Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deri Koruyucu Mastektomi (DKM) ve Meme Başı Koruyucu Mastektomi(MBKM)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deri Koruyucu Mastektomi (DKM) ve Meme Başı Koruyucu Mastektomi(MBKM)"— Sunum transkripti:

1 Deri Koruyucu Mastektomi (DKM) ve Meme Başı Koruyucu Mastektomi(MBKM)
Dr. Mustafa Emiroğlu Tepecik Eğt ve Arş Hast. Kasım İzmir

2 Mastektomi TanImlamalarI
Total mastektomi Deri koruyucu mastektomi (DKM) Meme başı koruyucu mastektomi (MBKM) Deri azaltıcı mastektomi Profilaktik mastektomi Subkutan mastektomi Meme koruyucu mastektomi

3 DKM-MBKM DKM: Deri + Meme başı ,ucu - Meme dokusu - MBKM: Deri + Meme başı ,ucu + Meme dokusu - -Biyopsi skarı, deri infiltrasyonu, tümörün deriye <1 cm ‘de deri çıkarılmalıdır. -Cilt flep kalınlığı (Yaklaşık 1 cm) mastektomi gibidir.. Bartoon FE. Plast reconstr Surg. 1991 .

4 Endikasyonlar T 1,2, 3 T1,2 (<3cm) T3? DKM MBKM
İnsitu (yaygın mikrokalsifikasyon) periferal yerlşim İnsitu ? Multisentrik, mulifokal Tm. Multifokal G3? MKC yapılabilenlenler Nod Nod +? MKC sonrası mastektomi gerekmesinde YİMK? YİMK? NAKT (+)? NAKT (+)? Risk ↓ Tm- meme ucu uzaklığı >2 cm HASTA!! Petit JY. World J Surg 2012 Agraval A. EJSO 2013 Spear SL. Plast Reconstr Surg 2009 Atiyeh B. İnt J Surg. 2014

5 DKM-MBKM---Risk↓

6 Kontrandikasyonlar DKM MBKM İnflamatuvar kanser
Yaygın cilt tutulumları Yaygın ciltutulumları VKİ ↑, Sigara?? Paget Hast Tm –meme ucu uzaklığı < 2 cm Meme başı tutulunu (Klin.- Rad.) Kanser + kanlı meme başı akıntısı Petit JY. World J Surg 2012 Agraval A. EJSO 2013 Spear SL. Plast Reconstr Surg 2009 Atiyeh B. İnt J Surg. 2014

7 MASTEKTOMİ

8 DKM-MBKM Hasta seçimi Onkolojik durum (Tm yeri, büyüklüğü..) Anatomik durum (meme volümü, pitosiz, eksizyon büyüklüğü.. Planlama ve çizimler (önceki insizyon..çizimler..) Teknik ( Kesi türü, onarımın tipi..) Hasta

9 DKM-MBKM Mastektomi sonrası onarım, mastektomi sırasında başlanılabilir. NCCN 2014 Eş zamanlı meme onarımı yapılacaksa mastektomi yerine DKM yapılabilir.. Petit JY. Breast cancer Res Treat. 2008 World J Surg. 2012 Mallon P. PRS Journal 2012 Agraval A. EJSO 2013

10 DKM -Teknik Tip 1 Kesi Tip 4 Kesi Tip 2 Kesi Tip 3 Kesi .. ..
Hall finley düşey kesi—videoskopik yöntemle rezeksiyon yapıldı.. BLDT ile yapılabilir ayni yada farklı kesi ile.. Carlson GV. İnt J Surg Oncol 2011

11 DKM-Teknik ..

12 DKM-Teknik .. ...

13 DKM-Teknik ..

14 DKM-Teknik .. ...

15 MBKM-Kesiler . Chung AP. Surg Oncol 2008

16 MBKM-Kesiler . Chung AP. Surg Oncol 2008

17 MBKM-Kesiler . Chung AP. Surg Oncol 2008

18 MBKM-Kesiler . + Chung AP. Surg Oncol 2008

19 DKM-MBKM -Tümör yatağı klipslerle işaretlenebilir. -Yapılan tüm onarımlar olası RT için radyasyon onkologuyla paylaşılması yararlıdır.

20 DKM-MBKM DEZAVANTAJ AVANTAJ Kanıt degeri düşük yayınlar
Tek cerrahi işlem Standar kesi, op. teknik,.. vb.? Estetik ↑ RT için doz, rolü ve zamanlama ? Simetrizasyon daha kolaydır BRCA 1-2 koruyuculuk güçlü kanıtları yok MU korunmasının psikolojik ve fonksiyonel yarar Yaşam kalitesi ↑ Onkolojik yerel kontrol yeterlidir. İzlem sorunu oluşturmaz Agrawal A. EJSO 2013 Murty V. Clinical Anatomy 2013 Didier F. Breast Cancer Res Treat 2009 Spear SL. Plast Reconstr surg 2009

21 DKM-MBKM T.Mastektomi-- %95 Tüm meme çıkarılabilir
Bartoon FE. Plast Reconst Surg 1991 Fleplerde kalan meme dokusu %6-%59 Fleplerde kalan kanser %0-9.5 MB kanserle tutulum % 0-28 İntraop. MU frozın değerlendirme yapılmalıdır.. Dreadin J. Breast j. 2012 Torresan RZ. Ann Surg 2002 Agrawal A. EJSO 2013 Ho AL. Ann Surg Oncol 2012 Murty V. Clinical Anatomy 2013

22 DKM- onkoloji -Onkolojik yerel kontrol uygun ve güvenlidir.. N (evre)
Yerel yineleme İzlem (ay) Petit 518 (0-II) 5.2 70 Foster 25 (III) 4.0 49 Spiegel -Butter (I-III) 5.6 118 Carlson (I-III) 5.5 65 (+ İnsitü) Vaughan (I-II) 5.3 59 (+ İnsitü) Greenway (--) 2.7 50 (+ İnsitü) Romıcs 200 2.9 120 -Onkolojik yerel kontrol uygun ve güvenlidir.. Agrawal A EJSO 2013 Petit JY. World J Surg 2012 Spear SL. Plast Reconstr surg 2009

23 DKM- İnsitu -İnsitu kanserde onkolojik olarak güvenlidir.. N
yerel yineleme (%) İzlem (ay) Slavin 26 45 Rubia 95 3 Spiegel-Butler 44 118 Carlson 223 3.3 98 -İnsitu kanserde onkolojik olarak güvenlidir.. Ho AL: Ann surg Oncol 2012 Agrawal A EJSO 2013 Spear SL. Plast Reconstr surg 2009

24 MBKM- Onkoloji 23 çalışma, 2300 olgu sistemik review
-MU tutulumu %11.5 MU yineleme % cilt fleplerinde yineleme %4.2 -MU arkasının frozın incelemesi yapılmalıdır. -Risk faktörleri; G3, vasküler invazyon, nod+ ve HER2 + olmamalıdır -’’Uygun olgularda yapılması için güçlü kanıtlar vardır’ Féron JG.Ann Chir Plast Esthet. 2014

25 MBKM- Onkoloji N (evre) MB Yineleme Yerel Yineleme İzlem (ay) Benediktsson (0-III) 8.5 156 Gerber 61 (0-I) 1.6 6.4 59 Paepbe (0-III) 1.8 34 Crowe (0-I) 41 Munhoz (0-II) 3.7 66 -Onkolojik olarak (tatminkar estetik sunuçlarla) seçilmiş hastalarda uygun ve güvenlidir. Munhoz AM. Worl j clin Oncol 2014 Murty V. Clinical Anatomy 2013 Mallon P. PRSjournal 2012 Budgell SM Can J Plast Surg. 2014

26 DKM-MBKM---Yineleme - Yinelemeler genellikle kesi alanındadır.
T3 tümörler Nod + Grade ↑ Lenfovasküler invazyon ↑ Üçlü negatif tümörlerde daha yüksetir. ..... - Yinelemeler genellikle kesi alanındadır. -Meme onarımı sonrası yerel yineleme mastektomi sonrası yinelemelerden daha kötü değildir. Chaqpar G. Am J Surg 2004

27 DKM- MBKM---İzlem -Mamografi ve gerekirse meme MR ile izlenebilir. protez veya implantın çıkarılması gerekmez.. -Yapılan onarım radyolog ile paylaşılmalıdır.

28 DKM-MBKM Sonuç olarak;
Oldukça günceldir Önleyici ve tedavi uygulamalarında değeri artmaktadır. Onkolojik yerel kontrol için uygun ve güvenlidir.. Mastektomi yapılacak hastalara önerilebilir. Estetik degerlendirme ↑, Yaşam kalitesi ↑ İzlem sorunu beklenmemektedir..

29 Teşekkürler


"Deri Koruyucu Mastektomi (DKM) ve Meme Başı Koruyucu Mastektomi(MBKM)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları