Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÖZEL TÜRLERİ n TRANSPORTASYON (TAŞIMA, ULAŞTIRMA) (TAŞIMA, ULAŞTIRMA) n TRANSİT TAŞIMA (TRANSSHIPMENT) n ATAMA (TAHSİS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÖZEL TÜRLERİ n TRANSPORTASYON (TAŞIMA, ULAŞTIRMA) (TAŞIMA, ULAŞTIRMA) n TRANSİT TAŞIMA (TRANSSHIPMENT) n ATAMA (TAHSİS)"— Sunum transkripti:

1 DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÖZEL TÜRLERİ n TRANSPORTASYON (TAŞIMA, ULAŞTIRMA) (TAŞIMA, ULAŞTIRMA) n TRANSİT TAŞIMA (TRANSSHIPMENT) n ATAMA (TAHSİS)

2 TRANSPORTASYON (ULAŞTIRMA) (TAŞIMA)

3 TRANSPORTASYON Malların birden fazla üretim (kaynak, S) noktalarından birden fazla tüketim yerlerine (varış, D) taşınmalarıyla ilgili problemler, Transportasyon (ulaştırma veya taşıma) problemi olarak isimlendirilir.

4 Amaç; Toplam taşıma maliyetinin minimizasyonudur.

5 Tarımsal Faaliyetlerde Kullanım Alanları n Arazi toplulaştırması n Su iletimi n Arazi ıslahı n Tesviye makinalarının çalıştırılması

6 KAYNAK NOKTALARI (S) VE ARZ KAPASİTELERİ (a) S1 a1 S2 a2 S4 a4 S3 a3

7 VARIŞ NOKTALARI (S) VE TALEP KAPASİTELERİ (b) S3 Si S1 a1 S2 a2 S4 a4 S3 a3 D1 b1 D4 b4 D3 b3 D2 b2

8 TAŞIMA HATLARI VE MALİYETLERİ (c) c11 S1 a1 S2 a2 S4 a4 S3 a3 D1 b1 D4 b4 D3 b3 D2 b2

9 TRANSPORTASYON GRAFİK GÖSTERİM S1 a1 S2 a2 S4 a4 S3 a3 D1 b1 D4 b4 D3 b3 D2 b2 c12 c11

10 TRANSPORTASYON n Si:i. kaynak (i = 1,2,….,m) n Dj:j. varış ( j = 1,2,….,n) n Xij:taşınan ürün miktarı n cij:birim taşıma maliyeti n ai:arz kapasitesi n bj:talep kapasitesi

11 ÖRNEK TRANSPORTASYON PROBLEMİ Örnek 1. – Bir şirketin 4 pazar yeri (tüketim merkezi, varış)ve 3 depo (üretim merkezi, kaynak) bulunmaktadır. Bu merkezlerin arz ve talep kapasiteleri ve birim taşıma maliyetleri (Cij) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

12 TRANSPORTASYON-MATRİS GÖSTERİM Taşıma Maliyeti (TL/adet) Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai (Arz) bj (Talep) 100 150 200 450 (TA=TT) 5015080170 5 (C11) 3810 2 8 3 65 14 2 X11 X12 X21 X34

13 TRANSPORTASYON GRAFİK GÖSTERİM S1 100 S2 150 S3 200 D1 -50 D4 -170 D3 -80 D2 -150 5

14 İSTENEN – Toplam taşıma maliyetini minimum yapan dağıtım planını (Xij) belirleyiniz.

15 TRANSPORTASYON PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ n SİMPLEKS YÖNTEM (DP MODELİ) (DP MODELİ) n TRANSPORTASYON MODELİ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

16 TRANSPORTASYONUN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ÇÖZÜMÜ İÇİN MODEL n Amaç fonksiyonu : n Kısıtlar

17 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ÇÖZÜMÜ İÇİN MODEL n Amaç fonksiyonu : Zmin=5X11+3X12+.................. + 2X34 Zmin=5X11+3X12+.................. + 2X34Kısıtlar: Arz kısıtları: X11+X12+X13+X14=100 X11+X12+X13+X14=100 X21+X22+X23+X24=150 X21+X22+X23+X24=150 X31+X32+X33+X34=200 X31+X32+X33+X34=200 Talep kısıtları: X11+X21+X31=50 X11+X21+X31=50 X12+X22+X32=150 X12+X22+X32=150 X13+X23+X33=80 X13+X23+X33=80 X14+X24+X34=170 X14+X24+X34=170

18 TRANSPORTASYON MODELİ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1. DENGELEME KONTROLÜ 2. BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI 3. BOZULMA KONTROLÜ 4. OPTİMUMLUK TESTİ 5. İKİNCİ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI

19 DENGELEME KONTROLÜ n Toplam arz kapasitesinin toplam talep kapasitesine eşit olup olmadığı kontrol edilir: TA=TT ? n Eşit ise: Dengelenmiş TR. Modeli n Eşit değil ise: Dengelenmemiş TR. Modeli n TA=TT değilse Hayali Kaynak veya Hayali Varış ilave edilerek eşitlenir.

20 Dengelenmemiş Transportasyon Modeli Kaynak Varış D1D3D2 S1 S2 S3 Arz Talep 80 120 100 240 5010090 5 38 2 8 3 65 1 300

21 Dengelenmiş Transportasyon Modeli Kaynak Varış D1D3 D4 (Hayali Varış) D2 S1 S2 S3 Arz Talep 80 120 100 300 501009060 5 3810 2 8 3 65 1

22 TRANSPORTASYON MODELİ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1. DENGELEME KONTROLÜ 2. BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI 3. BOZULMA KONTROLÜ 4. OPTİMUMLUK TESTİ 5. İKİNCİ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI

23 BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI 1. Kuzeybatı köşe (Atlama taşı) yöntemi (Sol üst köşeden başlanarak sağ alt köşeye doğru her göze mümkün olan en yüksek yükleme yapılır) 2. Kuzey-güney sıra yöntemi 3. Kestirme dağıtım (En ucuz maliyet) yöntemi (En az maliyetli gözden başlanarak her göze mümkün olan en yüksek yükleme yapılır) 4. VAM yöntemi 5. RAM yöntemi

24 TRANSPORTASYON MODELİ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1. DENGELEME KONTROLÜ 2. BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI 3. BOZULMA KONTROLÜ 4. OPTİMUMLUK TESTİ 5. İKİNCİ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI

25 BOZULMA KONTROLÜ Bozulma olmaması için P= (m+n)-1 olmalıdır. P: Kullanılan göz sayısı (yükleme yapılan göz sayısı) m: Kaynak sayısı (satır sayısı) n : Varış sayısı (sütun sayısı)

26 Bozulmanın Düzeltilmesi Eğer P > (m+n)-1 ise: Bu durum sadece başlangıç mümkün çözüm tablosunda görülebilir. Ya dağıtım yanlış yapılmıştır veya problem hatalı formüle edilmiştir. Eğer P > (m+n)-1 ise: Bu durum sadece başlangıç mümkün çözüm tablosunda görülebilir. Ya dağıtım yanlış yapılmıştır veya problem hatalı formüle edilmiştir. Eğer P < (m+n)-1 ise: Kullanılmayan gözlerin bir veya birkaçına € (epsilon) yüklemesi yapılır. € çok küçük bir sayıdır. Toplam talep veya kapasitede değişiklik yapmaz. € yüklemesi genellikle dönüşüm sırasında tıkanma yaşanan göze yapılır. Eğer P < (m+n)-1 ise: Kullanılmayan gözlerin bir veya birkaçına € (epsilon) yüklemesi yapılır. € çok küçük bir sayıdır. Toplam talep veya kapasitede değişiklik yapmaz. € yüklemesi genellikle dönüşüm sırasında tıkanma yaşanan göze yapılır.

27 TRANSPORTASYON MODELİ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1. DENGELEME KONTROLÜ 2. BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI 3. BOZULMA KONTROLÜ 4. OPTİMUMLUK TESTİ 5. İKİNCİ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI

28 OPTİMUMLUK TESTİ n MODİ yaklaşımı n Boş Hücrenin Çevirimi

29 TRANSPORTASYON MODELİ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 1. DENGELEME KONTROLÜ 2. BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI 3. BOZULMA KONTROLÜ 4. OPTİMUMLUK TESTİ 5. İKİNCİ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI

30 İKİNCİ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI n Boş Hücrenin Çevirimi

31 Alternatif (ikinci) optimum çözüm n Elde edilen optimum çözüm tablosunda herhangi bir göze ilişkin gizli maliyet (0) sıfır ise problemin ikinci bir optimum çözümü vardır. Bu göze dönüşüm yoluyla yükleme yapılarak ikinci optimum çözüm elde edilir.

32 Yasaklanmış Yollar n Herhangi bir kaynaktan herhangi bir varışa herhangi bir nedenle mal gönderilmesi mümkün değilse, o göze ilişkin maliyet m (büyük bir sayı) olarak alınır (minimizasyon probleminde). Model, o göze yükleme yapmaz. Maksimizasyon probleminde m= 0 alınabilir.

33 Transportasyonda Maksimizasyon Durumu n Çözümde tek farklılık, en ucuz maliyetli göz yerine en yüksek gelirli gözden başlayarak yükleme yapılmasıdır.

34 ÖRNEK TRANSPORTASYON PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Örnek 1. – Bir şirketin 3 depo (üretim merkezi, kaynak) ve 4 pazar yeri (tüketim merkezi, varış) bulunmaktadır. Bu merkezlerin arz ve talep kapasiteleri ve birim taşıma maliyetleri (Cij) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

35 TRANSPORTASYON-MATRİS GÖSTERİM Taşıma Maliyeti (TL/adet) Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai (Arz) bj (Talep) 100 150 200 450 (TA=TT) 5015080170 5 (C11) 3810 2 8 3 65 14 2 X11 X12 X21 X34

36 TRANSPORTASYON GRAFİK GÖSTERİM (Arzlar pozitif, talepler negatif) S1 100 S2 150 S3 200 D1 -50 D4 -170 D3 -80 D2 -150 5 2 5 6 8 1 2 3 10 8 3 4

37 İSTENEN – Toplam taşıma maliyetini minimum yapan dağıtım planını (Xij) belirleyiniz.

38 1. AŞAMA: DENGELEME KONTROLÜ TA=TT 450=450 Dengelenmiş Transportasyon Modeli

39 2. AŞAMA: BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI 1. Kuzey-güney sıra yöntemi 2. En ucuz maliyet yöntemi

40 KUZEY-GÜNEY SIRA YÖNTEMİ İLE BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜM Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2

41 BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜM Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 50

42 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 5050 BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜM

43 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 5050 100 BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜM

44 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 5050 10050 BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜM

45 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 5050 10050 30 BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜM

46 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 5050 10050 30170 BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜM

47 3. AŞAMA: BOZULMA KONTROLÜ p=(m+n)-16=(4+3)-1 6=6 Bozulma yok.

48 4. AŞAMA: OPTİMUMLUK TESTİ Dağıtım planının optimum olabilmesi için herhangi bir hücredeki miktar başka bir hücreye aktarıldığında maliyet azalmasının olmaması gerekir.

49 – Eğer maliyet azalması varsa optimum çözüme ulaşılamamış demektir. – İKİ YOLLA YAPILABİLİR: n MODİ n Boş Hücrenin Çevirimi 4. AŞAMA: OPTİMUMLUK TESTİ

50 1. Her hangi bir boş hücreye ilişkin çevrim o boş hücreden başlar. 2. Saat istikametinin ters yönünde hareket edilir, boş gözler atlanır, dolu (yükleme yapılan) göze gelince dönülebilir. 3. Çevrim aynı boş hücreye dönüldüğünde sona erer. Boş Hücrenin Çevrimi yaklaşımı ile optimumluk testi

51 4. Dolu gözden dönme zorunluluğu yoktur, istenirse dolu gözler de boş gözler gibi atlanabilir. 5. Başlangıç boş hücresi ( + ) işaret alır. Bundan sonra dönüş yapılan hücreler sırasıyla ( - ) ve ( + ) değer alırlar.

52 7. Çevrim tamamlandıktan sonra dönüş yapılan her hücrenin maliyet değeri işaretleri ile beraber toplanır. Bulunan değer o boş hücrenin gizli maliyet değeridir. 8. Eğer boş gözlerin gizli maliyetleri içinde negatif değer var ise optimum çözüme ulaşılamamış demektir.

53 1. Her hangi bir boş hücreye ilişkin çevrim o boş hücreden başlar. Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 5310 2 8 3 65 14 2 5050 10050 30170 8

54 1. Her hangi bir boş hücreye ilişkin çevrim o boş hücreden başlar. 3 8 31 50 10050 Çevrim bu hücreden başlayacak

55 2. Saat istikametinin ters yönünde hareket edilir. 3 8 31 50 10050

56 3. Başlangıç boş hücresi ( + ) işaret alır. Bundan sonra gelen hücre ( - ) ve sonra gelenler sırasıyla (+) ve ( - ) değer alırlar. 3 8 31 50 10050 ( + )( - )

57 4. Bir çevrimin yön değiştirmesi için üzerinde taş olan bir hücreye girmek şarttır. Aksi halde çevrim yön değiştirmeden aynı yönde ilerler. 3 8 31 50 10050 ( + )( - ) ( + )

58 5. Çevrim aynı boş hücreye dönüldüğünde sona erer. 3 8 31 50 10050 ( + ) ( - ) ( + )( - )

59 Gizli maliyet: S1D3 = 8 - 3 + 3 - 1 = 7 3 8 31 50 10050 ( + ) ( - ) ( + )( - )

60 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53 2 8 3 65 14 2 5050 10050 30170 810 7 Gerçek maliyet Gizli maliyet

61 38 31 50 10050 652 30170 10 4

62 38 31 50 10050 652 30170 10 4

63 38 31 50 10050 652 30170 10 4 ( + ) ( - ) ( + ) ( - )

64 38 31 50 10050 652 30170 10 4 ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) S1D4 = 10 - 3 + 3 - 1 + 5 - 2 = 12

65 S2D1 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53 3 65 14 2 5050 10050 30170 810 8 2 7 12

66 S2D1 = 2 - 3 + 3 - 5 = - 3 53 23 50 100 50 ( + ) ( - ) ( + )( - )

67 S2D4 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53 23 65 1 2 5050 10050 30170 810 8 4 7 12 -3

68 S2D4 = 4 - 1 + 5 - 2 = 6 14 52 50 17030 ( + ) ( - ) ( + )( - )

69 S3D1 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53 23 65 1 2 5050 10050 30170 810 8 4 7 12 -36

70 53 23 50 100 50 865 30 8 1 ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) S3D1 = 8 - 5 + 1 - 3 + 3 - 5 = - 1 50

71 S3D2 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53 23 5 1 2 5050 10050 30170 810 8 4 6 7 12 -36

72 S3D2 = 6 - 5 + 1 - 3 = -1 31 65 100 30 50 ( + ) ( - ) ( + )( - )

73 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53 23 5 1 2 5050 10050 30170 810 8 4 6 7 12 -36 BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜM Toplam maliyet: 1240 YTL

74 Gizli maliyetlerde negatif değerler mevcut olduğundan başlangıç dağıtım tablosu optimal değildir. İkinci dağıtım planına geçilmelidir

75 – En büyük negatif gizli maliyet değerine sahip boş hücre için çevirim yapılır. – Çevirimde negatif değerli taşlardan hangisi daha küçük ise bu değer, pozitif değerli olanlara eklenecek, negatif değerli olanlardan çıkarılacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta, talep toplamlarının ve kapasite toplamlarının değişmemesidir. 5. AŞAMA. İKİNCİ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI

76 50 100 50- 50 = 0 ( + ) ( - ) + 50 = 10050 0+ 50 = 50- 50 = 50100 50 100

77 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53 23 5 1 2 50 100 5050 30170 810 8 4 6 İKİNCİ MÜMKÜN ÇÖZÜM Toplam maliyet:1090 YTL)

78 Boş hücrelerin gizli maliyet değerleri: n S1D1 = 5 - 2 + 3 - 3 = 3 n S1D3 = 8 - 3 + 3 - 1 = 7 n S1D4 = 10 - 3 + 3 - 1 + 5 - 2 = 12 n S2D4 = 4 - 1 + 5 - 2 = 6 n S3D1 = 8 - 5 + 1 - 2 = 2 n S3D2 = 6 - 5 + 1 - 3 = - 1 n S3D2’nin çevrim tablosu yeniden hazırlanır.

79 50 30 50- 30 = 20 ( + ) ( - ) + 30 = 8050 0+ 30 = 30- 30 = 030 2080

80 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53 23 5 1 2 50 100 2080 30170 810 8 4 6 ÜÇÜNCÜ MÜMKÜN ÇÖZÜM

81 Boş hücrelerin gizli maliyet değerleri: n S1D1 = 5 - 2 + 3 - 3 = 3 n S1D3 = 8 - 3 + 3 - 1 = 7 n S1D4 = 10 - 3 + 6 - 2 = 11* n S2D4 = 4 - 3 + 6 - 2 = 5* n S3D1 = 8 - 6 + 3 - 2 = 3 n S3D3 = 5 - 1 + 3 - 6 = 1 Tümü pozitif. O halde üçüncü mümkün çözüm aynı zamanda optimum çözümdür.

82 Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53 23 5 1 2 50 100 2080 30170 810 8 4 6 OPTİMUM ÇÖZÜM

83 OPTİMUM DAĞITIM PLANI: – S1’den D2’ye 100 adet – S2’den D1’e 50 adet – S2’den D2’ye 20 adet – S2’den D3’e 80 adet – S3’den D2’ye 30 adet – S3’den D4’e 170 adet

84 Bu durumda toplam taşıma maliyeti : Zmin = 3x100 + 2x50 + 3x20 + 1x80 + 3x20 + 1x80 +6x30 + 2x170 = 1060 TL. +6x30 + 2x170 = 1060 TL.

85 OPTİMUM ÇÖZÜM-GRAFİK GÖSTERİM S1 100 S2 150 S3 200 D1 -50 D4 -170 D3 -80 D2 -150 2 6 1 2 3 3 100 20 5050 80 30 170 Zmin = 3x100 + 2x50 + 3x20 + 1x80 +6x30 + 2x170 = 1060 TL.

86 AYNI PROBLEMİN BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜNÜN EN UCUZ MALİYETLE BULUNMASI Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai (Arz) bj (Talep) 100 150 200 450 (TA=TT) 5015080170 5 3810 2 8 3 65 14 2 X11 X12 X21

87 1. AŞAMA: DENGELEME KONTROLÜ TA=TT Dengelenmiş Transportasyon Modeli

88 2. AŞAMA: BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜMÜN BULUNMASI 1. Kuzey-güney sıra yöntemi 2. En ucuz maliyet yöntemi

89 ç Atlama Taşı yada MODI yönteminden tek farkı, başlangıç dağıtım planının oluşturulmasında- dır. ç Kestirme dağıtım yönteminde, birim taşıma maliyetinin en düşük olduğu hücreye, talep veya kapasitenin elverdiğince çok dağıtım yapılır.

90 ç Sonra aynı işlem, geriye kalan birim taşıma maliyetlerinden en az olanı- na uygulanır. ç İşlemlere tüm kapasiteler kullanılıp tüm talepler karşılanıncaya kadar devam edilir.

91 EN UCUZ MALİYET YÖNTEMİ Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 80

92 EN UCUZ MALİYET YÖNTEMİ Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 8050 170

93 EN UCUZ MALİYET YÖNTEMİ Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 100 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 8050 170 100

94 EN UCUZ MALİYET YÖNTEMİ Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 8050 170 100 100 20

95 EN UCUZ MALİYET YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN BAŞLANGIÇ MÜMKÜN ÇÖZÜM Si Dj D1D3D4D2 S1 S2 S3 ai bj 150 200 4505015080170 53810 2 8 3 65 14 2 8050 170 100 100 20 30

96 3. AŞAMA: BOZULMA KONTROLÜ p=(m+n)-16=(4+3)-1 6=6 Bozulma yok.

97 4. AŞAMA: OPTİMUMLUK TESTİ Dağıtım planının optimum olabilmesi için boş gözlerin gizli maliyetlerinin negatif olmaması gerekir.

98 n BOŞ GÖZLERİN GİZLİ MALİYETLERİ: n S1D1 = 5 - 2 + 3 - 3 = 3 n S1D3 = 8 - 3 + 3 - 1 = 7 n S1D4 = 10 - 3 + 6 - 2 = 11 n S2D4 = 4 - 3 + 6 - 2 = 5 n S3D1 = 8 - 6 + 3 - 2 = 3 n S3D3 = 5 - 1 + 3 - 6 = 1

99 Negatif değer kalmadığı için optimum çözüme ulaşılmıştır. – S1’den D2’ye 100 adet – S2’den D1’e 50 adet – S2’den D2’ye 20 adet – S2’den D3’e 80 adet – S3’den D2’ye 30 adet – S3’den D4’e 170 adet

100 Bu durumda toplam taşıma maliyeti : Zmin = 3x100 + 2x50 + 3x20 + 1x80 +6x30 + 2x170 = 1060 TL.

101 OPTİMUM ÇÖZÜM-GRAFİK GÖSTERİM S1 100 S2 150 S3 200 D1 -50 D4 -170 D3 -80 D2 -150 2 6 1 2 3 3 100 20 5050 80 30 170 Zmin = 3x100 + 2x50 + 3x20 + 1x80 +6x30 + 2x170 = 1060 TL.


"DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÖZEL TÜRLERİ n TRANSPORTASYON (TAŞIMA, ULAŞTIRMA) (TAŞIMA, ULAŞTIRMA) n TRANSİT TAŞIMA (TRANSSHIPMENT) n ATAMA (TAHSİS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları