışı Streptokok enfeksiyonları

48 Beta hemolitik streptokok  A grubu : Strep. pyogenes farenjit, tonsillit, kızıl, impetigo, nekrotizan fasiit  B grubu : Strep. agalactiae  C grubu  düşük patojeniteye sahiptir farenjit  D grubu : Strep. faecalis, Strep. bovis menenjit  G grubu  oral yolla bulaşır farenjit TONSİLLOFARENJİT grup A dışı Streptokok enfeksiyonları

49 C ve G grubu beta hemolitik streptokoklar  Farenjite sebep olabilirler  Daha hafif enfeksiyon oluştururlar  Semptomatik hastada ( ateş,boğaz ağrısı ) tedavi verilir  APSGN yapabilirler ama AER’e neden olmazlar  ASO yüksekliğine sebep olabilirler TONSİLLOFARENJİT grup A dışı Streptokok enfeksiyonları

50 Tekrarlayan akut tonsillit olgularında (çocuklarda ve yetişkinlerde) tonsillektomi hem klinik olarak etkili hem de uygun maliyetli (cost-effective) bulunmuş Fujihara K et al. Cost-effectiveness of tonsillectomy for recurrent acute tonsillitis. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2006;115(5):365-9. TONSİLLOFARENJİT Tonsillektomi

51 Kesin endikasyonlar: 1. Malignite şüphesi 2. Büyümüş tonsil / adenoidlere bağlı gelişen kalp yetmezliği, cor pulmonale Rölatif endikasyonlar: 1.Tonsillerin enfeksiyonları Yılda 7 kez 2 yıl süreyle yılda 5 kez 3 yıl süreyle yılda 3 kez 2.Peritonsiller abse (≥2) 3.Nefes darlığı, horlama, uyku apnesine yol açan tonsil/adenoid büyüklüğü 4.Medikal tedavi ile düzelmeyen, kötü ağız kokusuna yol açan tonsillerde enfekte debris birikimi TONSİLLOFARENJİT Tonsillektomi/adenoidektomi endikasyonları

52 Rekürren otit ve kronik orta kulak efüzyonu Enfeksiyoz mononükleoz TONSİLLEKTOMİ ENDİKASYONU DEĞİLDİR TONSİLLOFARENJİT Tonsillektomi/adenoidektomi endikasyonları

53 1.Çocuklarda akut bakteriyel farenjit/tonsilit vakalarının %28-40’ı AGBHS enfeksiyonudur 2.Boğaz kültürü tanıda altın testtir 3.Tedavide ilk ilaç penisilindir, ilk tedavide makrolid kullanılmamalıdır 4.AGBHS enfeksiyonu geçirdiği kanıtlanan bir çocuk tedavi başlandıktan 24 saat sonrasına kadar diğer çocuklardan ayrılmalıdır 5.AGBHS taşıyıcıları belli durumlarda tedavi edilmelidir 6.AGBHS ‘ye bağlı farenjit düşünülerek tedaviye başlanmış ve kültür negatif ise tedavi kesilmelidir TONSİLLOFARENJİT sonuçlar

54 7 yaş, erkek 2 gün süren ateşten sonra devam eden öksürük ve baş ağrısı Öksürük geceleri artıyor Koyu burun akıntısı başlamış Olgu

55  Ateş: 37.5 0 C  Nazal mukopürülan akıntı  Postnazal akıntı Olgu / Fizik muayene

56  Okul öncesi ve okul dönemi çocukları yılda 3-8 kere ÜSYE geçirirler  Bu çocukların %5-10’da viral enfeksiyon sonrası sinüs enfeksiyonu gelişir  Ön tanı: Viral rinosinüzit Akut bakteriyel sinüzit SİNÜZİT Epidemiyoloji

57 Paranazal sinüsler (4 grup) Maksiller sinüsler Etmoid sinüsler Frontal sinüsler Sfenoid sinüs SİNÜZİT Anatomi

58

59  Viral rinosinüzit Konjesyon, öksürük ve burun akıntısı semptomları daha belirgindir  Bakteriyel sinüzit Öksürük, koyu burun akıntısına ilaveten ateş, ağrı, periorbital ödem gibi semptomlar da sıktır SİNÜZİT Klinik

60 Akut bakteriyel sinüzit tanısı spesifik klinik kriterlere göre konur: 1. Persiste eden semptomlar (10-30 gün) Nazal veya postnazal akıntı Tüm gün süren öksürük (geceleri artabilir) Baş ağrısı 2. Şiddetli semptomlar (3-4 gün) Ateş (>39 C O ) Pürülan nazal ve postnazal akıntı SİNÜZİT Tanı AAP Subcommittee on management of sinusitis and committe on quality improvement

61 Sinüs grafileri: < 6 yaş : Klinik tanı ile uyumsuzluk oranı yüksektir ve endike değildir (hava sıvı seviyesi veya opasifikasyon olmayabilir) >6 yaş : Tartışmalı olmakla beraber önerilir SİNÜZİT Radyoloji

62  Viral rinosinüzit ve Bakteriyel sinüzitte ortak radyolojik bulgular Mukozal kalınlaşma  Bakteriyel sinüzitte radyolojik bulgular Hava-sıvı seviyesi Sinüsün total opasifikasyonu SİNÜZİT Radyoloji

63

64  Tanı : Viral rinosinüzit (klinik kriterlere göre)  Tetkik: Gerek Yok  Tedavi: Semptomatik tedavi Aileyi bilgilendirme (Tekrar müracaat kriterleri de anlatılarak) SİNÜZİT Olgu

65 Hasta verilen tedaviyi kullanıyor 6 gün sonra ; Ateş:39 o C Koyu burun akıntısı Tüm gün süren öksürük Şikayetleri ile tekrar geliyor. Tanı ve Tedavi planı ? SİNÜZİT Olgu

66 Viral enfeksiyonlar Sinüslerde muköz membranlarda ödem Mukosilier aktivitenin bozulması Sinüs direnajının bozulması Kapalı alanda birikim Bakteriyel invazyon ve Enfeksiyon SİNÜZİT Patogenez

67 Tanı: Akut bakteriyel sinüzit (klinik kriterlere göre)  Çocuklarda viral ÜSYE’ nin % 5-10’ unda gelişir  Tüm çocukluk yaş gruplarında (infant dahil) görülebilir SİNÜZİT Olgu

68 En sık etkenler: 1.Streptococcus pneumonia (% 30-60) 2.Hemophilus influenza (% 20-25) 3.Moraxella catarrhalis (% 10-20) 4.Streptococcus pyogenes (%2-5) 5.Anaeroplar (%2-5) AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Mikrobiyoloji

69  Belirti ve bulgular: Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, yüzde hassasiyet- ağrı, baş ağrısı, ateş, gün boyu öksürük  Şikayetlerin 10 günden uzun sürmesi akut bakteriyel sinüzit lehinedir  Fizik muayene: Burunda pürülan akıntı, orofarenkse akıntı AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Klinik

70 Radyolojik İnceleme  Düz grafi: Waters grafi (Etmoid ve Maksiller) Caldwell grafi (Etmoid ve Frontal) Lateral kraniyografi (Sfenoid)  Bilgisayarlı Tomografi (BT) AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Radyoloji

71 Bulgular:  Hava-sıvı seviyesi  Mukozal kalınlaşma (> 4mm )  Opasifikasyon AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Radyoloji

72

73

74 Klinik olarak sinüzit tanısı alan 70 çocuk %45’de düz grafide normal bulgular varken BT’de sinüzit bulguları var AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Radyoloji

75  Sinüsleri içeren BT çekilen 100 çocuk: 70’de maksiller opasifikasyon varken Bunların 2/3’de klinik/hikaye bulunamamış  18 aydan büyük çocukların %41’de bir sinüste mukozal kalınlaşma bulgusu saptanmış AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Radyoloji

76 Olguda radyolojik incelemeye gerek YOKTUR Radyolojik inceleme ne zaman gereklidir? 1. Atipik klinik varlığında 2. Komplikasyon varlığında AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Radyoloji

77 Kreşe, okula gitmiyor Antibiyotik kullanım hikayesi yok Amoksisilin (45-90 mg/kg/gün BID) Eritromisin, Klaritromisin, Azitromisin (Penisilin allerjisi varsa) Kreşe, okula gidiyor veya önceden antibiyotik kullanımı veya Amoksisilin ile düzelme yok Amoksisilin-Klavulunat: 80 mg/kg/gün BID AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Tedavi

78  Olguların büyük çoğunluğu 48-72 saat içinde bu tedaviye cevap verir  Semptomlar tamamen düzeldikten sonra 5-7 gün daha tedaviye devam edilir  Tedavi toplam 10-14 güne tamamlanır AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Tedavi

79 Kreşe gitmiyor Daha önceden antibiyotik kullanım hikayesi yok Amoksisilin 45 mg/kg/gün BID 2.gün ateşi düşüyor 4.gün diğer şikayetleri de kayboluyor Antibiyotik tedavisi toplam 10 güne tamamlandı AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Olgu

80 Kullanılmamalı !!! Cefixime: En sık etken Streptococcus pneumoniae’ ye karşı etkinliği yetersizdir Antihistaminik: Patogenezde allerjik olaylar hariç histamine bağlı mekanizma yoktur Mukus viskozitesini artırır, sinüs drenajını güçleştirir AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Tedavi

81 1. Viral rinosinüzit, akut bakteriyel sinüzitten çok daha sık görülür 2. Akut bakteriyel sinüzit tanısı, klinik olarak semptomların devam etmesi, düzelme olmaması ile konur 3. Genellikle radyolojik tetkiklere ihtiyaç duyulmaz, yanılma payı yüksektir 4. Komplike olmamış akut bakteriyel sinüzitte amoksisilin seçilecek 1. İlaçtır AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Sonuçlar

82 6 ay içinde >3 epizot 1 yıl içinde >4 epizot Antibiyotik profilaksisinden fayda görebilir (Amoksisilin) AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Rekürrens

83 Cerrahi tedavi endikasyonları  Sık tekrarlayanlarda adenoidektomi  Endoskopik sinüs cerrahisi Rekürren akut sinüzitte Kronik sinüzitte Süpüratif orbital / intrakraniyal komplikasyonlarda İmmün yetmezlikli hastada sinüzitte Kistik fibrozisli hastada sinüzitte AKUT BAKTERİYEL SİNÜZİT Cerrahi Tedavi

84

85 ABD’de antibiyotik kullanımının en sık nedenleri Tanı %  Otitis media% 21  Üst ve alt solunum% 16 yolları infeksiyonu  Bronşiolit% 15  Farenjit% 12  Sinüzitis% 12 OTİTİS MEDİA

86 AOM; ABD’de en fazla antibiyotik reçete edilen enfeksiyon 1995 yılında AOM’nin maliyeti yaklaşık 2,98 milyar $ 1990’da 25 milyon kez otit nedeniyle muayene Her 1000 hastanın 809 tanesine antibiyotik reçete edilmiş Toplam 20 milyondan fazla antibiyotik reçete edilmiş Marcy M, Takata G, Chan LS, et al. Management of Acute Otitis Media. Evidence Report/Technology Assessment No. 15. AHRQ Publication No. 01- E010 Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2001

87 ABD’de çocuklara otitis media nedeniyle her yıl yaklaşık 15 milyon antibiyotik reçetesi düzenlenmektedir OTİTİS MEDİA McCaig LF, Besser RE, Hughes JM. Trends in antimicrobial prescribing rates for children and adolescents. JAMA. 2002;287(23):3096–3102.

88 Dirençli mikroorganizmaların artması Antibiyotik maliyetlerindeki yükseklik AOM’de antibiyotik kullanım endikasyonları tartışma konusu olmuştur Diagnosis and Management of Acute Otitis Media.Clinical practice guideline. Pediatrics 2004. OTİTİS MEDİA

89 18 aylık kız 5 gündür burun akıntısı, iştahsızlık Yumuşak kıvamda dışkılama Son 24 saat devam eden ateş Fizik muayane: 38,9 o C ateş Burun akıntısı, sağ kulak zarı hiperemik OTİTİS MEDİA olgu

90 Tanı: Akut otitis media

91 Akut otitis media (AOM)  Çocuklarda en sık görülen infeksiyonlardandır  En sık ilk 2 yaşta görülür, 6.-18. aylarda pik yapar  5 yaşından önce çocukların hemen tamamı en az bir kez AOM geçirir OTİTİS MEDİA

92 ÜSYE Enflamasyon Östaki disfonksiyonu Orta kulakta seröz sıvı birikimi Bakteri kolonizasyonu OTİTİS MEDİA Patogenez

93 1. Akut başlangıçlı semptom ve bulgular 2. Orta kulakta efüzyon bulgularının varlığı 3. Orta kulakta enflamasyon bulgularının varlığı OTİTİS MEDİA Tanı Diagnosis and Management of Acute Otitis Media. Clinical practice guideline. Pediatrics 2004.

94 Orta kulak hastalığını tanımlayan semptomlar: Spesifik semptomlar Nonspesifik semptomlar Kulak ağrısı (otodini) Ateş Kulak akıntısı İrritabilite İşitme kaybı İştahsızlık Kusma OTİTİS MEDİA semptom-bulgu

95 Orta kulakta efüzyon bulgularının varlığı Kulak zarında bombeleşme Zar hareketlerinde azlık / yokluk Hava sıvı seviyesinin görülmesi Otore OTİTİS MEDİA efüzyon Diagnosis and Management of Acute Otitis Media. Clinical practice guideline. Pediatrics 2004.

96 Normal kulak zarı  Saydam ve sedef grisi rengindedir  Malleolusun kısa ve uzun kolunun (manubrium mallei) zarın üzerinde oluşturdukları çıkıntılar görülmelidir (Politzer üçgeni)  Tepesi manubrium malleinin alt ucundaki umbo’da, tabanı kulak zarının ön-alt kısmında olan bir ışık reflesi (Politzer üçgeni) görülebilir OTİTİS MEDİA otoskopi/normal kulak zarı

97

98 Normal kulak zarıAOM’ de bombeleşmiş kulak zarı

99 AOM’ de kulak zarında bombeleşme

100

101 Orta kulakta enflamasyon bulgularının varlığı Kulak zarında belirgin eritem Belirgin kulak ağrısı OTİTİS MEDİA Tanı 3: enflamasyon Diagnosis and Management of Acute Otitis Media. Clinical practice guideline. Pediatrics 2004.

102 AOM’ de hiperemi

103

104 AOM’ de opasifikasyon

105 AOM’ de kulak zarında matlaşma

106 Parasetamol (40-60 mg/kg/gün) İbuprofen (5-10 mg/kg/doz 6-8 saatte bir) OTİTİS MEDİA ağrı tedavisi Diagnosis and Management of Acute Otitis Media. Clinical practice guideline. Pediatrics 2004.

107 Orta kulak sıvısından timpanosentez ile izole edilen etkenler  Viral etkenler %30-35 (%70)  Steptococcus pneumoniae%25  H. influenza%23  M. catarrhalis%15  Diğer bakteriler%10 OTİTİS MEDİA

108 Virüsler tüm vakaların 1/3’ünden sorumludur (Heikkinen ve ark. N Eng J Med 1999) Spontan rezolüsyon oranı %78 (Takata ve ark. Pediatrics 2001) OTİTİS MEDİA

109 yaşAOM tanısı kesin iseAOM tanısı kesin değil ise <6 ayantibiyotik 6 ay- 2 yaş antibiyotik Ciddi hastalık varsa antibiyotik yoksa gözlem >2 yaş Ciddi hastalık varsa antibiyotik yoksa gözlem gözlem Komplike olmayan AOM’de seçilmiş olgularda antibiyoterapi vermeden izlem (yaşa ve hastalığın ciddiyetine göre) OTİTİS MEDİA tedavi yaklaşımı AAP(3) Diagnosis and Management of Acute Otitis Media. Clinical practice guideline. Pediatrics 2004.

110 AOM Tedavisi Hollanda ABD Antibiyotik kullanım oranı %30 >%95 Mastoidit oranı 3,8/10 5 1,5/10 5 OTİTİS MEDİA tedavi

111 1 tane AOM rezolüsyonundaki başarısızlığın engellenmesi için 8 vakaya tedavi verilmesi gerekmektedir. (Takata ve ark. Pediatrics 2001) OTİTİS MEDİA tedavi

112 18 aylık kız 5 gündür burun akıntısı, iştahsızlık Yumuşak kıvamda dışkılama Son 24 saat devam eden ateş Fizik muayane: 38,9 o C ateş Burun akıntısı, sağ kulak zarı hiperemik Tanı: Akut otitis media OTİTİS MEDİA olgu

113  7 ay önce orta kulak enfeksiyonu tanısı ile 10 gün antibiyotik kullanmış  Kreşe gidiyor Tedavi planı ? OTİTİS MEDİA olgu

114 Penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae için Risk faktörleri:  Yaş < 24 ay olması  Kreş, bakımevi gibi toplu yaşanılan yerlerde bulunma  Son bir ay içinde antibiyotik kullanımı (CDC 1999) OTİTİS MEDİA tedavi

115 Akut otitis media Risk faktörleri Evet Hayır Amoksisilin(80-90 mg/kg/gün) Amoksisilin Amoksisilin-klavulanat(yüksek doz)(40-45 mg/kg/gün Sefuroksim aksetiltedavi süresi: 2 yaş 5-7 gün) 3. Gün kontrol 3. Gün kontrol OTİTİS MEDİA tedavi

116 3. Gün kontrol Tedaviye cevap yok (ateş, kulak ağrısı vb, AOM’ ya ait otoskopik muayene bulguları mevcut)  Seftriakson I.M. (50-75mg/kg/gün, 1-5 gün)  Klindamisin  Timpanosentez 3. Gün kontrol Tedaviye cevap yok (ateş, kulak ağrısı vb, AOM’ ya ait otoskopik muayene bulguları mevcut)  Amoksisilin-klavulanat (yüksek doz)  Sefuroksim aksetil (30 mg/kg/gün)  Seftriakson I.M. OTİTİS MEDİA tedavi Risk faktörü var Risk faktörü yok

117 Amoksisilin (80 mg/kg/gün p.o. TID) Hastanın ateş yakınması 48 saat içinde geriledi, klinik düzelme sağlandı OTİTİS MEDİA olgu

118 1. Tanı konulması 2. Ağrı tedavisi (parasetamol, ibuprofen) 3. Seçilmiş olgularda antibiyoterapi vermeden izlem 4. Tedavi verilmesine karar verilmişse amoksisilin 5. 48-72 saatte klinik iyileşme olmuyorsa antibiyoterapi/tedavi değişikliği 6. Risk faktörleri göz önüne alınarak AOM’den korunma Diagnosis and Management of Acute Otitis Media. Clinical practice guideline. Pediatrics 2004. OTİTİS MEDİA AAP önerileri

119 10 günlük tedavi sonrası hastanın kliniği düzelmiş ancak orta kulakta efüzyonun devam ettiği saptanıyor Tedavi süresi ? OTİTİS MEDİA olgu

120 Efüzyonlu otitis media (Seröz otitis media) Akut belirti ve bulgular olmadan intakt kulak zarı arkasında sıvı birikmesidir OTİTİS MEDİA EOM

121 Seröz otitis media

122 Beyaz mukoid efüzyon

123 Çocukların %90’ı okul çağından önce en az bir kez efüzyonlu otit geçiriyor En sık 6 ay-4yaş arasında Çoğu 3 ay içinde spontan rezolüsyona uğruyor %30-40’ında rekürrens Otitis Media With Effusion. Pediatrics 2004;113:1412–1429. OTİTİS MEDİA EOM

124 Büyük adenoidlerin çıkarılmasının efüzyonun azalmasında faydalı olduğunun görülmesi östaki tüpünün mekanik obstrüksiyonunun önemli bir faktör olduğunu göstermektedir OTİTİS MEDİA EOM Gates GA. Adenoidectomy for otitis media with effusion. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 1994;163:54–58.

125 Obstrüksiyon olmaksızın adenoidlerin rekürren veya kronik enfeksiyonunun patojen mikroorganizmalar için rezervuar görevi yaparak tubal ödem ve fonksiyon kaybı yaparak rekürren AOM, persistan seröz otit, kronik rinosinüzite neden olabileceği ileri sürülmektedir. OTİTİS MEDİA EOM Gates GA. Adenoidectomy for otitis media with effusion. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 1994;163:54–58.

126 Risk taşımayan hastalar 3 ay süreyle izlenmeli Efüzyon 3 aydan uzun sürüyorsa Öğrenme - konuşma bozukluğu düşünülüyorsa işitmede azlık oluşursa işitme testi yapılmalı OTİTİS MEDİA EOM/AAP Otitis Media With Effusion. Clinical Practice Guideline. Pediatrics 2004;113:1412–1429.

127 Rezidüel otitis media spontan rezolüsyon oranı 1 ay sonra% 60 2 ay sonra% 80 3 ay sonra % 90 OTİTİS MEDİA EOM

128 Risk taşımayan persistan efüzyonlu otiti olan hastalar efüzyon düzelinceye kadar 3-6 ay aralarla kontrol edilmeli İşitme kaybı, orta kulak/kulak zarında yapısal bozukluk şüphesi olursa KBB konsultasyonu OTİTİS MEDİA EOM-izlem Otitis Media With Effusion. Clinical Practice Guideline. Pediatrics 2004;113:1412–1429.

129 Timpanogram Normal Perforasyon, yapışıklık Seröz otit

130 Dekonjestan ve antihistaminikler etkisiz Antibiyotik ve steroidlerin kullanımı önerilmiyor Griffin GH, Flynn C, Bailey RE, Schultz JK. Antihistamines and/or decongestants for otitis media with effusion (OME) in children. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 18;(4):CD003423 Otitis Media With Effusion. Clinical Practice Guideline. Pediatrics 2004;113:1412-29. OTİTİS MEDİA EOM/tedavi

131 Oral ve topikal intranazal steroidler tek başına ya da antibiyotiklerle kombine kullanıldıklarında EOM’nın kısa dönemde gerilemesini sağlamakla birlikte uzun dönemde faydası ile ilgili kanıt yoktur OTİTİS MEDİA EOM/tedavi Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19;3:CD001935.

132 Timpanostomi tüpleri (ilk seçenek) İşitme kaybı veya diğer semptomların eşlik ettiği 4 aydan uzun süren EOM İşitme kaybı riski taşıyan rekürren veya persistan EOM Orta kulak veya kulak zarında yapısal hasar gelişen EOM Kesin endikasyon olmadıkça (obstrüksiyon, kronik adenoidit) adenoidektomi yapılmamalı Tonsillektomi önerilmiyor OTİTİS MEDİA EOM/cerrahi tedavi Otitis Media With Effusion. Clinical Practice Guideline. Pediatrics 2004;113:1412-29.

133  Son 3 ayda 3 AOM atağı öyküsü  Son 1 yılda 6 AOM atağı öyküsü  3 aydan uzun süren bilateral efüzyon ve işitme kaybı  Sık AOM ve dil gelişiminde gecikme Timpanostomi tüpü OTİTİS MEDİA EOM/timpanostomi

134 Antibiotik profilaksisi Son 6 ayda 3 AOM epizodu öyküsü varsa Son 12 ayda 4 AOM epizodu öyküsü varsa Amoksisilin 20 mg/kg/gün 1 dozda PO 1-6 ay OTİTİS MEDİA profilaksi

135 1.Anne sütünün özendirilmesi 2.Sık AOM geçirenlere influenza aşısı 3.Sık AOM geçirenlere konjuge pnömokok aşısı (2-5 yaş) 4.Biberonla beslenme önerilmiyor OTİTİS MEDİA önlemler

136 Nazofarinksteki lenfoid doku Hipertrofi → Hava yollarında ve Östaki borusunda obstrüksiyon Ağızdan soluma, kronik burun akıntısı, rinolali… Adenoid yüz (yukarı çekik üst dudaklar, ekzoftalmus, üst kesici dişler öne itilmiş, ağız açık, zeka geriliği izlenimi uyandıran yüz) ADENOİD

137 ADENOİD Adenoid yüz

138 ADENOİD

139

140 1. Malignite şüphesi 2. Büyümüş tonsil / adenoidlere bağlı gelişen kalp yetmezliği, cor pulmonale 3. Birden fazla kez ventilasyon tüpü takma 4. Yetişkinlerde tedaviye yanıt vermeyen tek taraflı seröz otit (nazofarenks ca?) 5. Havayolunda darlık, horlama, uyku apnesi, uyku bozukluğu yapan obstrüktif adenoidler 6. Dental ve çene gelişim bozuklukları ADENOİD Adenoidektomi endikasyonları Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"TONSİLLİT SİNÜZİT OTİT ADENOİD VEJETASYON Doç. Dr. Erol KISMET Sağlık Slayt Arşivi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları