Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Sınıflamalara İlişkin AB Mevzuatı FEYAZ MART TÜİK Uzman Yardımcısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Sınıflamalara İlişkin AB Mevzuatı FEYAZ MART TÜİK Uzman Yardımcısı."— Sunum transkripti:

1 1 Sınıflamalara İlişkin AB Mevzuatı FEYAZ MART TÜİK Uzman Yardımcısı

2 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 2 NACE  NACE’ye ilişkin AB mevzuatları: –31990R3037 –31993R0761 –32002R0029

3 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 3 NACE / 31990R3037  Bu yönetmeliğin amacı, Avrupa Topluluğu’ndaki ulusal sınıflamalar ile topluluk sınıflamaları arasında karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla ekonomik faaliyetlere ilişkin ortak bir istatistiksel sınıflama oluşturmaktır.  Bu yönetmelik üye devletlerin veri toplaması, yayınlaması ve sağlaması konularında kendiliğinden zorlayıcı değildir.

4 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 4 NACE / 31990R3037  Bu yönetmelikle beraber, ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına ilişkin ortak temel, NACE Rev.1 olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Buna göre kısımlar, alt kısımlar, bölümler, gruplar ve sınıflardan oluşan yapı tarif edilmiştir. NACE Rev. 1 bu yönetmeliğin eki olarak sunulmuştur.

5 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 5 NACE / 31990R3037  Üye devletler, ekonomik faaliyetlere göre sınıflandırılmış istatistiklerini NACE Rev.1’e veya yönetmelikte belirtilen kurallara göre oluşturulmuş olan ulusal bir sınıflamaya göre derlemelidir.  Bu yönetmelik, 13/11/1990’da yürürlüğe girmiştir.

6 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 6 NACE / 31993R0761  Bu yönetmelik NACE Rev. 1 üzerindeki küçük değişiklikleri içermektedir.  Yönetmeliğin ekinde sunulan sınıflar silinmiş ve diğer sınıflarla birleştirilmiştir.  Bu yönetmelik 23/04/1993’te yürürlüğe girmiştir.

7 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 7 NACE / 32002R0029  Bu yönetmeliğin eki 3037/90 sayılı yönetmeliğin ekinin yerine geçmiştir.  01/01/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Yönetmelik tüm üye devletler için tümüyle ve doğrudan uygulanmak üzere bağlayıcıdır.

8 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 8 CPA  CPA’ye ilişkin AB mevzuatları: –31993R3696 –31998R1232 –32002R0204

9 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 9 CPA / 31993R3696  Bu yönetmeliğin amacı, Avrupa Topluluğu’ndaki ulusal sınıflamalar ile topluluk sınıflamaları arasında ve ulusal istatistikler ile topluluk istatistikleri arasında karşılaştırılabilirliği sağlamak için faaliyete göre bir ürün sınıflaması oluşturmaktır.

10 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 10 CPA / 31993R3696  “Ürün” kavramı, taşınabilir ve taşınamaz mallar ile hizmetleri kapsamaktadır.  Bu yönetmelikle beraber, ürünlerin faaliyete göre sınıflamasına ilişkin ortak temel CPA olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Buna göre kısımlar, alt kısımlar, bölümler, gruplar ve sınıflardan oluşan yapı tarif edilmiştir. CPA bu yönetmeliğin eki olarak sunulmuştur.

11 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 11 CPA / 31993R3696  Bu yönetmelik 20/01/1994’te yürürlüğe girmiştir.

12 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 12 CPA / 31998R1232  Bu yönetmeliğin Ekleri 3696/93 sayılı yönetmeliğin eklerinin yerine geçecektir.  CPA’yi temel alan ulusal ürün sınıflamaları 31 Aralık 1998 tarihine kadar uyumlandırılmalıdır.  12/07/1998’de yürürlüğe girmiştir.

13 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 13 CPA / 32002R0204  Bu yönetmeliğin Ekleri 3696/93 sayılı yönetmeliğin eklerinin yerine geçecektir.  01/01/2003’te yürürlüğe girmiştir.

14 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 14 PRODCOM  PRODCOM ile ilgili yönetmelikler: –31991R3924 –32004R0210 –32004R0912 –32006R0317

15 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 15 PRODCOM / 31991R3924  Üye devletler topluluk sanayi üretim anketi yürüteceklerdir.  Anketin kapsamı 3037/90 sayılı yönetmelikte belirtilen NACE Rev. 1’in C, D ve E kısımlarında sıralanan faaliyetler olacaktır.

16 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 16 PRODCOM / 31991R3924  Bu sektörde kayıt altına alınan ürünlerin listesi “Prodcom listesi” olarak adlandırılacaktır.  Prodcom listesinin başlıkları diğer topluluk ürün sınıflamalarıyla bağlantılı olarak CN’e geçiş mümkün kılınmıştır.

17 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 17 PRODCOM / 31991R3924  Her bir üye devlette üretim anketi sadece kendi topraklarında yapılan üretimi içermelidir.

18 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 18 PRODCOM / 31991R3924  Temsil alanı  Anket dönemleri  Verinin toplanması  Sonuçların işlenmesi  Sonuçların iletilmesi  Geçiş devresi  Komite  Prosedür  Yürürlüğe giriş

19 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 19 PRODCOM / 32004R0210  2004 yılı için Prodcom listesi bu yönetmeliğin ekinde verilmiştir.  Yönetmelik 05/03/2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Yönetmelik tüm üye devletler için tümüyle ve doğrudan uygulanmak üzere bağlayıcıdır.

20 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 20 PRODCOM / 32004R0912  3924/91 sayılı konsey yönetmeliğinin birinci maddesinde söz edilen anketin kapsam alanı, araştırma yapılacak kitle ve gözlem birimiyle tanıtılmalıdır.  Araştırma yapılacak kitle, ana faaliyeti veya ikincil faaliyetlerinden birisi NACE Rev. 1.1’de listelenen C, D veya E kısımlarında belirtilmiş olan işletmelerden oluşacaktır.

21 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 21 PRODCOM / 32004R0912  Gözlem birimi, 696/93 sayılı topluluktaki üretim sisteminin gözlemlenmesi ve analizi için istatistiksel birimlere ilişkin konsey yönetmeliğinde tanımlanan işletmeler olacaktır.  Üye devletler, ulusal düzeydeki üretimi bir önceki yıldaki topluluk üretiminin %1’inden daha az olan ürünlere ilişkin veri toplamayabilirler. Bu nedenle toplanmayan verilen sıfır olarak rapor edilecektir.

22 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 22 PRODCOM / 32004R0912  Bu yönetmelik 20/05/2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Yönetmelik tüm üye devletler için tümüyle ve doğrudan uygulanmak üzere bağlayıcıdır.

23 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 23 PRODCOM / 32006R0317  2005 yılı için Prodcom listesi bu yönetmeliğin ekinde verilmiştir.  Yönetmelik 20/03/2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Yönetmelik tüm üye devletler için tümüyle ve doğrudan uygulanmak üzere bağlayıcıdır.

24 ANKARA, 20-22 ARALIK 2006 İSTATİSTİKİ SINIFLAMALAR VE SINIFLAMA SUNUCUSU 24 TEŞEKKÜRLER...


"1 Sınıflamalara İlişkin AB Mevzuatı FEYAZ MART TÜİK Uzman Yardımcısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları