Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 1 AVRUPA TOPLULUĞUNDA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 1 AVRUPA TOPLULUĞUNDA."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 1 AVRUPA TOPLULUĞUNDA EKONOMİK FAALİYETLERİN İSTATİSTİKİ SINIFLAMASI NACE Rev.2 (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) Ahmet OSMANLI TÜİK Uzman Yardımcısı ahmetosmanli@tuik.gov.tr

2 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. AMACI 3. KULLANILDIĞI TEMEL İSTATİSTİKİ UYGULAMALAR 4. KAPSAMI VE SINIRLARI 5. YAPISI VE KODLANIŞI 6. NACE Rev.2’NİN NACE Rev.1.1’E GÖRE FARKLILIKLARI 7. NACE REV.2’DE KOD VERME ÖRNEKLERİ NACE Rev.2

3 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 3 1. GİRİŞ Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarının incelenmesi için istatistiki bilgilere gereksinim duyulur. İstatistiklerle açıklanabilecek bütün gözlemler ise, sistematik bir sınıflama gerektirmektedir. Sınıflamalar, istatistiki gözlemler evrenini, istatistik amaçlı araştırmanın niteliklerine göre olabildiğince homojen gruplara ayıran ve verilerin uyumlu bir şekilde toplanmasında, işlenmesinde ve sunulmasında kullanılan ortak bir dil olarak tanımlanır. NACE, Avrupa Birliği’nce 1970’ten beri geliştirilen ekonomik faaliyetlerin çeşitli istatistiki sınıflamalarını göstermek için kullanılan kısaltma bir isimdir. NACE temelinde üretilen istatistikler, Avrupa ve genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir. NACE’nin kullanımı, Avrupa İstatistik Sistemi içerisinde zorunludur. NACE Rev.2

4 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 4 2. AMACI NACE, ekonomik istatistiklerdeki (üretim, istihdam, ulusal hesaplar vb.) ve diğer istatistiki alanlardaki ekonomik faaliyete göre istatistiki verilerin toplanması ve sunulması için bir çerçeve sağlamayı amaçlamıştır. NACE, AB tarafından kendi ihtiyaçlarına göre ISIC temel alınarak genişletildiğinden, NACE’ye göre üretilen istatistikler genel olarak dünya düzeyinde karşılaştırılabilir olmuştur. NACE Rev. 2 Yönetmeliği, üye devletlerin ulusal amaçlar için NACE Rev.2’den türetilen bir ulusal versiyonu kullanmalarına izin vermektedir. Fakat bu tür ulusal versiyonların, NACE Rev.2 tarafından ortaya konan yapıya ve hiyerarşik çerçeveye uyması gerekmektedir. NACE Rev.2

5 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 5 1.İş Kayıtları 2.Ulusal ve Bölgesel Hesaplar 3.Yapısal İş İstatistikleri 4.Kısa Dönemli İstatistikler 5.İş Gücü İstatistikleri 6.Ulaştırma, enerji ve atık istatistikleri. NACE Rev.2 3. KULLANILDIĞI TEMEL İSTATİSTİKİ UYGULAMALAR

6 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 6 -NACE, birimlerin ortak girişim olup olmadığına, sahipliğin devlet veya özel olup olmadığına, ana girişimin yabancı varlık olup olmadığına ve işyerinin birden fazla işletmeden oluşup oluşmadığına bakmaksızın, aynı ekonomik faaliyette bulunan birimleri aynı kategoride sınıflandırır. -İmalat faaliyetlerinin geleneksel veya modern tekniklerle yapılması, NACE için bir ölçüt değildir. NACE Rev.2 4. KAPSAMI VE SINIRLARI

7 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 7 -NACE, resmi olanla olmayan üretimler arasında bir ayrım yapmaz. -Piyasa faaliyetleri ile piyasa dışı faaliyetler arasında da bir ayrım yapmaz. -NACE, hanehalklarının kendi kullanımları için yapmış oldukları mal ve hizmetlerin üretimlerine yönelik faaliyetler için de kategoriler içermektedir. NACE Rev.2 4. KAPSAMI VE SINIRLARI (devamı)

8 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 8 Seviye 1 : 21 Kısım, A’dan U’ya kadar alfabetik harflerle tanımlanmıştır. Seviye 2 : 88 Bölüm, iki basamaklı numerik kodlarla tanımlanmıştır. Seviye 3 : 272 Grup, üç basamaklı numerik kodlarla tanımlanmıştır. Seviye 4 : 615 Sınıf, dört basamaklı numerik kodlarla tanımlanmıştır. NACE Rev.2 5. YAPISI VE KODLANIŞI

9 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 9 Kısım seviyesinde kullanılan kodlar, belirli bir faaliyeti açıklayan bölüm, grup ve sınıfları tanımlayan NACE kodlarıyla bütünleşik değildir. Örneğin, “Tutkal imalatı” faaliyeti Bölüm 20’de, Grup 20.5’de ve Sınıf 20.52’de tanımlanmaktadır; ancak, bu sınıfın bağlı olduğu Kısım C, kodun kendisinde görünmemektedir. KısımC Bölüm20 Grup 20.5 Sınıf20.52 ---------- 11İçeceklerin imalatı 11.0İçeceklerin imalatı 11.01Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması 11.02Üzümden şarap imalatı 11.03Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 11.04Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 11.05Bira imalatı NACE Rev.2 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı)

10 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 10 Bölümler ardışık olarak kodlanmıştır. Bununla birlikte, NACE kodlamasını tamamen değiştirmeksizin, ek bölümlerin girilmesine olanak sağlamak amacıyla bazı “boşluklara” yer verilmiştir. Bu boşluklar, ek bölümlere ihtiyaç olması muhtemel olan kısımlarda bırakılmıştır; Bu amaçla, aşağıdaki bölüm kod numaraları, NACE Rev. 2‘de kullanılmamıştır: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 ve 89. Belli bir sınıflama seviyesinin sınıflamada daha aşağıya bölünmediği durumlarda, bir sonraki daha ayrıntılı seviyenin kodu için “0” kullanılır. Örneğin; “Veterinerlik faaliyetleri” için kullanılan sınıf kodu 75.00’dır, çünkü; “Veterinerlik faaliyetleri” bölümü (Kod 75) ne gruplara ne de sınıflara bölünmüştür. “Bira imalatı” sınıfı 11.05 olarak kodlanmıştır, çünkü “İçeceklerin imalatı” bölümü (Kod 11) birden fazla gruba bölünmemiş, fakat “İçeceklerin imalatı” grubu (kod 11.0) sınıflara bölünmüştür. 75Veterinerlik faaliyetleri 75.0Veterinerlik faaliyetleri 75.00Veterinerlik faaliyetleri NACE Rev.2 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı)

11 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 11 Mümkün olduğunca, “diğer” ve/veya “bys (başka yerde sınıflandırılmamış)” benzeri arta kalan grup ve sınıflar 9 rakamı ile tanımlanmaktadır (Örneğin, “Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı” grubu 08.9 olarak kodlanırken, “Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı” başlıklı sınıf 08.99 şeklinde kodlanmıştır). 08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı 08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği 08.92 Turba çıkarımı 08.93 Tuz çıkarımı 08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı NACE Rev.2 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı)

12 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 12 95 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 5. YAPISI VE KODLANIŞI (devamı) Bu sınıf aşağıdakilerin onarım ve bakımını kapsamaktadır: - masaüstü bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, manyetik disk sürücüleri, flash sürücüler ve diğer bellek aygıtları, - optik disk sürücüleri (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), - yazıcılar, monitörler, klavyeler, - fareler, kumanda kolları (joysticks) ve iztopu (trackball) aksesuarları, - dahili ve harici bilgisayar modemleri, - bağlı bilgisayar terminalleri, bilgisayar sunucuları, - barkod tarayıcılar dahil olmak üzere tarayıcılar, - akıllı kart okuyucuları, sanal gerçeklik başlıkları, - bilgisayar projektörleri. - otomatik vezne makineleri (ATM`ler) gibi bilgisayar terminalleri; mekanik olarak işlemeyen satış noktaları terminalleri (POS), - el bilgisayarları (PDA`lar). 95.11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı 95.12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı Bu sınıf aşağıdakiler gibi iletişim teçhizatının onarım ve bakımını kapsamaktadır: - kablosuz telefonlar, - cep telefonları, - taşıyıcı cihaz modemleri, - faks makineleri, - iletişim aktarma teçhizatı (örneğin yönlendiriciler, köprüler, modemler), - alıcı ve verici radyolar, - ticari televizyon kameraları ile video kameraları 95.21 Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı Bu sınıf tüketici elektroniği eşyalarının onarım ve bakımını kapsamaktadır. - tüketici elektroniği eşyalarının onarımı: • televizyon ve radyo, • video kaset kayıt cihazları (VCR), • CD oynatıcılar, • ev tipi video kameralar. 95.22 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı - ev eşyalarının bakım ve onarımı, • buzdolapları, fırınlar, çamaşır makineleri, giysi kurutma makineleri, oda klimaları, v.b., - ev ve bahçe gereçlerinin onarım ve bakımı, • çim biçme makineleri,malalar,kar ve yaprak püskürtme cihazları,makaslar,vb. 95.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı - botların, ayakkabıların, valiz ve benzerlerinin onarımı, - topukların çakılması. - Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır; - büro mobilyası da dahil ev mobilyalarının yeniden döşenmesi, kaplanması, onarımı ve yenilenmesi 95.24 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı 95.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı - saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler; manivela, kronometreler gibi saat parçalarının onarımı, - mücevherlerin onarımı. 95.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı - bisikletlerin onarımı, - giyim eşyalarının onarım ve tadilatı, - spor eşyalarının onarımı (spor amaçlı silahların onarımı hariç) ve kamp malzemelerinin onarımı, - kitapların onarımı, müzik aletlerinin onarımı, oyuncakların ve benzer eşyaların onarımı, - diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, piyano akordu.

13 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 13 Revizyon Ekonomik yapıların ve kuruluşların teknolojik gelişmelere ek olarak değişmesi varolan faaliyet ve ürünlerin yerini alan yeni faaliyet ve ürünleri ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla sınıflamanın uygunluğunun zamanla azalması revizyonu gerekli kılmaktadır. Yapılan revizyon çalışmasında NACE’nin genel özellikleri değişmeden olduğu gibi kalmıştır. 6. NACE Rev.2’NİN NACE Rev.1.1’E GÖRE FARKLILIKLARI NACE Rev.2

14 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 14 KOD SAYISINA GÖRE KARŞILAŞTIRMA NACE Rev. 1.1NACE Rev. 2Fark Kısımlar1721+4 Bölümler6288+26 Gruplar224272+48 Sınıflar514615+101 NACE Rev.2 6. NACE Rev.2’NİN NACE Rev.1.1’E GÖRE FARKLILIKLARI

15 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 7. NACE REV.2’DE KOD VERME ÖRNEKLERİ Meslek?FaaliyetSektör – KısımBölüm AralığıNACE 2 Terzi Elbise Tamiratı (Ağırlık) Diğer kişisel hizmet faaliyetleri – Kısım R 90 – 95 (95)95.29 Terzi Elbise Dikimi (Ağırlık) İmalat – Kısım C10 – 3314.13 Kasap Et satışı (Perakende) Perakende Ticaret – Kısım G 45 – 47 (47)47.22 Devlet Hastanesi Hastane (Genel) Sağlık – Kısım Q86 – 8986.10 Özel LiseEğitim_OkulEğitim – Kısım P8585.31 1 Temmuz 2014 15

16 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 7. NACE REV.2’DE KOD VERME ÖRNEKLERİ (Devam) Meslek?FaaliyetSektör – KısımBölüm AralığıNACE 2 Mobilya Kanepe İmalatı (Ağırlıklı) Mobilya İmalat Kısım C 10 – 33 (31)31.09 Mobilya Oturma Grubu-Koltuk imalatı (Ağırlıklı) Mobilya İmalat Kısım C10 – 33 (31)31.09 MobilyaYatak imalatı Mobilya İmalat Kısım C 10 – 33 (31)31.03 Fotoğrafçı Fotoğraf Hizmetleri Teknik faaliyet – Kısım M 69 - 7574.20 1 Temmuz 2014 16

17 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 7. NACE REV.2’DE KOD VERME ÖRNEKLERİ (Devam) Meslek?FaaliyetSektör – KısımBölüm AralığıNACE 2 Muhasebeci Muhasebe bürosu_mali danışmanlık Teknik Faaliyet – Kısım M 69 – 7569.20 İnşaat yapımı Bina_Konut İnşaatı İnşaat – Kısım F41 – 43 (41)41.20 İnşaat malzemeleri satışı İnşaat malzemeleri toptan satışı Toptan Ticaret – Kısım G (motorlu…hariç) 4646.73 Galeri Oto alım- satımı Motorlu araç Ticareti (Perakende)– Kısım G 4545.11 1 Temmuz 2014 17

18 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 18 Kaynaklar •Uluslararası istatistiksel sınıflandırmalar –http://www.un.org/Depts/unsd/class/http://www.un.org/Depts/unsd/class/ –http://unstats.un.org/unsd/mbs/default.asphttp://unstats.un.org/unsd/mbs/default.asp •Avrupa sınıflandırmaları ve tabloları http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/ http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/ •Ulusal sınıflandırmalar •Pek çok ülke ulusal sınıflandırmaları kendi web sitelerinde gösterirler –US (NAICS): http://www.census.gov/epcd/www/naics.html http://www.census.gov/epcd/www/naics.html –FR (NAF, CPA, etc.): http://www.insee.frhttp://www.insee.fr –TÜRKİYE http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/

19 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 19 TEŞEKKÜRLER…


"T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar Grubu - İş İstatistikleri Takımı 1 Temmuz 2014 1 AVRUPA TOPLULUĞUNDA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları