Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ"— Sunum transkripti:

1 ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KONJOKTİVAL KİTLELER DR.DERVİŞ TURAK ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ 1 KLİNİĞİ 2010

2 ANATOMİ Palpebral Fornix Bulber

3 HISTOLOJI Epitel Stroma Salgı bezleri 2-5 kat Basal kuboidal hücre
Yüzey yassı non-keratinize Stroma Basal membran Vaskülarize bağ dokusu Salgı bezleri Musin salgısı Goblet hücreleri Henle Crypt Manz bezleri Göz yaşı Lakrimal bez Krause Wofring

4

5 KONJOKTİVA TÜMÖRLERİ PİGMENTLİ OLMAYANLAR PİGMENTLİ OLANLAR VASKULER
(Dermoid kist, epitelyoma, papillom, karsinoma in situ) PİGMENTLİ OLANLAR (Nevüs, melanoma, melanozis) VASKULER (Hemanjıom, anjıosarkom)

6 KONJOKTİVA TÜMÖRLERİ 1-BENİGN * Pigmente lezyon; nevüs, melanozis
* Papillom * Dermoid, lipodermoid 2-PRE-MALİGN * Primer akkiz melanozis * İntraepitelyal neoplazi 3-MALİGN * Melanom * Skuamoz hücreli karsinom * Kaposi karsinom * Lenfoma

7 KONJOKTİVAL PİGMENTSİZ KİTLELER

8 1-PAPILLOM 1-Pedinküllü papıllom * Epitelin bening lezyonu
* HPV tip 6-11(infek.) * Genç yaş * Palpebral, fornix, karunkul * Multifokal / Bilateral Tedavi * Sponton rezolusyon * Büyük lezyon→ Eksizyon / Krıo. (nüks sık)

9 2-Sesil papıllom Tedavi Eksizyon
* Noninfeksiyöz * Orta yaş * Bulber, juskstalimbal konjok. * Unilateral / Fokal Tedavi Eksizyon **papıllom nadiren malign transformasyon gösterir.

10 2-KONJOKTİVAL İNTRAEPİTELİYAL NEOPLAZM
Bowen hastalığı İn situ karsinoma Konjoktival dizsplazi İntraepitel epitelyoma

11 2-KONJOKTİVAL İNTRAEPİTELİYAL NEOPLAZM
Pre-malign Unilateral Limbus Erişkin E>K ***AT---Pterjıum

12 2-KONJOKTİVAL İNTRAEPİTELİYAL NEOPLAZM
Tedavi Eksizyon+Mit –C+/Krio (Nüks %30↓)

13 2-KONJOKTİVAL İNTRAEPİTELİYAL NEOPLAZM
Lezyonda büyüme, damarsal yapıda gelişme varsa----BIOPSİ SCC gelişimi nadir

14 3-SQUAMOUS CELL CA (SPİNOCELLULER CA)
Konj.en sık malign epitelyal tm. Nadir Erişkin Limbus Yavaş büyür Nadir metastaz Lokal infiltrasyon

15 3-SQUAMOUS CELL CA (SPİNOCELLULER CA)
AYIRICI TANI * Pigmentsiz melanom * Mukodermoid karsinom * İğ hücreli karsinom ---SCC+malign goblet hücreleri ---Daha agresif

16 3-SQUAMOUS CELL CA (SPİNOCELLULER CA)
Tedavi Eksizyon+mit-C Eksizyon+krio(geniş tm, nüks ↓) Enüklüasyon, exantarasyon(ileri aşama)

17

18

19 4-KORİSTOM Normal dokunun anormal yerde aşırı büyümesi 2 ana tip
1- Dermoid 2- Lipodermoid **(Hamartom: Normal dokunun normal yerinde aşırı büyümesi)

20 4-KORİSTOM DERMOİD * Çocuklarda ensık epibulber tm. * Limbus
* Subkonjoktival kitle Tedavi Eksizyon

21 GOLDENHAR SENDROMU (OKULO-AURICULA-VERTABRAL DİSPLAZİ)

22 4-KORİSTOM LIPODERMOİD * Dış kantus * Subkonjoktival kitle * K>E
TDV Eksizyon! - Nedbeleşme - Ptoz - Okuler motilite bozukluğu

23

24 5-KAPOSİ SARKOMU AIDS(%25) HSV-8 Fornix (alt)
Yavaş büyüyen,vaskuler tm. Düşük malign potansiyel. A.Tanı (Subkonjoktival hemoraji) Tedavi *Küçük lezyon→Takip *Büyük lezyon→RT

25 5-KAPOSİ SARKOMU

26 6-KONJOKTİVAL LENFOMA Çoğu B hücre orjin %30 sistemik tutulum
Geç erişkin dönemde irritasyon veya ağrısız sişme ile başlar Somon renkli subkonjoktival kitle AT ** Kr.konjoktivit TDV → RT

27 7-HEMANJIOM

28 KONJOKTİVAL PİGMENTLİ KİTLELER

29 1-KONJOKTİVAL EPİTELYAL MELANOZİS
Siyah ırk Yaşamın ilk yılında gelişir, erişkinde sabit Bilateral, asimetrik Yaygın, düz pigmentasyon Tedavi → Gerekmez

30 2-KONJONİTAL OKULER MELANOSİTOZ
Siyah ırk 3 tip - Okuler; en nadir - Dermal; 1/3 vakada - Okulodermal ( OTA NEVÜS ); ensık, 2/3 vaka, V.sinirin 1. ve 2. dalları trasesine uyan pigmentasyon

31 2-KONJONİTAL OKULER MELANOSİTOZ
OTA NEVUS - Eşlik eden bulgular- * İpsilateral iris hiperkromisi * Melanom(Uvea-Orbital-Optik sinir-MSS) * Glokom (%10); trabekuler pigmentasyon

32 3-PRİMER AKKİZ MELANOZİS
6-7. dekat, beyaz ırk Unilateral, irregüler, düz, yaygın pigmentasyon Bulber, fornix konjoktiva Atipisiz / Atipili PAM (%20-30 malign

33 3-PRİMER AKKİZ MELANOZİS
TEDAVİ Atipisiz → Takip(Kalınlaşma → Biopsi) Atipili → Küçük lezyon → Eksizyon Büyük lezyon → Krio

34 4-SEKONDER AKKİZ MELANOZİS
Bilateral Alkaptonüri, radyasyon, hormonal (addison, gebelik), kimyasal (arsenik, civa, adrenalin) kr.konjoktivit(trahom, vernal) ektropıon

35 5-NEVUS Konjoktivanın en sık tm. Unilateral, selim 10-20yaş başlangıç
Pigmentsiz (%30) Puberte ve gebelikle büyür ve pigm.↑ Jukstalimbal,plika ,karunkul 3 tipi var -Junctional -Bileşik -Subepitelyal Histoloji; küçük epitelyal kist(%50)

36

37

38

39 5-NEVUS HABİSLEŞME POTANSİYELİ ---Çok nadir--- * Korneaya ilerleme
* Farklı bölgede lezyon * Kitlede büyüme * Pigmentasyonda artma

40 5-NEVUS TEDAVİ - Takip - Cerrahi * Kozmetik * İrritasyon
* Malignensi? EKSİZYON

41 6-KONJOKTİVAL MELANOM Tüm göz malign tm %2 E=K 6. dekat En sık limbus
Pigmentli / Pigmentsiz PAM→%50-75 NEVUS→%20 PRİMER→en nadir

42 6-KONJOKTİVAL MELANOM LOKAL DİFFUZ ORBİTAL

43 6-KONJOKTİVAL MELANOM PAM NEVUS PRİMER

44 6-KONJOKTİVAL MELANOM PROGNOZ * 5 yıl içinde mortalite %12-20
* %25 metastaz (tanı) - Multıfokal - Karunkul, fornix, palpabrel - Tm kalınlığı 1mm ↑ - Nüks - Metastaz

45 6-KONJOKTİVAL MELANOM TEDAVİ -Eksizyon+Mıt-C -Eksizyon+Krio.
-Enükleasyon -Eksenterasyon -RT, KT (Metastaz)


"ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları