Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEMA UMUT İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEMA UMUT İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI."— Sunum transkripti:

1 SEMA UMUT İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2 KOAH Sık görülen önlenebilir ve tedavi edilebilir zararlı partiküllere karşı akciğerlerde ve hava yollarında gelişen artmış inflamatuvar yanıtla ilişkili, genellikle ilerleyici persistan hava akımı kısıtlanması ile karekterize bir hastalık. Ataklar ve komorbiditeler hastalığın ağırlığını etkiler. GOLD 2011

3 KOAH TEDAVİSİNDEN BEKLENENLER  Semptomların AZALMASI  Atak sayısının AZALMASI  Yaşam kalitesinin ARTMASI  Mortalitenin AZALTILMASI  Yaşam süresinin UZAMASI

4 KOAH Tedavi Programı Sigaranın bıraktırılması Çevresel ve mesleki nedenli maruz kalmanın kontrolü Hasta eğitimi Stabil KOAH tedavisi Atakların tedavisi

5 Sigara İçimi Akciğer Fonksiyonu Yaş Arasındaki İlişki 100 75 50 25 0 Sigaraya duyarlı içiciler Sigara içmeyenler Hastalık Ölüm Sigaraya duyarlı olmayan içiciler Sigarayı bırakmış olanlar (50 yaşında) Sigarayı bırakmış olanlar (65 yaşında) FEV 1 (beklenenin yüzdesi) 255075

6 SİGARA BAĞIMLILIĞI TÜM KRONİK HASTALIKLAR GİBİ PROGRESİF TEKRARLAYICI ve ÖLDÜRÜCÜDÜR. (Canadian Society of Addiction Medicine)

7 Sigaranın Bıraktırılması KOAH’da hastalığın progresyonunu yavaşlatan en etkin tedavi SİGARANIN BIRAKILMASIdır.

8 Bir sağlık kuruluşuna başvuran her hastaya sor Halen sigara içiyor mu ? Hasta bırakmaya hevesli mi ? Hasta daha önce sigara içmiş mi ? Tütün bağımlılık tedavisi uygula Bırakması için teşvik et Nüksu önleGirişime gerek yok Evet Hayır

9 Risk Faktörlerinin Azaltılması Risk Faktörlerinin Azaltılması Sigara bağımlılığı için çeşitli etkin farmakoterapiler mevcuttur. Kontrendikasyon yoksa ve gerekiyorsa bu ilaçlardan en az biri verilmelidir.

10 Sigara Bıraktırmada Farmakolojik Yaklaşım Nikotin yerine koyma tedavisi Nikotin bantları Nikotin sakızları Nikotin nazal sprey Nikotin inhaler Bupropion HCL Vareniclin

11 Postma DS.,1989

12 KOAH’da AŞILAR İnfluenza aşısı Pnömokok aşısı

13 AŞILAR (A) Grip aşısı ciddi hastalığı ve ölümü % 50 engeller. Wongsurakiat,2003

14 Pnömokok aşısı 65 yaş üstü veya FEV1 < % 40 olan KOAH lılara uygulanmalıdır. Kanıt B GOLD 2006

15 KOAH’da Basamak Tedavisi (Spirometrik parametreler bronkodilatatör sonrası değerlerdir) I: Hafif FEV1/FVC < %70 FEV1 ≥ %80 II: Orta FEV1/FVC < %70 %50 ≤ FEV1< %80 III: Ağır FEV1/FVC < %70 %30 ≤ FEV1< %50 III:Çok Ağır FEV1< %30 FEV1 < %50 ve kronik solunum yetmezliği ya da sağ kalp yetmezliği Risk faktörlerinden kaçınma, influenza aşısı FEV1 < %40 ve/veya 65 yaş üzeri olgularda pnömokok aşısı Gerektiğinde kısa etkili bronkodilatatörler Pulmoner Rehabilitasyon Semptomları kısa etkili bronkodilatatörler ile kontrol edilemeyenlerde bir veya daha fazla uzun etkili bronkodilatatörle düzenli tedavi Tekrarlayan ataklar varsa İKS eklenmesi ± teofilin Kronik solunum yetmezliği varsa USOT eklenmesi Cerrahi tedavi

16 BRONKODİLATÖRLER Semptomatik tedavinin temelini oluşturur. İnhale tedavi tercih edilir. İhtiyaç halinde veya düzenli kullanılır. GOLD GOLD

17 BRONKODİLATÖRLER Antikolinerjik,  2 agonist, teofilin veya kombinasyon tedavileri arasındaki seçim her hastadaki terapötik yanıt ve yan etkilere bakılarak yapılır. Uzun etkili bronkodilatörler daha uygundur. GOLD, 2011 GOLD, 2011

18 BRONKODİLATÖRLER Dinamik hiperinflasyonu azaltır. Eksersiz toleransını arttırır. Yaşam kalitesini düzeltir. Bronkodilatörlerin kombinasyonu etkinliği arttırır.

19 BRONKODİLATÖRLER Kısa Etkililer  2 - agonistler Salbutamol Salbutamol Terbutalin TerbutalinAntikolinerjikler İpratropium İpratropium Uzun Etkililer  2 - agonistler Formoterol Formoterol Salmeterol SalmeterolAntikolinerjikler Tiotropium Tiotropium Yedek Oral teofilin

20 Risk (GOLD Classification of Airflow Limitation) Risk (Atak/yıl ) > 2 1 0 (C)(D) (A)(B) mMRC 0-1 CAT < 10 4 3 2 1 mMRC > 2 CAT > 10 A: Az Semptom, düşük risk GOLD 1-2 B: Çok Semptom, düşük risk GOLD 1-2 C: Az Semptom, yüksek risk GOLD 3-4 D: Çok Semptom, yüksek risk GOLD 3-4

21 Non-farmakolojik KOAH Tedavisi HastaEsasTavsiye edilenLokal durum ASİGARANIN BIRAKILMASIFizik aktivite Grip aşısı Pnömokok aşısı B, C, D SİGARANIN BIRAKILMASI Pulmoner rehabilitasyon Fizik aktivite Grip aşısı Pnömokok aşısı

22 Atak/yıl > 2 1 0 mMRC 0-1 CAT < 10 GOLD 4 mMRC > 2 CAT > 10 GOLD 3 GOLD 2 GOLD 1 SAMA prn veya SABA prn LABA Veya LAMA ICS + LABA veya LAMA Stabil KOAH: Farmakolojik Tedavi 1.seçenek(GOLD2011) AB DC ICS + LABA veya LAMA

23 KOAH da ANTİİNFLAMATUAR TEDAVİ İnhaler kortikosteroidler Beclamethazone Budesonide Fluticazone Sistemik kortikosteroidler Metilprednisolon Prednisolon

24 İnhaler kortikosteroidler KOAH FEV1 %60 den düşük KOAH lılarda semptomları azaltır,atak sayısını azaltır,yaşam kalitesini arttırır Pnömoni riskini arttırır Kesilmesi bazen atağa neden olabilir GOLD 2011

25 Roflumilast Selektif oral fosfodiesteraz 4 (PDE 4 ) inhibitörüdür KOAH’a spesifik bir antiinflamatuar ilaç Günde tek doz olarak oral kullanılır Kronik öksürük ve balgam yakınması olan sık alevlenme geçiren ağır KOAH hastalarında bronkodilatör ilaçlara eklenir Alevlenmeleri azaltır ve akciğer fonksiyonlarını düzeltir

26 Roflumilast Roflumilast kronik bronşit yakınmalarının belirgin olduğu ve sık alevlenmeler geçiren şiddetli KOAH (post- bronkodilatör FEV1< %50) hastaları nda etkin En sık görülen yan etkileri : diyare, bulantı, baş ağrısı

27 Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Endikasyonları Pa0 2 <55 mmHg veya Sa02< %88 en az 3-4 haftalık stabil dönemde Pa0 2 55-60 mmHg ve/veya Sa02< 89 Pulmoner hipertansiyon Polisitemi, hematokrit > %55 Periferik ödem Konjestif kalp yetmezliği

28 Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Oksijen tedavisinde amaç Pa02 nin 60- 65 mmHg üstünde tutulmasıdır. Nazal kanül ile 1.5-2.5 1/dak akım genellikle yeterlidir. Oksijen akım hızı, arteriyel kan gazları analizleri veya oksimetre takibi ile ayarlanır.

29 Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Uygulanan oksijen akımı yılda en az bir kez yeniden değerlendirilmelidir. Günlük kullanım kesinlikle 15 saatin altına düşmemelidir. Hasta uyku esnasında mutlaka oksijen almalıdır.

30 Uzun Süreli O 2 Tedavisine uyanış O 2 değerine göre karar verilmelidir. O 2 reçetesinde - O 2 kaynağının cinsi - Veriliş şekli - Kullanım süresi - Uykuda, egzersizde ve istirahatte akım hızı belirtilmelidir.

31 KOAH’ta REHABİLİTASYON Fizyoterapi Solunum-egzersizleri Kontroll ü solunum teknikleri Büzük dudak solunumu Diyafragmatik solunum Balgamın mobilizasyonu Öksürme ve zorlu ekspirasyon Egzersiz eğitimi Beslenme desteği

32 KOAH’DA REHABİLİTASYON Nefes darlığı azalır Egsersiz kapasitesi artar Yaşam kalitesi düzelir Hastanede yatış azalır Anksiete, depresyon azalır Maliyet düşer

33 KOAH’da EĞİTİM – Risk faktörlerinden uzaklaşma – Sigaranın bırakılması – KOAH nedir? – İnhaler ve ilaç kullanımı – Atak etkenlerinden korunma – Dispneyi azaltan önlemler – Komplikasyonlar hakkında bilgilendirme – Oksijen kullanımı – Son dönem hakkında karar

34 KOAH’ta Cerrahi Tedavi Büllektomi Akciğer volümünü azaltıcı cerrahi Akciğer transplantasyonu

35 VOLÜM AZALTICI CERRAHİ - Daha çok üst lob tutulumu olan -Rehabilitasyona rağmen egzersiz kısıtlaması olan olgularda düşünülebilir. NETTRG,2006

36 ATAK Günlük olağan değişmelerin ötesinde akut başlangıçlı ve düzenli tedavide değişiklik gerektirecek boyutta bir bozulma – nefes darlığında artış – günlük performansta azalma – balgam miktarı ve renginde değişiklik – öksürükte şiddetlenme – yüksek ateş ve/veya – mental durumda bozulmanın eşlik edebildiği kötüleşme dönemi

37 KOAH’da Atak Nedenleri Birinci sırada; Trakeobronşial enfeksiyonlar Hava kirliliği İkinci sırada;Pnömoni Sağ ve/veya sol kalp yetmezliği veya aritmi Pulmoner emboli Pnömotoraks Solunum kas güçsüzlüğü

38 Hava Kirliliği Nitrojen Dioksit Sülfür Dioksit Ozon Isı Değişikliği Virüsler Rhinovirüs İnfluenza Parainfluenza Adenovirüs Coronavirüs Clamidya Pneumonia RSV Bakteriler H.influenza S.pneumoniae B.catarrhalis S.aureus P.aeruginosa

39 TA düşüyorsa ve yüksek akımlı O 2 ne rağmen PaO 2 60 mmHg ve üstüne yükselmiyorsa TROMBO EMBOLİ akla gelmelidir.

40 Dispne’de Artış Balgam Pürülansında Artış Balgam Miktarında Artış 1/3= Hafif 2/3= Orta 3/3= Şiddetli Anthonisen, 1987

41 FEV 1 < 1000 ml PEF< 100L/dk AĞIR ATAK PaO 2 < 60 mmHg ve/veya PaCO 2 > 50 mmHg SOLUNUM YETERSİZLİĞİ PaCO 2 > 70 mmHg pH < 7.3 HAYATİ TEHLİKE GOLD,2009

42 Atakta Radyolojik Bulgular Konsolidasyon opasitesi Pnömotoraks Önceki grafiye göre kalb hudutlarında büyüme

43 ATAK TEDAVİ Antibiyotikler Bronkodilatörler Kortikosteroidler Oksijen Tedavisi Vantilasyon desteği

44 KOAH Atakta Antibiyotikler Nötrofillerdeki myeloperoksidaza bağlı yeşil renk bakteriolojik yükü yansıtmaktadır. Kültür positifliği Pürülan balgamda %84 Pürülan olmayan balgamda %38 Balgam pürülansı artmışsa Balgam pürülansı artmışsa antibiyotik önerilmelidir.

45 KOAH Atakta Antibiyotikler Balgam miktarı artmışsa Balgam pürülansı artmışsa Balgam pürülansı artmışsa Dispne artmışsa Dispne artmışsa Mekanik Ventilasyon ihtiyacı varsaMekanik Ventilasyon ihtiyacı varsa antibiyotik önerilmelidir.

46 Hafif KOAH Olası Etkenler H. İnfluenzae S.pneumoniae M. Catarrhalis Virüsler Tedavi Antibiyotik gerekmeyebilir Amoksilin Tetrasiklin Makrolid Amoksilin-klavunik asit Yeni kinolonlar

47 Orta-Ağır KOAH Pseudomonas riski yok Olası Etkenler H. İnfluenzae S.pneumoniae M. Catarrhalis Virüsler Enterobacteriacea Tedavi Amoksilin-klavunik asit Levofloksasin,Moksifloksasin 2-3. kuşak sefalosporin

48 Orta-Ağır KOAH Pseudomonas riski var Olası Etkenler H. İnfluenzae S.pneumoniae M. Catarrhalis Virüsler Pseudomonas aeruginosa Tedavi Siprofloksasin Antipsödomonal beta laktam± Aminoglikozid

49 KOAH Atağında Hastanede İnhaler Bronkodilatör ve Antienflamatuar Tedavi Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml (1.5-2 saatte bir) Ipr. Bromür 250  gr/2 ml (3-4 saatte bir) Ipr. Bro.+Salb 0.5 mg+3.01 mg/2 m (3-4 saatte bir) Budesonit 1 mg/2 ml (2-6 saatte bir) Fluticason (12 saatte bir) NEBÜLİZATÖRLE

50 KOAH Atakda Hastane Tedavisi Kortikosteroidler Oral veya IV 30-40 mg/gün prednisolon 10 gün

51 KOAH Atak Tedavisi Metil-Ksantin Tedavisi Serum düzeyi 8-12 mg/ml olmasını sağlayacak teofilin uygula;  Teofilin klirensini etkileyecek hastalığı olmayanlarda, Başlangıç dozu 5-6 mg/kg, minimum 20 dk. İdame dozu 0.5 mg/kg/saat  Teofilin klirensini etkileyecek hastalığı olanlarda Başlangıç dozu 2.5 mg/kg’dan toplam 300 mg İdame dozu 400 mg/gün.

52 Artmış Teofilin Klirensi Bazı ilaçlar Rifampisin, antikonvulzan ilaçlar Sigara içimi Yüksek protein-düşük karbonhidratlı diyet Çocukluk çağı

53 Azalmış Teofilin Klirensi Bazı ilaçlar eritromisin, kinolonlar, simetidin, allopürinol Konjestif kalp yetersizliği Karaciğer hastalığı Hipoksemi, solunumsal asidoz İleri yaş Pnömoni, viral enfeksiyonlar

54 Kontrollü Oksijen Tedavisi PaO 2 > 60mmHg ve SaO 2 > %90 olacak, PaCO 2 de artış 10 mmHg dan fazla olmayacak şekilde oksijen verilmelidir.

55 NIMV Endikasyonları Paradoks solunum ve yardımcı solunum kaslarının kullanıldığı ağır dispne Asidoz pH 7.3-7.35 PaCO 2 45-60 mmHg Solunum frekansı >25 GOLD

56 NIMV Kontrendikasyonları Respiratuvar arrest Kardiyovasküler instabilite (hipotansiyon, aritmi, myokard infarktüsü) Somnolans, şuur kaybı kooperasyon bozukluğu Yüksek aspirasyon riski Yakın zamanda yüz veya gastroözofageal cerrahi girişim Yüz ve kafa travması Yanıklar GOLD

57 IMV Endikasyonları Solunum frekansı >35 PaO 2 <40 mmHg veya PaO 2 /F 1 O 2 <200 mmHg pH 60 mmHg Solunumsal arrest Hipotansiyon, şok, kalp yetmezliği NIMV başarısızlığı GOLD

58 GOLD – Temel Mesajlar KOAH’ı düşünün Spirometri yapın Risk faktörlerini azaltın “KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir”


"SEMA UMUT İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları