Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipotalamus-Hipofiz-Gonad Aksı Hipotalamus Hipofiz Testis FSH LH GnRH Leydig Hc Sertoli hc Germ hc T İnhibin B T + E Noradrenalin Nöropeptid Y Glutamat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipotalamus-Hipofiz-Gonad Aksı Hipotalamus Hipofiz Testis FSH LH GnRH Leydig Hc Sertoli hc Germ hc T İnhibin B T + E Noradrenalin Nöropeptid Y Glutamat."— Sunum transkripti:

1

2 Hipotalamus-Hipofiz-Gonad Aksı Hipotalamus Hipofiz Testis FSH LH GnRH Leydig Hc Sertoli hc Germ hc T İnhibin B T + E Noradrenalin Nöropeptid Y Glutamat Dopamin Serotonin GABA ß-Endorfin Lokal Peptid ve Proteinler Sitokinler Aktivin Follistatin Östrojen Diğer hormonlar Growth hormon Leptin İnsulin like growth faktör Tiroid hormon

3 Spontan gebelik İnfertilite tedavisi Yardımlı Üreme Dönemi Öncesi

4 Spontan gebelik İnfertilite tedavisi TESE vb. sperm elde etme Gebelik Yardımlı Üreme Dönemi

5 Tedaviye dirençli hipogonadotropik hipogonadizm olgularında TESE / ICSI (1) 15 Hipogonadotropik hipogonadizm hastası 6 ay süreyle hCG (1-2x5000 IU/hafta) + hMG (3x75 IU/hafta) Tedavi sonrası azospermik TESE + ICSI (%73 sperm bulma) Gebelik sağlanamayanlarda tedaviye devam Fertilizasyon oranı %42 Kümülatif gebelik oranı %20

6 2500 IU hCG and FSH 3x150 IU / hafta 3, 6 ve 12. ayda azospermik TESE motil sperm + cryoprezervasyon İlk denemede 3/4 fertilizasyon, gebelik yok Tedaviye dirençli hipogonadotropik hipogonadizm olgularında TESE / ICSI (2)

7 Hormonal tedavi sonrası sonuç alınamayan hastalarda veya tedaviye devam etmekte isteksiz hipogonadotropik hipogonadizm hastalarında TESE + ICSI iyi bir seçenektir Uzun tedavi süresi TESE + ICSI başarısını artırmaktadır Sonuç Tedaviye dirençli hipogonadotropik hipogonadizm olgularında TESE / ICSI (3)

8 Kemoterapi sonrası azoospermide TESE / ICSI (1) Kemoterapi görmüş 30 hasta (Testis tm, hodgkin, nonhodgkin, lösemi vs) 12 aspermi, 23 nonobstruktif azoospermi, 30’una TESE yapılmış Aspermi % 92, nonobstruktif azoospermi %58 sperm bulunmuş Fertilizasyon oranları aynı, ancak nonobstruktif azoospermi grubunda embriyo gelişimi daha kötü

9 9 gebelik, 4 sağlıklı doğum TESE + ICSI bu hastalar için bir seçenektir Kemoterapi sonrası azoospermide TESE / ICSI (2)

10 Klinefelter’de TESE / ICSI öncesi tedavi (1) 68 Klinefelter hastası, 91 mikroTESE işlemi Sperm elde etmede yaş ve hormonal parametrelerin etkisi Testosterone 300 ng/dl’nin altında olanlara Testolactone 50- 100 mg 2x1 veya Anastrozole 1 mg 1x1 hCG 1500-2500 IU x 2-3/hafta veya Klomifen 2-3 ay süreyle %68 sperm elde etme, %53 klinik gebelik, %45 canlı doğum

11 Tedavi önce testosteron, testis hacmi, FSH, LH seviyeleri anlamlı değil Medikal tedavi sonrası testosteron seviyesi, testosteron / östradiol oranının yüksek olması anlamlı Yaş etkisi P=0.05 Tedavi öncesi ve sonrası Testosteron seviyesinin etkisi Klinefelter’de TESE / ICSI öncesi tedavi (2)

12 108 Azoospermik hasta Normal FSH, LH, Testosteron 63 hasta pFSH 75 IU x 3 / hafta, 3ay süreyle 45 hasta kontrol grubu Tedavi grubunda %64 sperm Kontrol grubunda %33 sperm Tedavi grubunda daha çok sayıda sperm Non-obstruktif azoospermide TESE / ICSI öncesi FSH tedavisi

13 Sperm DNA Hasarı Protamin hasarı Serbest oksijen radikalleri artışı Escaped apoptozis Yanlış DNA onarımı İlaçlar, sigara, genital trakt enflamasyonu, testiküler hipertermi, varikosel Nedenleri

14 Sperm DNA hasarı ölçme yöntemleri TeknikPrensip In situ nick translationTek zincirli DNA kırıkları Acridine orange boyamaTek ve çift zincirli DNA kırıklarını ayırır TUNEL DNA fragmentasyonu, Tek ve çift zincirli DNA kırıkları COMET DNA bütünlüğü, Tek ve çift zincirli DNA kırıkları 8-oxo-7,8 dihydro-2 deoxyguanosine (8-OH- dG) Elektrokimyasal belirleme ile HPLC SCSA Asit DNA denaturasyon Fluorescence in situ hybridizationDNA kırıkları Sperm kromatin dekondensasyonu non-fragmente DNA karakteristik DNA dekondensasyon halo görüntüsü oluşturur Chromamycin A3denature DNA’nın indirekt belirlenmesi Toluidine blue boyaDNA yapı ve paketlenmesine hassas boya hasarlı kromatine entegre olur

15 Sperm DNA hasarının doğal gebelik ve IUI başarısı üzerindeki etkisi Sperm DNA hasarı doğal gebelik ve intrauterin inseminasyon (IUI) şansını azaltmaktadır DNA hasarlı sperm sayısı yüksek olan çiftlerde doğal gebelik şansı düşük ve gebelik elde etme süresi uzundur Evenson et al. 1999 Spano et al. 2000 Loft et al. 2003 Evenson and Wixon, 2008 Bungum et al. 2007

16 Sperm DNA hasarının IVF başarısı üzerindeki etkisi Host et al. 2000 Henkel et al. 2003 Huang et al. 2005 Frydman et al. 2008 Lin et al. 2008 Sperm DNA hasarının, IVF başarısı üzerinde oldukça zayıf bir etkisi olduğu düşünülmektedir

17 Yapılan çalışmalar sperm DNA hasarının ICSI gebelik oranları üzerinde etkisi olmadığını göstermektedir Ancak DNA hasarı ile gebelik kaybı arasında anlamlı ilişki vardır Sperm DNA hasarının ICSI başarısı üzerindeki etkisi Host et al. 2000 Henkel et al. 2003 Gandini et al. 2004 Bungum et al. 2008 Lin et al. 2008

18 Sperm DNA hasarına bakalım mı? Sperm DNA hasarı üremenin birçok aşamasında olumsuz etkiye sahiptir İnfertil erkeklerde fertil erkeklere göre daha çok sperm DNA hasarı vardır Bakalım çünkü…

19 Sperm DNA hasarına bakalım mı? Sperm DNA hasarının etiyolojisi ve üreme üzerindeki kesin etkilerini bilmiyoruz Bozulmuş DNA yapısını düzeltmek için elimizde kesin bir tedavi yok ? Bakmayalım çünkü…

20 Sperm DNA hasarı ve antioksidanlar

21 Antioksidan tedavinin DNA hasarını düzeltme mekanizması tam olarak bilinmemektedir Olumlu sonuçlar bildirilmesine rağmen bu çalışmaların çoğu oldukça küçük sayıda hasta içeriyor (istatistiki gücü zayıf)

22 Sperm DNA hasarı-antioksidan tedavi başarısızlığı TUNEL yöntemi DNA hasarı devam eden 12 hasta ICSI günü ejakülat spermi ve testiküler sperm alınmış Ejakülat spermi DNA hasarı %39.7 Testiküler sperm DNA hasarı %13.3 Testicular spermatozoa have statistically significantly lower DNA damage compared with ejaculated spermatozoa in patients with unsuccessful oral antioxidant treatment Moskovtsev et al, Fertil Steril, 2008

23 Sonuç Sperm DNA hasarı önümüzde aşılması gereken sorunlardan biri Antioksidan tedaviden yarar görebilirler Sperm DNA hasarı yüksek olan hastalar için TESE yeni bir endikasyondur Daha geniş hasta serilerine ciddi ihtiyaç var

24 Dikkatiniz için teşekkürler


"Hipotalamus-Hipofiz-Gonad Aksı Hipotalamus Hipofiz Testis FSH LH GnRH Leydig Hc Sertoli hc Germ hc T İnhibin B T + E Noradrenalin Nöropeptid Y Glutamat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları