Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME
Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

2 Bütçe ve Performans Programı
KAVRAMLAR VE SÜREÇ Stratejik Plan Bütçe ve Performans Programı Performans P. Bütçe İzleme Değerlendirme Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Stratejik Yönetim sistemi

3 Performans Esaslı Bütçe (PEB) nedir?
Kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını temel alan ve hesap verebilirliği sonuç odaklı bir yapıya taşıyan bütçeleme yaklaşımıdır. Bu sayede; Kaynak kullanımında etkinlik artışı ve Kaynak dağıtımında rasyonellik hedeflenmektedir.

4 Uygulama 1. AŞAMA Performans Programı: Bütçe ile ilişkisini net olarak ortaya koymaksızın ve sadece bütçe hazırlama aşamasına yoğunlaşmış bir yapı. 2. AŞAMA Performans Esaslı Bütçe: Bütçe ile Performans Programı dokümanının tek bir belge haline getirildiği, hazırlama, uygulama ve değerlendirmeyi de içeren bir yapı.

5 Stratejik Yönetim Sistemi
Faaliyet / Proje Performans Hedefi 1.1.1 Maliyet Harcama Birimi A Faaliyet / Proje Performans Hedefi 1.1.2 Stratejik Hedef 1.1 Performans Hedefi 1.2.1 Faaliyet / Proje Harcama Birimi B Maliyet Performans Hedefi 1.2.2 Faaliyet / Proje T E M A Stratejik Amaç 1 Performans Hedefi 2.1.1 Faaliyet / Proje Harcama Birimi A Maliyet Performans Hedefi 2.1.2 Faaliyet / Proje Stratejik Hedef 1.2 Performans Hedefi 2.2.1 Faaliyet / Proje Harcama Birimi B Maliyet Performans Hedefi 2.2.2 Faaliyet / Proje Stratejik Plan Performans Programı Bütçe

6 PBB Model Stratejik Hedef Stratejik Amaç Tema Performans Hedefi ….
% 55 Performans Hedefi 3 Performans Hedefi 2 Performans Hedefi 1 PH 1- Lisansüstü eğitim gören personel sayısının toplam personele oranını % 1 oranında artırmak. Açıklama: Performans Göstergesi 1- …………………. % 27 2- …………………. % 12 3- ………………… adet 4- ………………… defa 1- Tek bir Orta … 11- Kaynakların …. 15- İnsan kaynak ….. …….. 1- Ekonomik büyüme. …… 4- Hizmetten yararla… …….. 1- Politika belirlemeye.. 2- Kamu kaynakların … 3- Kurumsal gelişim….. ………… % 45 % 10 % 90 Fonksiyonel S. % 50 Fonksiyonel Fonksiyonel …… Fonksiyonel Faaliyet/Proje (FP) No: 1 Kurumsal Kod: F/P:Eğitim Faaliyeti Açıklama: …………………….. ……………………. …………………….. Faaliyet Düzeyi Eğitim sayısı FTS % 50 1- Genel Bütçe 2- Özel Bütçe ……. 8- Özel Ödenek İlişkiler Maliyet 01- Personel Giderleri 02- SGKDPG ……… 09 ……… FS FTS % 1 FS FTS % 99 PBB Model

7 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ
Performans Hedeflerinin Belirlenmesi Performans Göstergesi Belirlenmesi Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi Maliyet Tespiti

8 PERFORMANS HEDEFİ (PH)
İdarelerin, stratejik hedeflerine ulaşmak için bir mali yılda gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı- sonuç odaklı hedeflerdir. Performans hedefi genellikle; - performans tanımı ve - rakamsal hedeften oluşur. Rakamsal hedef konulamadığı durumlarda mevcut durumun iyileştirilmesi de hedef olarak belirlenebilir.

9 PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG)
Performans hedeflerinin belirlenmesine, anlaşılmasına ve izlenebilmesine yardımcı olmak üzere üretilen her türlü rakamsal değerdir.

10 Performans Hedefi Kartı
Birim SGB MB Stratejik Amaç A1 MB Stratejik Hedef H3 2008 Yılı Performans Hedefi 2008 yılı sonuna kadar genel denge modeli geliştirerek 5 sektöre uygulanacaktır Performans Göstergesi Performans Göstergesi Değerleri ve Hedefleri 2006 G 2007 G 2008 H 2009 H 2010 H Genel denge modeli uygulanan sektör adedi 5 10 20 Sektör bazında yayımlanan rapor sayısı 15 40 Dağıtılan rapor sayısı 50 100 1500 Faaliyet Proje Maliyet Bütçe Diğer Oran Toplam F - Sektörel ve Ekonomik Analiz  173 173   0 40 %   69 P - Genel Denge Modeli 27 100 % TOPLAM  96

11 FAALiYET/PROJE (FP) Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlayan ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir etkinliklerdir. Faaliyet: Bütçedeki cari ödeneklerle gerçekleştirilir. Proje: Bütçedeki yatırım ödenekleriyle gerçekleştirilir.

12 Faaliyet / Proje Kartı (DEVAM) TOPLAM x Birim SGB
Faaliyet / Proje Adı ve No Sektörel ve Ekonomik Analiz 71 Faaliyet x Proje Başlangıç: Bitiş: Sorumlu Daire Başkanı Faaliyet Seviyesi (Çıktı) 5 sektörel analiz Faaliyet / Projenin İlgili Olduğu Performans Hedefi ve Ağırlığı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Ağırlığı A1 H3 2008 yılı sonuna kadar genel denge modeli geliştirilerek 5 sektöre uygulanacaktır 80 % H7 2008 Yılı içerisinde 6 Adet Ekonomik Rapor hazırlanacaktır. 20 % Proje/Faaliyet Maaliyetleri (Ekonomik Sınıflama) Bütçe Kodu Açıklama Ödenek (YTL) 01.1.1 Personel maaşları 100 03.5.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 30 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 10 03.2.1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 5 Bilgisayar Yazılımı Alımları 20 Destek Faaliyetleri 8  TOPLAM 173 (DEVAM)

13 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA
(DEVAM) FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Bütçe Kodu Açıklama Karşılanan ihtiyaç Finansal ve Mali Hizmetler 173  TOPLAM FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA Gene Bütçe Özel Ödenek

14 Sabit Maliyetler Kartı
Birim Strateji Geliştirme Başkanlığı Sabit Maliyetin İlgili Olduğu Faaliyet / Proje ve Ağırlığı Faaliyet / Proje Ağırlığı Ödenek (YTL) 71 No'lu F. (Sek. ve E. Analiz) 10% 8 72 No'lu Faaliyet 20% 16 73 No'lu Faaliyet 70% 56 TOPLAM 80 Sabit Maliyet Kalemleri Bütçe Kodu Açıklama Su alımları 20 Elektrik alımları 15 Telefon Giderleri 45

15 Harcama Birimlerinde Durum
Bakanlık seviyesi Harcama birimi seviyesi Proje 3 Faaliyet 1 Faaliyet 2 Maliyet Maliyet Maliyet Maliyet Maliyet Maliyet

16 PEB UYGULAMA Ödeme Emri Belgesi Bütçe İşlemleri Stratejik Hedef
1- Tek bir Orta … 11- Kaynakların …. 15- İnsan kaynak ….. …….. Stratejik Hedef Performans Hedefi …. Performans Hedefi 3 Performans Hedefi 2 Performans Hedefi 1 PH 1- Lisansüstü eğitim gören personel sayısının toplam personele oranını % 1 oranında artırmak. Açıklama: Performans Göstergesi 1- …………………. % 27 2- …………………. % 12 3- ………………… adet 4- ………………… defa % 45 % 55 % 10 % 90 Faaliyet/Proje (FP) No: 1 Ödeme Emri Belgesi Kurumsal Kod: F/P:Eğitim Faaliyeti Açıklama: …………………….. ……………………. …………………….. Faaliyet Düzeyi Eğitim sayısı Bütçe İşlemleri İlişkiler Maliyet 01- Personel Giderleri 02- SGKDPG ……… 09 ……… FS FTS FS FTS PEB UYGULAMA

17 Teşekkürler…


"PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları