Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SANAYİİ İŞBİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SANAYİİ İŞBİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SANAYİİ İŞBİRLİĞİ
SAKARYA MESLEK YÜKSEK OKULU

2 AMAÇ   Üniversitemiz – Sanayi işbirliği çerçevesinde Koç Holding – Ford Otosan – Otokar – Otoyol – Türk Demir Döküm A.Ş. – Döktaş A.Ş. – K.K.K’ lığı 1010’ncu Ordu donatım Ana Tamir Fabrika Komutanlığı ( Tank Palet / ARİFİYE )-Federal Elektrik Fabrikalarıyla ve Öğretmen evi ile yapılan protokoller gereği, öğrencilerimizin almış oldukları pratik eğitim, hızla sanayileşmekte olan ülkemizde sanayiinin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünün oluşumunu sağlamaktır.

3 Protokoller gereği Yüksekokulumuzda Otomotiv, Döküm, Kalıpçılık, Makine, Makine Resim Konstrüksiyon, Elektrik,İşletmecilik, Bilgisayarlı Muhasebe Vergi Uygulamaları ile Turizm ve Otelcilik Programları Okul – Sanayi işbirliği ile ilgili pratik çalışma kapsamına alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda hedef diğer programları da işbirliği kapsamına almaktır.

4 Koç Holdingle yapılan ilave protokol ile Fabrikalarda Pratik çalışmalara katılan Döküm ve Otomotiv Programları yanında Makine, Makine Resim Konstrüksiyon ve Bilgisayarlı Muhasebe Vergi Uygulamaları Programları’da dahil edilmiştir.

5 Fabrikalardaki Pratik çalışmalarda dört yarıyılın birinci ve dördüncü yarıyılı Yüksekokulda teorik olarak, ikinci ve üçüncü yarıyıllarda ise tamamı Fabrikalarda (12 ile 10 hafta) Pratik eğitim (I ve II dersi) olarak fiilen işçi statüsünde çalışarak tamamlanmaktadır.

6 Öğrencilerin Pratik eğitimlerinden sorumlu her işyerinde program ile ilgili bilgisi olan Üniversite mezunu bir personel ücret karşılığı Üniversitemiz Rektörü onayı ile görevlendirilmektedir. Görevlendirilen bu Fabrika elemanı Yüksekokulda ilgili Bölüm Başkanlarıyla devamlı iletişim halinde bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Fabrikadaki pratik çalışmalarına müteakip 6 hafta süreyle okulda teorik derslerini tamamlamaktadır.

7 Protokol kapsamında pratik çalışmalarını sürdüren öğrencilerin Sosyal hakları da Fabrika tarafından sağlanmaktadır. Protokoller gereği işçi statüsündeki öğrencilerin giyim, yiyecekleri ve sigortası işyerlerince karşılanmaktadır.

8 Fabrikalardan protokol gereği talep edilen pratik çalışmaya katılan öğrenci sayıları sınırlı olup dağılımları şöyledir;   Programın Adı Pratik çalışma Yaptığı Fabrika Öğrenci Sayısı   Otomotiv Ford Otosan – İstanbul   Otomotiv Ford Otosan – Eskişehir   Otomotiv Otokar-Arifiye\Sakarya   Otomotiv Otoyol-Arifiye\Sakarya  

9 Elektrik Otokar 1 Elektrik Tank Palet 1 Elektrik Otoyol 2

10 Makine. Otokar. 1 Makine. Tank Palet. 6 Makine Res. Konst. Otokar
Makine Otokar Makine Tank Palet Makine Res. Konst. Otokar Makine Res. Konst. Tank Palet Kalıpçılık Federal Elektrik Kalıpçılık Ford Otosan\İstanbul Döküm Döktaş A.Ş Döküm Türk Demir Döküm A.Ş

11 Bilg. Muh. Verg. Uyg. Otokar. 1 Bilg. Muh. Verg. Uyg. Tank Palet
Bilg. Muh.Verg.Uyg. Otokar 1 Bilg. Muh.Verg.Uyg. Tank Palet 2 Turizm ve Otelcilik Öğretmen evi 3 İşletmecilik Öğretmen evi 1 Bilg. Muh.Verg.Uyg. Öğretmen evi 1

12 Fabrikalarda çalışan öğrencilerimize gelecekle ilgili çalışma hayatlarında, bu işyerlerinde istihdam edilmeleri açısından tercih edilme imkanları doğmuştur. Öğrencilerin her birine branşlarıyla ilgili sertifika verilmiştir. Aynı zamanda fabrikaların ihtiyacı olan kalifiye eleman temini hususunda, %70 gibi büyük bir çoğunluğu öğrencilerimiz tarafından karşılandığı görülmektedir. Bu çerçevede web sayfamızda yayınlamak üzere mezun öğrencilerimizin her türlü bilgilerinin olduğu bir havuz oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

13 Bunun yanı sıra, sanayide yapılan bu pratik eğitim ve çalışmalar aynı zamanda öğrencinin staj mükellefiyetinin yerine getirilmiş olmasını sağlamaktadır.

14 UYGULANMAKTA OLAN ÖRNEK PROTOKOL

15 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - KOÇ HOLDİNG A. Ş
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - KOÇ HOLDİNG A.Ş ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ     KAPSAM:   Madde 1. Bu protokol, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu Döküm, Otomotiv ve diğer ilgili programlara katılan öğrencilerin Üniversite Sanayi İşbirliği projesi çerçevesinde KOÇ HOLDİNG A.Ş. Fabrikalarında yapacakları pratik çalışma esaslarını kapsar.

16 Madde 2. Taraflar;   a) Eğitim ve öğretimin yapıldığı kurum; Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu b) Pratik çalışma yapılacak fabrikalar, KOÇ HOLDİNG A.Ş.’nin FORD OTOSAN A.Ş., OTOYOL A.Ş., TÜRK DEMİR-DÖKÜM A.Ş., DÖKTAŞ A.Ş. ve ilgili diğer fabrikaları Madde 3. Danışma Kurulu;   BAŞKAN : SAÜ Rektörü yada görevlendireceği bir yöneticidir   ÜYELER :Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürü, ilgili Bölüm veya Program Başkanları, FORD OTOSAN A.Ş., OTOYOL A.Ş., TÜRK DEMİR-DÖKÜM A.Ş., DÖKTAŞ A.Ş. ve ilgili diğer fabrikaların önereceği birer yöneticiden oluşur

17 PROGRAM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Madde 4
PROGRAM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER   Madde 4. Sakarya Meslek Yüksekokulunda yapılacak teorik eğitim ve fabrikada yapılacak pratik çalışmalarla ilgili dersler ve içerikleri EK.1’de verilmiştir   Madde 5. Ek.1’de verilen derslerin Sakarya Meslek Yüksekokulunda yapılacak teorik kısmı. SAÜ. Sakarya Meslek Yüksekokulu ve gereğinde diğer kurumlardan önerilen öğretim elemanlarınca, anılan fabrikalarda yapılacak pratik çalışmalar ise; fabrika yönetimlerince kendi elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafìndan fabrikadaki çalışma süresince geçerli olmak kaydıyla öğretim görevlisi ünvanı ile görevlendirilen her program için birer eğitim koordinatörü ve yeterli sayıda öğretim görevlileri tarafından yürütülür.

18 Madde 6. Fabrikalardaki pratik çalışmalar belirli aralıklarla Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafìndan Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları arasından seçilen ve danışma kurulunun onayladığı her programla ilgili öğretim elemanı tarafìndan denetlenir.

19 BAŞARI ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 7
BAŞARI ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 7. Döküm Programındaki öğrenciler TÜRK DEMİR-DÖKÜM A.Ş ve DÖKTAŞ A.Ş.’de, Otomotiv programındaki öğrenciler FORD OTOSAN ve OTOYOL A.Ş.’ de ilgili ve diğer programlardaki öğrencilerde HOLDİNG’ e bağlı ilgili fabrikalarda birinci yıl 14 hafta, ikinci yıl 14 hafta pratik çalışma yaparlar (DANIŞMA KURULU KARARIYLA PRATİK ÇALIŞMA SÜRESİ 12 HAFTAYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.) Madde 8. Öğrenciler tarafìndan gelecek şikayetler, ilgili eğitim koordinatörü veya fabrikalardaki öğretim görevlilerinden gelecek şikayetler, Fabrika Yönetimleri tarafìndan bir raporla Danışma Kurulu Başkanlığına iletilir. Başkan gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

20 Madde 9. a) Fabrikalardaki öğrenci grubu Üniversite tarafından görevlendirilen öğretim görevlilerinin ve ilgili eğitim koordinatörlerinin öğrencisi sayılır b) Eğitim koordinatörleri dört yıllık lisans programını bitirmiş fabrika elemanıdırlar c) a ve b deki kişilere sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesi uygulanır Madde 10.   a) Fabrikalardaki öğretim görevlileri öğrencilerin her gün tuttukları iş defterini gereğinde incelerler.   b) Yìl içi sınavları yarıyıl içinde genel durum ve çalışmalarla ilgili olarak yapılır   c) Yarıyıl sonunda Fabrikalardaki öğretim görevlileri yarıyıl sonu sınavlarını yaparlar. Değerlendirme SAÜ.’nün Ön lisans Yönetmeliğine göre yapılır   d) Öğrenciler teorik öğrenimi ve pratik çalışmalarında başarısız olurlar ise ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

21 Madde   a) Öğrenciler fabrikalardaki çalışma sürelerince danışma kurulu tarafından tespit edilen ücreti alırlar. (Minimum asgari ücret) b)Öğrencilerin ücret, yemek, iş elbisesi ve servis gibi gereksinmeleri fabrikalar tarafìndan karşılanır c)Öğrenciler fabrikalardaki çalışmaları süresince işyeri çalışma şartlarına uyarlar   d)İşçi gibi üretime ve fabrikaların tüm çalışmalarına katılırlar   e)Öğrenciler fabrikalardaki disiplini, uyumu bozacak davranışlarda bulunamazlar.  f)Öğrencilerden uygun mazereti bulunanlara eğitim koordinatörü tarafından izin verilebilir.   g) Öğrenciler pratik çalışmaları süresince sendikal faaliyetlere katılamazlar   i) Yukarıdaki durumların birinin oluşması halinde öğrencinin durumu derhal Danışma Kurulu Başkanlığına bildirilir ve öğrenciler hakkında gereken disiplin soruşturması yürütülür.

22 Madde 12. Öğrenciler ve öğretim görevlileri grev ve lokavttan etkilenmezler, öğretim devam eder.   Madde 13. İlgili işyerlerinden herhangi birisinin çeşitli sebepler dolayısıyla kapatılması halinde o işyerinde öğretim yapılmaz. Protokol diğer işyerleriyle devam eder.

23 Madde 14. Öğrenciler protokolün akdedilmesi ile beceri eğitimine fabrikalarda devam ettikleri sürece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık Sigortası Hükümlerine göre fabrikalarda sigorta ettirilirler.   Madde 15. Başarılı ve yukarıdaki şartlara uyan öğrencilere sertifika verilir.        Rahmi KOÇ Prof.Dr.İsmail ÇALLI KOÇ HOLDİNG REKTÖR Yönetim Kurulu Başkanı


"SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SANAYİİ İŞBİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları