Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONJOKTİVAL KİTLELER DR.DERVİŞ TURAK ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ 1 KLİNİĞİ 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONJOKTİVAL KİTLELER DR.DERVİŞ TURAK ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ 1 KLİNİĞİ 2010."— Sunum transkripti:

1 KONJOKTİVAL KİTLELER DR.DERVİŞ TURAK ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ 1 KLİNİĞİ 2010

2 ANATOMİ Palpebral Fornix Bulber

3 HISTOLOJI Epitel 2-5 kat Basal kuboidal hücre Yüzey yassı non-keratinize Stroma Basal membran Vaskülarize bağ dokusu Salgı bezleri Musin salgısı Goblet hücreleri Henle Crypt Manz bezleri Göz yaşı Lakrimal bez Krause Wofring

4

5 KONJOKTİVA TÜMÖRLERİ PİGMENTLİ OLMAYANLAR (Dermoid kist, epitelyoma, papillom, karsinoma in situ) PİGMENTLİ OLANLAR (Nevüs, melanoma, melanozis) VASKULER (Hemanjıom, anjıosarkom)

6 KONJOKTİVA TÜMÖRLERİ 1-BENİGN * Pigmente lezyon; nevüs, melanozis * Papillom * Dermoid, lipodermoid 2-PRE-MALİGN * Primer akkiz melanozis * İntraepitelyal neoplazi 3-MALİGN * Melanom * Skuamoz hücreli karsinom * Kaposi karsinom * Lenfoma

7 KONJOKTİVAL PİGMENTSİZ KİTLELER

8 1-PAPILLOM 1-Pedinküllü papıllom * Epitelin bening lezyonu * HPV tip 6-11(infek.) * Genç yaş * Palpebral, fornix, karunkul * Multifokal / Bilateral Tedavi * Sponton rezolusyon * Büyük lezyon → E ksizyon / Krıo. (nüks sık)

9 2-Sesil papıllom * Noninfeksiyöz * Orta yaş * Bulber, juskstalimbal konjok. * Unilateral / Fokal Tedavi Eksizyon **papıllom nadiren malign transformasyon gösterir.

10 2-KONJOKTİVAL İNTRAEPİTELİYAL NEOPLAZM Bowen hastalığı İn situ karsinoma Konjoktival dizsplazi İntraepitel epitelyoma

11 2-KONJOKTİVAL İNTRAEPİTELİYAL NEOPLAZM Pre-malign Unilateral Limbus Erişkin E>K ***AT---Pterjıum

12 2-KONJOKTİVAL İNTRAEPİTELİYAL NEOPLAZM Tedavi Eksizyon+Mit –C+/Krio (Nüks %30 ↓ )

13 2-KONJOKTİVAL İNTRAEPİTELİYAL NEOPLAZM Lezyonda büyüme, damarsal yapıda gelişme varsa----BIOPSİ SCC gelişimi nadir

14 3-SQUAMOUS CELL CA (SPİNOCELLULER CA) Konj.en sık malign epitelyal tm. Nadir Erişkin Limbus Yavaş büyür Nadir metastaz Lokal infiltrasyon

15 3-SQUAMOUS CELL CA (SPİNOCELLULER CA) AYIRICI TANI * Pigmentsiz melanom * Mukodermoid karsinom * İğ hücreli karsinom ---SCC+malign goblet hücreleri ---Daha agresif

16 Tedavi Eksizyon+mit-C Eksizyon+krio(geniş tm, nüks ↓ ) Enüklüasyon, exantarasyon(ileri aşama) 3-SQUAMOUS CELL CA (SPİNOCELLULER CA)

17

18

19 4-KORİSTOM Normal dokunun anormal yerde aşırı büyümesi 2 ana tip 1- Dermoid 2- Lipodermoid **(Hamartom: Normal dokunun normal yerinde aşırı büyümesi)

20 4-KORİSTOM DERMOİD * Çocuklarda ensık epibulber tm. * Limbus * Subkonjoktival kitle Tedavi Eksizyon

21 GOLDENHAR SENDROMU (OKULO-AURICULA-VERTABRAL DİSPLAZİ)

22 4-KORİSTOM LIPODERMOİD * Dış kantus * Subkonjoktival kitle * K>E TDV Eksizyon! - Nedbeleşme - Ptoz - Okuler motilite bozukluğu

23

24 5-KAPOSİ SARKOMU AIDS(%25) HSV-8 Fornix (alt) Yavaş büyüyen,vaskuler tm. Düşük malign potansiyel. A.Tanı (Subkonjoktival hemoraji) Tedavi *Küçük lezyon →T akip *Büyük lezyon → RT

25 5-KAPOSİ SARKOMU

26 6-KONJOKTİVAL LENFOMA Çoğu B hücre orjin  %30 sistemik tutulum Geç erişkin dönemde irritasyon veya ağrısız sişme ile başlar Somon renkli subkonjoktival kitle AT ** Kr.konjoktivit TDV → RT

27 7-HEMANJIOM

28 KONJOKTİVAL PİGMENTLİ KİTLELER

29 1-KONJOKTİVAL EPİTELYAL MELANOZİS Siyah ırk Yaşamın ilk yılında gelişir, erişkinde sabit Bilateral, asimetrik Yaygın, düz pigmentasyon Tedavi → Gerekmez

30 2-KONJONİTAL OKULER MELANOSİTOZ Siyah ırk 3 tip - Okuler; en nadir - Dermal; 1/3 vakada - Okulodermal ( OTA NEVÜS ); ensık, 2/3 vaka, V.sinirin 1. ve 2. dalları trasesine uyan pigmentasyon

31 2-KONJONİTAL OKULER MELANOSİTOZ OTA NEVUS - Eşlik eden bulgular- * İpsilateral iris hiperkromisi * Melanom(Uvea-Orbital-Optik sinir- MSS) * Glokom (%10); trabekuler pigmentasyon

32 3-PRİMER AKKİZ MELANOZİS 6-7. dekat, beyaz ırk Unilateral, irregüler, düz, yaygın pigmentasyon Bulber, fornix konjoktiva Atipisiz / Atipili PAM (%20-30 malign

33 3-PRİMER AKKİZ MELANOZİS TEDAVİ Atipisiz → T akip(Kalınlaşma → B iopsi) Atipili → K üçük lezyon → E ksizyon Büyük lezyon → K rio

34 4-SEKONDER AKKİZ MELANOZİS Bilateral Alkaptonüri, radyasyon, hormonal (addison, gebelik), kimyasal (arsenik, civa, adrenalin) kr.konjoktivit(trahom, vernal) ektropıon

35 5-NEVUS Konjoktivanın en sık tm. Unilateral, selim 10-20yaş başlangıç Pigmentsiz (%30) Puberte ve gebelikle büyür ve pigm. ↑ Jukstalimbal,plika,karunkul 3 tipi var -Junctional -Bileşik -Subepitelyal Histoloji; küçük epitelyal kist(%50)

36

37

38

39 5-NEVUS HABİSLEŞME POTANSİYELİ ---Çok nadir--- * Korneaya ilerleme * Farklı bölgede lezyon * Kitlede büyüme * Pigmentasyonda artma

40 5-NEVUS TEDAVİ - Takip - Cerrahi * Kozmetik * İrritasyon * Malignensi? EKSİZYON

41 6-KONJOKTİVAL MELANOM Tüm göz malign tm %2 E=K 6. dekat En sık limbus Pigmentli / Pigmentsiz PAM → %50-75 NEVUS → %20 PRİMER → en nadir

42 6-KONJOKTİVAL MELANOM LOKAL DİFFUZ ORBİTAL

43 6-KONJOKTİVAL MELANOM PAM NEVUS PRİMER

44 6-KONJOKTİVAL MELANOM PROGNOZ * 5 yıl içinde mortalite %12-20 * %25 metastaz (tanı) - Multıfokal - Karunkul, fornix, palpabrel - Tm kalınlığı 1mm ↑ - Nüks - Metastaz

45 6-KONJOKTİVAL MELANOM TEDAVİ -Eksizyon+Mıt-C -Eksizyon+Krio. -Enükleasyon -Eksenterasyon -RT, KT (Metastaz)


"KONJOKTİVAL KİTLELER DR.DERVİŞ TURAK ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ 1 KLİNİĞİ 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları