Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnfertil erkekte varikosel tedavisi sonrası gebelik Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnfertil erkekte varikosel tedavisi sonrası gebelik Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D."— Sunum transkripti:

1 İnfertil erkekte varikosel tedavisi sonrası gebelik Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

2 Varikoselde en iyi tedavi hangisi ? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

3 Arena resmi koyalım

4 Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi ? Varikosel cerrahisinin gebeliğe etkisi ? –Eski ve yeni meta-analiz sonuçları Hangi Varikosel cerrahisi ? ÜYT devrinde varikosel cerrahisi

5 1.yüzyılda Celcius tanımlamış:Testisin üzerindeki venler şişmiş ve kıvrımlaşmıştır, testis diğer eşine göre küçülmüş ve beslenmesi bozulmuştur devali’1483’te Şerefeddin Sabuncuoğlu ‘üzüm salkımı anlamına gelen, devali’ kelimesini kullanmış Varikosel

6 Disfonksiyone testiküler ven Peritestiküler staz VARİKOSEL PATOFİZYOLOJİSİ

7 Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi ? Varikosel cerrahisinin gebeliğe etkisi ? –Eski ve yeni meta-analiz sonuçları Hangi Varikosel cerrahisi ?

8 Patofizyoloji Hipertermi Testiküler kan akımı ve venöz basınç değişiklikleri Renal/adrenal reflü Hormonal disfonksiyon Artmış oksidatis stres (ROS) Apoptozis DNA hasarı Kadmiyum

9 ISINMA Isı artışı: –Metabolizmanın değişmesine –Sertoli hücre fonksiyonunda değişikliklere --DNA sentezinde görev alan enzimlerin aktivitelerinin azalmasına –Testise gelen besin ve oksijenin azalmasına –Apopitozise sebep olabilir.

10

11

12

13 Adrenal metabolitlerin reflusu Hipertermi Hipoksi Lokal testiküler hormonal imbalans İntratestiküler hiperperfüzyon zararlanması Toksik etkiler –Testiküler büyümede düşüş –Semen anormallikleri –Leydig hücre disfonksiyonu –Histolojik değişiklikler 2009

14

15 Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi ? Varikosel cerrahisinin gebeliğe etkisi ? –Eski ve yeni metaanaliz sonuçları Hangi Varikosel cerrahisi ?

16 Hargreave TB. Proceedings of the VIth International Congress of Andrology; 1997;31–44. World Health Organisation Varicocele trial Beklenen gebelik 95% CI 1.6–4.4 Geç tedavi grubu 95% CI 10–24.9 Erken tedavi grubu 95% CI 25.9–43.8 p < 0.003 1. yılda kümülatif gebelik

17

18 Gözlem Postop 1. yıl Postop 2. yıl Gebelik %10%44%66 Madgar Fertil Steril 1995 %9%36 Dohle J Urol 2003 Varikosel tedavisi sonrası ilk klinik sonuç en erken 58-74 gün sonra beklenmeli. Randomize, prospektif, kontrollü

19 Varikosel tedavisi-Kılavuzlar Fertilite düzeltilmesi amacıyla gebelik oranlarını iyileştirmediği için varikoselektomi önerilmemelidir. Fertilite düzeltilmesi amacıyla gebelik oranlarını iyileştirmediği için varikoselektomi önerilmemelidir. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health 2005  Klinik varikosel + bozulmuş sperm parametrelerine sahip infertil erkeklerde Varikosel tedavisi önerilmelidir. Best Policies Practice Groups of the AUA 2002 Best Policies Practice Groups of the AUA 2002 Best Policies Practice Groups of the ASRM 2004 Best Policies Practice Groups of the ASRM 2004  Gebelik elde etmek için varikosel tedavisi fayda sağlamakla birlikte hala tartışmalıdır. EAU Guideline on Male infertility EAU Guideline on Male infertility

20  Seçilen 7 çalışma, bildiri (1979-2002)  Dahil edilme-hariç tutma kriterleri: ? TedaviKontrol  Gebelik oranları% 21.7% 19.3  Yarar: 1.01 (95% CI: 0.73-1.4) Evers and Collin, Lancet, 2003 Varikosel tedavisi-Sistematik derleme- 2003 Öneri: Varikosel tedavisi açıklanamayan erkek subfertilitesinde fertiliteyi iyileştirmez.

21  Seçilen 8 randomize kontrollü çalışma (1985-2004)  Meta-analize dahil etme kriterleri:  Subklinik varikosel (3 çalışma)  Klinik varikosel + normal semen analizi (2 çalışma)  Varikosel ? + bozulmuş semen parametreleri (3 çalışma)  Karşılaştırma: Gebelik oranları  Peto Odds ratio: 1.1 (95% CI: 0.73-1.68) Evers and Collin, Cochrane Database Syst Rev 2004 Varikoselektomi-Meta analiz-2004 Öneri: Varikosel tedavisi açıklanamayan erkek infertilitesinde fertiliteyi düzeltmez.

22 Varikosel-Tedavi Endikasyonları  İnfertilite  Semptomatik varikosel Türk Androloji Derneği Varikosel Kılavuzu, 2005

23

24 Varikoselektomi-Meta analiz-2006  Seçilen 8 randomize klinik çalışma  Meta-analizden çıkarılma kriterleri:  Subklinik varikosel  Normal semen analizi  Meta-analize dahil etme kriterleri:  Klinik varikosel  Bozulmuş semen parametreleri varlığı  Kriterlere uyan 3 randomize çalışma  Tedavi grubu (n: 120)  Kontrol grubu (n: 117) Ficarra V et al, Eur Urol 2006

25 Ficarra V. Eur Urol 49, 2006

26 Meta-analize dahil edilme kriterleri:  İnfertilite  Anormal semen analizi  Palpabl varikosel  Cerrahi teknik 1. Yüksek ligasyon 2. İnguinal 3. Mikrocerrahi  Postop 24 ay izlem süresi  Doğal spontan gebelik sonuçları Marmar J et al, Fertil Steril 2007

27 5 randomize klinik çalışma 5 randomize klinik çalışma – Tedavi grubu (n: 396) – Kontrol grubu (n: 174) Tedavi Kontrol Tedavi Kontrol  Gebelik oranları% 33 % 15.5 Marmar J et al, Fertil Steril 2007 Varikoselektomi- Meta-analiz-2007

28

29 UROLOGY 70: 532–538, 2007

30 METOD 1985-2007 arası, 136 çalışma incelenmiş, 17’si değerlendirmeye alınmış, en az üç semen analizi (sperm sayımı,motilitesi, morfolojisi)Yalnızca her hasta için cerrahi öncesi ve sonrası en az üç semen analizi (sperm sayımı,motilitesi, morfolojisi) olan çalışmalar dahil edilmiş

31 METOD Spermatik venin embolizasyonu veya selektif kateterizasyonu ile elde edilen sperm parametreleri değerlendirmeye alınmamış, İnfertil +uni/bilateral palpable varikoselli hastalar,

32 METOD Subklinik varikoseli olan olgular çalışmaya dahil edilmemiş, Adölesanlarda varikoselektominin semen parametrelerini düzelttiğine dair çalışmalar alınmamış, İstatistiksel anlamlılık olarak alfa=0,05 değeri kabul edilmiş, Analiz için Cochrane Collaborative tarafından yapılmış olan Revman software (ver.4.2.8) kullanılmış

33 BULGULAR 17 çalışma, mikrocerrahi10 çalışmada mikrocerrahi öncesine göre sonrası; sperm konsantrasyonu 9,71x10^6/mlToplam 1231 hastada, sperm konsantrasyonu ortalama 9,71x10^6/ml (p<0,00001) sperm motilitesi %9,92Toplam 1015 hastada sperm motilitesi %9,92 artmıştır (p=0,0001)

34 BULGULAR sperm konsantrasyonu 12,03x10^6/ml8 çalışmada 650 hastada, sperm konsantrasyonu yüksek ligasyon öncesine göre sonrasında ortalama 12,03x10^6/ml artmıştır, (p=0,0002) sperm motilitesi %11,727 çalışmada 496 hastada, sperm motilitesi yüksek ligasyon öncesine göre sonrasında ortalama %11,72 oranında artmıştır, (p=0,002)

35 BULGULAR sperm morfolojisi7 çalışmada sperm morfolojisi değerlendirilmiş, %3,16WHO kriterlerine göre, 528 hasta incelenmiş, sperm morfolojisi %3,16 oranında düzelmiş olduğu görülmüş (p=0,01)

36 SONUÇ Klinik palpable varikoseli olan infertil erkeklerde cerrahi varikoselektomi semen parametrelerini düzeltmede etkili bir yöntemdir ve bu bilgi mutlaka bütün çiftlerle paylaşılmalıdır

37

38 Buraya ASRM bestpractice varikosel önerisi kopyalansın

39 Evers JL, Collins JA. Surgery or embolisation for varicocele in subfertile men. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3): CD000479.

40 Ankara Tıp Deneyimi, 1996-2009 2000olgu

41 Tedavi Altın standart açık cerrahi Optik büyüteç veya tercihan mikroskop ile Nüks, hidrosel, atrofi riski az

42 Belani, Urology,2004 Goldstein, 2003, J.Urol Klinik varikosel grade’i ve cerrahi sırasında bağlanan spermatik kord venlerinin sayı ve çapları Varikosel grade’i Ortalama ven sayısı 1 (n=16) 2 (n=30) 3 (n=19) Küçük (<1.0 mm)2.4(±2.5)2.6(±2.3)1.8(±1.8) Orta (≥1.0 mm ve <4.0 mm)4.7(±2.1)5.3(±3.1)4.6(±2.3) Büyük (≥4.0 mm)0.3(±0.58)0.47(±0.78)1.0(±0.75) Toplam7.5(±3.0)8.3(±3.2)6.9(±2.6) Parantez içindeki sayılar standart sapmalardır.

43 Inguinal vs subinguinal varicocele vein ligation using magnifying loupe: which techique; Gontero et al. Urology, 2005 DeğişkenSubinguinal (n=47) İnguinal (n=50) P Değeri Ven Sayısı5.64 (0.96)4.46 (1.21)<0.0001 Arteriyel Yaralanma6/47 (12.9)3/50 (6)0.13 Arterin Görülememesi2/47 (4.2)1/60 (2)0.22 Korunan Arter39/47 (82.9)46/50 (92)0.29 Operasyon Zamanı39.7 (9.36)35.4 (7.02)0.0165

44 DeğişkenSubinguinal (n=47) İnguinal (n=50) P Değeri Nüks (operasyon tarafı)7/47 (14.9)4/50 (8)0.18 Grade 11/71/4 Grade 23/71/4 Grade 33/72/4 Ağrıda düzelme16/20 (80)20/25 (80)0.71 Geçmeyen ağrı (nüks)2/4 (50)0/5 (0)NA VAS-skoru-intraoperatif2.57 (2.45)3.88 (2.36)0.0088 VAS-skoru-postoperatif2.7 (2.52)3.52 (2.15)0.197 Günlük aktivitelere başlama (gün)5.4 (3.22)6.32 (4.19)0.232 Inguinal vs subinguinal varicocele vein ligation using magnifying loupe: which techique; Gontero et al. Urology, 2005

45 Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi ? Varikosel cerrahisinin gebeliğe etkisi ? –Eski ve yeni metaanaliz sonuçları Hangi Varikosel cerrahisi ?

46

47 MATERYAL-METOD Ocak 1980-Nisan 2008, 107 varikosel tedavisi sonuçları ile ilgili çalışma incelenmiş, palpableSadece anormal semen parametreleri ve tek veya çift taraflı palpable varikoseli olan olgularda tedavi ile ilgili çalışmalar incelenmiş Çayan et al 2008

48 MATERYAL-METOD EAU, AUA ve ASRM kılavuzlarına göre sadece palpable varikosel anlamlı olduğundan subklinik varikosel ile ilgili makaleler incelemeye alınmamış Lup kullanılarak yapılanlar veya makroskopik cerrahiler de inceleme dışı bırakılmış

49 MATERYAL-METOD 36 çalışma kriterlere uymuş, Bu 36 çalışmanın hepsinde de palpable varikoseli olan infertil erkeklerde, –Partnerinde postoperatif spontan gebelik oranları ve/veya –Çeşitli tekniklerle varikosel onarımındaki komplikasyon oranları bildirilmiş Varikosel tedavisi sonrası YÜT uygulanarak gebelik meydana gelen olgular çalışmalara dahil edilmemiş

50 MATERYAL-METOD postoperatif semen kalitesindeki düzelme incelemeye dahil edilmemişTekniklere göre postoperatif semen kalitesindeki düzelme incelemeye dahil edilmemiş Bazı çalışmalarda düzelme yüzde olarak verilmiş, Bazı çalışmalarda ise ortalamanın üstünde veya altında olarak belirtilmiş, Semen kalitesindeki düzelme varikosel onarım tekniklerini karşılaştırmada tek parametre olmadığı belirtilmiş,

51 SONUÇLAR 4473 hasta, 1748 (%39,07) hastanın çeşitli tekniklerle tedavi sonrasında eşinde spontan gebelik gelişmiş En yüksek spontan gebelik oranı, mikroskopik yöntemlerde izlenmiş

52 SONUÇLAR Spontan gebelik oranları; –Palomo tekniğinde %37,69, –Mikroskopik yöntemler ile %41,97, –Laparoskopik yöntemlerde %30,07, –Radyolojik embolizasyon yönteminde %33,2, –Makroskopik inguinal (İvanissevich) varikoselektomide %36, olarak bulunmuş (p=0.001)

53 SONUÇLAR teknikrekürrenshidroselgebelik Palomo%14,97%8,24%37,69 Mikroskopik Mikroskopik subinguinal veya inguinal %1,05%0,44%41,97 Laparoskopik%4,3%2,84%30,07 Radyolojik embolizasyon %12,7 _ %33,2 Makroskopik inguinal/sub. %2,63%7,3%36

54 LAPAROSKOPİK VARİKOSELEKTOMİ Radyolojik başarısız girişim: % 13.05 Laparoskopik major komplikasyon: % 7.59

55 RADYOLOJİK EMBOLİZASYON

56 SONUÇLAR Otörler n komplikasyon Watanabe et al (2005) Enquist et al (1994) Milad et al (1996) Toplam 33 14 32 79 2 (%6,1) (2 skrotal subkutanöz amfizem) 3 (%21,4) (1 a.inf. epigast. hasarı, 1epididimit, 1 kan transf.) 1 (ciddi skrotal ağrı) 6 (%7,59) Laparoskopik varikoselektomi komplikasyonları

57 VARİKOSEL TEDAVİSİNİN ÖZELLİKLERİ Semen parametrelerinde yüksek düzelme oranı, Yüksek spontan gebelik oranları, Düşük komplikasyon oranları, olmalıdır Rekürrens veya persistans, Hidrosel gelişimi, Testiküler atrofi, İdeal teknikte; spermatik arterler ve lenfatikler korunarak tüm internal ve eksternal spermatik venler bağlanmalıdır.

58

59 Varikoselektomi ÜYT akışını değiştirirmi? Varikoselektomi sonrası hastaların %50’sinde motil sperm sayısında iyileşme ve buna paralel ortalama 7 ayda %36.6 spontan gebelik Preop IVF veya ICSI adayı olanlarda %31 spontan gebelik veya IUI adayı haline gelmiş Preop IUI adayı olanların %42’sinde spontan gebelik (Çayan-Kadıoğlu 2002)

60

61

62

63  574 infertil erkek-palpabl varikoselli  Grup 1 (n: 353): 0-3 yılGrup 2 (n: 132): 3-6 yıl  Grup 3 (n: 47): 6-9 yılGrup 4 (n: 42): >9 yıl  Post Vx semen parametreleri ile uzun infertilite süresi arasında negatif korelasyon Zorba et al, Urology 2009 Varikosel- İnfertilite süresi

64 The role of varicocele repair in the new era of assisted reproductive technology Marcello CocuzzaI; Mariana Amora CocuzzaII; Frances Monette Papa BragaisIII; Ashok AgarwalIII

65 ÜYT Çağında Varikoselektomi Varikoselektomi ort.30 aylık takip sonrası %50 gebelik; IUI, IVF, ICSI kombine edildiğinde gebelik %70 (Kamal 2001) Pre-op spermSpontan GebelikÜYT ile Gebelik 5 milyon çok%61%82 5 milyon az%8%30 İkinci gruba Öncelikle ÜYT önerilebilinir

66  İleri derecede varikosel  Normal/normale yakın testis volümleri  Normal FSH/testosteron, düşük inhibin B  Toplam motil sperm sayısı > 5 milyon  Normal genetik testler  Kısa infertilite süresi  Moleküler bozukluk saptanmaması Başarılı Varikoselektominin Belirteçleri Türk Androloji Derneği, Varikosel Kılavuzu, 2005

67

68

69 ICSI Devrinde Varikoselektomi Varikosel sonuçları için beklenilmez; Fakat: 1-Varikosel onarımı yaşam boyu etkir 2-ICSI bebeklerinin uzun dönem sonuçları? 3-Kadına morbidite 4-Maliyet

70 Varikoselektominin IVF Sonuçlarına Etkisi İlk IVF-ET başarısız; sonrasında varikoselektomi gebelik: %31 (Yamamoto 1994) ; %40 (Ashkenazi 1989) Önce varikoselektomi sonra IUI: Op+ (n:34): 12 gebelik, 12 doğum Op- (n:24): 4 gebelik, 1 doğum (Daitch 2001)

71 IUI Başarısını Etkileyen Faktörler Kadın yaşı (37) Önceden geçirilmiş pelvik cerrahi Yıkama sonrası sperm motilitesi (%40) Tedavi edilmemiş varikosel

72 Spontan gebelik IUI Risk ve Maliyet  Varikoselli Erkekte Fertilite Potansiyeli IVF/ICSI Ejakülat spermi İstek  Testiküler/epididimal sperm IVF/ICSI Donör sperm inseminasyon Evlat edinme TMS > 20 milyon TMS: 5-20 milyon TMS < 5 milyon

73 Mikroskopik varikoselektomi sonrası n=540 Postop izlem: 36.4 ± 22.8 ay (14 - 64) Pozitif yanıt*: % 50.2 Negatif yanıt: % 49.8 * TMS’de % 50 artış Spontan gebelik: % 36.6 Gebeliğe ulaşma zamanı: 7 ± 3.4 ay (1 - 19 ay) Çayan S ve ark, J Urol, 2002 Çayan S ve ark, J Urol, 2002

74 POSTOPERATİF PREOPERATİF ART vs. Varikoselektomi? Çayan S ve ark, J Urol, 2002 Çayan S ve ark, J Urol, 2002

75 Varikosel tedavisinin ÜYTY Etkisi- Öneriler ICSI:89,091 USD Varikoselektomi: 26,268 USD Schlegel, Urology, 1997

76 Başarısız IUI  Kadın yaşı (>37)  Geçirilmiş pelvik cerrahi  Azalmış semen parametresi  Total motil sperm sayısı < 5 milyon  Sperm motilitesi (< % 40)  Tedavi edilmeyen varikosel

77 Varikoselektominin ÜYTY Başarısına Etkisi  IVF-ET-başarısız; sonra Varikoselektomi, Gebelik: % 31 (Yamamoto 1994) % 40 (Ashkenazi 1989) % 40 (Ashkenazi 1989)  Varikoselektomi versus IUI ? GebelikDoğum Op - (n:34):% 6.3% 1.6 Op + (n:24):% 11.8% 11.8 Daitch JA ve ark, J Urol, 2001 Marmar JL ve ark, Fertil Steril, 1992

78 Preop Postop Kibar Y ve ark.% 2.6% 10.2 J Urol, 2002 Çayan S ve ark.% 3.3% 4.7 J Urol, 2002 % 13’ünde seminal yanıt (-)  Gebelik (+) Kruger: % 3.7  % 6.2 Kruger morfolojisindeki izole iyileşme  Gebeliği predikte edebilir. Sperm morfolojisi (Kruger)


"İnfertil erkekte varikosel tedavisi sonrası gebelik Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları