Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OROFARİNKS ANATOMİSİ DR.BAHTİYAR HAMİT 18/06/12. FARİNKS ANATOMİSİ//SINIRLARI muskulomembranöz bir kanal/ort.12.5 cm En dar yeri En geniş Yeri Recessus.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OROFARİNKS ANATOMİSİ DR.BAHTİYAR HAMİT 18/06/12. FARİNKS ANATOMİSİ//SINIRLARI muskulomembranöz bir kanal/ort.12.5 cm En dar yeri En geniş Yeri Recessus."— Sunum transkripti:

1 OROFARİNKS ANATOMİSİ DR.BAHTİYAR HAMİT 18/06/12

2 FARİNKS ANATOMİSİ//SINIRLARI muskulomembranöz bir kanal/ort.12.5 cm En dar yeri En geniş Yeri Recessus Faringeus (Fossa Rosenmüller)

3 FARİNKS ANATOMİSİ//KOMŞULUKLARI

4 Orofarenks Nasofarenksten epiglottun üst marjinine kadar olan bölümdür. Anteriorunda lingual tonsiller (sirkümvallat papilla), sert – yumuşak damak bileşim yeri ve dil kökü bulunur. Posteriorunda C2 ve C3 vertebralar bulunur. Lateralinde tonsiller arklar bulunur.

5 Farinks Duvarı Tabakaları Mukoza: – Nazofarekste burun mukozasına benzer yapıda silialı kolumnar epiteldir. – Lenfoid doku – Orofarenks ve hipofarenkste ise stratifiye nonkeratinize skuamoz epitel ile örtülüdür. Faringobaziller fasya: – Süperior Bölümde iyi gelişmiştir – Tonsillerin seviyesinde kalınlaşarak fibröz tonsil yatağını oluşturur. – Farenksin aşağı bölümlerinde çevre dokulardan daha az ayırtedilebilir hale gelir ve sonunda kaybolur. Kas tabakası Derin servikal fasyanın visseral tabakası (Bukkofaringeal fasya)

6 FARİNKSİN TABAKALARI

7 Orofarenksin alt birimleri Yumuşak damak Uvula Dil kökü Faringoepiglottik ve glossoepiglottik plikalar Palatin ark, tonsiller fossa Valleküla

8 KOMŞULUKLARI 7 adet kavite

9 KOMŞULUKLARI

10 Orofarenksin alt birimleri

11 Farenks kasları Yumuşak Damak Kasları; Palatoglossus Palatofarengeus Uvularis Levatör veli palatini Tensör veli palatini Lateral farengeal bandlar (arka plikaların arkasında lenfoid doku katlantıları)

12 WALDEYER HALKASI

13 Lingual tonsiller Dil sırtının posteriorunda Submukozal doku içinde Kapsülü yok Düzensiz lenfoid doku nodülleridir.

14 Palatin tonsiller Tonsil plikaları arasında yer alan tonsiller fossada bulunur. Kapsül mevcut Kriptler içerir. Ön tonsil plikası (glossopalatin adele) Arka tonsil plikası(palatofaringeal adele) Triangular plika:Palatoglossal ark üzerinde bulunan bir mukoza ve bağ dokusu tabakası Triangular ligament (Peritonsiller veya transvers plika):Palatofaringeal adele tarafından lifleri oluşturulur

15 Tonsil Yatağının Muskuler Sınırları Superior konstrüktör adale Palatofaringeal adele Tonsiller Fossa – Stilofaringeal ve stiloglossal adaleler – Stilohyoid ligament – Stiloid çıkıntı – Assendan Faringeal arter – Assendan Palantin arter

16 Tonsillerin kanlanması Fasyal arter  tonsiller dal Fasyal arter  assendan palatin arter Lingual arter  dorsal lingual Assendan Farengeal arter Maksiller arter  Dessendan palatin arter

17 PALATİN TONSİLLER Venöz Drenaj – Lingual venin tonsiller dalı  Lingual ven – Aksesuar tonsiller venler  Faringeal pleksusa drene olur. İnnervasyon – CN 9 un tonsiller dalı Lenfatik drenaj – Submandibuler(submaksiller lenf nodları) – Yüzeyel servikal lenf nodları – Derin üst servikal nodlar(en önde gelen drenaj yeri)

18 Dil kökü http://www.nyee.edu/top#top Epiglottisin süperior yüzü Hipofarenksin posterior duvarı Lateral Glossoepiglottik Folds Median Glossoepiglottik Fold Vallecula

19 FARİNKS KASLARI

20

21 İnnervasyonu

22 VASKÜLARİZASYON Arteriel destek Eksternal Karotis Arterden gelir. -Assenden Faringeal Arter(ECA) -Lingual Arter(ECA)- Dorsal Lingual Arter dalı -Fasial Arter(ECA) (Tonsiller ve Asenden Palatin Arter) -Maksiller Arter(Desenden Palatin Arter)

23 LENFATİK DRENAJ Nazofarenks Başta üst derin jugüler (2. bölge) olmak üzere tüm servikal lenf nodu gruplarına [özellikle arka üçgen (sternokleidomastoid kas arkasında kalan) lenf nodlarına-5. bölge], Orofarenks üst, orta ve alt derin jugüler lenf nodlarına (2., 3, 4. bölge), Hipofarenks iüst, orta, alt derin jugüler lenf nodları ile birlikte pretrekael, paratrakeal (6. bölge) lenf nodlarına Üst seviyeler  Retrofarengeal LN Alt seviyeler  Parafarengeal LN

24 2002 American Head and Neck SocietyS Neck Dissetion Commitee IA; Submental IB; Submandibular IIA –IIB ; üst jugular III; orta jugular IV; alt jugular VA-VB, posterior VI; Anterior kompartman

25 Kaynakça Kulak Burun Boğaz hastalıkları Baş ve Boynun Cerrahis,Can KOÇ Güneş Tıp Kitabevleri Baş ve Boyun Cerrahisi –Otolarengoloji, Byron J. Baily & Jonas T. Johnson, çeviri editörü Nazım KORKUT, Güneş Tıp Kitabevleri Baş ve Boynun Cerrahi Anatomisi, çeviri editörü Harun CANSIZ Nobel Tıp Kitabevleri


"OROFARİNKS ANATOMİSİ DR.BAHTİYAR HAMİT 18/06/12. FARİNKS ANATOMİSİ//SINIRLARI muskulomembranöz bir kanal/ort.12.5 cm En dar yeri En geniş Yeri Recessus." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları