Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıflamalara İlişkin AB Mevzuatı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıflamalara İlişkin AB Mevzuatı"— Sunum transkripti:

1 Sınıflamalara İlişkin AB Mevzuatı
FEYAZ MART TÜİK Uzman Yardımcısı

2 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
NACE NACE’ye ilişkin AB mevzuatları: 31990R3037 31993R0761 32002R0029 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

3 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
NACE / 31990R3037 Bu yönetmeliğin amacı, Avrupa Topluluğu’ndaki ulusal sınıflamalar ile topluluk sınıflamaları arasında karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla ekonomik faaliyetlere ilişkin ortak bir istatistiksel sınıflama oluşturmaktır. Bu yönetmelik üye devletlerin veri toplaması, yayınlaması ve sağlaması konularında kendiliğinden zorlayıcı değildir. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

4 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
NACE / 31990R3037 Bu yönetmelikle beraber, ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına ilişkin ortak temel, NACE Rev.1 olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Buna göre kısımlar, alt kısımlar, bölümler, gruplar ve sınıflardan oluşan yapı tarif edilmiştir. NACE Rev. 1 bu yönetmeliğin eki olarak sunulmuştur. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

5 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
NACE / 31990R3037 Üye devletler, ekonomik faaliyetlere göre sınıflandırılmış istatistiklerini NACE Rev.1’e veya yönetmelikte belirtilen kurallara göre oluşturulmuş olan ulusal bir sınıflamaya göre derlemelidir. Bu yönetmelik, 13/11/1990’da yürürlüğe girmiştir. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

6 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
NACE / 31993R0761 Bu yönetmelik NACE Rev. 1 üzerindeki küçük değişiklikleri içermektedir. Yönetmeliğin ekinde sunulan sınıflar silinmiş ve diğer sınıflarla birleştirilmiştir. Bu yönetmelik 23/04/1993’te yürürlüğe girmiştir. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

7 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
NACE / 32002R0029 Bu yönetmeliğin eki 3037/90 sayılı yönetmeliğin ekinin yerine geçmiştir. 01/01/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik tüm üye devletler için tümüyle ve doğrudan uygulanmak üzere bağlayıcıdır. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

8 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
CPA CPA’ye ilişkin AB mevzuatları: 31993R3696 31998R1232 32002R0204 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

9 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
CPA / 31993R3696 Bu yönetmeliğin amacı, Avrupa Topluluğu’ndaki ulusal sınıflamalar ile topluluk sınıflamaları arasında ve ulusal istatistikler ile topluluk istatistikleri arasında karşılaştırılabilirliği sağlamak için faaliyete göre bir ürün sınıflaması oluşturmaktır. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

10 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
CPA / 31993R3696 “Ürün” kavramı, taşınabilir ve taşınamaz mallar ile hizmetleri kapsamaktadır. Bu yönetmelikle beraber, ürünlerin faaliyete göre sınıflamasına ilişkin ortak temel CPA olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Buna göre kısımlar, alt kısımlar, bölümler, gruplar ve sınıflardan oluşan yapı tarif edilmiştir. CPA bu yönetmeliğin eki olarak sunulmuştur. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

11 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
CPA / 31993R3696 Bu yönetmelik 20/01/1994’te yürürlüğe girmiştir. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

12 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
CPA / 31998R1232 Bu yönetmeliğin Ekleri 3696/93 sayılı yönetmeliğin eklerinin yerine geçecektir. CPA’yi temel alan ulusal ürün sınıflamaları 31 Aralık 1998 tarihine kadar uyumlandırılmalıdır. 12/07/1998’de yürürlüğe girmiştir. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

13 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
CPA / 32002R0204 Bu yönetmeliğin Ekleri 3696/93 sayılı yönetmeliğin eklerinin yerine geçecektir. 01/01/2003’te yürürlüğe girmiştir. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

14 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
PRODCOM PRODCOM ile ilgili yönetmelikler: 31991R3924 32004R0210 32004R0912 32006R0317 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

15 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
PRODCOM / 31991R3924 Üye devletler topluluk sanayi üretim anketi yürüteceklerdir. Anketin kapsamı 3037/90 sayılı yönetmelikte belirtilen NACE Rev. 1’in C, D ve E kısımlarında sıralanan faaliyetler olacaktır. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

16 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
PRODCOM / 31991R3924 Bu sektörde kayıt altına alınan ürünlerin listesi “Prodcom listesi” olarak adlandırılacaktır. Prodcom listesinin başlıkları diğer topluluk ürün sınıflamalarıyla bağlantılı olarak CN’e geçiş mümkün kılınmıştır. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

17 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
PRODCOM / 31991R3924 Her bir üye devlette üretim anketi sadece kendi topraklarında yapılan üretimi içermelidir. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

18 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
PRODCOM / 31991R3924 Temsil alanı Anket dönemleri Verinin toplanması Sonuçların işlenmesi Sonuçların iletilmesi Geçiş devresi Komite Prosedür Yürürlüğe giriş ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

19 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
PRODCOM / 32004R0210 2004 yılı için Prodcom listesi bu yönetmeliğin ekinde verilmiştir. Yönetmelik 05/03/2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik tüm üye devletler için tümüyle ve doğrudan uygulanmak üzere bağlayıcıdır. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

20 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
PRODCOM / 32004R0912 3924/91 sayılı konsey yönetmeliğinin birinci maddesinde söz edilen anketin kapsam alanı, araştırma yapılacak kitle ve gözlem birimiyle tanıtılmalıdır. Araştırma yapılacak kitle, ana faaliyeti veya ikincil faaliyetlerinden birisi NACE Rev. 1.1’de listelenen C, D veya E kısımlarında belirtilmiş olan işletmelerden oluşacaktır. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

21 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
PRODCOM / 32004R0912 Gözlem birimi, 696/93 sayılı topluluktaki üretim sisteminin gözlemlenmesi ve analizi için istatistiksel birimlere ilişkin konsey yönetmeliğinde tanımlanan işletmeler olacaktır. Üye devletler, ulusal düzeydeki üretimi bir önceki yıldaki topluluk üretiminin %1’inden daha az olan ürünlere ilişkin veri toplamayabilirler. Bu nedenle toplanmayan verilen sıfır olarak rapor edilecektir. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

22 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
PRODCOM / 32004R0912 Bu yönetmelik 20/05/2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik tüm üye devletler için tümüyle ve doğrudan uygulanmak üzere bağlayıcıdır. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

23 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
PRODCOM / 32006R0317 2005 yılı için Prodcom listesi bu yönetmeliğin ekinde verilmiştir. Yönetmelik 20/03/2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik tüm üye devletler için tümüyle ve doğrudan uygulanmak üzere bağlayıcıdır. ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU

24 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU
TEŞEKKÜRLER... ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU


"Sınıflamalara İlişkin AB Mevzuatı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları