Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Projesi (3+1 Eğitim Modeli)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Projesi (3+1 Eğitim Modeli)"— Sunum transkripti:

1 Nitelikli İşgücü Yetiştirme Projesi (3+1 Eğitim Modeli)
Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Yrd.Doç.Dr. Nermin AKYEL

2 MESLEKİ EĞİTİM Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin; bilgi,
beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde profesyonel Mesleki Eğitimin önemi oldukça büyüktür.

3 YASA’DA MESLEK YÜKSEKOKULU
Meslek Yüksekokulu; Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.

4 SAKARYA’DA MYO VE SAYISAL VERİLERİMİZ
MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ 1 SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU 2 HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU 3 AKYAZI MESLEK YÜKSEKOKULU 4 GEYVE MESLEK YÜKSEKOKULU 5 SAPANCA MESLEK YÜKSEKOKULU 6 KARASU MESLEK YÜKSEKOKULU 7 ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU 8 PAMUKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU 9 A. F. CEBESOY MYO 10 FERİZLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 11 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 12 KAYNARCA S. SELİM MYO 13 ARİFİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 14 KIRKPINAR MESLEK YÜKSEKOKULU

5 Üniversite-İş Dünyası işbirliği hedefi
Nitelikli işgücü yetiştirmek, Üniversitenin imkanlarını paylaşmak, Sanayinin imkanlarını paylaşmak, Dinamik işbirliği ile sinerji etkisi oluşturmak.

6 İhtiyaç İşletmelerin vazgeçilmezi olan uygulama becerisi konusunda yeterli olmadığımızdan hareketle İşletmelerin İhtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için Alternatif modeller üretmek durumundaydık.

7 Alternatif Modeller Mevcut Durumun devamı
Uygulama Atölye ve Laboratuvarları kurmak Yarı zamanlı İşyerinde Uygulamalı Eğitim Tam zamanlı İşyerinde Uygulamalı Eğitim

8 "Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım,
Öğrenmenin Kuralı "Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim." (Çin Atasözü)

9 MEYOK TOPLANTILARI MYO Müdürlerimiz ile yoğun çalışmalar yürütüldü.

10 İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Öğrencilerimizin Sakarya genelindeki işletmelerde uygulama yapmalarına yönelik olarak SATSO ile işbirliği protokolü imzalandı.

11

12 … VE KARAR Sakarya Üniversitesinde okuyan öğrencilerimizin istihdama yönelik yetişmelerini sağlamak amacı ile üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde eğitim öğretimin; 3 döneminin okulda ders, 1 dönemin işletmelerde uygulamalı olarak yapılması ile ilgili yoğun çalışmalar sonuç verdi ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinin kararı üniversitemiz senatosunca kabul edilerek eğitim öğretim yılından itibaren 3+1 Eğitim modeli uygulamaya konuldu.

13

14 … VE DİYORUZ Kİ: 3+1 Eğitim Modeli ile İşletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü; iş dünyası ile birlikte yetiştiriyoruz.

15 YOL HARİTASI Ders Planlarının düzenlenmesi Tamamlandı
Uygulama yönergesinin hazırlanması Tamamlandı Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması Devam ediyor Arz ve taleplerin belirlenmesi Devam ediyor Uygulamanın gerçekleştirilmesi Devam ediyor

16 3+1 MODELİNİN YARARLARI Model; Öğrenci, İstihdam sektörü,
Öğretim elemanları ve Toplum; olmak üzere dört ana gurup üzerinde oldukça yararları olacaktır.

17 Projenin İş Dünyasına Yararları
İhtiyaç duyulan nitelik elemanlar kısa sürede yetiştirilecektir. Programlar iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda güncellenecektir. İş dünyası ile akademik personelin kaynaşması sağlanacaktır. İşletmeler kendilerine uyum sağlayabilecek öğrencileri tespit edecektir. İşletmeler, çalışanların işe başlangıç eğitim yükünden kurtulacaktır. İşe başlayan elemanların daha kısa sürede adaptasyonu sağlanacaktır. Ek bir maliyete katlanılmadan işgücü elde edilecektir. İşletmelerin Ar-Ge teşviklerinden yararlanması sağlanacaktır.

18 Projenin Öğrenciye Yararları
Teorik bilgiler uygulama ile bütünleştirerek uygulama becerisine sahip olacaktır. Sorumluluk artacak, takım çalışması yapabilme yeteneğini kazanacaktır. Günün teknolojisini görerek yetiştiği için iş bulma imkanı kolaylaşacaktır. Gelecek ile ilgili hedeflerini şekillendirecek ve kariyer planlaması yapacaktır. İş dünyasının gerçekleri ile daha erken tanışacak ve uyum süreci hızlanacaktır. Kendi parasını kazanmanın hazzını tadacaktır. Kendini tanıyacak ve yeteneklerinin farkına varacaktır. İş hayatının tüm şartlarını daha erken öğrenecektir. 

19 Projenin Üniversiteye Yararları
Üniversite, iş dünyası ile daha rahat ilişki içine girebilecektir. İş dünyasının pratikte yaşadığı sorunlara çözümler üretilecektir. Yapılan araştırmalarla sorunlara çözüm üretmeye başlayacaktır. Üniversite-İş dünyası iş birliği ile Ar-Ge faaliyetleri artacaktır. Mezun ettiği öğrencilerinin kolay ve iyi imkanlarla iş bulması nedeniyle tercih edilen bir üniversite olacaktır.

20 Projenin Topluma Yararları
İşbirliği ile ülke kalkınması hızlanacak ve işsizlik oranı azalacaktır. Toplumsal sorunlarla da ilgilenecekleri için toplum ve üniversite işbirliği de sağlanmış olacaktır. Çocukları vasıflı olarak yetişen ailelerin kendine güveni artacaktır. Tüm kesimlerin birbiri ile etkili iletişimi sağlanacağı için yenilikler hızlı biçimde gerçekleşecek ve ülkemizde katma değerli malların üretimi hızlanacaktır.

21

22 MODELİN İŞLEYİŞİ: SÜRE
Dönem içinde yapılan Mesleki Uygulama eğitimi, akademik takvime uygun ve tam zamanlı olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 hafta süreli yapılacaktır.

23 MODELİN İŞLEYİŞİ: ÖN ŞART
Öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki dönem sonundaki genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şarttır. Bu şartları sağlayamamış öğrenciler, şartları sağlayana kadar işletmelerde yürütülecek olan iş yeri eğitimine gidemeyeceklerdir.

24 MODELİN İŞLEYİŞİ: SİGORTA PİRİMİ
Mesleki uygulama protokolünün akdedilmesi ile beceri eğitimine işletmelerde devam eden öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığına yönelik sigorta primleri SGK hükümlerine göre Sakarya Üniversitesi tarafından ödenecektir. Sağlık sebepleri ile rapor alan öğrenci rapor durumunu, ilgili program başkanına ve MYO’muz Bölüm Sekreterliğine bilgi vermek zorundadır.

25 MODELİN İŞLEYİŞİ: DEVAM
Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve MYO Mesleki Uygulama Yönergesi hükümlerince Mesleki Uygulamalar eğitimine %80 oranında devam zorunludur. Devamsızlıktan kalan öğrenciler “Mesleki Uygulamalar” dersini tekrar almak zorundadır.

26 MODELİN İŞLEYİŞİ: TAKİP
Mesleki uygulama süresince öğrencilerin takip ve denetimi, mesleki uygulamanın amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi için: Üniversiteden bir Sorumlusu Öğretim Eleman, İşletmelerden bir İşyeri Eğitim Sorumlusu görevlendirilecektir.

27 MODELİN İŞLEYİŞİ: TAKİP
Mesleki Uygulama Sorumlusu Öğretim Elemanı: Mesleki Uygulamanın yapılacağı işyerleri ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulamanın bölüm ve işyerleri ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, öğrencilerin çalışmalarını izlemek, varsa aksaklıkları gidermek ve öğrencinin başarı notunu belirlemek.

28 UYGULAMA YÖNERGESİ - TAKİP
(6) Mesleki Uygulama Sorumlusu Öğretim Elemanı: Bölüm Başkanının önerisiyle Meslek Yüksekokulları Müdürlüğünce görevlendirilen, mesleki eğitimde yapılacak işletmelerdeki; çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile görevli öğretim elemanlarını tanımlar. Görevleri: Mesleki uygulamanın yapılacağı işyerleri ile ilgili çalışmalar yapmak. Mesleki uygulama eğitiminin Bölüm ve işyerleri ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Mesleki uygulama eğitimi alan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, varsa aksaklıkları gidermek. İşyerlerinden alacağı devam çizelgesi, değerlendirme formu ve öğrencinin hazırlayacağı uygulama raporunu da dikkate alarak, başarı notunu belirlemek.

29 MODELİN İŞLEYİŞİ: TAKİP
İşyeri Eğitim Sorumlusu: Mesleki Uygulama Eğitimi alan öğrencilere iş yerlerinde yapılan uygulamalarla ilgili görevler vermek, bunların nasıl yapılacağını göstermek ve denetlemek, öğrencilerin devamlılığını izlemek, mazeret izinlerini değerlendirmek ve devam çizelgesine işlemek, uygulama sonunda değerlendirme formunu devam çizelgesi ile birlikte Mesleki Uygulama sorumlularına teslim etmek.

30 UYGULAMA YÖNERGESİ - TAKİP
(7) İşyeri Eğitim Sorumlusu: Mesleki uygulama yapılan işyerinde mesleki eğitimi bilen ve uygulayan, işyeri yöneticisinin belirleyeceği sorumluyu tanımlar. Görevleri: Mesleki uygulama eğitimi alan öğrencilere iş yerlerinde yapılan uygulamalarla ilgili görevler vermek, bunların nasıl yapılacağını göstermek ve denetlemek. Mesleki uygulama eğitimini alan öğrencilerin devamlılığını izlemek, mazeret izinlerini değerlendirmek ve devam çizelgesine işlemek. Mesleki uygulama ile ilgili sorunlarda mesleki uygulama sorumlusu öğretim elemanlarına bilgi vermek. Mesleki uygulama sonunda değerlendirme formunu devam çizelgesi ile birlikte mesleki uygulama sorumlularına teslim etmek. İşyeri değerlendirme formu iki kopya olarak hazırlanır. Bunlardan biri işyerinde saklanır, diğeri Mesleki Uygulama Sorumlularına teslim edilir.

31 MODELİN İŞLEYİŞİ: DEĞERLENDİRME
Mesleki uygulama eğitimini yapan öğrenciler başarılı/başarısız (YT/YZ) olarak değerlendirilecek olup, başarılı olmak için 100 üzerinden en az 65 almaları gereklidir.

32 MESLEKİ UYGULAMA RAPORU
Her öğrenci almış olduğu uygulama eğitimini yönelik bir rapor hazırlamak zorundadır. ana sayfasında hazırlanacak rapora ilişkin şekil şartları ve örnek bir rapor yer almaktadır. Hazırlanan ara rapor vize sınavları haftasında sorumlu öğretim elemanına gönderilecek ve vize sınav notunda ara rapor dikkate alınacaktır. Nihai rapor, final haftasında ilgili mesleki uygulama sorumlusu öğretim elemanına teslim edilecektir.

33 UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ
Mesleki uygulamaya devam eden öğrencilerin almakla yükümlü oldukları uzaktan eğitim derslerine haftada bir kez adresinde sistem üzerinden katılmak zorundadırlar. Gerekli sıklıkta katılmayan öğrencileri sistem otomatik olarak devamsızlık ile değerlendirerek «DZ» notu vermektedir.

34 MODELİN İŞLEYİŞİ: DEĞERLENDİRME
Başarı notu sorumlu öğretim elemanı ve işletme yetkilisi tarafından ortak belirlenecektir. “Mesleki Uygulamalar” dersinin başarısını ölçme ve değerlendirmede aşağıda belirtilen oranlar kullanılır: a. Öğretim elemanının değerlendirmesi % 50 b. İşyeri Eğitim Sorumlusunun değerlendirmesi % 50 “Mesleki Uygulamalar” dersinden başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almak zorunda olacaklardır.

35 MODELİN İŞLEYİŞİ: VERİLERİN TOPLANMASI
Öğrenci Bilgileri SAU Sistemden İşyeri Bilgileri Tanıtım Talepler

36 MODELİN İŞLEYİŞİ: VERİLERİN TOPLANMASI
MEYOK Koordinatörlüğü ile irtibat kurarak Formlar aracılığı ile MEYOK internet sitesi üzerinden form doldurarak

37 VERİLERİN TOPLANMASI - İLETİŞİM
Adres: MEYOK Koordinatörlüğü ve Geyve Meslek Yüksekokulu Telefon : Fax : E-posta :

38 VERİLERİN TOPLANMASI – TALEP FORMU
Mesleki Uygulama Talep Formu

39 VERİLERİN TOPLANMASI – MEYOK SİTESİ

40 MODELİN İŞLEYİŞİ: DAYANAK-ÜCRET
Detaylı Bilgiye MEYOK internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

41 VERİLERİN TOPLANMASI

42 VERİLERİN TOPLANMASI

43 VERİLERİN TOPLANMASI - ANALİZ

44 MODELİN İŞLEYİŞİ: DAYANAK
tarihinde çıkan sayılı Torba Kanununa göre “mesleki ve teknik eğitim yapan yüksek öğretim kurumları” 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununu kapsamına alınmıştır Böylece YÖK’e bağlı olarak ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumları öğrencilerinin de 3308 sayılı Kanunun verdiği haklardan yararlanmaları sağlanmıştır.

45 MODELİN İŞLEYİŞİ: ZORUNLULUK
6111 sayılı Torba Kanunu gereği 10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelere beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Böylece beceri eğitimi ve staj yaptırılacak işletme sayısı artmakta, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin mesleklerine ilişkin pratik eğitimlerinin yada becerilerinin gelişmesi için uygun ortam oluşturulmuştur. “On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının %5’inden az, %10’undan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim yapacak öğrencilere beceri eğitimi yaptırır”.

46 DUYURULAR Mesleki uygulama öğrencileri sık sık GMYO Ana Sayfasında, MUYS Ana Sayfasında ve SABİS Ana Sayfasında kendileriyle ilgili yer alabilecek duyuru ve ilanları takip etmek suretiyle, ortaya çıkabilecek gelişme ve bilgilendirmelerden haberdar olmalıdırlar.

47 MODELİN İŞLEYİŞİ: DAYANAK-ÜCRET
Detaylı Bilgiye MEYOK internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

48 TEŞEKKÜRLER Modelin Ülkemize, Üniversitemize, Öğrencilerimize, İşletmelerimize ve Toplumumuza yararlı olması dileğiyle; Başarılı ve verimli bir uygulama eğitimi süreci dileriz. Prof.Dr. Mehmet SARIBIYIK Yrd. Doç. Dr. Nermin AKYEL MEYOK Koordinatörü GEYVE MYO Müdürü


"Nitelikli İşgücü Yetiştirme Projesi (3+1 Eğitim Modeli)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları