Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.sakarya.edu.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.sakarya.edu.tr."— Sunum transkripti:

1

2 AKYAZI MESLEK YÜKSEKOKULU 3+1 EĞİTİM MODELİ VE ZORUNLU İŞYERİ STAJI 2014 BAHAR YARIYILI

3 AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
3+1 EĞİTİM MODELİ AMAÇ Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “Mesleki Uygulamalar” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri iş yerlerinde tanımaları. UYGULAMA Mesleki uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 hafta süreli olarak yapılır . ÖNŞART Öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki dönem veya sonraki dönemlerde genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şarttır.

4 AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
3+1 EĞİTİM MODELİ Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi Formlar; Mesleki Uygulama Kabul Formu İşyeri Değerlendirme Formu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu Yönergeler; Mesleki Uygulamalar Yönergesi  Staj Yönergesi Diğer; 3+1 Mesleki Uygulama Akış Şeması Rapor Yazım Klavuzu Sosyal Program Örnek Raporu  Teknik Program Örnek Raporu

5 AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
3+1 EĞİTİM MODELİ İŞLEYİŞ 1.8 not ortalamasını geçen ve Mesleki Uygulamaya gidecek olan öğrenciler, ders seçimlerini yapar. Ders seçimini yapan öğrenciler, Mesleki Uygulama Kabul Formu’nu doldurarak, Bölüm Sekreterliğine teslim ederler. Öğrencilerin işletmelere yerleştirilmeleri Bölüm Başkanlığınca yapılır. İşletmeye yerleştirilen öğrenciler, Müdürlükçe onaylanan Mesleki Uygulama Kabul Formu’nu ilgili işletmeye onaylatır ve işe başlar. Öğrenciler, işletmelerde 16 hafta tam zamanlı olarak Mesleki Uygulama yaparlar. Öğrenciler, hazırladıkları Mesleki Uygulama Ara Raporu’nu vize haftasında ilgili Öğretim Elemanı’na teslim ederler. 2014 BAHAR YY MESLEKİ UYGLAMALAR İŞLEYİŞ ŞEMASI (

6 AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
3+1 EĞİTİM MODELİ İŞLEYİŞ Meslek Eğitimi İşyeri Sorumlusu, Mesleki Uygulama Değerlendirme Formu’nu ilgili Öğretim Elemanı’na teslim eder. Öğrenciler, hazırladıkları Mesleki Uygulama Nihai Raporu’nu finallerin 2. haftasında ilgili Öğretim Elemanı’na teslim ederler. Öğrencilerin zorunlu stajlarını aynı işyerinde yapmak istemeleri durumunda sigortaları devam ettirilir. Bu durumda olan öğrenciler, Staj Başvuru Formu’nu ilgili işyerine imzalatarak, belirtilen tarihlerde staj komisyonuna teslim ederler. 2014 BAHAR YY MESLEKİ UYGLAMALAR İŞLEYİŞ ŞEMASI (

7 AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
ZORUNLU İŞYERİ STAJI AMAÇ Öğrencilerin mesleğe yönelik gerekli uygulama becerilerini geliştirmeleri, iş ortamı ve meslekleri hakkında görgü ve alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak. UYGULAMA Staj zorunludur, hiçbir öğrenci stajını tamamlamadan mezun olamaz. İkinci sınıftaki iş yeri eğitiminden önce yapılan zorunlu staj, bu eğitimin faydasını artıracaktır. Zorunlu staj, 3. yarıyılda alınacak derslerin daha verimli geçmesine katkı sağlayacaktır. Zorunlu stajın ikinci sınıf sonuna bırakılması; mezuniyetin gecikmesi nedeniyle ilave katkı payı ödenmesine ve dikey geçiş yapılması durumunda kayıtla ilgili problemlere neden olabilmektedir. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yaz aylarında yapması esastır. Bütün derslerinden başarılı olmuş, ancak stajını henüz yapmamış öğrenciler, stajlarını dönem içerisinde belirlenen tarihlerde yapabilirler.

8 AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
ZORUNLU İŞYERİ STAJI İŞLEYİŞ Stajın süresi 30 iş günüdür. Öğrenciler stajlarını, Akyazı Meslek Yüksekokulu Bölüm başkanlıklarınca belirlenen özellikleri taşıyan işyerlerinde yapabilirler. Staj süresi, aynı işletmede ve ara vermeden tamamlanmalıdır. Dönem içerisinde dersi olmayan (staj dışındaki tüm şartları tamamlayan) öğrenciler, dönem içerisinde belirtilen tarihlerde staj yapabilirler. Cumartesi, Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz.

9 AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
ZORUNLU İŞYERİ STAJI İŞLEYİŞ Staj yapacak öğrenciler, öncelikle fotokopiden alacakları “Staj Başvuru Formu”nu staj yapacakları şirkete eksiksiz doldurtmalı, şirket sorumlusuna imzalatıp, mühür veya kaşe ile onaylatmalıdır. Hazırlanan Staj Başvuru Formu Bölüm Başkanının onayına sunulur. Staj başvuru formu ile birlikte işletmeyi tanıtan yazı, katalog ve broşürleri içeren bir dosyanın hazırlanması onay işlemini kolaylaştıracaktır. Program başkanının onayı alınmadan staja başlanamaz. Bölüm Başkanı ilgili işletmede staj yapılmasını onaylamazsa yeni bir staj başvuru formu alınarak işlemler yeniden yapılır. Onaylanan başvuru formu, kimlik fotokopisi eklenerek Bölüm Sekreterliğine teslim edilir.

10 İŞLEYİŞ AKYAZI MYO 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME ZORUNLU İŞYERİ STAJI İŞLEYİŞ AKYAZI MYO EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ STAJ DÖNEMLERİ SON BAŞVURU TARİHİ STAJ TARİHLERİ 4. STAJ DÖNEMİ 26 HAZİRAN 2014 1 TEMMUZ – 14 AĞUSTOS AKYAZI MYO EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ SINAVI TAKVİMİ STAJ SINAVI 3. STAJ SINAVI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMINDA BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE 4. STAJ SINAVI 15 AĞUSTOS 2014 ( akademik takvimi ilan edildikten sonra değiştirilebilir.)

11 İŞLEYİŞ AKYAZI MYO STAJ KOMİSYONLARI
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME İŞLEYİŞ AKYAZI MYO STAJ KOMİSYONLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÖLÜM BAŞKANI ÜYE ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜM BŞK. ÖĞR.GÖR. HASAN ALİ ÖZDEMİR YRD.DOÇ.DR. HASAN KÜÇÜK ÖZGÜR ÇETİN MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BŞK. İSMAİL ŞAHİN İHSAN KÜÇÜKRENDECİ MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BŞK. NURHAN YILDIRIM HÜSEYİN ÜNER HALİL ALTUĞ ALTAŞ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜM BŞK. BURHANETTİN RENÇBEROĞLU NİLGÜN TUNAHAN AYDIN ŞENOL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜM BŞK. ERSİN KALKAN HASAN DEMİR MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜM BŞK.

12 İŞLEYİŞ STAJ DOSYASININ TESLİMİ VE STAJ SINAVI
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME İŞLEYİŞ STAJ DOSYASININ TESLİMİ VE STAJ SINAVI Öğrenciler, yüksekokul tarafından ilan edilen tarihte, komisyonlar tarafından staj sınavına alınır. Staj dönemleri ve staj sınavı tarihleri, okulumuzun internet sitesinde ilan edilir. Öğrenciler sadece belirtilen tarihlerde sınava girebilirler. Öğrencilerin sınavdan önce, adresindeki online kayıt sistemine veya Bölüm Sekreterliğine bizzat başvurarak sınava kayıt yaptırmaları gerekir.

13 İŞLEYİŞ STAJ DOSYASININ TESLİMİ VE STAJ SINAVI
AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME İŞLEYİŞ STAJ DOSYASININ TESLİMİ VE STAJ SINAVI Sözlü olarak yapılan bu sınavda, stajın öğrenciye katkısı belirlenir. Staj değerlendirmesi sonucunda, öğrencinin stajı tamamen kabul veya reddedilir. Öğrenciler sınava gelirken bir dosya içerisinde aşağıdaki belgeleri Staj Komisyonu’na sunacaktır. Staj Defteri, İşletme tarafından doldurulmuş olan ve kapalı zarf içerisinde öğrenciye teslim edilen Öğrenci Sicil Fişi: Bu belge öğrencinin staj yaptığı firmadaki yetkili tarafından doldurulacaktır. Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer almaktadır. Öğrenci Sicil Fişi, öğrencinin staja başlamadan önce Bölüm Sekreterliği’nden alacağı staj defterinin içinde yer almaktadır. Öğrencinin işletme içinde yaptığı işlemlerle ilgili evrakların (ticari belgeler, fotoğraf, resim, plan, proje, form, rapor vb.) yer aldığı ek dosya.

14 AKYAZI MYO 2014 BAHAR YY STAJ VE 3+1 BİLGİLENDİRME
ANKETLER VE ÖNERİLER Dönem sonunda yapılacak öğrenci memnuniyet anketlerinin sağlıklı sonuç vermesi sunulan hizmetin kalitesini artıracaktır. Öneri istek ve memnuniyet kutusu her ayın ilk haftası rektörlük pesoneli tarafından açılarak talepler değerlendirilmektedir. Öneri istek ve memnuniyet kutusuna idari işler ile ilgili (güvenlik, temizlik, yemekhane, kantin vb) konulardaki talep ve önerilerin bildirilmesi faydalı olacaktır. Bu konularda yüksek okul sekreterimiz Yusuf Şahinoğlu’na şahsen veya e-posta ile de talepler iletilebilir. Akademik (eğitim-öğretim, dersler, öğretim elemanları, sınavlar, stajlar vb) konular ile ilgili talep ve öneriler; bölüm başkanları, müdür yardımcıları, müdür, bölüm sekreterliğine bildirilmelidir. Özellikle 3+1 siteminin işleyişi, stajlar vb konularda mutlaka bölüm sekreterliğinden bilgi istenmelidir.


"Www.sakarya.edu.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları