Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Mustafa Emiroğlu Tepecik Eğt ve Arş Hast. Kasım-2014 İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Mustafa Emiroğlu Tepecik Eğt ve Arş Hast. Kasım-2014 İzmir."— Sunum transkripti:

1 Dr. Mustafa Emiroğlu Tepecik Eğt ve Arş Hast. Kasım-2014 İzmir

2 Total mastektomi Deri koruyucu mastektomi (DKM) Meme başı koruyucu mastektomi (MBKM) Deri azaltıcı mastektomi Profilaktik mastektomi Subkutan mastektomi Meme koruyucu mastektomi

3 DKM: Deri + Meme başı,ucu - Meme dokusu - MBKM: Deri + Meme başı,ucu + Meme dokusu - -Biyopsi skarı, deri infiltrasyonu, tümörün deriye <1 cm ‘de deri çıkarılmalıdır. -Cilt flep kalınlığı (Yaklaşık 1 cm) mastektomi gibidir.. Bartoon FE. Plast reconstr Surg. 1991.

4 DKM MBKM T 1,2, 3 T 1,2 (<3cm) T3? İnsitu (yaygın mikrokalsifikasyon)periferal yerlşim İnsitu ? Multisentrik, mulifokal Tm.Multifokal G3? MKC yapılabilenlenler Nod - Nod +? MKC sonrası mastektomi gerekmesinde YİMK? YİMK? NAKT (+)? NAKT (+)? Risk ↓Tm- meme ucu uzaklığı >2 cm HASTA!! Risk ↓ Petit JY. World J Surg 2012 Agraval A. EJSO 2013 Spear SL. Plast Reconstr Surg 2009 Atiyeh B. İnt J Surg. 2014

5

6 DKM MBKM İnflamatuvar kanser Yaygın cilt tutulumlarıYaygın ciltutulumları VKİ ↑, Sigara?? Paget Hast Tm –meme ucu uzaklığı < 2 cm Meme başı tutulunu (Klin.- Rad.) Kanser + kanlı meme başı akıntısı Petit JY. World J Surg 2012 Agraval A. EJSO 2013 Spear SL. Plast Reconstr Surg 2009 Atiyeh B. İnt J Surg. 2014

7 MASTEKTOMİ

8 Hasta seçimi Onkolojik durum (Tm yeri, büyüklüğü..) Anatomik durum (meme volümü, pitosiz, eksizyon büyüklüğü.. Planlama ve çizimler ( önceki insizyon..çizimler..) Teknik ( Kesi türü, onarımın tipi..) Hasta

9 Mastektomi sonrası onarım, mastektomi sırasında başlanılabilir. NCCN 2014 Eş zamanlı meme onarımı yapılacaksa mastektomi yerine DKM yapılabilir.. Petit JY. Breast cancer Res Treat. 2008 World J Surg. 2012 Mallon P. PRS Journal 2012 Agraval A. EJSO 2013

10 Carlson GV. İnt J Surg Oncol 2011.. Tip 1 Kesi Tip 2 Kesi Tip 3 Kesi Tip 4 Kesi

11 ..

12 ...

13 ..

14 ...

15 . Chung AP. Surg Oncol 2008

16 .

17 .

18 . +

19 -Tümör yatağı klipslerle işaretlenebilir. -Yapılan tüm onarımlar olası RT için radyasyon onkologuyla paylaşılması yararlıdır.

20 Agrawal A. EJSO 2013 Murty V. Clinical Anatomy 2013 Didier F. Breast Cancer Res Treat 2009 Spear SL. Plast Reconstr surg 2009

21 T. Mastektomi-- %95 Tüm meme çıkarılabilir DKM----- %80-95 ‘’ ‘’ ‘’ Bartoon FE. Plast Reconst Surg 1991 Fleplerde kalan meme dokusu %6-%59 Fleplerde kalan kanser %0-9.5 MB kanserle tutulum % 0-28 İntraop. MU frozın değerlendirme yapılmalıdır.. Dreadin J. Breast j. 2012 Torresan RZ. Ann Surg 2002 Agrawal A. EJSO 2013 Ho AL. Ann Surg Oncol 2012 Murty V. Clinical Anatomy 2013

22 N (evre)Yerel yinelemeİzlem (ay) Petit 518 (0-II)5.270 Foster 25 (III)4.049 Spiegel -Butter117 (I-III)5.6118 Carlson539 (I-III)5.565 (+ İnsitü) Vaughan210 (I-II)5.359 (+ İnsitü) Greenway225 (--)2.750 (+ İnsitü) Romıcs2002.9120 Agrawal A EJSO 2013 Petit JY. World J Surg 2012 Spear SL. Plast Reconstr surg 2009 -Onkolojik yerel kontrol uygun ve güvenlidir..

23 N yerel yineleme (%) İzlem (ay) Slavin26045 Rubia95345 Spiegel-Butler440118 Carlson2233.398 Ho AL: Ann surg Oncol 2012 Agrawal A EJSO 2013 Spear SL. Plast Reconstr surg 2009 -İnsitu kanserde onkolojik olarak güvenlidir..

24 23 çalışma, 2300 olgu sistemik review -MU tutulumu %11.5 MU yineleme %0.9 -cilt fleplerinde yineleme %4.2 -MU arkasının frozın incelemesi yapılmalıdır. -Risk faktörleri ; G3, vasküler invazyon, nod+ ve HER2 + olmamalıdır -’’Uygun olgularda yapılması için güçlü kanıtlar vardır’ Féron JG Féron JG.Ann Chir Plast Esthet. 2014Ann Chir Plast Esthet.

25 N (evre)MB YinelemeYerel Yineleme İzlem (ay) Benediktsson 216 (0-III) 08.5156 Gerber 61 (0-I) 1.66.459 Paepbe 109 (0-III) 01.834 Crowe 54 (0-I) 0041 Munhoz 158 (0-II) 03.766 Munhoz AM. Worl j clin Oncol 2014 Murty V. Clinical Anatomy 2013 Mallon P. PRSjournal 2012 Budgell SM Can J Plast Surg. 2014Can J Plast Surg. -Onkolojik olarak (tatminkar estetik sunuçlarla) seçilmiş hastalarda uygun ve güvenlidir.

26 T3 tümörler Nod + Grade ↑ Lenfovasküler invazyon ↑ Üçlü negatif tümörlerde daha yüksetir...... - Yinelemeler genellikle kesi alanındadır. - Meme onarımı sonrası yerel yineleme mastektomi sonrası yinelemelerden daha kötü değildir. Chaqpar G. Am J Surg 2004

27 -Mamografi ve gerekirse meme MR ile izlenebilir. protez veya implantın çıkarılması gerekmez.. -Yapılan onarım radyolog ile paylaşılmalıdır.

28 Oldukça günceldir Önleyici ve tedavi uygulamalarında değeri artmaktadır. Onkolojik yerel kontrol için uygun ve güvenlidir.. Mastektomi yapılacak hastalara önerilebilir. Estetik degerlendirme ↑, Yaşam kalitesi ↑ İzlem sorunu beklenmemektedir.. Sonuç olarak;

29


"Dr. Mustafa Emiroğlu Tepecik Eğt ve Arş Hast. Kasım-2014 İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları