Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEME KORUYUCU CERRAHİ ve CERRAHİ SINIR Doç. Dr. Mehmet Ali Gülçelik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEME KORUYUCU CERRAHİ ve CERRAHİ SINIR Doç. Dr. Mehmet Ali Gülçelik."— Sunum transkripti:

1 MEME KORUYUCU CERRAHİ ve CERRAHİ SINIR Doç. Dr. Mehmet Ali Gülçelik

2 Tüm kanser cerrahisi içinde hiçbir başka yöntem Meme Koruyucu Cerrahi kadar yüksek derecede kanıt düzeyine sahip değildir. Morrow M. Expert Rev Anticancer Ther. 2008

3 TANIM Primer meme tümörünün, güvenli bir sağlam sınır sağlayacak şekilde komşu meme dokusuyla birlikte çıkartılması olarak tanımlanabilir. Lumpektomi Sektör rezeksiyonu AD/SLN+RT Kadrantektomi

4 NEDEN MEME KORUYUCU CERRAHİ ? Mastektomi ile eşdeğer sağkalım ve yerel yineleme oranları elde etmek koşuluyla; DAHA İYİ KOZMETİK SONUÇ

5

6

7

8  MKC de yerel yinelemelerin çoğu ipsilateral memede farklı kadranlarda oluşan yeni primer karsinomalardır. Gerçek yerel yinelemeler mastektomi grubu ile eşittir (10 vs 8).  Ancak YY oranları ne olursa olsun iki gruptaki genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım oranları eşittir.  RT’e bağlı spontan kot kırıkları, geçici perikardit (sola ışın alanlar) ve memede yapı bozukluğu gibi komplikasyonların oranı (%2-5) düşüktür.

9 Yorum  Randomize çalışmalar ve meta analizleri sağkalımın aynı olduğu kanıtlandığına göre, MKC grubunda ki görece yüksek yerel yinelemeler gerekçe gösterilerek meme kanserinin tedavisinde mastektominin standart tedavi yaklaşımı olması gerektiği ileri sürülemez.

10  Sağkalım  Yerel yineleme  Kozmezis  Hasta tatmini (Yaşam kalitesi) MKC Ölçülebilir Sonuçları

11 MKC / MASTEKTOMİ  Sağkalım aynıdır  Yerel yineleme oranları kabul edilebilir orandadır  Hayat kalitesinde artış  Al-Ghazal et al. Eur J Cancer 2000; 36: 1938–43.  Moyer A. Health Psychol 1997; 16: 284–98.  Pusic A et al. Plast Reconstr Surg 1999; 104: 1325–33.  Vücut imajını algılamada üstünlük  Curran D et al. Eur J Cancer 1998; 34: 307–14.  Arora NK et al. Cancer 2001; 92: 1288–98.  Janni W et al Ann Surg Oncol 2001; 8: 542–8.  Rowland JH et al. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 1422–9.

12 MKC SONRASI KOZMEZİS MKC’nin ana kuralı onkolojik prensiplerden taviz verilmeden en iyi kozmetik sonucun elde edilmesidir.

13

14

15

16 MKC SONRASI KOZMEZİS Meme koruyucu cerrahi sonrası deformitelerin büyük kısmının skar kontraktürü ve lokal glandüler defekt nedeniyle olduğu bilinmektedir. –Cerrahi işlem yüzeyel skar ve volüm defektlerine –Radyoterapi meme dokusu içerisinde telenjektazi ve fibrotik değişikliğe neden olur.

17 Hasta Seçimi ve Değerlendirme Öykü ve fizik muayene Mammografi Spesmenden (biyopsi) elde edilen histolojik parametreler Hastanın istem ve beklentileri

18 Öykü RT alıp almadığı Kollajen vasküler hastalık İmplant varlığı Gebelik Metastaz düşündüren semptom

19 Fizik muayene Tümör çapı ve lokalizasyonu Cilt fiksasyonu Tümör /meme oranı Multipl tümör olasılığı Aksiller ve supraklaviküler nodal durum Lokal ileri tümör bulgusu Meme başı değişikliği Karşı meme ve aksillanın değerlendirilmesi

20 Mammografi Hastalığın yaygınlığı Karşı memenin değerlendirilmesi Tümör çapı ölçümü, Multisentrisite ve multifokalite mamografi ve usg ile hastaların %95 nin MKC ye uygunluğu saptanabilir.* Multisentrisite ve multifokalite açısından MRG yararlı; standardizasyon problemi yüksek yalancı pozitiflik saptanan lezyonların biyopsisindeki zorluklar nedeniyle seçilmiş olgularda kullanılabilir *Morrow M et al.Surgery 2002; 118:621-26

21 Meme Kanserinde MRG Potansiyel Faydaları MKC seçiminde gelişme MKC’den mastektomiye geçişte Tümör yaygınlıgını tespitte gelişme reeksizyon oranında Senkron kontralateral meme tümörü tespiti Lokal nüksde azalma

22 MRG planlanmamış mastektomi oranını azaltmakta mı? % MKC Mastektomi YazarsayıMRG(-)MRG(+)p Bleicher, 20082905.93.8NS Penzel, 20083555.13.5NS

23 MRG pozitif cerrahi sınır oranını azaltmakta mı? % Pozitif sınır Yazarsayı MRG (-)MRG (+)p Bleicher, 20082902422NS Penzel, 20083551914NS Schiller, 20087301814NS Hwang, 20094721412NS

24 Hastanın tercihi  Uzak sağkalım  Yerel yineleme olasılığı ve neye yol açacağı  Kozmetik sonuç, seksüel uyum, ve fonksiyonel sonuçlar BU KONULAR HAKKINDA HASTA BİLGİLENDİRİLMELİ

25 Karara yardımcı yöntemler Hastaların tedavi seçeneklerini değerlendirmesi ve hasta hekim ilişkisini standardize etmede önemli katkıları olduğu kabul edilmektedir.  2007 yılında 123 çalışmayı kapsayan bir meta analiz yayınlandı* Karar ve yardımcı yöntemi kullananlarda diğerlerine kıyasla %25 daha fazla MKC tercihi (RR 1.25; %95 CI 1.11- 1.140) Ortaya konmuştur *Waliee J.F. Et al. J Clin Oncol 2007 25(9);1067-73

26 Tedavi Seçimini Etkileyebilecek Patolojik Özellikler Histolojik tip Grad Tümör nekrozu LVI Nodal durum EIK 5 yılda YY risk artışı %10-15 Sub tipler arasında fark yok Yüksek gradda YY artıyor ancak yeterli kanıt yok MST aksine MKC+RT’de nod(+) hastalarda YY farkı yok

27 EİK EIK erken evre meme kanserlerinin yaklaşık %20 sinde görülür. 10 yılda % 22-32 oranında memede YY’e yol açabilir. Ancak bunlar arasında negatif cerrahi sınır sağlanırsa bu oranlar düşmektedir Bu nedenle (-) CS elde edilebiliyorsa MKC kontrendike değildir

28 Mutlak Kontrendikasyonlar  Multisentrisite  Gebelik  Göğüs bölgesine daha önce uygulanmış RT  İnatçı CS (+) liği

29 Cerrahi sınır  < 2 cm.lik tümörde 2-cm.lik marjinde %26 intraduktal, %12 invaziv,  <2 cm.lik tümörde 2-4 cm.lik marjinde %5 intraduktal, %5 invaziv kanser,  <4cm.lik tümörde 2-cm.lik marjinde %28 intraduktal, %14 invaziv,  <4cm.lik tümörde 2-4-cm.lik marjinde %4 intraduktal, %7 invaziv kanser saptanır. Residüel odakların %53’ü 2-cm.lik marjinde bulunur. Holland R. Cancer 56; 979-90, 1985. Vaidya JS. Br J Cancer 74; 820-4, 1996.

30 Negatif cerrahi sınır memede rezüdü tümör olmadığı anlamına gelmez NSABP B06 Cumulative Incidence of Recurrence (%) Years after Surgery Multifocality of “Localized” Breast Cancer 4 cm 2 cm 43%43% 20% Holland, 1985Fisher B, NEJM 2002;347:1233 %37

31 EBCTCG Update in 2006 Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. Early Breast Cancer Trialist’ Collaborative Group (EBCTCG) Lancet 2005; 366: 2087-2106

32 ÇalışmaHasta sayısı Takip yıl RT (+) (% yineleme) RT (-) (% yineleme) NSABP B-061140121035 Milano III 576125.421.7 Uppsala Breast Cancer Study Group 37188.524 Ontario Cancer Institute83781135 Scottish Cancer Trial58585.824.5

33

34 Yeterli Cerrahi sınır? Taghian Ann Surg 2005 Morrow, 2007 %46 %35 %28 %30 NSABP cerrahi sınırı boyada tümör olmaması European institute of oncology 1mm

35 Cerrahi sınır ölçümünde kesin kurallar yoktur örneklemede, standart teknik yok Wright MJ, JACS 2007;204:541 Traşlanmış n = 261 % 49 pozitif boyalı n = 263 % 16 pozitif

36 Bütün sınırlar eşit değildir Anterior sınır < 1mm Posterior sınır < 1mm

37 Negative Margins: Factors to Consider Specimen processing makes anterior and posterior margin distances irrelevant n = 100 Mean Height (cm) By surgeon2.6 (1.0-6.5) By pathologist1.4 (0.3-3.0) Independent of age, lesion type, breast density Compression devices ▲54% vs ▲41% without (p =.003) Graham RA, Am J Surg 2002;184:89 ▲46%

38

39

40 Negatif cerrahi sınırın önemi CS (# çalışma) Hasta sayısı Ort. Takip ay Lokal yineleme (-)(+) Pos:neg (9)5138915.615.8 >1 mm (5)1375822.617.4 >2 mm (8)5282925.311.9 Singletary E, 2002 %

41 Yakın cerrahi sınır önemli mi? % İMTN Yazarntakip yılNegYakın 1mm Park3408y77 Gage3405y23 2mm Touboul 43810y66 Obedian 9841022 Freedman 126210y71212 Wazer 2345y610 3mm Pittinger 161 4y33

42 SayıSonlanımNegatifYakınPozitif Borger et al1,0265y%2%5%16 Dewar et al75710y%6%8 Anscher et al2595y%2%6 Santiago et al93710y%8%9%25 Wazer et al49810y%2 %15 Pittinger et al2115y%3 Haffty, Obedian98410y%2 %18

43 Hasta sayısı Süre (ay) Lokal nüks Negatif Pozitif %3 %5 %2

44 Cerrahi sınır (+) CS kabul edilemez (2-3 kat daha fazla YY) * Cerrahi sınır (-) 5 yıllık YY %2-6 Cerrahi sınır (+) 5 yıllık YY %11-26 Cerrahi sınır yakın 5 yıllık YY %2-8 Tümörün sağlam sınıra mesafesi konusunda görüş birliği yok 34 çalışmada 1,2,3 veya 5 mm verilmiş 1 mm, 2 mm, 3mm ve “mikroskopik” CS (-)’ lerde YY farkı yok* Singletary E. Advanced Therapy of Breast Disease 2nd Edition Singletary E. Am J Surg, 2002 Luini A, Breast CancerRes Treat, 2009

45 Yerel Yineleme Cerrahi sınır Tümör biyolojisi Tedavi

46 Tümör biyolojisi ve Yerel Yineleme Nguyen PL. JCO 2008;26;2373. % 5-yıl LR 95% CI ER/PR Pos, HER2 Neg0.80.3-2.2 ER/PR Pos, HER2 Pos1.50.2-10 ER/PR Neg, HER2 Pos*8.42.2-30 ER/PR Neg, HER2 Neg7.13.0-16.0 *Adjuvan trastuzumab almamış

47

48

49

50

51

52 MKC sonrası lokal yineleme : Uygun olmayan hasta seçimi Yetersiz cerrahi Yetersiz RT Biyolojik agresif tümör *ACR Practice Guideline *Luini A et al, Breast Cancer Res Treat 2009

53 ÇIKARIMLAR Her meme kanseri (özellikle Evre I-II) MKC adayıdır Doğru hasta seçiminde bulunmak Hastaya göre doğru cerrahi yöntemin uygulamak Negatif cerrahi sınırları sağlamak En iyi kozmetik sonuçları elde etmek


"MEME KORUYUCU CERRAHİ ve CERRAHİ SINIR Doç. Dr. Mehmet Ali Gülçelik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları