Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LENFADENOPATİ. TANIM Lenfadenopati, lenf bezlerinin sayı, kıvam ve hacim bakımından anormal olmasıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LENFADENOPATİ. TANIM Lenfadenopati, lenf bezlerinin sayı, kıvam ve hacim bakımından anormal olmasıdır."— Sunum transkripti:

1 LENFADENOPATİ

2 TANIM Lenfadenopati, lenf bezlerinin sayı, kıvam ve hacim bakımından anormal olmasıdır.

3 LAP Generalize LAP: Generalize LAP: İki yada daha fazla ayrı lenf bezi grubunun etkilenmesidir. Lokalize LAP: Aynı bölgede bir yada daha fazla lenf bezinin etkilenmesidir.

4

5 Epidemioloji Irk: Majör kriter değildir. Irk: Majör kriter değildir. Cinsiyet: E/K=1 Cinsiyet: E/K=1 Yaş: En sık küçük çocuklarda daha az sıklıkla da yeni doğanda görülür. Yaş: En sık küçük çocuklarda daha az sıklıkla da yeni doğanda görülür.

6 Patofizyoloji Antijenlere cevap esnasında benign lenfositlerin ve makrofajların sayısında artma Antijenlere cevap esnasında benign lenfositlerin ve makrofajların sayısında artma Lenf bezlerini tutan enfeksiyonlarda inflamatuar hücrelerin infiltrasyonu Lenf bezlerini tutan enfeksiyonlarda inflamatuar hücrelerin infiltrasyonu Lenf bezlerinin metastatik malign hücrelerle infiltrasyonu Lenf bezlerinin metastatik malign hücrelerle infiltrasyonu Lenfositlerin veya makrofajların in situ olarak proliferasyonu Lenfositlerin veya makrofajların in situ olarak proliferasyonu Lipid depo hastalıklarında lenf bezlerinin metabolit dolu makrofajlarla infiltrasyonu Lipid depo hastalıklarında lenf bezlerinin metabolit dolu makrofajlarla infiltrasyonu

7 I. Generalize Lenfadenopati A- Enfeksiyonlar B- Neoplastik ve proliferatif bozukluklar C- Depo Hastalıkları D- Otoimmün bozukluklar ve hipersensitivite durumları

8 A- Enfeksiyonlar 1- Viral: 1- Viral: - Genel Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları - Enfeksiyöz Mononükleoz - CMV - AIDS - Su çiçeği - Kızamık

9 A- Enfeksiyonlar 2- Bakteriyel 2- Bakteriyel - Septisemi - Tifo - Tüberküloz - Sifiliz

10 A- Enfeksiyonlar 3- Protozoal - Toxoplazmozis 3- Protozoal - Toxoplazmozis 4- Fungal - Koksidiomikozis 4- Fungal - Koksidiomikozis

11 B- Neoplastik ve Proliferatif Bozukluklar Akut lösemi Akut lösemi Lenfomalar (Hodgkin, non-Hodgkin) Lenfomalar (Hodgkin, non-Hodgkin) Nöroblastom Nöroblastom Histiositoz Histiositoz

12 C- Depo Hastalıkları Gaucher hastalığı Gaucher hastalığı Niemann-Pick hastalığı Niemann-Pick hastalığı

13 D- Otoimmün Bozukluklar ve Hipersensitivite Durumları Juvenil romatoid artrit (JRA) Juvenil romatoid artrit (JRA) Sistemik lupus eritematozus Sistemik lupus eritematozus İlaç reaksiyonları (örn: fenitoin, allopurinol) İlaç reaksiyonları (örn: fenitoin, allopurinol) Serum hastalığı Serum hastalığı

14 2- Lokalize lenfadenopati Servikal Servikal Submaksillar ve submental Submaksillar ve submental Oksipital Oksipital Preaurikular Preaurikular Mediastinal Mediastinal Supraklavikular Supraklavikular Aksillar Aksillar Abdominal Abdominal İnguinal İnguinal

15 Servikal Viral ÜSYE Viral ÜSYE Enfeksiyöz mononükleoz Enfeksiyöz mononükleoz Rubella Rubella Kedi tırmığı hastalığı Kedi tırmığı hastalığı Streptokokal farenjit Streptokokal farenjit Akut bakterial lenfadenit Akut bakterial lenfadenit Toksoplazmozis Toksoplazmozis Tüberküloz/atipik mikobakterial enfeksiyon Akut lösemi Lenfoma Nöroblastom Rabdomyosarkom Kawasaki hastalığı Nazofarinks karsinomu

16 Submaksiller ve submental Oral ve dental enfeksiyonlar Oral ve dental enfeksiyonlar Akut lenadenit Akut lenadenit

17

18 Oksipital Pedikülozis kapitis Pedikülozis kapitis Tinea kapitis Tinea kapitis Lokal cilt enfeksiyonlarına sekonder Lokal cilt enfeksiyonlarına sekonder Rubella Rubella

19 Preaurikular Lokal cilt enfeksiyonları Lokal cilt enfeksiyonları Kronik oftalmik enfeksiyon Kronik oftalmik enfeksiyon Kedi tırmığı hastalığı Kedi tırmığı hastalığı

20 Mediastinal Akut lenfoblastik lösemi Akut lenfoblastik lösemi Lenfoma Lenfoma Sarkoidozis Sarkoidozis Kistik fibroz Kistik fibroz Tüberküloz Tüberküloz Histoplazmozis Histoplazmozis Koksidiomikozis Koksidiomikozis

21 Supraklavikular Lenfoma Lenfoma Tüberküloz Tüberküloz Histoplazmozis Histoplazmozis Koksidiomikozis Koksidiomikozis

22

23 Abdominal Akut mezenterik adenit Akut mezenterik adenit Lenfoma Lenfoma

24 İnguinal Lokal enfeksiyon Lokal enfeksiyon Diaper dermatit Diaper dermatit Böcek ısırıkları Böcek ısırıkları Sifiliz Sifiliz Lenfogranuloma venerum Lenfogranuloma venerum

25 LAP ile Gelen Hastaya Yaklaşım

26 Pediatrik yaş gurubunda LAP kriterleri erişkinden farklılıklar gösterir. Pediatrik yaş gurubunda LAP kriterleri erişkinden farklılıklar gösterir. Küçük, sert, saçma büyüklüğünde Küçük, sert, saçma büyüklüğünde Bilateral ön servikal Bilateral ön servikal Aksiller Aksiller İnguinal İnguinal Oksipital Oksipital < 2 cm. Normal < 1 cm. < 1.5 cm.

27 Yenidoğanda LAP her zaman patolojiktir. Yenidoğanda LAP her zaman patolojiktir. >10 mm. çapındaki lenf nodları “büyümüş” kabul edilir. >10 mm. çapındaki lenf nodları “büyümüş” kabul edilir. Epitroklear Epitroklear İnguinal İnguinal Posterior aurikuler, epitroklear ve supraklavikuler LAP Posterior aurikuler, epitroklear ve supraklavikuler LAP 5 mm. olsa bile > 15 mm. Anormal

28 Hikaye ve FM Hikaye: Hikaye: Süre Süre Hastalıklar: örn:kedi tırmığı,fare ısırığı,kene ısırığı,tonsillit,cilt lezyonları vs… Hastalıklar: örn:kedi tırmığı,fare ısırığı,kene ısırığı,tonsillit,cilt lezyonları vs… Semptomlar (Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi) Semptomlar (Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi) İlaçlar: fenitoin,sefalosporinler,sülfanamidler… İlaçlar: fenitoin,sefalosporinler,sülfanamidler… seyahat öyküsü seyahat öyküsü

29 Fizik Muayene: Fizik Muayene: Lokalizasyon: Lokalizasyon: tonsiller ve inguinal lenf nodları: lokalize enfeksiyonlara sekonder tonsiller ve inguinal lenf nodları: lokalize enfeksiyonlara sekonder Supraklavikular ve axillar lenf nodları (<0.5 cm. olsa bile) ileri tetkik gerektirir. Supraklavikular ve axillar lenf nodları (<0.5 cm. olsa bile) ileri tetkik gerektirir. malignite, lenfoma ya da Sol SK: malignite, lenfoma ya da rabdomyosarkom rabdomyosarkom Torasik lezyonlar Sağ SK: Torasik lezyonlar

30 Büyüklük: Büyüklük: Karakteri: Karakteri: Sert,lastik kıvamında olanlar malignite düşündürür.(hassasiyet ve kızarıklık yoksa) Sert,lastik kıvamında olanlar malignite düşündürür.(hassasiyet ve kızarıklık yoksa) Sıcak,hassas,fluktuan olanlar enfeksiyon yada inflamasyon düşündürür (Lenfadenit) Sıcak,hassas,fluktuan olanlar enfeksiyon yada inflamasyon düşündürür (Lenfadenit) Semptomlar: Semptomlar: Lokal ağrı Lokal ağrı Hassasiyet Hassasiyet Kızarıklık Kızarıklık

31 Disfaji ve solunum sıkıntısı: Retrofaringeal nodların abseleşmesi sonucu. Disfaji ve solunum sıkıntısı: Retrofaringeal nodların abseleşmesi sonucu. Ense sertliği ve tortikollis Ense sertliği ve tortikollis Siyanoz, dispne, stridor, öksürük, fasiyal ödem:Mediastinal LAP Siyanoz, dispne, stridor, öksürük, fasiyal ödem:Mediastinal LAP Abdominal ağrı: Mezenterik ve retroperitoneal LAP Abdominal ağrı: Mezenterik ve retroperitoneal LAP

32 Lokalize ya da jeneralize LAP için work-up: I. Enfeksiyon hikayesi, kemirgen ya da kedi ile temas, sistemik şikayetler II. Hematolojik hastalıklar için FM (örn:HSM, peteşi…) III. Hemogram, ESR IV. Deri testleri (Tbc, Kedi Tırmığı Hastalığı, Mantar enfeksiyonları…vs) V. Kültürler (Lezyondan  boğaz…vs. VI. Seroloji (Toksoplazmozis, CMV,EBV,HIV..vs)

33 vii. PA Göğüs filmi ve BT (gerekirse), abdominal USG ve BT(gerekirse) viii. Lenf nodu aspirasyonu ve kültürü (eğer enfeksiyon düşünülüyorsa etiolojik ajanı belirlemek ve uygun antibiyotiği seçmek için) ix. İnce İğne Aspirasyon biopsisi: Sitolojik tanı ve lenf nodu biopsisinin gerekliliği hakkında bilgi verir.

34 x. Kemik iliği incelemeleri: Hematolojik nedenler düşünülüyorsa xi. Lenf nodu biopsisi

35

36 LAP Biyopsi Endikasyonları 2-3 hafta tedavi ile büyümeye devam eden ve küçülmeyen bez ya da bezler 2-3 hafta tedavi ile büyümeye devam eden ve küçülmeyen bez ya da bezler Büyüklük >2,5 cm. ve laboratuvar sonuçları yetersizse Büyüklük >2,5 cm. ve laboratuvar sonuçları yetersizse Büyümüş lenf bezlerinin 5-6 hafta içinde hiç küçülmemesi ya da normal hacmine dönmemesi ( özellikle sebebi bilinmeyen ateş,kilo kaybı, HSM varsa) Büyümüş lenf bezlerinin 5-6 hafta içinde hiç küçülmemesi ya da normal hacmine dönmemesi ( özellikle sebebi bilinmeyen ateş,kilo kaybı, HSM varsa) Akciğer filminde anormal bulgular Akciğer filminde anormal bulgular Hikaye, FM’de malignensi düşünülüyorsa Hikaye, FM’de malignensi düşünülüyorsa

37 LAP Biyopsi sırasında dikkat edilmesi gerekenler Üst servikal ve inguinal bölgelerden alınmaması gerekir. Üst servikal ve inguinal bölgelerden alınmaması gerekir. Alt servikal, supraklavikular, aksiller bölgelerden alınan biyopsiler daha iyi sonuç verir. Alt servikal, supraklavikular, aksiller bölgelerden alınan biyopsiler daha iyi sonuç verir. En büyük ve en sert bezden bx alınmalı. En büyük ve en sert bezden bx alınmalı.

38 Alt servikal, supraklavikular, aksiller bölgelerden alınan biyopsiler daha iyi sonuç verir. Alt servikal, supraklavikular, aksiller bölgelerden alınan biyopsiler daha iyi sonuç verir. En büyük ve en sert bezden bx alınmalı En büyük ve en sert bezden bx alınmalı Lenf bezi kapsülüyle beraber çıkartılmalı Lenf bezi kapsülüyle beraber çıkartılmalı Çıkartılan lenf bezi kültür için uygun ortamda patolojiye gönderilmelidir. Çıkartılan lenf bezi kültür için uygun ortamda patolojiye gönderilmelidir. Biopsi alındıktan sonra şunlar yapılmalıdır: Biopsi alındıktan sonra şunlar yapılmalıdır:

39 Biopsi alındıktan sonra şunlar yapılmalıdır: 1-Kültür: bakteriyel,viral,fungal ve gram boyama 2-Viral çalışma: 3-Histoloji: 4-Işık ve elektron mikroskobu 5-Histokimyasal boyama:tumör tipini ayırt etmek için 6-Flow sitometri:Lösemi ve lenfomanın hücre tiplerini ayırt etmek için 7-Genetik çalışma:T-hücre reseptörleri ve immunoglobulinlerden lösemi ve lenfoma ayrımını yapmak için

40 Eğer başka test gerekiyorsa ekstra materyaller frozen yapılarak saklanmalıdır. Eğer başka test gerekiyorsa ekstra materyaller frozen yapılarak saklanmalıdır.

41

42

43 TEDAVİ Medikal tedavi: Altta yatan etiyolojiye yöneliktir Altta yatan etiyolojiye yöneliktir Konservatif: Konservatif: Antibiyotikler:bakteriyal infeksiyon şüphesi varsa,biopsi veya aspirasyondan önce tercih edilir,klinik malignensi yönündeyse örneğin:sürekli ateş,kilo kaybı,kilo kaybıyla beraber inatçı lenfadenopatide biopsi daha sonra yapılır. Antibiyotikler:bakteriyal infeksiyon şüphesi varsa,biopsi veya aspirasyondan önce tercih edilir,klinik malignensi yönündeyse örneğin:sürekli ateş,kilo kaybı,kilo kaybıyla beraber inatçı lenfadenopatide biopsi daha sonra yapılır. Superior Vena Cava sendromunda acil müdahale gerekir bunlara kemoterapi ve radyoterapi de dahildir Superior Vena Cava sendromunda acil müdahale gerekir bunlara kemoterapi ve radyoterapi de dahildir

44 Cerrahi tedavi: Biopsi:lenfadenit varsa aspirasyon ve kültür gerekebilir.Ayrıca etkilenen lenf nodunun çıkartılması gerekebilir Biopsi:lenfadenit varsa aspirasyon ve kültür gerekebilir.Ayrıca etkilenen lenf nodunun çıkartılması gerekebilirAktivite: Aktivite kısıtlaması daha çok splenomegalisi olanlarda gerekebilir. Aktivite kısıtlaması daha çok splenomegalisi olanlarda gerekebilir.

45 Komplikasyonlar: Altta yatan nedene yöneliktir,ancak lap’ın kendisi ciddi komplikasyon yaratacak potansiyele sahiptir. Altta yatan nedene yöneliktir,ancak lap’ın kendisi ciddi komplikasyon yaratacak potansiyele sahiptir. Mediastinal adenopati:SVC sendromuna yol açabilir. Mediastinal adenopati:SVC sendromuna yol açabilir. Metabolik komplikasyonlar: Malignensi gözden kaçırılırsa: hiperkalemi, ürik asit nefropatisi, hipokalsemi, hiperfosfatemi’ye yol açabilir. Metabolik komplikasyonlar: Malignensi gözden kaçırılırsa: hiperkalemi, ürik asit nefropatisi, hipokalsemi, hiperfosfatemi’ye yol açabilir. Abdominal adenopati: Abdominal ya da sırt ağrısı, kabızlık, idrar problemleri, intussusepsiyona bağlı barsak obstrüksiyonu Abdominal adenopati: Abdominal ya da sırt ağrısı, kabızlık, idrar problemleri, intussusepsiyona bağlı barsak obstrüksiyonu

46 Prognoz: Altta yatan sebebe bağlıdır. Altta yatan sebebe bağlıdır. Spesifik komplikasyonu olan hastalar örn:SVC sendromu olanlar, komplikasyonlar kontrol altına alınana kadar risk altındadır. Spesifik komplikasyonu olan hastalar örn:SVC sendromu olanlar, komplikasyonlar kontrol altına alınana kadar risk altındadır. Bunların prognozu SVC sendromundaki neoplastik sürecin kontrolüyle ilişkilidir. Bunların prognozu SVC sendromundaki neoplastik sürecin kontrolüyle ilişkilidir.

47 Hasta eğitimi: Aile ve hastanın eğitimi önemlidir bu eğitim de, altta yatan hastalığa göre verilir. Aile ve hastanın eğitimi önemlidir bu eğitim de, altta yatan hastalığa göre verilir.

48


"LENFADENOPATİ. TANIM Lenfadenopati, lenf bezlerinin sayı, kıvam ve hacim bakımından anormal olmasıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları