Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR"— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR
YAPIM KUŞAĞI TANITIMI

2 18 Haftalık (36 Ders Saati) Bir Süreç
Yapım Kuşağı: 7.sınıflar; Üretiyorum 18 Haftalık (36 Ders Saati) Bir Süreç

3 bu kuşakta; istedikleri bir sorunu seçerek
Öğrenciler bu kuşakta; istedikleri bir sorunu seçerek kendilerine özgü çözüm yolu veya yeni tasarımlar üzerinde yoğunlaşıp maketle veya modelle tasarladıkları özellikleri gerçekleştirmeye çalışacaklar.

4 dışarıdaki uzmanlardan
Yapım kuşağının maket çalışmasında tasarımın ve çözümün öğrencilere özgü olması şartıyla, okuldaki atölye imkanlarının yetersizliği nedeniyle dışarıdaki uzmanlardan yardım alınabilir. 4

5 ÖRNEK ÇALIŞMALAR

6 Su Tasarrufu için dönüşüm projeleri; iki ayrı lavabo ve bu lavaboların farklı yerlere boşaltma sistemleriyle, çok kirli ve az kirli suların dönüşümleri.

7 “Yapım” Kuşağında Öğrenciler, Sorundan Ürüne Ulaşmada Ürüne Yönelik Tasarım Sürecini Yaşarlar.

8

9 Proje çalışması aşamaları
Sorun ve çözümü belirleme Tasarımın genel özelliklerini belirleme Taslak tasarım önerisini geliştirme Tasarım hakkında araştırma yapma Son tasarım önerisi geliştirme Yapım aşamalarını planlama Ürünü ( projeyi ) yapma Değerlendirme ve test etme Değerlendirme sonucu ürün üzerinde değişiklikler yapma Bu işlemleri gerçekleştirirken yaşadığınız süreçleri teknoloji ve tasarım günlüklerine aktaracaksınız.

10 Sorunu Araştırma, Tanımlama ve Çözümü Tartışma Aşaması
Soruna konu olan Ne? : ………………. Niçin çözülmesi gerekir? : …………….. Sorun nereden kaynaklanıyor?:………… Sorun neden kaynaklanıyor?:…………… Sorun kimi ilgilendiriyor?:………………… O halde SORUN NE?:……………………………………………..

11 Nasıl Araştırma Yapmalıyız?
Araştırmanızı internet, çeşitli dergilerden, okul kütüphanesinden faydalanarak yapabilirsiniz. Araştırmanızı yaparken daha önce yapılmış çalışmalardan faydalanabilirsiniz. Farklı çalışmaların özelliklerini kendi tasarımınıza ekleyebilirsiniz.

12 Araştırma yaparken sadece tasarım üzerinde yoğunlaşılmamalıdır. Tasarımı uygulamak için kullanacağınız gereçler, birleştirme yöntem ve teknikleri de ayrı bir önem taşımaktadır.

13 Özetlersek; Benzer çalışmaları tespit edin.
Bu çalışmaların resim, grafik vb. çalışmaları araştırma formuna ekleyin. Bulduğunuz bu çalışmaların özelliklerini tespit edin. ( Tasarıma ait resmin altına listeleyin.) Tasarımınızda faydalanmayı düşündüğünüz özellikleri tespit edin. Ait olduğu tasarım resminin altına ekleyin. Gerekirse faydalanacağınız bu özelliği çizerek belirtin. Son olarak tasarımınızda faydalanacağınız bölümleri not edin.

14 Tasarımın Genel Özelliklerini Belirleme
Tasarımınızın taşıması gerektiği ölçütleri gerekçeleri ile açıklayınız? Nasıl bir yapı olmalı? Yapıya neler konacak? Nerede bulunacak? Boyutları nasıl olmalı? Biçimi nasıl olmalı? ( dikkat çekici, estetik, hafif, esnek, küçük, büyük, taşınabilir )

15

16

17

18 Değerlendirme ve Test Etme
Öğrenciler gerçekleştirdikleri tasarımın sorunun çözümüne katkısını değerlendirirler. Tasarımı için belirlediği genel özelliklerin uygunluğunu değerlendirir, bunun için aşağıdaki örnek sorulara cevap ararlar: Sorun çözümlendi mi? ·        Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor mu? ·        Birleştirme ve şekillendirme teknikleri ne kadar uygun? ·        Kullanılan gereçlerin avantaj ve dezavantajları neler? ·        Benzerlerine göre zayıf ve üstün yanları var mı? ·        Hangi özelliklerinin değiştirilmeye ihtiyacı var? ·        Daha fazla geliştirilebilir mi? Öğrenciler tasarımlarının çalışmasını test edebilir, değerlendirmek için arkadaşlarının ve kullanıcıların görüşlerini alabilirler. Tasarım etkinliğini gerçekleştirmede izlenen aşamaları tekrar gözden geçirerek aldığı kararları ve uygulama sonuçlarını başlangıçtaki düşünceleriyle karşılaştırır ve değerlendirirler. Ayrıca başka zaman ve kültürlerdeki benzer tasarımların ayırt edilebilen özellikleriyle kendi tasarımlarının ortaya koyduğu farklılığı ve özgünlüğü karşılaştırırlar. Tasarımlarının olumlu yönlerini, değerlendirme ve test sonuçlarını tasarım günlüklerine yazarlar.

19

20 Öğrenciler etkinlik bitiminde
“Öz Değerlendirme Formları”nı doldururlar.Birden fazla etkinlik yapan öğrenciler etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları düzeni bir dosyada toplarlar. Ürün dosyasını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler.

21 Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince “Öğrenci Gözlem Formu”nu kullanarak gözlemler.Öğrencinin değerlendirilmek üzere teslim ettiği ürün dosyasını “ Dereceli Puanlama Anahtarı” ile değerlendirir ve puana dönüştürür.

22 YAPIM KUŞAĞI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Adı Soyadı:…………………… Sınıfı :………… No: Açıklama: Aşağıdaki tabloda proje boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz. DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR DERECELER Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman 1 Planlı çalışmaya özen gösterdim. 2 Proje çalışmalarım sırasında planıma uygun hareket ettim 3 Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandım 4 Öğretmenimin önerilerini dinledim 5 Çalışmalarım sırasında zamanı akıllıca kullandım 6 Çalışmalarım sırasında değişik materyallerden faydalandım 7 Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim 8 Çalışmalarımı sunarken görsel materyalleri kullanmaya çalıştım. 9 Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: YAPIM KUŞAĞI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

23 Tasarım Günlüğü Öğrencinin etkinlik sürecinde yaptığı arama, araştırma, sorgulama, deneme-yanılma, gözlem, öneri vb. çalışmalarını yazdığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir.

24 Tasarım sürecinde yaptıkları her çalışmayı, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler. Günlüklerle etkinlik sürecini bizlere yansıtırlar. Değerlendirmeye esas ölçütlerin varlığına delil oluştururlar.

25 Tasarım Günlüğü Nasıl Olmalı?
(5N1K) neden, nasıl, niçin, ne zaman, nerede, kim için sorularına yanıt vermelidir. Öğrenci bir haftalık çalışma sürecinde ne yaptıysa onları tasarım günlüklerinde belgelendirmelidir (sorgulamalı, eleştirmeli, tespitte bulunmalı, beğenilerini söylemeli, başka görüşlere başvurmalı, resmetmeli, fotoğraf eklemeli vb.).Kısaca yaşadığı süreci anlatmalıdır.

26 ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU Öğretmen öğrenci gözlem formunu doldururken aşağıdaki ölçütleri gözlemleyerek bunları puana dönüştürür. ÖLÇÜTLER Gözlenmedi Hiç yeterli değil Orta düzeyde yeterli Çok iyi

27 GÖZLEM FORMU 1 Olası sorun ve ihtiyaçları bütün boyutlarıyla tanımlama
2 Olası sorunlar ve ihtiyaç için düşünce geliştirme ve önerme 3 Önerdiği düşüncelerin nedenlerini açıklama 4 Düşünce üretmede bilgi, deneyim ve becerilerini kullanma 5 Tasarım önerisi için geliştirdiği uygun düşünceyi seçme 6 Seçiminin nedenlerini açıklama 7 Tasarımını gerçekleştirmeye yönelik bilimsel kaynaklardan bilgi toplama 8 Tasarım önerisini projelendirme 9 Tasarım önerisinin özgün, işlevsel, ekonomik ve yapılabilir olmasına dikkat etme 10 Becerilerine ve biçimlendireceği gereçleri işlemeye uygun aracı seçme 11 Becerisine ve araca uygun işleme yöntemini seçme 12 İş akışını ve çalışma ortamını planlama 13 Basit denemeler yapma 14 İşlik düzeniyle ilgili güvenli çalışma kurallarına uyma 15 Başkalarıyla iş bölümü yapma ve iş birliğine gitme 16 Tasarımına yönelik başkalarının görüşlerini dinleme 17 Tasarımıyla ilgili olası gelişme ve yeni düşünceleri önerme 18 Belirlediği önerileri tasarımına yansıtmada istekli olma 19 Çalışmasını sergilemede ve çevresiyle paylaşmada istekli olma 20 Kendini değerlendirmede yanlı yargılardan kaçınma TOPLAM PUAN

28 Puanlar “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütununa işlenir.
Öğrencinin değerlendirilmek üzere teslim ettiği ürün dosyası “Dereceli Puanlama Anahtarı” ile değerlendirir ve puana dönüştürülür. Puanlar “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütununa işlenir.

29 “Dereceli Puanlama Anahtarı”
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ = Zayıf = Kabul Edilebilir = Orta = İyi = Çok İyi

30 “Dereceli Puanlama Anahtarı”
ÖLÇÜTLER ÖLÇEK 1. Çalışmaların tam olması 2. Çalışmalardaki çeşitlilik 3. Çalışmaların amaca uygunluğu 4. Çalışmaların doğruluğu 5. Dosyanın düzenliliği 6. Harcanan çabaları gösterme 7. Yaratıcılığı gösterme 8. Çalışmaların seçiminde risk alma 9. Öğrencinin gelişimini gösterme 10. Kendini değerlendirme DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ TOPLAMI PUAN KARŞILIĞI NOT KARŞILIĞI

31 Hazırlayan; Meral SOMKAN İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım İ.Ö.O. Tek. Ve Tas. Öğrt.


"TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları