Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİĞER SOSYAL SINIFLAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİĞER SOSYAL SINIFLAMALAR"— Sunum transkripti:

1 DİĞER SOSYAL SINIFLAMALAR

2 SUNUM İÇERİĞİ ÇEVRE SINIFLAMALARI CEPA Çevre Koruma Faaliyetleri Sınıflaması (2000) Avrupa Atık Listesi (EWC) SAĞLIK SINIFLAMALARI ICD-10, Hastalıklar ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması ICF – 2001, İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması, 2001 COD (Avrupa Ölüm Nedenleri Listesi) ICSE 93, ULUSLARARASI İŞTEKİ DURUM SINIFLAMASI

3 ÇEVRE SINIFLAMALARI CEPA Çevre Koruma Faaliyetleri Sınıflaması (2000) CEPA 2000 sınıflaması, çevre koruma amaçlı faaliyet, ürün ve diğer işlemleri sınıflamak için kullanılan bir fonksiyonel sınıflamadır. Amacı: Bu sınıflamanın amacı, çevre ile ilgili istatistikleri ve çevreyi korumak için yapılan harcamaları sınıflamaktır. Sınıflamanın Yapısı : Seviye 1 : 9 tane 1 basamaklı numerik kodlar ( 1-9) Seviye 2 : 46 tane 2 basamaklı numerik kodlar Seviye 3 : 20 tane 3 basamaklı numerik kodlar Sorumlu Kurum : Avrupa Komisyonu (İstatistik Bürosu / EUROSTAT)

4 ÇEVRE SINIFLAMALARI Avrupa Atık Listesi (EWC) (European Waste Classification for Statistics) Avrupa Atık Listesi (EWC), esas olarak istatistiki amaçlar için atıkları madde temelli sınıflayan bir sınıflamadır. Tüm sınıflama 5 basamaktan oluşmaktadır; son basamakta tehlikesiz atık (0) ve tehlikeli atık (1) arasında ayrım yapılmaktadır. Amacı: Atık istatistikleri ile atıkların bertarafı ve yeniden kazanılmasına ilişkin istatistikleri rapor etmekte kullanılmaktadır. Sınıflamanın Yapısı : Seviye 1 : 12 tane 2 basamaklı numerik kodlar Seviye 2 : 42 tane 3 basamaklı numerik kodlar Seviye 3 : 84 tane 4 basamaklı numerik kodlar Seviye 4 : 114 tane 5 basamaklı numerik kodlar Seviye 5 : 842 tane 6 basamaklı numerik kodlar

5 Avrupa Atık Listesi (EWC) (devam)
Seviye 1 Birleşik kimyasal atıklar Kimyasal hazırlama atıkları Diğer kimyasal atıklar Sağlık bakım atıkları ve biyolojik atıklar Metalik atıklar Metalik olmayan atıklar Iskarta ekipman Hayvansal ve bitkisel atıklar Karışık sıradan atıklar Genel çamurlar Mineral atıklar Katılaştırılmış, stabilize edilmiş ya da camlaştırılmış atıklar Sorumlu Kurum : Avrupa Komisyonu (İstatistik Bürosu / EUROSTAT)

6 SAĞLIK SINIFLAMALARI ICD-10 (Hastalıklar ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması) Hastalıkların bir sınıflaması olarak, bir kategoriler sistemi şeklinde bir takım kriterlere göre oluşturulmuştur. Birçok mümkün sınıflama ekseni vardır ve bunlardan birisi de derlenecek istatistikleri oluşturmaya yöneliktir. Amacı: Hastalık ve yaralanmalarla ilgili istatistiklerin toplanması, derlenmesi ve yayınlanmasını amaçlamaktadır. Sınıflama Roma harfleriyle 31 bölümden oluşmaktadır, bu kategoriler içerisinde alt kategoriler 4 basamaklı alfanümerik kodlar şeklinde entegre edilmiştir. Orijinalinden sorumlu kurum: Dünya Sağlık Teşkilatı, WHO Türkiye’de sorumlu ve uygulayıcı kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı Ayrıntılı bilgi için:

7 ICF – 2001, İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması ICF-2001, sağlık ile ilgili alanları, vücut fonksiyonlarını ve yapılarını, faaliyetlerini ve kalıtımı tarif etmektedir. Bir bireyin iş görebilirliği ve sakatlığı bir genel durumda ortaya çıkabileceğinden, ICF ayrıca çevresel etkenlerin bir listesini de içermektedir. ICF, sağlık ve maluliyeti tanımlamak ve ölçmek için uluslararası standart olarak kabul görmüştür (191 ülke tarafından). Yapısı Kişi başına düşen kodların sayısı, bir basamaklı seviyede 34’tür (8 vücut fonksiyonları, 8 vücut yapıları, 9 performans ve 9 yedek kod). Benzer şekilde, iki basamaklı seviye maddeleri için kodların toplam sayısı 362’dir. Daha ayrıntılı seviyelerde, bu kodların sayısı 1424 maddedir. Temel İstatistiki Uygulamaları Sağlık istatistikleri, sigorta, sosyal güvenlik, işgücü, eğitim, ekonomi, sosyal politikalar uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Bağlantılı Olduğu Sınıflama ICD-10 Sorumlu Kurum: Dünya Sağlık Teşkilatı, WHO

8 COD (Avrupa Ölüm Nedenleri Listesi)
COD, ölümler ile ilgili verilerin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak için kullanılan bir araçtır yılında hazırlanmıştır. Amacı: Ölümler ile ilgili verilerin uluslararası karşılaştırmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bölgesel seviyede analizler yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Ölümler ile ilgili geçmişle ilgili çalışmalar ile gelecekle ilgili projeksiyonların yapılmasında kullanmak amacıyla oluşturulmuştur.

9 COD (Avrupa Ölüm Nedenleri Listesi) (Devam)
Yapısı: 65 başlık, 3 hiyerarşik seviyede oluşturulmuştur. Seviye 1 : 17 Başlık Seviye 2 : 27 Başlık Seviye 3 : 21 Başlık Temel İstatistiki Uygulamaları: Demografi istatistikleri, sağlık istatistikleri, ölüm istatistikleri vb. alanlarda kullanılmaktadır. Bağlantılı Olduğu Sınıflama: ICD-10 Sorumlu Kurum: Avrupa Birliği İstatistik Bürosu / EUROSTAT)

10 ICSE 93, ULUSLARARASI İŞTEKİ DURUM SINIFLAMASI (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF STATUS IN EMPLOYMENT) ICSE, belli bir zaman noktasında kişilerin yaptıkları işleri sınıflar. Bir işi, bir kişinin diğer kişi/kişiler veya kuruluş/kuruluşlarla yaptığı açık veya dolaylı iş sözleşmesi türlerini yansıtacak şekilde sınıflandırır. Sınıflama gruplarını tanımlamak için kullanılan temel ölçütler, ekonomik risk türleri, kişi ve iş arasındaki ilişkiye dayanan öğe, girişimler ve iş yükümlülüğüne sahip diğer çalışanların üstündeki yetki türleridir.

11 ICSE 93, ULUSLARARASI İŞTEKİ DURUM SINIFLAMASI (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF STATUS IN EMPLOYMENT) (Devam) ICSE-93 grupları Ücretli çalışanlar, “ücretli çalışılan işler” olarak tanımlanan iş türünü yapan kişilerdir. İşverenler, kendi hesabına veya bir ya da birkaç ortakla çalışanlar “kendi hesabına çalışılan işler” olarak tanımlanan işleri yaparlar. Referans dönemi süresince süreklilik esasına göre işlerinde kendileri için “ücretli çalışan”ları vardır. 3. Kendi hesabına çalışanlar, bir veya daha fazla ortakla kendi hesaplarına çalışan, “kendi hesabına çalışılan işler” olarak tanımlanan işleri elinde tutan ve referans dönemi süresince süreklilik esasına göre işlerinde kendileri için “ücretli çalışan” bulundurmayan çalışanlardır.

12 ICSE 93, ULUSLARARASI İŞTEKİ DURUM SINIFLAMASI (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF STATUS IN EMPLOYMENT) (Devam) ICSE-93 grupları Üretici kooperatifi üyeleri, mal ve hizmet üreten kooperatifte, üretimin, satışların ve/veya kuruluşların diğer işlerinin organizasyonunda; kuruluşun yatırım ve gelirlerinin dağılımının belirlenmesinde, her bir üyenin diğer üyelerle eşit seviyede katılımı vardır. (Üretim kooperatiflerinde “ücretli çalışanlar”ın, bu grupta sınıflanmayacağına dikkat edilmelidir.) Ücretsiz aile çalışanları; aynı hanehalkı içinde yaşayan bir akraba tarafından işletilen piyasa odaklı işyerinde kendi hesabına çalışılan işi yapan çalışanlardır. 6. Durumlarına göre sınıflandırılamayan çalışanlar, kendileri ile ilgili yetersiz bilgiler olan kişileri ve/veya daha önceki kategorilerden herhangi birisinde yer almayan kişileri kapsar.

13 ICSE 93, ULUSLARARASI İŞTEKİ DURUM SINIFLAMASI (Devam)

14 TEŞEKKÜRLER


"DİĞER SOSYAL SINIFLAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları