Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
NACE KODLAMA SİSTEMİ FAALİYET SINIFLAMALARI: Faaliyet sınıflamaları ekonomik alanda faaliyet gösteren tüm istatistiki birimler ile ilgili verilerin, mümkün Olduğunca homojen kategorilere ayıran ve sunumunu sağlayan, birimlerin ana faaliyetlerini belirleyen ve uluslararası veri karşılaştırmayı sağlayan sınıflamalardır. Bu sınıflamalar: 1. NAICS: Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri`nde kullanılan ekonomik faaliyet sınıflamasıdır. 2. ANZSIC: Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerinde kullanılan standart sanayi sınıflamasıdır. 3. ISIC: Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan ve tüm dünyada kullanılması önerilen ekonomik faaliyetlerin sınıflamasıdır. 4. NACE: Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ISIC sınıflamasından türetilen ve üye ülkelerde zorunlu olarak kullanılan ekonomik faaliyet sınıflamasıdır.

2 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
NACE: (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) Avrupa Birliği´nce 1970´den beri geliştirilen ekonomik faaliyetlerin çeşitli istatistikî sınıflamalarını göstermek için kullanılmaktadır, ´istatistiksel birimler´le ilgili verilerin kategorize edilmesi için kullanılır. Bu birimlere ilişkin geniş bir çeşitlilikte istatistiklerinin (üretim sürecindeki girdi ve çıktılar, sermaye oluşumu ve finansal işlemler gibi) hazırlanması için temel sağlar.

3 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
NACE' in Bölümler Ve Gruplar İçin Kriterler NACE´nin bölüm ve gruplarının belirlenmesinde etken olan temel kriterler, bir ekonomide belli ilişkilerin ve birimlerin yapılarındaki benzerlik düzeylerini belirlemede etken olan üretim birimine ait faaliyetlerin nitelikleriyle ilişkilidir. Faaliyetlerin ana yönleri şunlardır: Üretilen mal ve hizmetlerin karakteri (niteliği), Mal ve hizmetlerin yer aldığı kullanımlar ve Üretimin girdileri, süreci ve üretim teknolojisidir.

4 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
NACE-Kodlama Sistemi NACE kodlaması şunları içerir: Alfabetik bir kodla belirlenen başlıklardan oluşan ilk düzey (kısımlar) İki karakterlik alfabetik kodla belirlenen başlıklardan oluşan bir ara düzey (alt kısımlar) İki dijitlik (hanelik) nümerik bir kodla belirlenen başlıklardan oluşan ikinci düzey (bölümler) Üç dijitlik nümerik bir kodla belirlenen başlıklardan oluşan üçüncü düzey (gruplar) Dört dijitlik nümerik bir kodla belirlenen başlıklardan oluşan dördüncü düzey (sınıflar). NACE’in kolay tanımlanmasını sağlamak için, kodlarındaki ikinci ve üçüncü yerler arasına nokta yerleştirilmiştir. NACE LİSTESİ

5 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
SONUÇ OLARAK NACE KODLAMA SİSTEMİ; Üye Ülkelerde aynı zamanda ve aynı şekilde sunulmasına karar verilmiştir. Avrupa Bakanlar Konseyi 9 Ekim 1990´da Yönetmeliği kabul etmiştir. Yönetmelik, tarih ve No L 293 numaralı Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 3037/90 numaralı Yönetmelik (EEC) olarak basılmıştır. Yönetmeliğin metni bu yayının ikinci bölümünde bulunabilir. EEA (European Economic Area - Avrupa Ekonomik Alanı) Anlaşması aynı zamanda EFTA ülkelerinin de uygulamaya koymaları gerekmektedir. SONUÇ OLARAK NACE KODLAMA SİSTEMİ; Başlangıçtan itibaren, Avrupa Komisyonu tüm Üye Ülkeler tarafından istatistiki verilerin derlenmesinde ve sunulmasında NACE Rev.1´in kullanılmasını hedeflemişti. Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin derlediği istatistiklerden ekonomik faaliyet sınıfını içeren istatistikler, artık NACE Rev.1.1´e göre ya da bundan türetilen ulusal sınıflamaya göre derlenmek zorundadır.

6 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Katılım ve İlginiz için Teşekkür ederiz. Güneşi hedefleyin! Eğer Ulaşamazsanız yıldızların arasında yer alırsınız.


"İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları