Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları"— Sunum transkripti:

1 Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları
Yrd. Doç. Dr. Aynur Engin Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji A.B.D, Sivas

2 Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları
Akut tonsillofarenjit Akut otitis media Akut sinüzit Soğuk algınlığı Akut larenjit Otitis eksterna Mastoidit Akut epiglottit

3 Akut Tonsillofarenjit
Viruslar Epstein-Barr virus Adenovirus Influenza A, B Coxsackie A virus Parainfluenzae virus Bakteri S. pyogenes C. diphteriae N. gonorrhoeae

4 Etken Sıklığı < 3 yaş 5-15 yaş Erişkin  % 100 viral
% AGBHS (A grubu ß hemolitik streptokok) Erişkin % 10 AGBHS

5 STREPTOKOKSİK TONSİLLOFARENJİT
AGBHS’lar sıklıkla hava yolu ve yakın temasla bulaşır Toplu yaşam yerlerinde (kışla, okul, kreş) bulaşma yaygındır. En sık 5-15 yaş grubunda görülür Sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda sık Sıklıkla kış ve ilkbahar aylarında görülür İnkübasyon süresi 2-4 gün

6 Klinik Bulgular Boğaz ağrısı Ön servikal LAP 38C üzerinde ateş
Yutma güçlüğü Baş ağrısı, halsizlik Kas ağrısı Bulantı, kusma Tonsiller hiperemi / eksudasyon Yumuşak damakta peteşi Öksürük olmaması Burun akıntısı olmaması Ses kısıklığı olmaması

7 VİRAL TONSİLLOFARENJİT
Tonsillofarenjitle beraber ses kısıklığı, rinit, konjunktivit ve öksürük olması viral etyolojiyi düşündürür Adenovirüs infeksiyonlarında farenjite konjunktivit eşlik eder Ağız içinde vezikül, ülseratif lezyonlar herpangina, HSV ve enteroviral infeksiyonlarda sık

8 Tonsilde Eksudasyon AGBHS EBV Adenovirus Primer HIV infeksiyonu
Candida albicans Francisella tularensis

9 Lenfadenopati AGBHS Epstein-Barr virus Adenovirus
Human herpesvirus tip 6 Tularemi HIV infeksiyonu

10 Laboratuvar Tanı Boğaz kültürü Hızlı antijen testi
Altın standart Hızlı antijen testi Negatif ise boğaz kültürü yapılmalıdır ASO (Antistreptolizin O) 1 yıla kadar pozitif kalabilir Beyaz küre sayımı Periferik yayma

11 Boğaz Kültürü Aranan patojenler AGBHS için antibiyograma gerek yoktur
A grubu beta hemolitik streptokok (%5 koyun kanlı agar besiyeri) Nadiren ise; C. diphteriae (Loeffler besiyeri) N. gonorrhoeae AGBHS için antibiyograma gerek yoktur Penisiline direnç yok

12 STREPTOKOKSİK TONSİLLOFARENJİT: KOMPLİKASYONLAR
Süpüratif komplikasyonlar: Peritonsiller apse, Retrofarengial apse Sinuzit, otit, mastoidit Kavernöz sinüs trombozu Streptokokal toksik şok sendromu Servikal lenfadenit Septik artrit, osteomiyelit Tekrarlayan tonsillofarenjit Nonsüpüratif komplikasyonlar; Akut romatizmal ateş ve akut glomerülonefrit

13 STREPTOKOKSİK TONSİLLOFARENJİT: KOMPLİKASYONLAR
Akut romatizmal ateş (ARA) sadece tonsillit sonrasında gelişir, streptokokal deri infeksiyonu sonrasında görülmez

14 Tedavide Amaç Komplikasyonların önlenmesi Semptomatik iyileşme
Süpüratif Nonsüpüratif Semptomatik iyileşme Bakteriyel eradikasyon Bulaştırıcılığın önlenmesi Gereksiz yere antibiyotik kullanımının önlenmesi

15 AGBHS tonsillofarenjitinde tedavi
Bir çok antibiyotik ile AGBHS farenksten eradike edilebilir ARA’yı önlediği gösterilen tek antibiyotik penisilin AGBHS’de penisilin direnci yok Tedaviye ilk 9 gün içinde başlanması ARA gelişimini önler

16 AGBHS tonsillofarenjitinde tedavi
Oral penisilin V Aminopenisilinler Makrolidler Sefalosporinler Tedavi süresi 10 gün Benzatin penisilin G Tek doz

17 Benzatin Penisilin G Hasta oral tedaviyi tolere edemeyecekse
Oral tedaviye uyum sağlayamazsa Tekrarlayan AGBHS farenjit atakları Romatizmal kalp hastalığı olanlarda tercih edilir

18 Kullanılmaması gereken ab’ler
Tetrasiklin Sülfonamid Kotrimoksazol Kloramfenikol Aminoglikozid streptokok tonsillofarenjitinin tedavisinde kullanılmamalıdır

19 STREPTOKOKSİK TONSİLLOFARENJİT
Yeterli süre tedavisi görmüş, asemptomatik bireylerden tedavi sonrası kontrol boğaz kültürü alınmasına gerek yok Anamnezinde ARA olan hastalarda tedavi sonrası kontrol boğaz kültürü yapılmalıdır

20 AGBHS Taşıyıcıları Tedavi Edilmeli mi?
Hastalık belirtisi göstermediği halde boğaz kültüründe AGBHS üreyen kişi taşıyıcı kabul edilir Taşıyıcıların kanlarında ASO titresi artmaz Taşıyıcıların boğazlarındaki streptokoklar avirulandır ve hastalık bulaştırma riski yoktur Kreş ve okul gibi yerlerde sağlam çocuklarda taşıyıcılık aramak gereksizdir Taşıyıcı çocukların tedavisi gereksizdir

21 STREPTOKOKSİK TONSİLLOFARENJİT TEDAVİ BAŞARISIZLIĞI
Yetersiz tedavi (doz ve süre !) Yanlış AGBHS infeksiyonu tanısı Tedavi uyumsuzluğu ve uygunsuz antibiyotik Bakteriyel direnç (Eritromisin % 5) Yakın temasla yeniden infeksiyonun alınması AGBHS taşıyıcılığı, taşıyıcıda viral koinfeksiyon

22 Akut otitis media Akut otitis media: Akut orta kulak infeksiyonu
Tedaviye yanıtsız akut otitis media: saatlik tedaviye rağmen akut orta kulak infeksiyonunun klinik ve otoskopik bulgularının sürmesi Rekürren otitis media: 6 ayda 3 AOM atağı ya da 1 yılda 4 AOM atağı

23 AOM’da etken bakteriler
S. pneumoniae %30 H. İnfluenzae %20 M. Catarrhalis %15 S. pyogenes %3 S. aureus %2 Üreme yok %10-30 Kronik otitis media’da: P. aeruginosa, S. aureus, anaerob bakteriler

24 Klinik ve FM Belirtiler Otoskopik bulgular İşitme kaybı Kulak ağrısı
Kulak akıntısı İşitme kaybı Ateş Halsizlik İrritabilite Tinnitus,vertigo Otoskopik bulgular Kulak zarında eritem İnflamasyon Bombeleşme Effüzyon İşitme kaybı

25 AOM komplikasyonlar kronik otit mastoidit beyin absesi
subdural ampiyem menenjit labirentit fasyal sinir paralizisi

26 AOM tanı Fizik muayene Otoskopik muayene
Orta kulak sıvısından iğne aspirasyonu Gram boyama Kültür Timpanometri

27 AOM tedavi Amoksisilin Betalaktamaz inhibitörlü aminopenisilinler
Amoksisilin klavulonik asid, ampisilin sulbaktam 2. kuşak oral sefalosporinler Sefaklor, sefuroksim aksetil, lorakarbef Makrolidler Eritromisin, azitromisin, klaritromisin Analjezik, dekonjestan, mukolitik Tedavi süresi gün

28 Akut Rinosinüzit Paranazal sinüsler: Nazal kavite ile ilişkilidirler
Frontal Etmoid Maksiller Sfenoid Nazal kavite ile ilişkilidirler Solunan havanın nemlendirilmesi, filtrasyonu, ısı regülasyonu burun ve paranazal sinüslerin önemli bir fonksiyonudur

29 Akut Rinosinüzit Sinüzit; paranazal sinüs mükoz membranlarının inflamatuar patolojisidir Akut ya da kronik olabilir

30 Etyoloji Akut sinüzit Kronik sinüzit Str. pneumoniae %41
H. influenzae %35 M. catarrhalis %8 Diğerleri %16 Strep. pyogenes S. aureus Rhinovirüs Parainfluenza Veilonella, peptokoklar Kronik sinüzit Anaerob bakteriler: Bactroides Fusobacterium S. aureus Strep. pyogenes Str. pneumoniae Gram (-) bakteriler Mantarlar

31 SİNÜZİT: PREDİSPOZE FAKTÖRLER
Anatomik bozukluk: Septum deviasyonu, Mukosilier bozukluk: Kistik fibrozis, hareketsiz silia sendromu Sistemik hastalık, immün yetm.: DM, AIDS, KBY Allerji: Nazal polipozis, astma Neoplaziler Çevresel faktörler: Sigara, hava kirliliği, travma ...

32 Akut Rinosinüzit: Klinik
En önemli belirti baş ağrısı ve postnazal akıntıdır Yüzde konjesyon / dolgunluk Ateş,halsizlik, baş ağrısı (öne eğilmekle artan) Burun tıkanıklığı Burun akıntısı Rinoskopide pürülan sekresyon görülür Sinüs valleks noktalarına basmakla hassasiyet

33 Akut Rinosinüzit Rinitte 5 günden sonra semptomlarda artış
Semptomların > 10 gün sürmesi Viral semptomların azlığı, nazal akıntının pürülans kazanması Akut rinosinüziti düşündürmelidir

34 Tanı Sinüs grafisi Sinüs aspirasyonu Nazal endoskopi Tomografi
Diffüz opasifikasyon 4 mm mukozal kalınlaşma Hava-sıvı seviyesi Sinüs aspirasyonu Nadiren yapılır Nazal endoskopi Tomografi Direkt grafiye göre daha duyarlı Cerrahi öncesi yapılmalı

35 Tedavi Ampirik Tedavi Öncelikli patojenler
Özgül mikrobiyolojik tanı güç Öncelikli patojenler S. pneumoniae H. influenzae

36 Erişkin hastalarda toplumdan kazanılmış akut sinüzitte tedavi
Amoksisilin-klavulonat Sefuroksim aksetil Yeni kinolonlar Levofloksasin Moksifloksasin Makrolidler,kotrimoksazol,tetrasiklin Tedavi süresi gün

37 Destek Tedavisi Dekonjestan Antihistaminik Serum fizyolojik
Kısa süreli 3-5 gün Antihistaminik Allerji varsa verilmeli Serum fizyolojik Lokal steroid


"Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları