Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TESE öncesi hormonal tedavinin yeri ve TESE için yeni endikasyonlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TESE öncesi hormonal tedavinin yeri ve TESE için yeni endikasyonlar"— Sunum transkripti:

1 TESE öncesi hormonal tedavinin yeri ve TESE için yeni endikasyonlar
Dr Metin Öztürk

2 Hipotalamus-Hipofiz-Gonad Aksı
Noradrenalin Nöropeptid Y Glutamat Hipotalamus Lokal Peptid ve Proteinler Sitokinler Aktivin Follistatin Östrojen Dopamin Serotonin GABA ß-Endorfin GnRH Hipofiz T + E Diğer hormonlar Growth hormon Leptin İnsulin like growth faktör Tiroid hormon FSH LH İnhibin B Testis Testis T Sertoli hc Germ hc Leydig Hc

3 Yardımlı Üreme Dönemi Öncesi
İnfertilite tedavisi Spontan gebelik

4 Yardımlı Üreme Dönemi İnfertilite tedavisi Spontan gebelik Gebelik
TESE vb. sperm elde etme Spontan gebelik Gebelik

5 Tedaviye dirençli hipogonadotropik hipogonadizm olgularında TESE / ICSI (1)
15 Hipogonadotropik hipogonadizm hastası 6 ay süreyle hCG (1-2x5000 IU/hafta) + hMG (3x75 IU/hafta) Tedavi sonrası azospermik TESE + ICSI (%73 sperm bulma) Gebelik sağlanamayanlarda tedaviye devam Fertilizasyon oranı %42 Kümülatif gebelik oranı %20

6 Tedaviye dirençli hipogonadotropik hipogonadizm olgularında TESE / ICSI (2)
2500 IU hCG and FSH 3x150 IU / hafta 3, 6 ve 12. ayda azospermik TESE motil sperm + cryoprezervasyon İlk denemede 3/4 fertilizasyon, gebelik yok

7 Tedaviye dirençli hipogonadotropik hipogonadizm olgularında TESE / ICSI (3)
Sonuç Hormonal tedavi sonrası sonuç alınamayan hastalarda veya tedaviye devam etmekte isteksiz hipogonadotropik hipogonadizm hastalarında TESE + ICSI iyi bir seçenektir Uzun tedavi süresi TESE + ICSI başarısını artırmaktadır

8 Kemoterapi sonrası azoospermide
TESE / ICSI (1) Kemoterapi görmüş 30 hasta (Testis tm, hodgkin, nonhodgkin, lösemi vs) 12 aspermi, 23 nonobstruktif azoospermi, 30’una TESE yapılmış Aspermi % 92, nonobstruktif azoospermi %58 sperm bulunmuş Fertilizasyon oranları aynı, ancak nonobstruktif azoospermi grubunda embriyo gelişimi daha kötü

9 Kemoterapi sonrası azoospermide
TESE / ICSI (2) 9 gebelik, 4 sağlıklı doğum TESE + ICSI bu hastalar için bir seçenektir

10 Klinefelter’de TESE / ICSI öncesi tedavi (1)
68 Klinefelter hastası, 91 mikroTESE işlemi Sperm elde etmede yaş ve hormonal parametrelerin etkisi Testosterone 300 ng/dl’nin altında olanlara Testolactone mg 2x1 veya Anastrozole 1 mg 1x1 hCG IU x 2-3/hafta veya Klomifen 2-3 ay süreyle %68 sperm elde etme, %53 klinik gebelik, %45 canlı doğum

11 Klinefelter’de TESE / ICSI öncesi tedavi (2)
Tedavi önce testosteron, testis hacmi, FSH, LH seviyeleri anlamlı değil Medikal tedavi sonrası testosteron seviyesi, testosteron / östradiol oranının yüksek olması anlamlı Tedavi öncesi ve sonrası Testosteron seviyesinin etkisi Yaş etkisi P=0.05

12 Non-obstruktif azoospermide TESE / ICSI öncesi FSH tedavisi
108 Azoospermik hasta Normal FSH, LH, Testosteron 63 hasta pFSH 75 IU x 3 / hafta, 3ay süreyle 45 hasta kontrol grubu Tedavi grubunda %64 sperm Kontrol grubunda %33 sperm Tedavi grubunda daha çok sayıda sperm

13 Sperm DNA Hasarı Nedenleri Protamin hasarı
Serbest oksijen radikalleri artışı Escaped apoptozis Yanlış DNA onarımı İlaçlar, sigara, genital trakt enflamasyonu, testiküler hipertermi, varikosel

14 Sperm DNA hasarı ölçme yöntemleri
Teknik Prensip In situ nick translation Tek zincirli DNA kırıkları Acridine orange boyama Tek ve çift zincirli DNA kırıklarını ayırır TUNEL DNA fragmentasyonu, Tek ve çift zincirli DNA kırıkları COMET DNA bütünlüğü, Tek ve çift zincirli DNA kırıkları 8-oxo-7,8 dihydro-2 deoxyguanosine (8-OH-dG) Elektrokimyasal belirleme ile HPLC SCSA Asit DNA denaturasyon Fluorescence in situ hybridization DNA kırıkları Sperm kromatin dekondensasyonu non-fragmente DNA karakteristik DNA dekondensasyon halo görüntüsü oluşturur Chromamycin A3 denature DNA’nın indirekt belirlenmesi Toluidine blue boya DNA yapı ve paketlenmesine hassas boya hasarlı kromatine entegre olur

15 Sperm DNA hasarının doğal gebelik ve IUI başarısı üzerindeki etkisi
Sperm DNA hasarı doğal gebelik ve intrauterin inseminasyon (IUI) şansını azaltmaktadır DNA hasarlı sperm sayısı yüksek olan çiftlerde doğal gebelik şansı düşük ve gebelik elde etme süresi uzundur Evenson et al. 1999 Spano et al. 2000 Loft et al. 2003 Evenson and Wixon, 2008 Bungum et al. 2007

16 Sperm DNA hasarının IVF başarısı
üzerindeki etkisi Sperm DNA hasarının, IVF başarısı üzerinde oldukça zayıf bir etkisi olduğu düşünülmektedir Host et al Henkel et al. 2003 Huang et al. 2005 Frydman et al. 2008 Lin et al. 2008

17 Sperm DNA hasarının ICSI başarısı
üzerindeki etkisi Yapılan çalışmalar sperm DNA hasarının ICSI gebelik oranları üzerinde etkisi olmadığını göstermektedir Ancak DNA hasarı ile gebelik kaybı arasında anlamlı ilişki vardır Host et al Henkel et al. 2003 Gandini et al. 2004 Bungum et al. 2008 Lin et al. 2008

18 Sperm DNA hasarına bakalım mı?
Bakalım çünkü… Sperm DNA hasarı üremenin birçok aşamasında olumsuz etkiye sahiptir İnfertil erkeklerde fertil erkeklere göre daha çok sperm DNA hasarı vardır

19 Sperm DNA hasarına bakalım mı?
Bakmayalım çünkü… Sperm DNA hasarının etiyolojisi ve üreme üzerindeki kesin etkilerini bilmiyoruz Bozulmuş DNA yapısını düzeltmek için elimizde kesin bir tedavi yok ?

20 Sperm DNA hasarı ve antioksidanlar

21 Sperm DNA hasarı ve antioksidanlar
Antioksidan tedavinin DNA hasarını düzeltme mekanizması tam olarak bilinmemektedir Olumlu sonuçlar bildirilmesine rağmen bu çalışmaların çoğu oldukça küçük sayıda hasta içeriyor (istatistiki gücü zayıf)

22 Sperm DNA hasarı-antioksidan tedavi başarısızlığı
TUNEL yöntemi DNA hasarı devam eden 12 hasta ICSI günü ejakülat spermi ve testiküler sperm alınmış Ejakülat spermi DNA hasarı %39.7 Testiküler sperm DNA hasarı %13.3 Testicular spermatozoa have statistically significantly lower DNA damage compared with ejaculated spermatozoa in patients with unsuccessful oral antioxidant treatment Moskovtsev et al, Fertil Steril, 2008

23 Sonuç Sperm DNA hasarı önümüzde aşılması gereken sorunlardan biri
Antioksidan tedaviden yarar görebilirler Sperm DNA hasarı yüksek olan hastalar için TESE yeni bir endikasyondur Daha geniş hasta serilerine ciddi ihtiyaç var

24 Dikkatiniz için teşekkürler


"TESE öncesi hormonal tedavinin yeri ve TESE için yeni endikasyonlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları