Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Stratejik Plan Taslağı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Stratejik Plan Taslağı."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Stratejik Plan Taslağı

2 Misyon Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, etik değerleri içselleştirmiş, toplumcu, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında yetkin tıp doktorları ve uzmanlar yetiştirmek, Ülkemizde ve bölgemizde ortaya çıkabilecek enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji sorunlarını yönetmektir.

3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Paydaşlar
Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel medya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri Sağlık Meslek odaları Sivil toplum kuruluşları Marmara ve Batı Karadeniz bölgesindeki tıp fakülteleri Diğer Tıp Fakülteleri Bölgemizdeki özel sağlık kurumları TUBİTAK TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi YÖK DPT Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri YÖDEK Tıp ve Sağlık Eğitim konseyi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi Bölgedeki çevreyle ilgili kuruluşlar Öğrenciler Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Rektörlük Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu Kocaeli Üniversitesine bağlı sağlıkla ilgili birimler Kocaeli Üniversitesinin diğer fakülteleri Öğrenci aileleri Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Hasta ve hasta yakınları Bölgedeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri Bölgedeki sağlık Müdürlükleri Bölge halkı

4 Tıp Fakültesi ile paydaşlarımız aynıdır.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar Tıp Fakültesi ile paydaşlarımız aynıdır.

5 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Değerler
Evrensellik İnsan ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Açıklık Bilimsellik Eşitlikçilik Ayrımcılığa duyarlılık Cinsiyete duyarlılık Çevreye duyarlılık Adalet Katılımcılık Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı Değişime açıklık

6 Tıp Fakültesi ile değerlerimiz aynıdır.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Stratejik Planı Değerler Tıp Fakültesi ile değerlerimiz aynıdır.

7 Öz değerlendirme Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi Kuruluş İçi Analiz
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevresel Analiz Fırsatlar Tehditler

8 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme-Güçlü yanlar Eğitim ve araştırma anlamında yetkin, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş ve tam gün çalışan akademik personel Bölüm içi çalışma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapısı Klinik araştırma ve hizmet laboratuarlarının varlığı Öğretim üyelerinin bazı alanlarda (hepatit, diyabetik ayak, febril nötropeni, AIDS, hastane enfeksiyonları, yoğun bakım enfeksiyonları, AB direnç mekanizmaları vb.) özelleşmiş ve yetkin olması Deneyimli, düzenli ve etkin çalışan Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin varlığı ve Hastane enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitim merkezi olunması

9 Anabilim Dalı sekreteryasının olmaması
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme - Zayıf yanlar Rutin hizmette görev alacak uzman kadrosunun yetersizliği ve hizmetin asistan bağımlı yürüyor olması Anabilim Dalı sekreteryasının olmaması Eğitim için yer ve teknik altyapı yetersizliği (derslik ve eğitim lab. vd) Staj süresinin kısa olması Salgın hastalıklar için izolasyon olanaklarının kısıtlı olması

10 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme: Fırsatlar ve Tehditler Fırsatlar Gelişmiş sanayi bölgesinde olmamız ve teknoparkın olması Yeni özel hastalıklar için referans birimlerinin açılmasına olanak tanınması (Tularemi birimi gibi) Tıp Fakültesinin akreditasyon gibi hedefleri olması Tehditler Kuş gribi ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi gibi epidemi ve pandemi riskinin olması Asistan alımında ki düzensizlikler Cazip uzman kadrosu olmaması

11 Vizyon Anabilim Dalımızın vizyonu,
Uluslararası düzeyde en iyi ve en kapsamlı eğitimi veren lider bölümlerden biri olmak, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları hem kliniği hem de laboratuvarı içinde barındıran ve bu nedenle araştırmalara ve tanıya daha kolay ulaşabilme özelliğine sahip bir dal olduğundan yetiştirdiğimiz uzmanların üreteceği yeni hipotezleri kapsamlı araştırmalara dönüştürecek laboratuvar ortamını sağlamak ve dünyada bu konuda lider olan merkezlerle yarışır konuma gelmektir. Araştırmalardan elde edilecek verilerle henüz etyolojisi bilinmeyen hastalıkların etyopatogenezlerinin aydınlatılmasına katkıda bulunmaktır.

12 Stratejik Amaçlar Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler
Kurumun güçlü yönleri ile çevreden gelen fırsatları eşleştiren stratejiler Fırsatları kullanmak amacıyla zayıf yönleri ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler Tehditler Güçlü yönleri kullanarak dış tehditleri bertaraf etmeye yönelik Kurumsal zayıflıkların dış tehditleri etkili kılmasını önleyecek savunma stratejileri

13 Stratejik Amaçlar GÜÇLÜ YÖNLER FIRSATLAR
Eğitim ve araştırma anlamında yetkin, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş ve tam gün çalışan akademik personel Bölüm içi çalışma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapısı Klinik araştırma ve hizmet laboratuarlarının varlığı Öğretim üyelerinin bazı alanlarda (hepatit, diyabetik ayak, febril nötropeni, AIDS, yoğun bakım enfeksiyonları, AB direnç mekanizmaları vb.) özelleşmesi ve yetkinleşmesi Deneyimli, düzenli ve etkin çalışan Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin varlığı ve Hastane enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitim merkezi olunması Gelişmiş sanayi bölgesinde olmamız ve teknoparkın olması Yeni özel hastalıklar için referans birimlerinin açılmasına olanak tanınması (Tularemi birimi gibi) Tıp Fakültesinin akreditasyon gibi hedefleri olması

14 Stratejik Amaçlar GÜÇLÜ YÖNLER TEHDİTLER
Eğitim ve araştırma anlamında yetkin, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş ve tam gün çalışan akademik personel Bölüm içi çalışma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapısı Klinik araştırma ve hizmet laboratuarlarının varlığı Öğretim üyelerinin bazı alanlarda (hepatit, diyabetik ayak, febril nötropeni, AIDS, yoğun bakım enfeksiyonları, AB direnç mekanizmaları vb.) özelleşmesi ve yetkinleşmesi Deneyimli, düzenli ve etkin çalışan Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin varlığı ve Hastane enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitim merkezi olunması Kuş gribi ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi gibi epidemi ve pandemi riskinin olması Asistan alımında ki düzensizlikler Cazip uzman kadrosu olmaması

15 Stratejik Amaçlar Zayıf YÖNLER FIRSATLAR
Rutin hizmette görev alacak uzman kadrosunun yetersizliği ve hizmetin asistan bağımlı yürüyor olması Anabilim Dalı sekretaryasının olmaması Staj süresinin kısa olması Salgın hastalıklar için izolasyon olanaklarının kısıtlı olması Gelişmiş sanayi bölgesinde olmamız ve teknoparkın olması Yeni özel hastalıklar için referans birimlerinin açılmasına olanak tanınması (Tularemi birimi gibi) Tıp Fakültesinin akreditasyon gibi hedefleri olması

16 Stratejik Amaçlar Zayıf YÖNLER TEHDİTLER
Rutin hizmette görev alacak uzman kadrosunun yetersizliği ve hizmetin asistan bağımlı yürüyor olması Anabilim Dalı sekretaryasının olmaması Staj süresinin kısa olması Salgın hastalıklar için izolasyon olanaklarının kısıtlı olması Kuş gribi ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi gibi epidemi ve pandemi riskinin olması Asistan alımında ki düzensizlikler Cazip uzman kadrosu olmaması


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Stratejik Plan Taslağı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları