Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA TOPLULUĞUNDA EKONOMİK FAALİYETLERİN İSTATİSTİKİ SINIFLAMASI NACE Rev.2 (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA TOPLULUĞUNDA EKONOMİK FAALİYETLERİN İSTATİSTİKİ SINIFLAMASI NACE Rev.2 (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA TOPLULUĞUNDA EKONOMİK FAALİYETLERİN İSTATİSTİKİ SINIFLAMASI NACE Rev.2 (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) Ahmet OSMANLI TÜİK Uzman Yardımcısı 3 Nisan 2017

2 NACE Rev.2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. AMACI 3. KULLANILDIĞI TEMEL İSTATİSTİKİ UYGULAMALAR 4. KAPSAMI VE SINIRLARI 5. YAPISI VE KODLANIŞI 6. NACE Rev.2’NİN NACE Rev.1.1’E GÖRE FARKLILIKLARI 7. NACE REV.2’DE KOD VERME ÖRNEKLERİ 3 Nisan 2017

3 NACE Rev.2 1. GİRİŞ Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarının incelenmesi için istatistiki bilgilere gereksinim duyulur. İstatistiklerle açıklanabilecek bütün gözlemler ise, sistematik bir sınıflama gerektirmektedir. Sınıflamalar, istatistiki gözlemler evrenini, istatistik amaçlı araştırmanın niteliklerine göre olabildiğince homojen gruplara ayıran ve verilerin uyumlu bir şekilde toplanmasında, işlenmesinde ve sunulmasında kullanılan ortak bir dil olarak tanımlanır. NACE, Avrupa Birliği’nce 1970’ten beri geliştirilen ekonomik faaliyetlerin çeşitli istatistiki sınıflamalarını göstermek için kullanılan kısaltma bir isimdir. NACE temelinde üretilen istatistikler, Avrupa ve genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir. NACE’nin kullanımı, Avrupa İstatistik Sistemi içerisinde zorunludur. 3 Nisan 2017

4 NACE Rev.2 2. AMACI NACE, ekonomik istatistiklerdeki (üretim, istihdam, ulusal hesaplar vb.) ve diğer istatistiki alanlardaki ekonomik faaliyete göre istatistiki verilerin toplanması ve sunulması için bir çerçeve sağlamayı amaçlamıştır. NACE, AB tarafından kendi ihtiyaçlarına göre ISIC temel alınarak genişletildiğinden, NACE’ye göre üretilen istatistikler genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir olmuştur. NACE Rev. 2 Yönetmeliği, üye devletlerin ulusal amaçlar için NACE Rev.2’den türetilen bir ulusal versiyonu kullanmalarına izin vermektedir. Fakat bu tür ulusal versiyonların, NACE Rev.2 tarafından ortaya konan yapıya ve hiyerarşik çerçeveye uyması gerekmektedir. 3 Nisan 2017

5 3. KULLANILDIĞI TEMEL İSTATİSTİKİ UYGULAMALAR
NACE Rev.2 3. KULLANILDIĞI TEMEL İSTATİSTİKİ UYGULAMALAR İş Kayıtları Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Yapısal İş İstatistikleri Kısa Dönemli İstatistikler İş Gücü İstatistikleri Ulaştırma, enerji ve atık istatistikleri. 3 Nisan 2017

6 NACE Rev.2 4. KAPSAMI VE SINIRLARI
-NACE, birimlerin ortak girişim olup olmadığına, sahipliğin devlet veya özel olup olmadığına, ana girişimin yabancı varlık olup olmadığına ve işyerinin birden fazla işletmeden oluşup oluşmadığına bakmaksızın, aynı ekonomik faaliyette bulunan birimleri aynı kategoride sınıflandırır. -İmalat faaliyetlerinin geleneksel veya modern tekniklerle yapılması, NACE için bir ölçüt değildir. 3 Nisan 2017

7 4. KAPSAMI VE SINIRLARI (devamı)
NACE Rev.2 4. KAPSAMI VE SINIRLARI (devamı) -NACE, resmi olanla olmayan üretimler arasında bir ayrım yapmaz. -Piyasa faaliyetleri ile piyasa dışı faaliyetler arasında da bir ayrım yapmaz. -NACE, hanehalklarının kendi kullanımları için yapmış oldukları mal ve hizmetlerin üretimlerine yönelik faaliyetler için de kategoriler içermektedir. 3 Nisan 2017

8 NACE Rev.2 5. YAPISI VE KODLANIŞI
Seviye 1 : 21 Kısım, A’dan U’ya kadar alfabetik harflerle tanımlanmıştır. Seviye 2 : 88 Bölüm, iki basamaklı numerik kodlarla tanımlanmıştır. Seviye 3 : 272 Grup, üç basamaklı numerik kodlarla tanımlanmıştır. Seviye 4 : 615 Sınıf, dört basamaklı numerik kodlarla tanımlanmıştır. 3 Nisan 2017

9 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı)
NACE Rev.2 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı) Kısım seviyesinde kullanılan kodlar, belirli bir faaliyeti açıklayan bölüm, grup ve sınıfları tanımlayan NACE kodlarıyla bütünleşik değildir. Örneğin, “Tutkal imalatı” faaliyeti Bölüm 20’de, Grup 20.5’de ve Sınıf 20.52’de tanımlanmaktadır; ancak, bu sınıfın bağlı olduğu Kısım C, kodun kendisinde görünmemektedir. Kısım C Bölüm 20 Grup Sınıf 11 İçeceklerin imalatı 11.0 İçeceklerin imalatı 11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması 11.02 Üzümden şarap imalatı 11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 11.05 Bira imalatı 3 Nisan 2017

10 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı)
NACE Rev.2 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı) Bölümler ardışık olarak kodlanmıştır. Bununla birlikte, NACE kodlamasını tamamen değiştirmeksizin, ek bölümlerin girilmesine olanak sağlamak amacıyla bazı “boşluklara” yer verilmiştir. Bu boşluklar, ek bölümlere ihtiyaç olması muhtemel olan kısımlarda bırakılmıştır; Bu amaçla, aşağıdaki bölüm kod numaraları, NACE Rev. 2‘de kullanılmamıştır: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 ve 89. Belli bir sınıflama seviyesinin sınıflamada daha aşağıya bölünmediği durumlarda, bir sonraki daha ayrıntılı seviyenin kodu için “0” kullanılır. Örneğin; “Veterinerlik faaliyetleri” için kullanılan sınıf kodu 75.00’dır, çünkü; “Veterinerlik faaliyetleri” bölümü (Kod 75) ne gruplara ne de sınıflara bölünmüştür. “Bira imalatı” sınıfı olarak kodlanmıştır, çünkü “İçeceklerin imalatı” bölümü (Kod 11) birden fazla gruba bölünmemiş, fakat “İçeceklerin imalatı” grubu (kod 11.0) sınıflara bölünmüştür. 75 Veterinerlik faaliyetleri 75.0 Veterinerlik faaliyetleri Veterinerlik faaliyetleri 3 Nisan 2017

11 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı)
NACE Rev.2 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı) Mümkün olduğunca, “diğer” ve/veya “bys (başka yerde sınıflandırılmamış)” benzeri arta kalan grup ve sınıflar 9 rakamı ile tanımlanmaktadır (Örneğin, “Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı” grubu 08.9 olarak kodlanırken, “Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı” başlıklı sınıf şeklinde kodlanmıştır). 08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı 08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği 08.92 Turba çıkarımı 08.93 Tuz çıkarımı 08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı 3 Nisan 2017

12 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı)
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı İletişim araç ve gereçlerinin onarımı Bu sınıf aşağıdakilerin onarım ve bakımını kapsamaktadır: - masaüstü bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, manyetik disk sürücüleri, flash sürücüler ve diğer bellek aygıtları, - optik disk sürücüleri (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), - yazıcılar, monitörler, klavyeler, - fareler, kumanda kolları (joysticks) ve iztopu (trackball) aksesuarları, - dahili ve harici bilgisayar modemleri, - bağlı bilgisayar terminalleri, bilgisayar sunucuları, - barkod tarayıcılar dahil olmak üzere tarayıcılar, - akıllı kart okuyucuları, sanal gerçeklik başlıkları, - bilgisayar projektörleri. - otomatik vezne makineleri (ATM`ler) gibi bilgisayar terminalleri; mekanik olarak işlemeyen satış noktaları terminalleri (POS), - el bilgisayarları (PDA`lar). Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı Bu sınıf aşağıdakiler gibi iletişim teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: - kablosuz telefonlar, - cep telefonları, - taşıyıcı cihaz modemleri, - faks makineleri, - iletişim aktarma teçhizatı (örneğin yönlendiriciler, köprüler, modemler), - alıcı ve verici radyolar, - ticari televizyon kameraları ile video kameraları Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı Bu sınıf tüketici elektroniği eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır. - tüketici elektroniği eşyalarının onarımı: • televizyon ve radyo, • video kaset kayıt cihazları (VCR), • CD oynatıcılar, • ev tipi video kameralar. Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı - ev eşyalarının bakım ve onarımı, • buzdolapları, fırınlar, çamaşır makineleri, giysi kurutma makineleri, oda klimaları, v.b., - ev ve bahçe gereçlerinin onarım ve bakımı, • çim biçme makineleri,malalar,kar ve yaprak püskürtme cihazları,makaslar,vb. Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı - botların, ayakkabıların, valiz ve benzerlerinin onarımı, - topukların çakılması. - Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - büro mobilyası da dahil ev mobilyalarının yeniden döşenmesi, kaplanması, onarımı ve yenilenmesi Saatlerin ve mücevherlerin onarımı - saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler; manivela, kronometreler gibi saat parçalarının onarımı, - mücevherlerin onarımı. 95.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı - bisikletlerin onarımı, - giyim eşyalarının onarım ve tadilatı, - spor eşyalarının onarımı (spor amaçlı silahların onarımı hariç) ve kamp malzemelerinin onarımı, - kitapların onarımı, müzik aletlerinin onarımı, oyuncakların ve benzer eşyaların onarımı, - diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, piyano akordu. 3 Nisan 2017

13 6. NACE Rev.2’NİN NACE Rev.1.1’E GÖRE FARKLILIKLARI
Revizyon Ekonomik yapıların ve kuruluşların teknolojik gelişmelere ek olarak değişmesi varolan faaliyet ve ürünlerin yerini alan yeni faaliyet ve ürünleri ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla sınıflamanın uygunluğunun zamanla azalması revizyonu gerekli kılmaktadır. Yapılan revizyon çalışmasında NACE’nin genel özellikleri değişmeden olduğu gibi kalmıştır. 3 Nisan 2017

14 6. NACE Rev.2’NİN NACE Rev.1.1’E GÖRE FARKLILIKLARI
KOD SAYISINA GÖRE KARŞILAŞTIRMA NACE Rev. 1.1 NACE Rev. 2 Fark Kısımlar 17 21 +4 Bölümler 62 88 +26 Gruplar 224 272 +48 Sınıflar 514 615 +101 3 Nisan 2017

15 7. NACE REV.2’DE KOD VERME ÖRNEKLERİ
Meslek? Faaliyet Sektör – Kısım Bölüm Aralığı NACE 2 Terzi Elbise Tamiratı (Ağırlık) Diğer kişisel hizmet faaliyetleri – Kısım R 90 – 95 (95) 95.29 Elbise Dikimi (Ağırlık) İmalat – Kısım C 10 – 33 14.13 Kasap Et satışı (Perakende) Perakende Ticaret – Kısım G 45 – 47 (47) 47.22 Devlet Hastanesi Hastane (Genel) Sağlık – Kısım Q 86 – 89 86.10 Özel Lise Eğitim_Okul Eğitim – Kısım P 85 85.31 3 Nisan 2017

16 7. NACE REV.2’DE KOD VERME ÖRNEKLERİ (Devam)
Meslek? Faaliyet Sektör – Kısım Bölüm Aralığı NACE 2 Mobilya Kanepe İmalatı (Ağırlıklı) Mobilya İmalat Kısım C 10 – 33 (31) 31.09 Oturma Grubu-Koltuk imalatı (Ağırlıklı) Yatak imalatı 31.03 Fotoğrafçı Fotoğraf Hizmetleri Teknik faaliyet – Kısım M 74.20 3 Nisan 2017

17 7. NACE REV.2’DE KOD VERME ÖRNEKLERİ (Devam)
Meslek? Faaliyet Sektör – Kısım Bölüm Aralığı NACE 2 Muhasebeci Muhasebe bürosu_mali danışmanlık Teknik Faaliyet – Kısım M 69 – 75 69.20 İnşaat yapımı Bina_Konut İnşaatı İnşaat – Kısım F 41 – 43 (41) 41.20 İnşaat malzemeleri satışı İnşaat malzemeleri toptan satışı Toptan Ticaret – Kısım G (motorlu…hariç) 46 46.73 Galeri Oto alım-satımı Motorlu araç Ticareti (Perakende)– Kısım G 45 45.11 3 Nisan 2017

18 Kaynaklar Uluslararası istatistiksel sınıflandırmalar
Avrupa sınıflandırmaları ve tabloları Ulusal sınıflandırmalar Pek çok ülke ulusal sınıflandırmaları kendi web sitelerinde gösterirler US (NAICS): FR (NAF, CPA, etc.): TÜRKİYE 3 Nisan 2017

19 TEŞEKKÜRLER… 3 Nisan 2017


"AVRUPA TOPLULUĞUNDA EKONOMİK FAALİYETLERİN İSTATİSTİKİ SINIFLAMASI NACE Rev.2 (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları