Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR.DERVİŞ TURAK DR.EMİNE KALKAN AKÇAY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR.DERVİŞ TURAK DR.EMİNE KALKAN AKÇAY"— Sunum transkripti:

1 DR.DERVİŞ TURAK DR.EMİNE KALKAN AKÇAY
EPİSKLERİT VE SKLERİT DR.DERVİŞ TURAK DR.EMİNE KALKAN AKÇAY

2 ANATOMİ SKLERA -EPİSKLERA:yoğun vaskuler doku
met. ve inf.olayları org. V. Sinir inerve -STROMA:avaskuler lenf ve sinir yok -LAMINA FUSCA

3

4 SINIFLAMA EPİSKLERİT -BASİT (DİFFUZ)(%80) -NODULER (%20) SKLERİT
-ARKA (%2-12) -ÖN (%88-98) -DİFFUZ (%40-83) -NODULER (%16-44) -NEKROTİZAN (%6-15) -İNF(+) -İNF(-) (SKLEROMALASİA PERFORANS)

5 MORFOLOJIK 1-ENFLAMASYON -enfektif(bakt,tbc,sfz…)
-nonenfektif (VGH, RA…) 2-METABOLIK -Gut,porfiria,alkaptonuri… 3-DEJENARATİF -Amiloidoz,lipid,hyalen… 4-TÜMÖR -Fibrom,lipom,anjiom…

6 EPİSKLERİT -Episkleranın enflamasyonu -Konjoktival ve yüzeyel
episkleranın damar ağı -Benign -Komşu dokularda enflamasyona katılmaz, kalıcı hasar bırakmaz,görme etkilenmez -Genellikle spontan iyileşir

7 EPİDEMIYOLOJI -Genelikle idiopatık
-Sistemik hast. beraberlik nadir (HZV,RA,GUT) -Coğrafık ve etnik dağılım yok -20-50y -Bayan -Nüks oranı yüksek (%67) -Bilateralite(%33)

8 KLİNİK -Genellikle asemp. -Kırmızılık,batma,yanma,hassasiyet,sulanma
-Ağrı genellikle yok -Sklerite dönüşmez

9 TANI -GüN IŞIĞINDA MUAYENE
-Genişlemiş damarların seyri,lezyonun rengi,nodul varlığı,refle değişikliği,tüm ön sklera tüm bakış pozisyonlarında gözlemlenir -BIO -ÖN SEGMENT FFA -Normal damar yapısının korunduğu,akımın çok hızlı olduğu,sızıntı yoktur -Noduler tipte nodul çevresi fluorescein ile boyanır

10 BİO -BASİT(DİFFUZ) -Konjoktiva canlı kırmızı
-Yüzeyel episkleral damarlarda genişleme -Radyal seyrinde değişiklik yok -%2,5 fenılefrin veya 1/1000 adrenalin ile kırmızılık solar -A.T:Konjoktivit

11

12 -NODULER -Bir bölgede lokalize nodül -Nodul genellikle 2-3mm çapında ve tek,bazen multıple -Nodul sklera üzerinde hareket ettirilebilir -Nodul çevresinde yüzeyel episkleral enjeksiyon A.T:Flinktinoliz ve pinguekula NOT:Arka episklerit histopatolojik olarak tarif edilmiş olsada klinik olarak tanımlanmamıştır.

13

14 %10 fenilefrin veya 1/1000 adrenalin damlatılmasıyla konjoktival ve yüzeyel episkleral damarlar solar

15 TEDAVİ -1-3 hf kendiliğinden iyileşir
-Noduler episklerit iyileşmesi daha uzun -Hafif vakalarda özellikli bir tedavi yok *topikal NSAİİ (plasebodan etkili değil) *topikal steroid (FML) (hızlı iyileşme ama rebaund ) *sık atak geçiren,semptomları fazla olan topikal tedaviye cevapsız vakalarda =oral NSAİİ(1-2 ay)

16 SKLERİT PATOLOJİ:Vaskulit
MEKANİZMA:Damarlarda immmun komplex birkimine bağlı tip 3 allerjik rx. Süreğen hadiselerde kronik granülomatoz cevaba bağlı tip 4 allejik rx

17 SINIFLAMA -ÖN (%88-98) -Diffuz(%40-83) -Noduler(%16-44)
-Nekrotizan(%6-15) -enflamasyon + -enflamasyon - -ARKA(%2-12)

18 EPİDEMİYOLOJİ -Episklerite göre daha seyrek ancak daha ağır
-Coğrafik, etnik dağılım yok -20-60y -Bayan(%70) -Bilateralite(%55) -Sistemik hastalıklarda beraber(%50)(RA..)

19 KLİNİK -AĞRI (sinir gerilmesi sonucu) -HASSASİYET
-KIZARIKLIK(menekşe mor renkli) -FOTOFOBİ -SULANMA -BATMA

20 MUAYENE -GÜN IŞIĞI -BIO (yeşil ışık) -TO (glokom)
-İNDİREK OFTALMOSKOPİ (post. Sklerit) -ÖN SEGMENT FFA (episklerit / ön sklerit) -ARKA SEGMENT FFA(post. Sklerit) -SİSTEMİK HASTALIKLAR (cildiye,kardiyoloji,romatoloji,göğüs hast.)

21 -LAB - CBC,By,Sed,CRP,RF,ANA,antiDsDNA,idrar analizi,üre,VDRL,AC.ve lumbosakral grafi -USG (arka sklerit) -sklereda kalınlaşma -tenonda sıvı birkimi - T bulgusu -OCT -maküler ödem -CT-MRG(ayırıcı tanıda) -sklerada düzensiz kalınlaşma -retrobulber ödem -optik sinir kılıfında genişleme -

22 DİFFUZ ÖN SKLERİT -Skleritin en iyi huylu tipi ve en sık görülen
-Skleranın bir segmentini ve tümünü tutan enflamasyon -Benign -Noduler ve nekrotizan tipe ilerlemez -Sistemik hastalıklarla beraberlik(%30)

23 -Damarlarda normal radyal uzanım paterni kaybolur
-Geniş anastomatik kanallar oluşur -Tortuyosite artışı

24 NODULER SKLERİT -Noduler episklerite benzer ama nodul sklera üzerinde haraket etmez -Genellikle tek nodul,bazen multıple(%40)

25

26 NEKROTİZAN SKLERİT -En zarar verici sklerit tipi
-%40-50 sistemik hast.(RA,AS) -%60 bilateral -%60 okuler ve sistemik komp. -%40 görme kaybı -%30 sistemik vaskulit -%25 5 yıl içinde sistemik vaskulite bağlı ex

27 ENFLAMASYON+ 1-Tutulum alanında kan damarlarında distorsiyon veya tıkanma ile avasküler bölge 2-skleral nekroz gelişimi ve alttaki üveanın görünür hale gelmesi *enflamasyon tüm globa yayılır *ön üveit eşlik ederse cilier cisim tutulumunu gösterir

28 ENFLAMASYON- (SKLEROMALASİA PERFORANS)
-Ağrı yoktur -Etkin tedavi yok -RA birlikteliği sık (geç evrede) -Sklera incelir ,üvea görülür -Spontan perforasyon nadir(GİB^ ve travma)

29 TEDAVİ -Sklerit tedavisi sistemiktir
-Ağrı ilacın kullanımı ve azaltılmasında ana belirleyicidir -Nekrotizan skleritte s.c steroid kullanımı kondrentikedir.

30 -DİFFUZ VE NODULER SKLERİT
-Sistemik NSAİİ(75 mg indometazin 2*1) -NSAİİ dirençli veya tedaviye cevap yoksa---sistemik steroid(prednizolon 1-2 mg/kg/gün)(enf. Olmadığı en düşük doza inilir ve 1 ay devam edilir*NSAİİ) -Steroid tedavisi yeterli görülmezse—pulse steroid

31 -Sistemik steroid cevap yoksa
-MTX (7,5-15 mg/hf) -azotiopürin (1-2 mg/kg/gün) -siklofosfomid (1-3 mg/kg/gün)(wegener) -mikofenolat

32 -İlaç dışında kullanılan
-plazmaferez -radyasyon FAYDA YOK -Son zamanlarda anti-TNF alfa ajanları immunsupresif tedaviye cevap vermeyen olgularda kulanılmıştır

33 NEKROTİZAN SKLERİTTE CERRAHİ
-Her olguda cerrahi tedavi gerekmez -Yoğun medikal tedavi sağlanmadıkça cerrahi tedavi iyi sonuç vermez ve enflamasyon greftide etkiler -Cerrahi *şiddetli ağrı *geniş ilerleyen skleral incelme

34 Skleral greft -donör sklera -fascia lata -duramater -eklem kartilajı -sentetik materyal -otolog periost(en dayanıklı otolog periost anterior tibial periost)

35 ARKA SKLERİT -Skleritlerin %2-20 -Genellikle unilateral
-Sistemik hastalık beraberlik %30 -1/3 40y altında -%40-80 ön sklerit ile birlikte -İzole arka skleritlerin çoğu idiopatik -Vakaların %85 makulopati,optik nöropati,ERD nedeniyle görme azlığı

36 KLİNİK -Kızarıklık olmaz ! -Ağrı(göz hareketleri ile artan) -Propitoz
-Görme kaybı

37 MUAYENE BIO -Koroidal katlantı -Vitritis -ERD -Koroidal dekolman
-Subretinal eksudasyon -Papil ödemi -Açı kapanması glokomu

38 B SCAN USG -T bulgusu -Skleral kalınlaşma -Tenon boşluğunda sıvı CT -Arka sklerada kalınlaşma -Ayırıcı tanı(koroidal tm,orbital pseudotümör,VKH,tiroid orbitapati,orbital tm) FFA -Erken fazda yama şeklinde hipofloresan alan,geç boyanma,diskte sızıntı

39 KOMPLİKASYON -KERATİT (%37) *Akut stromal keratit *Sklerokeratit
*Marjinal keratit -KATARAKT(%7) -ÜVEİT (%30) -GLOKOM(%18) -Dış akım kanallarında konjesyon -Açı kapanması -Steroid kullanımı -SKLERAL İNCELME (%33)

40

41 TEDAVİ -Sistemik hast - NSAİİ -Sistemik hast+ NSAİİ /STEROİD
-Ağır olgularda immunsupresif tedavi -Komplikasyonların tedavisi


"DR.DERVİŞ TURAK DR.EMİNE KALKAN AKÇAY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları