Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı Bütçe ve Performans Programı Müdürlü ğ ü PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı Bütçe ve Performans Programı Müdürlü ğ ü PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME."— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı Bütçe ve Performans Programı Müdürlü ğ ü PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

2 KAVRAMLAR VE SÜREÇ Stratejik Plan Stratejik Yönetim sistemi Performans P.Bütçe İzleme Değerlendirme Bütçe ve Performans Programı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi

3 Performans Esaslı Bütçe (PEB) nedir? Kaynakların performans esasına göre da ğ ıtılmasını temel alan ve hesap verebilirli ğ i sonuç odaklı bir yapıya taşıyan bütçeleme yaklaşımıdır. Bu sayede; Kaynak kullanımında etkinlik artışı ve Kaynak da ğ ıtımında rasyonellik hedeflenmektedir.

4 Uygulama 1. AŞAMA Performans Programı: Bütçe ile ilişkisini net olarak ortaya koymaksızın ve sadece bütçe hazırlama aşamasına yo ğ unlaşmış bir yapı. 2. AŞAMA Performans Esaslı Bütçe: Bütçe ile Performans Programı dokümanının tek bir belge haline getirildi ğ i, hazırlama, uygulama ve de ğ erlendirmeyi de içeren bir yapı.

5 Stratejik Yönetim Sistemi Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Hedef 1.2 Performans Hedefi 1.1.1 Performans Hedefi 1.1.2 Performans Hedefi 1.2.1 Performans Hedefi 1.2.2 Performans Hedefi 2.1.1 Performans Hedefi 2.1.2 Performans Hedefi 2.2.1 Performans Hedefi 2.2.2 Faaliyet / Proje Harcama Birimi A Harcama Birimi B Harcama Birimi A Harcama Birimi B Stratejik PlanPerformans ProgramıBütçe Maliyet T E M A

6 Performans Hedefi …. 01.1.1.00- Fonksiyonel 01.1.1.01- Fonksiyonel …… 10.9.9.09- Fonksiyonel Fonksiyonel S. FTS 1- Genel Bütçe 2- Özel Bütçe ……. 8- Özel Ödenek 1- Politika belirlemeye.. 2- Kamu kaynakların … 3- Kurumsal gelişim….. ………… TemaStratejik Amaç 1- Ekonomik büyüme. …… 4- Hizmetten yararla… …….. 1- Tek bir Orta … 11- Kaynakların …. 15- İnsan kaynak ….. …….. Stratejik Hedef Faaliyet/Proje (FP) No: 1 Kurumsal Kod: F/P:Eğitim Faaliyeti Açıklama: …………………….. ……………………. …………………….. Faaliyet Düzeyi Eğitim sayısı 27 Maliyet 01- Personel Giderleri 02- SGKDPG ……… 09 ……… % 10 % 50 % 1 % 99 FS FTS İlişkiler Performans Hedefi 3Performans Hedefi 2Performans Hedefi 1 PH 1- Lisansüstü eğitim gören personel sayısının toplam personele oranını % 1 oranında artırmak. Açıklama: Performans Göstergesi 1- …………………. % 27 2- …………………. % 12 3- ………………… 3 adet 4- ………………… 2 defa % 45 % 55 % 90

7 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜREC İ Performans Hedeflerinin Belirlenmesi Performans Göstergesi Belirlenmesi Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi Maliyet Tespiti

8 PERFORMANS HEDEF İ (PH) İ darelerin, stratejik hedeflerine ulaşmak için bir mali yılda gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı- sonuç odaklı hedeflerdir. Performans hedefi genellikle; - performans tanımı ve - rakamsal hedeften oluşur. Rakamsal hedef konulamadığı durumlarda mevcut durumun iyileştirilmesi de hedef olarak belirlenebilir.

9 PERFORMANS GÖSTERGES İ (PG) Performans hedeflerinin belirlenmesine, anlaşılmasına ve izlenebilmesine yardımcı olmak üzere üretilen her türlü rakamsal de ğ erdir.

10 Performans Hedefi Kartı BirimSGB MB Stratejik AmaçA1 MB Stratejik HedefH3 2008 Yılı Performans Hedefi2008 yılı sonuna kadar genel denge modeli geliştirerek 5 sektöre uygulanacaktır Performans Göstergesi Performans Göstergesi Değerleri ve Hedefleri 2006 G2007 G2008 H2009 H2010 H Genel denge modeli uygulanan sektör adedi0051020 Sektör bazında yayımlanan rapor sayısı0051540 Dağıtılan rapor sayısı00501001500 Faaliyet ProjeMaliyetBütçeDiğerOranToplam F - Sektörel ve Ekonomik Analiz 173 040 % 69 P - Genel Denge Modeli27 0100 %2727 TOPLAM 96

11 FAALiYET/PROJE (FP) Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sa ğ layan ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir etkinliklerdir. Faaliyet: Bütçedeki cari ödeneklerle gerçekleştirilir. Proje: Bütçedeki yatırım ödenekleriyle gerçekleştirilir.

12 Faaliyet / Proje Kartı BirimSGB Faaliyet / Proje Adı ve NoSektörel ve Ekonomik Analiz71 Faaliyet x Proje Başlangıç:Bitiş: SorumluDaire Başkanı Faaliyet Seviyesi (Çıktı)5 sektörel analiz Faaliyet / Projenin İlgili Olduğu Performans Hedefi ve Ağırlığı Stratejik AmaçStratejik HedefPerformans HedefiAğırlığı A1H32008 yılı sonuna kadar genel denge modeli geliştirilerek 5 sektöre uygulanacaktır80 % A1H72008 Yılı içerisinde 6 Adet Ekonomik Rapor hazırlanacaktır.20 % Proje/Faaliyet Maaliyetleri (Ekonomik Sınıflama) Bütçe KoduAçıklamaÖdenek (YTL) 01.1.1Personel maaşları100 03.5.1Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler30 03.7.2.01Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları10 03.2.1Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları5 06.3.1.Bilgisayar Yazılımı Alımları20 Destek Faaliyetleri8 TOPLAM 173 (DEVAM)

13 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Bütçe KoduAçıklamaKarşılanan ihtiyaç 01.1.2.00Finansal ve Mali Hizmetler173 0 TOPLAM 173 FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA Bütçe KoduAçıklamaKarşılanan ihtiyaç Gene Bütçe173 Özel Ödenek TOPLAM 173 (DEVAM)

14 Sabit Maliyetler Kartı BirimStrateji Geliştirme Başkanlığı Sabit Maliyetin İlgili Olduğu Faaliyet / Proje ve Ağırlığı Faaliyet / ProjeAğırlığıÖdenek (YTL) 71 No'lu F. (Sek. ve E. Analiz)10%8 72 No'lu Faaliyet20%16 73 No'lu Faaliyet70%56 TOPLAM 80 Sabit Maliyet Kalemleri Bütçe KoduAçıklamaÖdenek (YTL) 03.2.2.01Su alımları20 02.2.3.03Elektrik alımları15 03.5.2.02Telefon Giderleri45 TOPLAM 80

15 Harcama Birimlerinde Durum Faaliyet 1 Faaliyet 2 Proje 3 Maliyet Bakanlık seviyesi Harcama birimi seviyesi

16 1- Tek bir Orta … 11- Kaynakların …. 15- İnsan kaynak ….. …….. Stratejik Hedef Faaliyet/Proje (FP) No: 1 Kurumsal Kod: F/P:Eğitim Faaliyeti Açıklama: …………………….. ……………………. …………………….. Faaliyet Düzeyi Eğitim sayısı 27 Maliyet 01- Personel Giderleri 02- SGKDPG ……… 09 ……… FS FTS İlişkiler Performans Hedefi …. Performans Hedefi 3 Performans Hedefi 2 Performans Hedefi 1 PH 1- Lisansüstü eğitim gören personel sayısının toplam personele oranını % 1 oranında artırmak. Açıklama: Performans Göstergesi 1- …………………. % 27 2- …………………. % 12 3- ………………… 3 adet 4- ………………… 2 defa % 45 % 55 % 10 % 90 Ödeme Emri Belgesi Bütçe İşlemleri

17 Teşekkürler… tugce.donmez@manas.kg


"Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı Bütçe ve Performans Programı Müdürlü ğ ü PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları