Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 1. SINIFLAR MESLEKLER ÜNİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL MARMARA İLKOKULU 1. SINIFLAR MESLEKLER ÜNİTESİ."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL MARMARA İLKOKULU 1. SINIFLAR MESLEKLER ÜNİTESİ

2 BİLGİLENDİRME Meslekler ünitesi, okulumuzda birinci sınıflarda uygulama süreci içerisinde olduğu için; uygulanmış örnek çalışmalar, öğrenci fotoğrafları ünite bitiminde ilave edilecektir.

3 MESLKELER Alanlar Üstü Tema: Kendimizi Düzenleme Biçimimiz Ana Fikir: İnsanlar toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli meslekler edinirler.

4 ANAHTAR KAVRAMLAR: İşlev, sorumluluk, bakış açısı
Bağlantılı Kavramlar: Görevler, ihtiyaçlarımız SORGULAMA HATLARI: Çevremizdeki meslekler Mesleklerin farklı yönleri Mesleklerin yaşantımıza katkısı

5 ÜNİTE AKIŞIMIZ (İÇERİĞİ)
Ünite Öncesi Değerlendirme Aktiviteler ve Değerlendirmeleri Sonuç Aktivitesi

6 Öğretmen Soruları Çevremizde hangi meslek grupları vardır? (Şekil)
Mesleklerin farklı yönleri nelerdir? (işlev) Mesleklerin yaşantımıza ne gibi katkıları vardır? (Sebep- sonuç) Siz hangi mesleği seçmek istiyorsunuz? (dönüşümlü düşünce)

7 Ünite Öncesi Değerlendirme
Aktivite: Bir Büyüğümüze Sorduk Çalışma örneklerinin resimleri konulacak tır.

8 2. Aktivite: Hangi Meslekleri Biliyoruz
2. Aktivite: Hangi Meslekleri Biliyoruz? Çalışma örneklerinin resimleri konulacak

9 3. Aktivite: Benim Mesleğim Çalışma örneklerinin resimleri konulacak

10 ÜNİTEDE YAPILAN AKTİVİTELER
1. Sorgulama Maddesi: Çevremizdeki Meslekler 1.A. Meslekler Slaydı 1.B. Birçok Meslek Var 1.c. Problem Çözüyorum

11 2. Sorgulama Maddesi: Mesleklerin Farklı Yönleri
2.A. Meslekler Öyküsü 2.B. Mesleklerin Farklılıkları 2.C. Bilinmeyen Meslekler 2.D. Eski Meslekleri Araştırıyorum

12 3. Sorgulama Maddesi: Mesleklerin Yaşantımıza Katkısı
3.A. Röportaj Yapıyorum 3.B. Meslekler Olmasaydı

13 1.A. Meslekler Slaydı Değerlendirme: Öğretmen ve öğrenci değerlendirmesi ile değerlendirilir. Örnek çalışma resimleri konulacaktır.

14 Adı – Soyadı: Tarih: … /…/ 2013
Slaydı dikkatli izleyerek, aklınızda kalan meslek isimlerini yazın. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Slayda göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Meslek ne demektir? …………………………………………………………………………………………… İzlediğiniz slaytta en çok hangi meslek sizin ilginizi çekti? Neden? …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… İzlediğiniz slaytta hangi meslek sizin ilginizi hiç çekmedi? Neden? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… İzlediğiniz slaytta ileride olmayı düşündüğünüz meslek var mıydı? Varsa mesleğin adını yazalım. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15 Öğretmen Değerlendirmesi
Değerlendirilecek Kriterler Evet Hayır Bazen Slaydı dikkatle izledi. Slaydı izlerken notlar aldı. Slayt ile ilgili soruları doğru olarak cevapladı. İletişim becerilerinden “okuma becerisini” kullandı. Araştırma becerilerinden “veri kaydetme becerisini” kullandı.

16 Öğrenci Öz Değerlendirme Rubriği
Slayt ile ilgili bütün soruları cevapladım. Slayt ile ilgili soruların çoğunluğunu cevapladım. Slayt ile ilgili soruların bazılarını cevapladım. Meslek çeşitleri hakkında bilgi sahibi oldum. Meslek çeşitleri hakkında biraz bilgi sahibi oldum. Meslek çeşitleri hakkında az bilgi sahibi oldum. Slaydı çok dikkatli izledim. Slaydı dikkatli izledim. Slaydı dikkatli izlemekte zorlandım.

17 1.B. Birçok Meslek Var: Değerlendirme: Öğrenciler, öğretmen değerlendirme rubriği ile değerlendirilirler.

18 Örnek çalışma resimleri konulacaktır.

19 Öğretmen Değerlendirme Rubriği
Yapboz parçalarını doğru ayırmışlardır. Yapboz parçalarını kısmen doğru ayırmışlardır. Yapboz parçalarını ayırmakta desteğe ihtiyaçları vardır. Yapboz parçalarını doğru birleştirmişlerdir. Yapboz parçalarını kısmen doğru birleştirmişlerdir. Yapboz parçalarını birleştirmede desteğe ihtiyaçları vardır. Oluşan meslek ile ilgili doğru tanımlama yapmışlardır. Oluşan meslek ile ilgili kısmen doğru tanımlama yapmışlardır. Oluşan meslek ile ilgili doğru tanımlama yapmakta desteğe ihtiyaçları vardır. Zamanı etkin kullanmışlardır. Zamanı kısmen etkin kullanmışlardır. Zamanı etkin kullanmakta desteğe ihtiyaçları vardır.

20 Örnek çalışma resimleri konulacaktır.
1.C. Problem Çözüyorum Değerlendirme: Öğrenciler, kontrol listesi ile öğretmen tarafından değerlendirilir. Örnek çalışma resimleri konulacaktır.

21

22 Problem Değerlendirme Formu
Adı-Soyadı: Çok İyi İyi Gelişmesi Gerekiyor ŞEKİL YÖNÜNDEN Zamanını doğru kullanır. Problemlerin içinde geçen meslek isimlerini fark eder. Problemlerde geçen meslek isimlerini işaretler. İÇERİK AÇISINDAN Problemleri doğru çözer. Rakamları kurallarına uyarak yazar. Problemin birimini yazar.

23 2.A. Meslekler Öyküsü Değerlendirme: Öğretmen tarafından kontrol listesi ile değerlendirilir.

24 Örnek çalışma resimleri konulacaktır.

25

26

27 2.B. Mesleklerin Farklılıkları Değerlendirme: Yapılan çalışma; akran değerlendirme formu ile öğrenciler tarafından ve öğretmen gözlemiyle değerlendirilir.

28 Grubumuzdaki Öğrenciler
Akran Değerlendirmesi: Adı- Soyadı: 1. Arkadaşının Adı-Soyadı: 2. Arkadaşının Adı-Soyadı: 3. Arkadaşının Adı-Soyadı: Her Zaman Bazen Grubumuzdaki Öğrenciler Ben arkadaşım 1. 2. 3. Etkinliğe katılımda gönüllüdür. Görevini zamanında yerine getirir. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. Malzemeleri kullanırken dikkatli ve titizdir.

29 Örnek çalışma resimleri konulacaktır.

30 Örnek çalışma resimleri konulacaktır.
2.C. Bilinmeyen Meslekler Değerlendirme: Öğrenciler grup değerlendirme rubriği ve öğretmen kontrol listesi ile değerlendirilir. Örnek çalışma resimleri konulacaktır.

31 Grup Değerlendirme Rubriği
Bütün görsellerin hangi mesleği anlattığını bulduk. Çoğu görsellerin hangi mesleği anlattığını bulduk. Bir kısım görsellerin hangi mesleği anlattığını bulduk. Bütün mesleklerin adını doğru yazdık. Çoğu mesleğin adını doğru yazdık. Mesleklerin adını doğru yazmakta zorlandık. Grup olarak süremizi çok iyi kullandık. Grup olarak süremizi iyi kullandık. Grup olarak süremizi iyi kullanmakta zorlandık. Grup içindeki uyumumuz çok iyi düzeydeydi. Grup içindeki uyumumuz iyi düzeydeydi. Grup içinde uyum sağlamada zorlandık.

32 Öğretmenim Değerlendiriyor
Gözlenecek Davranışlar Dereceler Çok iyi İyi Gelişmesi Gerekiyor GRUBUN ÇALIŞMASI YÖNÜNDEN Görev almaya istekli olma Zamanı verimli kullanma Grup içinde uyumlu çalışma ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ YÖNÜNDEN Verilen görselin ait olduğu mesleği bulma Mesleğin adını doğru yazma Mesleğin verdiği hizmeti doğru ifade etme Cümleleri harf atlamadan doğru yazma

33 Örnek çalışma resimleri konulacaktır.
2.D. Eski Meslekleri Araştırıyorum Değerlendirme: Yapılan çalışma öğretmen tarafından kontrol listesi ile değerlendirilir. Örnek çalışma resimleri konulacaktır.

34 Nalburculuk Mesleğini Araşrtırmıştır.
Sınıf Öğretmenin Görüşü: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Grup Adı: Nalburculuk Mesleğini Araşrtırmıştır. Nakkaşlık Mesleğini Araşrtırmıştır. Neyzenlik Mesleğini Araşrtırmıştır. Nalbantlık Mesleğini Araşrtırmıştır. Hattatlık Mesleğini Araşrtırmıştır. Kalaycılık Mesleğini Araşrtırmıştır. Meslekleri uygun cümlelerle ifade etmiştir. Zamanını iyi kullanmıştır.

35 Örnek çalışma resimleri konulacaktır.
3.A. Röportaj Yapıyorum Değerlendirme: Öğrenci değerlendirmesi ile değerlendirilir. Örnek çalışma resimleri konulacaktır.

36

37

38 3.B Meslekler Olmasaydı Değerlendirme: Öğrenciler, öğretmen tarafından kontrol listesi ile değerlendirilir.

39

40 SONUÇ DEĞERLENDİRME “Meslekleri Tanıtalım” Öğrenciler; beş gruba ayrılır. Her gruba bir meslek verilir. Öğrencilerden seçtikleri mesleğin broşürünü hazırlamaları istenir. Öğrenciler hazırladıkları broşürleri sınıfa dağıtarak sunarlar. Değerlendirme: Öğretmen kontrol listesi ve rubrik ile grupları değerlendirir.

41 Zamanı Etkili Kullanma
Gözlenen Davranış Başarılı Normal Gelişmesi Gerekiyor İşbölümü ve Dayanışma Grup üyeleri arasında tam bir dayanışma ve iş bölümü vardı. Yardımlaşma eksiksizdi. Grup üyeleri arasında dayanışma ve iş bölümü vardı. Yardımlaşmada aksaklıklar görüldü. İş bölümü yapılmadan işe başlandı. Her üye bir şeyler yapmaya çalıştı. Dayanışma gözlenmedi. Zamanı Etkili Kullanma Grup zaman planlaması yaptı. İşler zamanında ve eksiksiz yapıldı. Yönergeleri aldıktan sonra çalışmaya başlandı ancak çalışmanın bir kısmında zaman sıkıntısı yaşandı. İşe başlamadan önce zaman kaybedildi. Görev zamanında yetiştirilmedi. Özgünlük İlginç öneriler bulundu ve uygulandı. İlginç fikirler bulunmakta zorlanıldı. İlginç fikirler bulunamadı. Sonuca Ulaşma Yapılan çalışmalarla hedeflenen sonuca zamanında varıldı. İstenilen sonuca kısmen ulaşıldı. Eksiklikler, grup üyeleri tarafından fark edildi. İstenilen sonuca beklenilen düzeyde ulaşılamadı. Öğretmenin Notları: ……………………………………………………………….

42 Öğrenci çalışmalarından örnek resimler eklenecektir.

43 mek.k12.tr mek.k12.tr


"ÖZEL MARMARA İLKOKULU 1. SINIFLAR MESLEKLER ÜNİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları